Anda di halaman 1dari 7

TAKLIMAT PENGURUSAN FAIL PPDa

Unit PPDa
Jabatan Pendidikan Negeri
Kedah Darul Aman
FAIL HEM
02/02/.

FAIL PPDa
02/02/004
02/02/004/01 PENTADBIRAN
01/01 - Surat Masuk
01/02 - Surat Keluar
01/03 - Pekeliling
01/04 - Pelaporan
01/05 - Perancangan / Aktiviti
01/06 - Kewangan
01/07 - Inventori
01/08 - Minit Mesyuarat
01/09 - Pemantauan / Penyeliaan
01/10 - Organisasi
02/02/004 / 02 URIN
02/01 - Surat
02/02 - Senarai Pelajar
02/02 - Senarai Nama Kakitangan / Guru
02/04 - Kes Tangkapan / Pengakuan
02/02/004/03 KURIKULUM
03/01 - Mesej Jauhi Dadah
03/02 - Pendidikan PPDa Dalam
KBSM/KBSR
03/03 - PINTAR
03/04 - Ceramah
03/05 - Pameran
03/06 - HIV/AIDS
02/02/004/04 KOKURIKULUM
04/01 - SLAD
04/02 - Perkhemahan SLAD
04/03 - Lawatan
04/04 - PPDa Dalam PIBG
04/05 - Aktiviti Karnival Seni Pendidikan
Pencegahan Dadah :
Dikir Barat , Poster , Penulisan /
Deklamasi Sajak , Boria , Nasyid , Buku
Skrap
02/02/004/ PEMBENTUKAN
SAHSIAH
05/01 - Kemahiran Personal &
Interpersonal
05/02 - Kaunseling PPDa
05/03 - Program Intervensi Pelajar
05/04 - Kolokium Kepimpinan
05/06 - Seminar PPDa
05/07 - Program Keibubapaan