Anda di halaman 1dari 13

Kandungan &

Kepentingan Kurikulum
Pendidikan Islam
Oleh : Izzah Hayani binti Abd Kadir
Pensyarah : Ustazah Norliza binti Nor Hashim
Transformasi Kurikulum

Mengapa?

Supaya kurikulum P.Islam sentiasa relevan


untuk cabaran semasa dan masa depan
Mengatasi masalah kepadatan jadual waktu
Keperluan melihat semula kurikulum
persekolahan sedia ada
Status

P.Islam adalah mata


pelajaran teras yang wajib
diajar di institusi Diajar oleh guru P.Islam
pendidikan yang yang diluluskan oleh pihak
mempunyai sekurang- berkuasa negeri
kurangnya 5 orang murid
Islam
Organisasi Kandungan KSSR Pendidikan
Islam

Bidang
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
Al
Hadis Akidah Ibadah Sirah Adab Jawi
Quran
Ciri Utama
Penulisan bahan
kurikulum P.Islam
Pendidikan asas ulum menggunakan tulisan Jawi
syariah

Menekankan pembentukan dan


pembangunan insan mulia yang
Mengambil kira tahap berkeupayaan menyumbang ke arah
perkembangan dan pembangunan tamadun bangsa dan
kemampuan murid negara

Menjelmakan kesepaduan Merangkumi tuntutan


ilmu aqli dan naqli fardu ain dan kifayah
Agihan Masa dalam KSSR Pendidikan Islam
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
6 bulan 6 bulan
pertama kedua
Al Quran Tilawah/ 4 waktu 3 waktu ( 3 waktu 3 waktu 3 waktu 3 waktu 3 waktu
Hafazan (iqra) iqra +
hafazan)
Kefaham - - -
an
Hadis - - -
Akidah -
Ibadah 2 waktu 2 waktu 2 waktu 2 waktu
2 waktu 2 waktu
Sirah
Adab
Jawi 2 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu
Ciri-ciri ketara dalam KSSR Pend. Islam

Pertukaran dari
sukatan Penambahan
pelajaran kepada bidang hadis
kurikulum mulai tahun 3
standard hingga tahun 6

Terdapat Pengenalan
standard istilah-istilah
kandungan dan B.Arab dalam
standard P.Islam
pembelajaran
Apakah yang dikekalkan dalam KSSR
Pend. Islam?

Tulisan Jawi digunakan dalam semua dokumen


kurikulum

Penilaian murid berdasarkan PAFA masih berjalan


seperti biasa
Apakah cara PdP KSSR Pend. Islam yang
dicadangkan?

Menggunakan
penulisan modul
kreativiti

Pembelajaran
EMK dalam
secara
PdP
modular
Pendekatan PdP

Mengambil kira
kepelbagaian
kecerdasan
Menyeronokkan

Peluang
pembelajaran yang
tidak terhad kepada
Penekanan kepada
murid
hands-on learning
Inkuiri penemuan
Pembelajaran
berasaskan projek
Pembelajaran luar bilik
darjah
Apakah bahan kurikulum yang disediakan?
Buku
Rancangan
P.Islam & j-QAF
tahun 1

Buku panduan
pelaksanaan
program j-QAF
tahun 1

Contoh modul
kaedah
kreativiti PdP

Standard
Dokumen kandungan
Standard Standard
pembelajaran
Pentaksiran

Pentaksiran formatif berasaskan sekolah :

Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan &


pencapaian murid dalam pembelajaran
Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai
Bersifat autentik dan holistik

Modul PdP mengandungi cadangan aktiviti pemulihan


& pengayaan
Kesimpulan

Meningkatkan kualiti
Kejayaan transformasi
Pendidikan Islam di sekolah
kurikulum memerlukan
rendah agar lebih relevan
komitmen menyeluruh
dengan cabaran masa kini
daripada semua pihak
dan cabaran abad ke 21