Anda di halaman 1dari 23

KENALI PBS

TARIKH : 30 DISEMBER 2011


MASA : 8.30 PAGI
TEMPAT : DEWAN BESTARI
1. Mengapa transformasi ke Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR)
daripada Kurikulum Baru Sekolah
Rendah (KBSR )

1. Susun semula KBSR - menghapuskan


PPSMI secara soft landing )
2. Menambah ilmu
Tujuannya murid dibekalkan dengan ilmu
pengetahuan , ilmu kemahiran dan nilai yang
relevan dengan keperluan semasa abad ke 21.
2. Fokus Kurikulum :
KBSR - 3 M ( membaca, menulis dan mengira)
KSSR - 4 M ( membaca, menulis, mengira dan
menaakul )
Perlaksanaannya bermula :
Pra sekolah :- Persediaan ke sekolah rendah serta
pendedahan ke haluan 3 M
Tahap 1( Tahun 1, 2 dan 3 ) :- Penguasaan
kemahiran 3 M dan menaakul
Tahap 2 ( Tahun 4, 5 dan 6 ) :- pengukuhan
Dokumen kurikulum :

Bahan kurikulum : Dokumen Standard Kurikulum


Bahan Sokongan :
a. Buku teks
b. Modul Panduan pengajaran
c. Buku Panduan Kreativiti
d. Buku Panduan Keusahawanan
e. Buku PanduanTMK.
1 Penambahbaikan UPSR
Tahun Tahun Tahun 6

Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi


Tahun Tahun Tahun

Pengukuhan
Tingkatan

Persediaan /
1 2 3 4 5 Peralihan
UPSR 1
B.Melayu
B.Inggeris
DIAGNOSTIK Arus
PBS

Tidak memenuhi standard minimum Bahasa


B.Cina/B.Tamil

Tidak melepasi standard minimum


LINUS Perdana

APTITUD
Sains
Matematik
Sukan
100% PBP/PBS

SJKC/SJKT
60:40

UJIAN

Melayu
Seni
PEMULIHAN
Agama/Moral
Kemahiran
Hidup Kemahiran
Pend.Jasmani dan
PBS Kesihatan vokasional

PBS 100%
Dilaksanakan oleh Peperiksaan Pentaksiran Pentaksiran sekolah Dilaksanakan
LP seperti Pusat Pusat MP Teras & elektif sepenuhnya oleh
UPSR sekarang sekolah
60% Kerja Kursus
40%
BM Projek Lisan
BI
MMATIK
SAINS PAJSK
BC
UJIAN BT
Inventori
APTITUD
Personaliti

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan


garis panduan dari LP
COMPANY LOGO
PBS
Pentaksiran Berasaskan
Sekolah

COMPANY LOGO
Pelaporan Pencapaian Murid

COMPANY LOGO
Peranan Pentaksiran Sekolah

1 2 3 4

Memperbaiki Meningkatkan Mengubahsuai


kelemahan/ keyakinan strategi
masalah kepada murid pengajaran
murid dalam untuk belajar
pembelajaran

COMPANY LOGO
PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH
MULA

Pemulihan

Belum mencapai
tahap penguasaan

Telah mencapai
tahap penguasaan

COMPANY LOGO
PERANAN MURID DALAM PENTAKSIRAN SEKOLAH

Mengetahui apa dan bagaimana Kejayaan


sesuatu perkara itu hendak dipelajari dalam
mendapatkan
Mengetahui bagaimana standard ilmu,
hendak dicapai kemahiran
dan amalan
Melaksanakan tugasan yang diberikan nilai murni
supaya apa yang diketahui dan boleh serta sikap
dibuat boleh ditaksir yang terpuji
COMPANY LOGO
EVIDENS CONTOH PENYIMPANAN

1. Fail Perkembangan
Bahan/sebarang Tulisan
Murid (FPM)
Setiap murid 1 FPM,
bentuk bukti yang Bahan menyimpan setiap
dapat ditunjukkan cetakan evidens terbaik
oleh murid yang Persembahan
untuk setiap mata
melaksanakan Foto
pelajaran
Evidens diserah
sesuatu tugasan Grafik kepada murid
dalam bentuk Artifak setelah skor direkod
produk/proses Laporan
dalam SPPBS
2. Fail Showcase
Menyimpan evidens
terbaik
REKOD TRANSIT
SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN
BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS)
REKOD TRANSIT SPPBS

Rekod yang digunakan oleh guru untuk


mengisi pencapaian evidens murid secara
manual sebelum dipindahkan ke dalam
SPPBS.
REKOD TRANSIT SPPBS
BAND 1 BAND 2
BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA
B1DL1E1 B1DB1E1 B1DB1E2 B1DT1E1 B1DT1E2 B2DL1E1 B2DL2E1 B2DB1E1 B2DB2E1 B2DB2E2 B2DB3E1 B2DT1E1 B2DT1E2

1 24/1
2

BAND 3 BAND 4
BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA
B3DL1E1 B3DL1E2 B3DL1E2 B3DL2E1 B3DL2E2 B3DB1E1 B3DB2E1 B3DB2E2 B3DT1E1 B3DT2E1 B4DL1E1 B4DL1E2 B4DB1E1 B4DT1E1

BAND 5 BAND 6

BIL SIJIL LAHIR/MYKID NAMA


B5DL1E1 B5DL1E2 B5DL2E1 B5DL2E1 B5DB1E1 B5DB1E2 B5DT1E1 B5DT1E2 B6DL1E1 B6DL1E2 B6DL1E3 B6DB1E1 B6DT1E1

5
REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1

NAMA GURU : _____________________ KELAS : _______ MATAPELAJARAN : __________

BIL EVIDENS TARIKH INSTRUMEN RUJUKAN/CADANGAN

B1 DL1 E1 DSK(1.1,6.1)
1
Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi seperti bunyi haiwan, alam BT (ms 2,3)
persekitaran dan alat muzik.

B1 DB1 E1
DSK (11.1/11.2)
2 Membaca huruf hijaiyyah ( - )berbaris fathah ( )dari bahan
BT(ms 1)
bacaan yang bersesuaian.
Contoh bahan : Buku teks dan lain-lain.

B1 DB1 E2
DSK (11.1/11.2/11.3)
3 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan ) (
BT (ms 4,13,21,29)
dengan baris fathah, dhommah dan kasrah ( )dari bahan bacaan
yang bersesuaian. Conth bahan : Kad imbasan dan lain-lain.

DSK (15.2)
B1 DT1 E1
4 Buku Modul Transisi
Menggerakkan tangan ke arah yang betul untuk membentuk huruf
BLA (ms 2)
hijaiyyah.

DSK (15.3)
5 B1 DT1 E2 Buku Modul Transisi
Menyambung titik untuk membentuk huruf hijaiyyah BLA (ms 2,4,10,15)
Mengapa guru perlu Rekod Transit SPPBS ?
Membantu guru merekod dan
melaporkan pencapaian evidens murid.

Membantu guru meningkatkan


pencapaian murid yang belum mencapai
hasrat kurikulum.
KEMASUKAN PRESTASI

20
LAPORAN PRESTASI MURID

21
LAPORAN PRESTASI MURID

22
PERNYATAAN PELAPORAN

23