Anda di halaman 1dari 9

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

KEMAJUAN KANAK-KANAK
(SENARAI SEMAK & REKOD ANEKDOT)
SENARAI SEMAK
Senarai semak ialah alat pentaksiran yang mengandungi senarai
item yang disediakan utk mengenal pasti perkembangan dari
segi kemahiran fizikal, kognitif, bahasa dan sosial.
Senarai item yang disediakan adalah untuk menguji
pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan serta tingkah
laku murid.
PANDUAN MENYEDIAKAN SENARAI SEMAK

2. Tingkah laku yang


1. Disediakan lebih awal ingin diperhatikan 3. Hanya kemahiram 4. Item disusun
sebelum pemerhatian dinyatakan dengan penting dinyatakan mengikut
dibuat ringkas dan jelas dalam dalam senari semak. pemeringkatan.
bentuk pointform.

5. Maklumat bagi
melengkapkan senarai 6. Dapat ditandakan 8. Hanya kemahiran
7. Dilakukan sekurang-
semak boleh didapati semasa ataupun penting dinyatakan
kurangnya 3 kali.
daripada 1 atau 2 selepas pemerhatian. dalam senarai semak.
pemerhatian.
KEKUATAN SENARAI SEMAK
Mudah dan praktikal

Dapat digunakan oleh orang


yang tidak mahir

Dapat dilakukan semasa atau


selepas pemerhatian dilakukan

Dapat dilakukan oleh beberapa orang


pemerhati bagi menilai kesahihan pemerhatian

Dapat fokus kepada tingkah laku tertentu

Penting dalam merancang kurikulum untuk kanak-kanak


KELEMAHAN SENARAI SEMAK
KELEMAHAN Mengandungi kurang informasi & deskripsi berkenaan
kualiti dan masa semasa merekodkan tingkahlaku
atau kemahiran yang dipamerkan kanak-kanak.
Melihat hanya pada tingkahlaku tertentu dan
bukannya semua.

Mengambil masa yang agak lama untuk


menyediakan borang senarai semak
REKOD ANEKDOT

Satu catatan ringkas mengenai Rekod anekdot ditulis secara


sesuatu peristiwa atau tingkah laku objektif untuk menerangkan apa
murid yang dianggap penting, unik yang berlaku, bila dan dimana
dan signifikan untuk direkod berlaku.
PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN
UNTUK MEMBUAT REKOD ANEKDOT
Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku.
Mengenal pasti peristiwa itu penting terhadap aspek perkembangan murid,
merangkumi kelebihan dan kekurangan.
Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku.
Menulis apa yang dilihat secara objektif.
Maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwa yang
menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi, pola interaksi
sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah murid.
SEKIAN, TERIMA KASIH