Anda di halaman 1dari 121

TAKLIMAT

PERSEDIAAN AKHIR TAHUN


2017
DAN AWAL TAHUN 2018
PPD PETALING UTAMA
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR
10 NOVEMBER 2017
(JUMAAT)
Bilik Mesyuarat Wacana Minda
HALA TUJU 2018
SKPM gelombang 2
Kronologi Dasar Pendidikan
GELOMBANG PPPM
ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN
ASPIRASI MURID DALAM 13 TAHUN
11 Anjakan PPPM
TS25
Tempoh Pelaksanaan TS25
Sentiasa Melakukan Perubahan
SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH
CARTA ALIR PERTUKARAN GURU
DALAM NEGERI
MULA

Sekolah tidak JPN/PPD mengedarkan surat siaran


Pertukaran daripada KPM ke sekolah-
perlu sekolah.
menghantar
Pemohon (guru) membuat permohonan melalui
borang-borang sistem e-Gtukar dalam tempoh yang ditetapkan.
permohonan
Pengetua dan Guru Besar menyemak dan sahkan
pertukaran Pengesahan Permohonan melalui e-Gtukar dalam
guru-guru ke tempoh yang ditetapkan.

jpn/ppd. Mesyuarat JK Pertukaran Guru Peringkat Negeri


dan cadangan penempatan.
Semua boleh
dicapai melalui Surat Penempatan diedarkan melalui PPD.
Keputusan Penempatan adalah muktamad.
sistem.
Pengetua dan Guru Besar membuat Pengesahan
MPG 2 melalui e-Operasi apabila guru melapor diri ke
sekolah masing-masing dalam tempoh 7 hari dari tarikh
kuatkuasa pertukaran.

TAMAT
TINDAKAN PENGETUA DAN GURU
BESAR
PERTUKARAN GURU DALAM DAERAH/
PENEMPATAN GURU BAHARU ANTARA DAERAH/ ANTARA NEGERI
PGB membuat pengesahan PGB membuat
MPG1 dalam sistem e- pengesahan MPG2
Operasi.
dalam sistem e-
Tindak susul ke PPD/JPN Operasi.
jika guru tidak melapor diri
dlm tempoh yang Tindak susul ke
ditetapkan. PPD/JPN jika guru
tidak melapor diri
dlm tempoh yang
ditetapkan.
MURID BUKAN WARGANEGARA (MBWN)
(AKTA PENDIDIKAN 550 1996)

A. P.U.(A)275/98: PERATURAN PERATURAN PENDIDIKAN


(PENERIMAAN MASUKMMURID KE SEKOLAH, PENYIMPANAN
DAFTAR DAN SYARAT PENGEKLAN MURID BELAJAR DI SEKOLAH
1998
B. SEKSYEN 29A : PENDIDIKAN RENDAH WAJIB

5. (I) PENERIMAAN MASUK MURID BWN


KATEGORI MURID YANG BERIKUT YANG BUKAN WARGANEGARA BOLEH
DITERIMA MASUK KE SEKOLAH
a) Anak kakitangan kedutaan asing
b) Anak ibu bapa yang bekerja dalam perkhidmatan atau agensi
kerajaan, badan berkanun atau mana-mana tempat lain dengan
permit kerja yang sah.
c) Anak yang ibu bapa adalah pemastautin tetap.
d) Kanak-kanak yang dipilih oleh kerajaan kanak-kanak itu
melanjutkan pelajarannya di Malaysia. Melalui persefahaman
atau perjanjian antara kerajaan Malaysia dan Kerajaan kanak-
kanak itu.
(II). MURID YANG DISEBUT DALAM SUBPERATURAN (1)
SEBELUM DITERIMA KE SEKOLAH KERAJAAN DAN BANTUAN
KERJAAN HENDAKLAH

a) Memiliki pas pelajar yang dikeluarkan oleh


Jabatan Imigresen
b) Membayar FI yang ditetapkan oleh Kementerian
Pelajaran Malaysia:
SEKOLAH RENDAH RM 120.00 (SETAHUN)
SEKOLAH MENENGAH RM 240.00 (SETAHUN)

