Anda di halaman 1dari 7

IPG Kampus Bahasa Melayu

BM 1
Sejarah Bahasa Melayu
Oleh :-
Dyana Binti Donald & Ormilla Anne Anak Beraoh
Ciri-Ciri Bahasa
Bahasa Bersifat
DINAMIS
MAKSUD BAHASA YANG
BERSIFAT DINAMIS

Bahasa yang bertenaga dan


berkekuatan serta mampu membuat
penyesuaian serta menerbitkan
pembaharuan dan kemajuan.
Kegiatan manusia tidak tetap dan sering
berubah. Bahasa juga tidak statik, dan inilah
yang dikatakan bahasa itu dinamis.

Perubahan radikal yang terjadi pada peringkat


leksikon dan semantik kerana wujudnya
perubahan budaya.

Satuan bahasa menjadi wadah untuk menampung


konsep dalam masyarakat bahasa.

Kepesatan perubahan ini tercermin dalam bidang


perkamusan.
Perubahan bahasa boleh juga terjadi
dalam bentuk negatif sesuai dengan
perubahan masyarakat bahasa berkenaan.
Pelbagai alasan sosial, politik dan ekonomi
menyebabkan orang meninggalkan
bahasanya,dan menggunakan bahasa lain
dalam urusan kehidupannya.

Jika perubahan itu berterusan, maka


bahasa berkenaan tiada lagi penuturnya,
dan menjadi bahasa dokumentasi sahaja
untuk ditempatkan di muzium, seperti
bahasa Latin dan bahasa Sanskrit.
RUJUKAN..
http://www.scribd.com/doc/1848
3192/CIRICIRI-BAHASA
SEKIAN..TERIMA KASIH