Anda di halaman 1dari 20

PENGENALAN RINGKAS SISTEM

PENGURUSAN ASET TAK ALIH


(mySPATA) di KPM
APAKAH ITU ASET?

Harta benda atau apa-apa yang bernilai untuk dimiliki, sama


ada berbentuk semasa atau bukan semasa.

ASET
SEMASA

TUNAI PELABURAN ASET BUKAN


FIZIKAL
(HARTA
INTELEK)

Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan


2
JENIS & KLASIFIKASI ASET

ASET ASET HIDUP


ALIH

HARTA INVENTORI
MODAL

TUMBUHAN IKAN

HAIWAN
ASET ASET
TANAH INFRASTRUKTUR

Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan


3
SKOP &
TANGGUNGJAWAB
Tanggungjawab
Tanggungjawab Jabatan Kerja Raya
pemilik bangunan @ (JKR) @ Kementeriam
BANGUNAN JALAN
premis Kemajuan Luar Bnadar
dan Wilayah (KKLW)

Skop
Sistem
mySPATA

Tanggungjawab
Tanggungjawab
Jabatan Perkhidmatan
PEMBETUNGAN SALIRAN Jabatan Pengairan dan
Pembentungan (JPP)
Saliran (JPS)

Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan


4
PELAKSANAAN SISTEM mySPATA
PERINGKAT KPM

2010 2012 2016

Sistem mySPATA Fasa 1 Sistem mySPATA Fasa 1 Projek Sistem mySPATA 2 siap
Pengenalan dan dan Pekeliling Am Bil. Projek Sistem mySPATA 2
Peluasan Sistem 2/2012 - Tatacara dijangka siap pada Sept 2016
mySPATA peringkat Pengurusan Aset Tak Alih lebih inklusif berpandukan
KPM (TPATA) TPATA
Melibatkan modul Peluasan Sistem Mengandungi modul seperti
pendaftaran aset tak mySPATA peringkat Perancangan, Belanjawan,
alih peringkat Daftar KPM masih berjalan Pelaksanaan dan
Premis Aset (DPA) dan Pengenalan kepada Pemantauan, Operasi
Daftar Aset Khusus TPATA dan peluasan Bangunan, Pelaporan
(DAK) (sehingga TPATA kepada semua (Dashboard), Integration
peringkat ruang) JPN dan Bahagian Gateway dan E-Learning
Melibatkan semua 16 Integrasi Sistem mySPATA dan
JPN dan 12 Bahagian EMIS
yang mempunyai Projek naik taraf Sistem EMIS
premis menggunakan data daripada
Sistem mySPATA melibatkan
PADU, BPP, EPRD dan BPPA
dengan kerjasama JKR
APLIKASI SISTEM mySPATA

6
7
STRUKTUR
KOD & CONTOH

(9 Peringkat Kod)
Tahap Pertama
DPA
(Daftar Premis Aset)

Peringkat Kod)
Tahap Kedua
(7 hingga 9
DAK
(Daftar Aset Khusus)

Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan


8
MAKLUMAT
DAFTAR PREMIS ASET
Pemilik Premis (Kumpulan Jumlah Keluasan Lantai
Agensi) Bangunan
Kementerian Kos Siap Bina
Jabatan Tahun Siap Bina
D Agensi
Negeri
Kod PTJ
Sumber Pembiayaan
Daerah Aset Warisan?
P Alamat
Kategori Premis
Maklumat Tanah

Jenis Premis
A Koordinat
Jumlah Keluasan Premis
Jumlah Luas Tapak
Bangunan

Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan


9
Pendaftaran DPA

10
MAKLUMAT
DAFTAR ASET KHUSUS
BLOK Nama Ruang
Jenis Binaan Keluasan Ruang
Kontraktor Utama Ketinggian Ruang
Juru Perunding Utama Fungsi Ruang

D Kegunaan Blok
Saiz Binaan
Tahun Asal Siap Bina
BINAAN LUAR (selain drpd BLOK)
Jenis Binaan
Usia Kontraktor Utama
A Jangka Hayat
Jenis Milikan
Juru Perunding Utama
Kegunaan Blok
Populasi Saiz Binaan
K Jenis Struktur Tahun Asal Siap Bina
Usia
ARAS Jangka Hayat
Jenis Aras Jenis Milikan
Bilangan Aras Populasi
Jenis Struktur
RUANG
Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan
11
Pendaftaran DAK