c) Mengemukakan borang sebagaimana yang


ditetapkan dalam JADUAL PERTAMA P.U.(A)275.
(Perenggan 5(2)(C)) (Sub perenggan 7(3)) Dalam
AKTA PENDIDIKAN 550 1996
(III). PERTUKARAN SEKOLAH MBWN
Murid BUKAN WARGANEGARA berhasrat untuk
bertukar hendaklah membuat permohonan
baharu bagi kemasukan ke sekolah yang dipohon

a. Permohonan telah menjelaskan FI kepada


Kerajaan Malaysia
b. Pas pelajar baharu telah dikeluarkan oleh
Jabatan Imigeresen.
c. Ada kekosongan tempat di sekolah baharu
yang dipohon.
(IV). DOKUMEN-DOKUMEN BERSAMA BORANG
JADUAL PERTAMA YANG DIPERLUKAN:
i) 3 salinan borang
ii) bahagian 1 diisi oleh ibu bapa dengan jelas
iii) Bahagian II diisi oleh Pengetua /Guru Besar
disahkan dan dicap.
iv) 2 salinan dokumen berikut:
. Sijil Kelahiran
. Kad Pengenalan ibu bapa
. Passport ibu bapa dan anak
(v) Jika ibu bapa bekerja atau belajar perlu kemukakan:
Pas pelajar
Pas tanggungan
Surat dari majikan
Semua dokumen ini hendaklah disahkan

Sila rujuk surat siaran JPNS.PPN 100- 6/2/1 JLD.15(8)


bertarikh 9 Oktober 2014
Berkaitan Perkara 5: Penerimaan Masuk Murid
Bukan Warganegara Ke Sekolah Kerajaan /
Bantuan Kerajaan
-Tiada keistimewaan diberikan kepada MBW contoh
( Kelas Peralihan, Buku Teks, RMT)
V. DALAM FAIL SETIAP MBWN DI SEKOLAH:

i. Surat kelulusan dari JPN Selangor. Jika tiada surat


kebenaran, murid tidak dibenarkan masuk ke
sekolah. PGB yang ingkar boleh didenda RM
5000.00 atau dipenjara tidak kurang dari 3 bulan
ii. Resit bayaran fi (setiap tahun)
iii. Surat penempatan yang dikeluarkan oleh PPD
iv. Surat pengesahan dari sekolah untuk makluman
pihak imigresen bagi pengeluaran pass pelajar
V. DALAM FAIL SETIAP MBWN DI
SEKOLAH (sambungan):

v. Salinan passport pelajar, ibu bapa terkini)


vi. Salinan Pas bekerja ibu bapa (terkini)
vii.Salinan Sijil Kelahiran murid
viii.Salinan surat peringatan yang dikeluarkan
oleh pihak sekolah memberitahu kepada ibu
bapa supaya membuat bayaran fi untuk
bersekolah pada tahun berikutnya (TAHUN
BARU)
INISIATIF PELUASAN PELAKSANAAN PELIBATAN
IBU BAPA DAN KOMUNITI (PIBK)
Pengetua/Guru Besar dan Penolong Kanan HEM bertanggungjawab dalam
pengisian data ke dalam sistem eSARANA

KPI PIBK 2017


KPI 1 : Peratus Kehadiran Ibu KPI 2 : Peratus Kehadiran
Bapa Dalam 6 Aktiviti (65%) Ibu/Bapa/Komuniti (35%)
Hari Pendaftaran Tahun
1/Tingkatan 1 & Peralihan
Hari Penetapan Target
UPSR/SPM
Mesyuarat Agung PIBG
Hari Pelaporan
Hari Anugerah
PIBG
1. Memastikan Mesyuarat Agung PIBG hendaklah dilaksanakan
sebelum 31 Mac pada setiap tahun

2. Mereka yang masih diisytiharkan muflis tidak boleh


memegang jawatan dalam Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG)

3. Pihak sekolah hanya boleh membuka satu akaun Persatuan


Ibu Bapa Guru (PIBG) sahaja di mana-mana bank
sepertimana yang termaktub di bawah Peraturan 10,
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Ibu Bapa Guru)
1998

4. Persatuan Ibu Bapa Guru tidak boleh bergabung dengan


PIBG di sekolah lain parti politik, kesatuan sekerja,
pertubuhan bukan kerajaan atau lain-lain organisasi

5. Sebarang bentuk kutipan wang samada sumbangan atau


aktiviti PIBG perlu diputuskan dalam Mesyuarat Agung PIBG
dan mendapat kelulusan Pendaftar
MAJALAH SEKOLAH
Kebenaran Mengutip Dan Menerbit
Majalah Sekolah

Mencetak Dan Mengedar Majalah Sekolah

Kutipan maksimum bayaran majalah


sekolah:
Menengah : RM15
Rendah : RM13
LAWATAN PELANCONGAN MURID
KE LUAR NEGARA

Permohonan dihantar ke UPP, JPS dalam


tempoh 5 minggu sebelum tarikh lawatan

Menggunakan Borang Peraturan-Peraturan


(Pelancongan Sekolah 1957)
PPDP/SPS/UPP03

Permohonan hendaklah dibuat dalam 5


salinan
AKTIVITI TENAGA PAKAR LUAR
DAN SENI BELA DIRI
Hendaklah mendapat kebenaran Jabatan
Pendidikan Negeri

Yuran ke atas murid maksimum RM 20.00

Tempoh Masa Latihan Untuk Satu Sesi:


Sekolah Rendah 1 jam 30 minit
Sekolah Menengah 2 jam
PERMOHONAN MENGGUNAKAN
PREMIS SEKOLAH JANGKA PANJANG

Tempoh jangka panjang ialah di antara


6 bulan hingga setahun
Hendaklah mendapat kelulusan
Jabatan Pendidikan Negeri
Menggunakan Borang JPS/SPS/-
UPP01
Permohonan hendaklah dibuat 5
salinan
ADUAN, KEMALANGAN DAN
BENCANA
Laporan dibuat dalam kaedah 1:3:7
Laporan dibuat kepada PPD dan JPS
Laporan hendaklah disahkan oleh
Pengetua/Guru Besar
Tidak menyembunyikan kes
Mengambil tindakan pembetulan
dan pencegahan ke atas kes yang
berasas
PENJENAMAAN SEMULA TINGKATAN ENAM
NEGERI SELANGOR
BILANGAN KOLEJ TINGKATAN ENAM (MOD 1),
PUSAT TINGKATAN ENAM MOD 2 DAN MOD 3 PADA TAHUN 2016
BILANGAN PUSAT TINGKATAN ENAM
BIL PPD JUMLAH
MOD 1 MOD 2 MOD 3
1 PETALING PERDANA 0 1 6 7
2 HULU LANGAT 0 1 6 7
3 KLANG 0 2 4 6
4 GOMBAK 0 0 8 8
5 PETALING UTAMA 1 0 5 6
6 KUALA SELANGOR 0 1 4 5
7 HULU SELANGOR 0 0 3 3
8 SEPANG 0 0 3 3
9 KUALA LANGAT 0 1 1 2
10 SABAK BERNAM 1 0 0 1
JUMLAH 2 6 40 48

PEMUSATAN PUSAT TINGKATAN ENAM PADA TAHUN 2017


JUMLAH
PUSAT TINGKATAN BIL KELAS PUSAT TINGKATAN ENAM
PPD BIL KELAS KELAS STATUS
ENAM 2016 PEMBEKAL
2017
SMK TENGKU AMPUAN RAHIMAH 12
KLANG SMK SRI ISTANA 14 36 MOD 1
SMK METHODIST (ACS) 10
PETALING SMK ALAM MEGAH 8
SMK SEKSYEN 24 12 28 MOD 1
PERDANA SMK SEAFIELD 8
KUALA SMK SULTAN ABDUL
12 SMK SERI DESA 4 16 MOD 2
SELANGOR AZIZ
Perbincangan & Rujukan Peraturan
Panduan kohort umur BAGI TUJUAN
PERSEKOLAHAN dan menduduki peperiksaan
awam KPM
Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

Penerimaan Masuk Murid Ke Sekolah


Murid Warganegara
Murid Bukan Warganegera

Kohort Umur Persekolahan


Akta Pendidikan Wajib 2003
Surat Pekelling Iktisas Bil.14/2002
Surat Pekelling Iktisas Bil. 03/2001 (pindaan SPI Bil.10/1998)

Pengecualian Pendidikan Wajib & Kuasa Menteri Pelajaran.


