Anda di halaman 1dari 11

UKUR PENJAJARAN

Pengenalan

Ukur Penjajaran adalah pengukuran yang


dijalankan di kawasan Bandar atau pekan
yang penting saja dimana terdapat banyak
kegiatan pembangunan yang berlaku yang
menyebabkan tanda sempadan sering
terganggu dan harga tanahnya yang tinggi.
Tujuan
• Tujuan pengukuran ini dibuat adalah untuk
menyediakan pemidang bagi mempastikan
bahawa tanda sempadan di kawasan Bandar
atau pecan tidak terganggu supaya keraguan
dalam hakmilik dapat dielakkan. Ini bermakna
pemilik tanah tidak merasa ragu-ragu dalam
menentukan kawasanya.
Tujuan
Dengan adanya pemidang ini ia akan dapat
memudahkan;
• Penyemakan garisan bangunan bagi
mengelakkan pencerobohan
• Mengenal dan menentukan sempadan bagi
lot-lot tanah jika dapat dikekalkan dikemudian
hari.
Tujuan
Ukuran ini dijalankan dalam dua keadaan iaitu:
• Kawasan yang belum dimajukan, pembangunan
dikawasan berkenaan mungkin akan mengganggu atau
menghilangkan tanda-tanda sempadan.
• Kawasan yang telah dimajukan, tanda-tanda sempadan
lama dapat dikekalkan pada kedudukan asal.

Pada amnya, pengukuran ini hendaklah dibuat pada


semua sektor-sektor Bandar atau pekan yang
mustahak dimana terdapat banyak kegiatan
pembangunan dan harganya adalah tinggi.
Aturcara Kerja
Aturcara kerja sebelum pengukuran dipadang
• Membuat peninjauan kawasan yang hendak diukur
dan juga kawasan sekitarnya iaitu lot-lot bersebelahan
• Mencari tanda sempadan dikawasan lot yang hendak
diukur atau di lot-lot sekitarnya untuk memulakan
kerja.
• Sekiranya sukar untuk memperolehinya, tinjau atau
cari berpandukan kepada pendudukan dan
penempatan.
Aturcara Kerja
• Buat sambungan kepada tanda-tanda
sempadan yang ada untuk lot yang hendak
diukur dan rancangkan kedudukan piket-piket
untuk membuat pemidang.
• Penentuan pemidang:
Perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam
penentuan pemidang ialah:
Aturcara Kerja
– Adakah kedudukan tanda sempadan asal dan garisan
sambungan mencukupi?
– Adakah pengukuran dibuat sebelum atau selepas
bangunan dibina?
– Bagaimana dengan penempatan dan kedudukan
bangunan?
– Adakah garisan bangunan ditetapkan untuk mencegah
pembangunan dihadapan dan belakang lot?
– Adakah sebarang pemidang lain dikawasan lot-lot lain
bersebelahan yang boleh digunakan?
Aturcara Kerja
Aturcara keja ukur penjajaran di padang
• Pastikan kerja-kerja dijalankan adalah
mengikut ukuran kelas pertama
• Menghubungkan trabas yang diukur kepada
tanda-tanda sempadan lama atau tanda-tanda
sempadan lot bersebelahan bagi tujuan
mengawal dan mengikat trabas.
Aturcara Kerja
• Membuat ukuran pemidang disekeliling bahagian yang
diukur. Pemidang utama ini ditandakan pada jarak 2 meter
dari sempadan seksyen lot-lot dan selari dengannya.
Pengubahsuaian jarak dibuat untuk menyesuaikan keadaan.
Penjuru pemidang ditandakan dengan paip besi ataupun
tanda sempadan konkrit yang ditanam kedalam simen.
• Apabila perlu ditempatkan suatu pemidang 0.2 meter
disekeliling seksyen lot-lot tersebut dan ditandakan dengan
pepaku besi. Diatas pemidang ini ditandakan tanda-tanda
sempadan rujukan bagi setiap sempadan lot perseorangan
dengan pepaku besi.
Aturcara Kerja
• Mengukur kedudukan bahagian luar semua butiran
struktur atau binaan kekal dengan cara opset bersudut
tepat denga jarak berturutan di atas pemidang.
• Untuk penyelarasan arah dan memudahkan kerja-kerja
melukis pelan dan perancangan, jarak diukur bermula dari
titik penjuru paling selatan dari garisan pemidang tersebut.

*Ukuran penjajaran adalah tergolong dalam ukuran kelas


pertama iaitu trabas keliling untuk mengawal ukuran
Bandar.
Gambarajah

Anda mungkin juga menyukai