Anda di halaman 1dari 10

Buddha

Agama Buddha merupakan ajaran yang


disampaikan oleh Buddha (Siddharta
Gautama) pertama kali di kota Benares dan
berbagai-bagai tempat selama 45 tahun
Agama ini berkembang dalam dua tahap iaitu
tahap pertama dari abad ke-7 hingga ke-5
sebelum Masihi. Tahap kedua bermula pada
abad ke-3 hingga ke-2 sebelum Masihi.
(i) Agama Buddha
- Ajaran Siddharta Gautama
Konsep Pemikiran Buddha
i) Percaya kepada adanya sang Hyang Adi Buddha (bersifat
pengasih, penyayang, maha mengetahui, dan bijaksana)
ii) Percaya kepada adanya Buddhisatwa (calon Buddha) dan
Para Buddha. Terdapat tiga Budhisatwa yang berusaha
mencapai tingkat Buddha dengan keutamaan yang
berbeza :
- Budhisatwa Pannadhika : mengutamakan kebijaksanaan
- Budhisatwa Saddhadhika : mengutamakan keyakinan terhadap
Buddha
- Budhisatwa Viriyadhika : mengutamakan pengabadian kepada
umat manusia yang menderita
Konsep Pemikiran Buddha
iii) Percaya kepada adanya hukum abadi (Kasunyatan)
- terdiri daripada : - Cattari Arya Saccani (penderitaan)
- Karma Phala dan Punarbhawa
(kelahiran baru)
- Tilakkhama (pembebasan dari
penderitaan)
- Praticca (Pratitya) Samutpada
(hukum sebab akibat)
iv) Percaya kepada adanya Kitab Suci (Sutera & Sastera)
-Tiga hikmah (Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abidhamma
Pitaka)
v) Percaya kpd. Nirvana (Kekal & abadi tanpa penderitaan)
Sistem Ajaran Moral Buddhisme
- Diertikan sebagai tata hidup susila
- Bagi memastikan manusia bebas dari penderitaan dia
harus menempuh Hasta Arya Marga (lapan jalan utama)
- Lapan jalan itu terbahagi kepada tiga :
i) Sraddha (Iman). Percaya kepada yang benar (Buddha).
ii) Sila (Dasar). Jalan utama kedua hingga ketujuh yang
terdiri daripada maksud, perkataan, perbuatan, hidup,
usaha, dan ingatan benar.
iii) Samadhi. Jalan utama kelapan. Tumpuan perhatian
kepada kebesaran Buddha.
Masyarakat Buddha
a) Sangha
- golongan petapa yang melepaskan diri mereka daripada ikatan
keduniaan dan mencari kebenaran
- miskin, bujang, tanpa kekerasan

b) Upasaka
- Masyarakat biasa yang mengaku dan menerima ajaran Buddha.
- Bertindak sebagai peminpin agama tetapi masih berkeluarga

c) Ummat (Golongan Awam)


- pelaksana ajaran agama Buddha
- anak-anak mereka diajar berbuat baik, menghindari kejahatan,
menghormati orang lain dan seumpamanya.
(i) Agama Kristian
- Dibawa oleh Yesus Kristus / Jesus Christ
- Juga digelar sebagai agama Nasrani
- Terdapat dua gologan utama (Khatolik & Protestan)
- Terdapat beberapa mazhab ( Antaranya ialah Catholic,
Protestant, Anglican, Methodist, Evangelical, Baptistsm )
- Ajaran agama Kristian adalah berlandaskan kepada :
(i) Kitab Perjanjian Lama (The Old Testament)
(ii) Kitab Perjanjian Baru (The New Testament)
(iii) Kitab Injil Sinopsis
i) Kitab Perjanjian Lama (The Old Testament) : 4 bahagian
- Kitab Taurat
- Kitab-kitab Tarikh (Sejarah)
- Kitab-kitab Nyanyian
- Kitab Nabi-Nabi
ii) Kitab Perjanjian Baru (The New Testament): 4 bahagian
- Himpunan Injil (Matius, Markus, Lukas dan Yahya)
- Kisah Rasul-rasul Karya Lucas
- Himpunan Surat -surat (surat Paulus, Yaakob, Petrus,
Yahya, Yahuda)
- Wahyu-wahyu (Apocalypse)
(iii) Kitab Injil Sinopsis
- mengenai khabar kesukaan, baik ,gembira, dan keselamatan
- Dikarang oleh Matius, Lukas, Markus, dan yahya
Konsep Ajaran Agama Kristian
- Empat aspek : Akidah, perundangan, Cerita, dan Akhlak
a) Akidah
- Berasas kepada ketuhanan Yesus/Jesus
- Tiga oknum (Tuhan Bapa, Tuhan Anak (Yesus Kristus),
Tuhan Roh Kudus.
- Tuhan Bapa (pencipta berada di atas manusia)
- Tuhan Anak (Jelmaan Tuhan Bapa dalam bentuk
manusia)
- Tuhan Roh Kudus (Roh kudus yg datang dan masuk
dalam diri manusia yang beriman
kepadaNya)
b) Perundangan
- Agama kristian mengakui perundangan yang ada dalam
kitab Taurat , namun ada yang telah diubah oleh Jesus sendiri
iaitu Thalaq, Diat, Denda (qishas) dan rejam orang berzina.

c) Cerita
- Menceritakan tentang Jesus Kristus yang dikandung oleh
Maryam dari Roh Kudus tanpa bapa iaitu tanpa hubungan
biologis.
- Sesudah dewasa Jesus menyampaikan ajarannya disertai
beberapa mukzizat sebagai tanda ketuhanannya.
Mendapat tentang Yahudi. Jesus kemudiannya disalib dan
dikuburkan dan bangkit kembali di antara orang mati selepas tiga
hari.
d) Akhla
- didasarkan atas toleransi maaf memaafkan sebagai satu
kewajipan

Doktrin Asas Ajaran Kristian (6 doktrin)


1.Dosa warisan (Inherited Sin)
2.Anak Tuhan Bapa (Son of God)
3.Inkarnasi/Penjelmaan Semula (Incarnation)
4. Penyaliban (Crucifixian)
5. Penebusan (Redemption)
6. Kebangkitan ( Resurrection)