12
13
14
15
STATUS SEMASA PENDAFTARAN
mySPATA KPM (sehingga 14.9.2016)
Jumlah
Jumlah % Pendaftaran Jumlah DPA yang % Pendaftaran
Bil. Jabatan Daftar
Premis DPA mendaftar DAK DAK
DPA
1 Kementerian Pendidikan Malaysia (Parcel E) 3 3 100.00 3 100.00
2 Bahagian Teknologi Pendidikan 387 393 101.55 349 88.80
3 Bahagian Matrikulasi 15 15 100.00 15 100.00
4 Lembaga Peperiksaan 2 2 100.00 2 100.00
5 Institut Aminuddin Baki 7 7 100.00 7 100.00
6 Bahagian Pendidikan Teknik Dan Vokasional 89 89 100.00 89 100.00
7 Bahagian Pendidikan Islam 266 263 98.87 174 66.16
8 Bahagian Pendidikan Khas 34 34 100.00 34 100.00
9 Bahagian Kokurikulum dan Kesenian 3 3 100.00 3 100.00
10 Bahagian Pendidikan Guru 7 7 100.00 7 100.00
Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama
11 68 68 100.00 67 98.53
Penuh dan Sekolah Kecemerlangan
12 Bahagian Sukan 5 5 100.00 5 100.00
13 Institut Perguruan Guru Malaysia 28 28 100.00 28 100.00
JUMLAH 914 917 100.33 783 85.39
14 JPN Johor 1,381 1381 100.00 1381 100.00
15 JPN Kedah 742 705 95.01 675 95.74
16 JPN Kelantan 710 710 100.00 710 100.00
17 JPN Melaka 303 306 100.99 302 98.69
18 JPN Pahang 1,048 1048 100.00 1048 100.00
19 JPN Perak 1,248 1255 100.56 1233 98.25
20 JPN Perlis 103 103 100.00 103 100.00
21 JPN Pulau Pinang 430 411 95.58 398 96.84
22 JPN Sabah 1,565 1646 105.18 1589 96.54
23 JPN Sarawak 1,459 1459 100.00 1428 97.88
24 JPN Selangor 925 933 100.86 927 99.36
25 JPN Negeri Sembilan 569 568 99.82 567 99.82
26 JPN Terengganu 697 700 100.43 689 98.43
27 JPWP Kuala Lumpur 305 305 100.00 258 84.59
28 JPWP Labuan 35 35 100.00 35 100.00
29 JPWP Putrajaya 19 19 100.00 18 94.74
Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN
11,539
12,453
11,584
12,501
100.39
100.39
11,361
12,144
98.07
97.14

Petunjuk:
16
100% 80.00~99.99%/100% > < 80.00%
RUMUSAN STATUS SEMASA
PENDAFTARAN mySPATA KPM (sehingga
14.9.2016)

Jumlah Premis : 12,453


Jumlah Daftar DPA : 12,501
Peratusan Daftar DPA : 100.38%

Jumlah DPA daftar DAK : 12,144


Peratusan Daftar DAK : 97.14%

Nota:
Jumlah daftar DPA di dalam Sistem mySPATA dengan EMIS adalah berbeza
kerana data mySPATA turut melibatkan pendaftaran pejabat, kediaman (kuarters),
pusat latihan, premis sukan dan sebagainya.
Jumlah daftar DAK termasuk blok, aras, ruang dan binaan luar tidak dapat
dipastikan kerana bergantung kepada bilangan yang didaftar masuk (declared by)
oleh pendaftar rekod aset premis berkenaan. Oleh itu, bilangan akhir (cut off) yang
perlu didaftarkan tidak dapat dipastikan oleh penyelaras di peringkat Kementerian.

Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan


17
APLIKASI SISTEM mySPATA 2

Sistem ini bertujuan untuk mengautomasikan keseluruhan proses


Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (TPATA) bagi memudahkan
aliran kerja serta proses pengurusan aset tak alih kerajaan ini yang terdiri
daripada tujuh (7) fungsi utama didlam projek ini iaitu:

Perancangan
Belanjawan
Pelaksanaan dan Pemantauan
Operasi Bangunan
Pelaporan (Dashboard)
Integration Gateway
E-Learning
SEKIAN, TERIMA KASIH

Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan


19
MUHD MUHAYMIN BIN OTHMAN
PENOLONG SETIAUSAHA
UNIT PENGURUSAN HARTANAH
BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET, KPM
muhaymin.othman@moe.gov.my / minothman@gmail.com
03-88849264 / 019-6748591

20

Beri Nilai