Penangguhan Tahun Satu
Kelonggaran Syarat Kemasukan Kanak-kanak Di Bawah Umur
Ke tahun 1. (KP(BS/PSR) 8502.03/005/Jld.2(10) bertarikh 05 Mac 2003
KOHORT UMUR PERSEKOLAHAN BERDASARKAN
TAHUN KELAHIRAN
TARIKH LAHIR TAHUN 1 KOHORT 2017
02/01/2001 - 31/01/2001 (01/01/2002) 2008 Tingkatan 5
02/01/2002 - 31/01/2002 (01/01/2003) 2009 Tingkatan 4
02/01/2003 - 31/01/2003 (01/01/2004) 2010 Tingkatan 3
02/01/2004 - 31/01/2004 (01/01/2005) 2011 Tingkatan 2
02/01/2005 - 31/01/2005 (01/01/2006) 2012 Tingkatan 1
02/01/2006 - 31/01/2006 (01/01/2007) 2013 Tahun 6
02/01/2007 - 31/01/2007 (01/01/2008) 2014 Tahun 5
02/01/2008 - 31/01/2008 (01/01/2009) 2015 Tahun 4
02/01/2009 - 31/01/2009 (01/01/2010) 2016 Tahun 3
02/01/2010 - 31/01/2010 (01/01/2011) 2017 Tahun 2
02/01/2011 - 31/01/2011 (01/01/2012) 2018 Tahun 1
Kelonggaran Syarat Kemasukan Kanak-kanak Di Bawah Umur Ke
Tahun 1
Punca kuasa (KP(BS/PSR) 8502.03/005/Jld.2(10) bertarikh 05 Mac 2003
Permohonan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Mengisi borang
melalui JPN Negeri dipohon. BPSH sebagai urusetia urusan
Syarat Boleh Mengemukakan Permohonan
Kanak-kanak adalah warganegara Malaysia
Kanak-kanak dilahirkan pada 02 hingga 15 Januari sahaja
Kanak-kanak menjalani pendidikan prasekolah
Menjalani sesi saringan dan temuduga serta penilaian panel
Keputusan Bersekolah Awal Diluluskan oleh Menteri Pendidikan melalui
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat rasmi diberi kelulusan atau tidak diluluskan
Penempatan ke sekolah diuruskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri
Keperluan menyimpan bukti kelulusan bersekolah awal bersama-sama sijil
kelahiran/kad pengenalan sepanjang umur persekolahan
Murid berada di luar kohort umur persekolahan. (awal setahun)
Pendaftaran Peperiksaan Di Bawah Kohort
Umur
Pastikan murid yang dibawah kohort umur
mempunyai dokumen sokongan yang
diperlukan
Surat kelulusan Pengecualian Pendidikan
Wajib (bersekolah awal) yang dikeluarkan
oleh Jabatan Pendidikan Negeri atau
Kementerian Pendidikan Malaysia
Kohort Umur Persekolahan
Berkaitan Pematuhan Pelaksanaan Pendidikan Wajib
Tujuan dan Implikasi.
Punca Kuasa/Pekililing rujukan yang berkaitan.
SPI Bil. 14/2002
SPI Bil. 03/2001 dan lain-lain terkini, berkuatkuasa serta berkaitan.

Mengesan Murid Tidak Mengikut Kohort Umur


Guru kelas Semakan Jadual Kedatangan & Dokumen Kelahiran murid.
Maklumat APDM/SMM/ dan Pangkalan Data Murid KPM.
Pengecualian Murid Pendidikan Khas dan Anak Orang Asli/Penan/Orang Asal.

