Anda di halaman 1dari 13

S U K ATA N P E L A J A R A N

DALAM KEMAHIRAN
HIDUP (KBSR)
DISEDIAKAN OLEH: P E N S YA R A H :
S I T I N O O R L I YA N A B I N T I
KAMARUDDIN
SITI NORHUSNA BINTI EZANI
ANIS SUHANA BINTI
SOALAN 1: JELASKAN JENIS-JENIS
PENTAKSIRAN RBT UNTUK ALAF KE-21
APAKAH ITU PENTAKSIRAN
Pentaksrian merupakan proses mendapatkn maklumat dan menilai hasil atau tahap pengetahuan
terhadap pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul,
merekod dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang murid tersebut

Ujian

Penilaian

Pentaksiran
JENIS-JENIS PENTAKSIRAN RBT
UNTUK ALAF KE-21
Membuat pemerhatian
Membuat persembahan
Menghasilkan projek
Menjawab soalan atau jawab guru
Menjawab kuiz
Membuat amali
Lambaran kerja
SOALAN 3:
ADAKAH SUKATAN PELAJARAN KBSR
TIDAK MEMPUNYAI FOKUS YANG KHUSUS
ATAU IANYA HANYA DIFOKUSKAN SECARA
GENERAL?
FOKUS SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP
:
Sains
Rumahtangga

Reka Bentuk Elektrik &


& Teknologi Elektronik
FOKUS
UTAMA
Perniagaan & Teknologi
Keusahawanan Pertanian
REKA BENTUK & TEKNOLOGI

Pengenalan kreativiti
Melakukan kajian reka bentuk dan fungsi produk
Teknik dan proses pembuatan (bhan kitar semula + bahan logam)
Tanaman hiasan
PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN

Amalan perniagaan
Kumpulan sasaran
Menyemai sifat nilai murni; berdikari, yakin diri, inisiatif & berdaya saing
FOKUS SUKATAN PELAJARAN REKA BENTUK &
TEKNOLOGI:
Organisasi &
Keselamatan Bengkel

Reka Bentuk & Teknologi


Asas Teknologi

Reka Bentuk
Penghasilan Projek

Teknologi Pertanian

Sains Rumahtangga

Perniagaan &
Keusahawanan
FOKUS KSSR REKA BENTUK &
TEKNOLOGI
Lebih terperinci dan merangkumi setiap aspek objektif pengajaran mengikut DSKP.
Fokus utama yang diberikan berdasarkan kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid.