Anda di halaman 1dari 14

Sintesis Kodaly, Orff dan

Dalcroze
Perbezaan pendekatan Kodaly, Orff
dan Dalcroze
Gabungan unsur Kodaly, Orff dan
Dalcroze dan pengaplikasian dalam
kelas muzik di sekolah rendah

Disediakan oleh :
Nur Fatin Ain Bt Zainal Abidin
Secara umum ketiga-tiga tokoh ini mengutarakan
falsafah masing-masing dengan dan terdapat
perbezaan antaranya. Namun apabila dilihat dari
aspek muzikal itu sendiri, adalah ternyata ketiga-
tiga mereka mempunyai hasrat yang sama dan
seiring. Jelasnya elemen-elemen muzik diberikan
fokus dan tumpuan dalam membina potensi
muzikal dikalangan kanak-kanak. Nyatanya
perbezaan ketara adalah dari aspek kaedah,
teknik dan pendekatan oleh tokoh-tokoh
berkenaan.
Perbezaan pendekatan Kodaly, Orff
dan Dalcroze
Zoltan Kodaly seperti yang diketahui, beliau merupakan seorang yang
berjiwa `patriotik dengan menerapkan muzik rakyat dalam pendidikan.
Tegasnya, Kodaly berpandangan bahawa Muzik rakyat perlu menjadi
asas muzik yang penting dalam pendidikan kanak-kanak.

Carl Orff pula berpandangan bahawa dalam pendekatannya perlu


ditekankan mengenai aplikasi kemahiran bermain alat muzik dalam
pendidikanMuzik kanak-kanak.

Manakala Dalcroze pula berpandangan mengenai


pendekatannya, iaitu pergerakan dalam aktiviti muzikal amat penting
supaya unsur muzik mudah untuk diterapkan.
Kodaly Orff Dalcroze
Muzik rakyat sebagai Kanak harus mengalami Emosi dapat dirasai
bahan pengajaran dan pengalaman muzikal sblm /diluahkan
pembelajaran. diajar tentang elemen melalui pergerakan.
Nyanyian adalah asas muzik Gaya atau pergerakan
kemahiran muzik dalam bentuk notasi. melambangkan perasaan

Inner hearing sangat Irama adlh elemen Tubuh badan merupakan


penting dalam kemahiran penting yang perlu diajar alat muzik utama
menyanyi terlebih dahulu sblm Eurythmic iaitu
elemen lain. pergerakkan yg melibatkan
seluruh anggota badan
dengan iringan/tanpa muzik

Suara adalah alat muzik Eksplorasi yang Kanak-kanak mempunyai


semulajadi menggalakkan emosi, pembelajaran muzik
Alat muzik tidak kanak-kanak meneroka dan yang asas ialah
diperlukan melakukan eksperimen bagaimana menukarkan
dengan bunyibunyi emosi muzik
muzikal, merangkumi aspek kepada bentuk
ruang bunyi dan bentuk pergerakkan anggota
badan.
Dari jadual di atas dapat kita lihat dengan
jelas perbezaan konsep dan falsafah yang
dibawa oleh ketiga-tiga tokoh pendidik muzik
ini. Setiap tokoh ini mempunyai kaedahnya
yang tersendiri, Zoltan Kodaly menyatakan
bahawa suara merupakan aspek utama dalam
permulaan pembelajaran muzik bagi kanak-
kanak.
Manakala Carl Orff pula menyatakan bahawa
sebelum memulakan pembelajaran muzik,
kanak-kanak perlu mempunyai pengetahuan
dan pengalaman bagi menghasilkan hasil
pembelajaran yang berkesan.

Bagi Dalcroze yang memberi fokus kepada


emosi dan gaya perluahan perasaan kanak-
kanak pula menggunakan kaedah pergerakan
Gabungan unsur Kodaly, Orff
dan Dalcroze dan
pengaplikasian
dalam kelas muzik di sekolah
rendah
Nyanyian lagu Chan Mali Chan
Lirik
Dimana dia anak kambing saya?
anak kambing saya yang makan daun
talas
dimana dia buah hati saya?
buah hati saya bagai telur dikupas

Chan mali chan, chan mali chan


chan mali chan, ketipung payung
Permainan alat perkusi
Gendang pada tamborin dipukul dan akan
menghasilkan bunyi gendang dan kerincing.
Dimainkan pada bit ke 2 dan 4 sahaja
Tamborin/ triangle digoncang dan akan
menghasilkan bunyi kerincing sahaja. Dimainkan
pada bit ke 1 dan 3 sahaja
Kastanet diletakkan pada tapak tangan dan
tangan sebelah menekannya. Kastanet
dimainkan pada setiap not
Pergerakan
Contoh
Not kuaver : berlari setempat
Not krocet bertitik/krocet : berhenti seketika
Not minim : melompat
Sekian Terima Kasih