Tindakan Susulan Segera


Maklumkan kepada ibu bapa / penjaga tentang ketidakpatuhan kohort umur.
Murid Tahun 1 hingga Tahun 4. Tempatkan di kohort umur sebenar dengan kadar segera.
Murid Tahun 5 dan 6 Mengikut keputusan dan permintaan rasmi ibu bapa. (simpan surat
permohonan ibu bapa)

Pemantauan susulan membantu/membimbing /murid yang memerlukan


penyesuaian diri dan bantuan.
Permohonan Tahun 1
SISTEM PENDAFTARAN ATAS TALIAN: https://public.moe.gov.my
DOKUMEN BERKAITAN URUSAN PERSEKOLAHAN MURID
WARGANEGARA DI SEKOLAH RENDAH
Sijil Kelahiran/Borang W/Perakuan Taraf WN
Semakan tarikh lahir untuk penentuan kohort umur persekolahan.
Taraf kewarnegaraan murid

Pembuktian Penjaga Murid Yang Sah bagi tujuan


persekolahan.
Sijil Nikah/Pendaftaran Perkahwinan vs maklumat dalam Sijil
kelahiran anak.
Surat Cerai dan Hak Penjagaan Anak.
Sijil Anak Angkat.
Perakuan (JKM) Penempatan Kanak-Kanak ke Rumah Kebajikan.
KENALPASTI PENJAGA YANG SAH BAGI
TUJUAN PERSEKOLAHAN

Suami Isteri
Hak Penjagaan/Hadanah/Custody yang diputuskan oleh
Mahkamah
Pengangkatan
Penempatan ke Rumah Kebajikan
Murid-murid yang mempunyai dokomen seperti
berikut adalah Warganegara Malaysia
Sijil Kelahiran bertaraf Warganegara
Sijil Pengesahan Taraf Warganegara
Sijil Borang W
Sijil Warganegara
Kad Pengenalan (Mykid/Mykad)
Tindak susul menguruskan permohonan persekolahan
murid anak warganegara tanpa dokumen
Sila rujuk dokumen DASAR OPERASI PEROHONAN KEMASUKAN KANAK-KANAK
WARGANEGARA TANPA DOKUMEN KE SEKOLAH KERAJAAN/BANTUAN KERAJAAN
KP(BS-Dsr) 201/002/1 JLD.2(1) bertarikh 11 Mac 2009.
Sediakan dokumen yang diperlukan.
Hantar permohonan ke Jabatan Pendidikan Negeri
Terima penempatan setelah ada surat penempatan dari Jabatan Pendidikan Negeri.
Terima kanak-kanak sebagai warganegara dengan kemudahan persekolahan yang
berkaitan sehingga keputusan muktamad diperolehi.
Simpan rekod murid (Anak Warganegara Tanpa Dokumen).
Patuhi penempatan mengikut kohort umur persekolahan.
Laksanakan proses membantu dan membimbing mengikut keperluan murid.
Pantau proses pendaftaran lewat secara berterusan untuk memastikan permohonan
diuruskan di Pejabat Pendaftaran Negara hingga selesai.
Tindakan susulan mengikut keperluan/kes.
MAKLUMAT UNTUK PENTADBIR
PAKAIAN MURID PRASEKOLAH
MURID LELAKI MURID PEREMPUAN MURID PEREMPUAN TIDAK
1.T-shirt Warna Putih BERTUDUNG BERTUDUNG
Berkolar ,Lengan Pendek. 1.T-shirt Warna Putih Berkolar, 1.T-shirt Warna Putih
2.Seluar Trek Panjang Lengan Panjang. Berkolar, Lengan Panjang.
2.Seluar Trek Panjang Warna
Warna Biru Gelap. 2.Seluar Trek Panjang
Biru Gelap.
3.Lencana Sekolah. Warna Biru Gelap.
3.Tudung Putih.
4.Kasut Kanvas Putih dan 4.Lencana Sekolah.
3.Lencana Sekolah.
berstoking putih. 5.Kasut Kanvas Putih dan 4.Kasut Kanvas Putih dan
berstoking putih. berstoking putih.
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
KERANGKA KONSEP SKPMg2
Contoh Catatan Minit Mesyuarat JK Kurikulum Bil.1:

1.0 Perutusan Pengerusi


1.1 Sisipkan arahan/maklumat yang telah
disampaikan oleh KPM/JPN/PPD/Unit-unit
yang berkenaan.

**Elakkan daripada dianggap sebagai tidak menyampaikan


apa-apa maklumat yang diperoleh daripada KPM/JPN/PPD
4.0 Perkara-perkara Baharu
4.1 Makluman tentang SPI/Surat Siaran/Pekeliling yang baharu:
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2016 - Makluman
Penggunaan Video 'Info 2 Minit' Menggantikan Slaid 'Info 5 Minit' Dalam Penataran
Maklumat Gelombang 2 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)2013-2025
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 9 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard
Sekolah Menengah Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 19 Tahun 2016 :
Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas Di Sekolah Menengah

4.2 Ketetapan tentang DSKP, SP & HSP Penetapan bilangan minggu akademik
perlu diselaraskan untuk semua panitia tetapi masih mematuhi bilangan minggu di
dalam takwim persekolahan (minggu akademik- setelah ditolak minggu peperiksaan
dan cuti)

4.3 Penulisan RT & RPH- Format penulisan RPT dan RPH mengikut kesesuaian
sekolah masing-masing selaras dengan Modular Teaching

4.4 Ketetapan tentang penghantaran Buku Rekod Mengajar


4.0 Perkara-perkara Baharu

4.5 Makluman tentang Jadual Waktu - Induk, Guru, Kelas, Bilik Khas &
Pelaksanaan Amalan MMI
4.6 Pelantikan JK Kurikulum & Ketua Panitia
4.7 Penetapan bilangan Mesyuarat JK Kurikulum & Panitia
4.8 Pelan Strategik dan Taktikal
4.9 Peruntukan dan Pengurusan PCG Mata Pelajaran Anggaran
Belanja Mengurus (ABM)
4.10 Semakan Buku Latihan
4.11 Jadual Pencerapan dan Analisis Pencerapan
4.12 Pengurusan Pentaksiran Sekolah & Penilaian
4.13 Penetapan HC - TOV, OTI dan ETR
4.14 Analisis dan Post Mortem Mata Pelajaran (HC & GROW)
4.15 Perancangan LADAP oleh Panitia
4.16 Penggunaan Sumber Pendidikan - Bahan MBMMBI
4.0 Perkara-perkara Baharu
4.17 Program Peningkatan dan Intervensi Panitia
4.18 Pelaksanaan Program JPN & KPM
4.18.1 Program The Champion
4.18.2 Program LINUS2.0
4.18.3 Program KPBM SJK bagi tahun 5 dan 6 sahaja.
Program PBKPBM bagi tahun 4
4.18.4 Penggunaan i-THINK dan Vle-Frog
4.18.5 Program NILAM
4.18.6 PdP Abad Ke-21 dan program lain yang difikirkan penting untuk dibincangkan
spt: G8 Juara, PLUS SPM, E-BEST, DLP, HEBAT, dll
KURIKULUM
1. Pengurusan Panitia
2. Pengurusan PdPc
3. Penekanan KBAT
4. Pencerapan
5. Pengurusan Sukatan Pelajaran
6. Pengurusan Buku Persediaan PdP
7. Pengurusan Buku Latihan
8. Pengurusan Guru Ganti Pengurusan Jual Beli Jadual
9. Pengurusan PLC
10.Penggunaan i-Think dalam PdP
11.KPI 2017 UPSR, PT3, SPM dan STPM
12.U1, U2, PPT, U3, PAT, Percubaan
13.PERANCANGAN STRATEGIK 2018 2020
14.Guru Mengajar, Murid Belajar
SEKTOR PENDIDIKAN KHAS &
PENDIDIKAN SWASTA
Pendidikan Khas
Pematuhan Dasar-dasar Baru Pendidikan Khas bagi
melicinkan pengurusan Program Pendidikan Khas
Integrasi (PPKI) melibatkan SPI sedia ada seperti Kod
Amalan Pendidikan Khas, Rancangan Pendidikan
Individu(eRPI) dan Buku Pengoperasian PPKI.
Memantapkan pengurusan PPKI melalui keputusan
bersama-sama dalam JawatanKuasa Pendidikan
Khas Sekolah.
Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif (PPI) bagi
Murid Berkeperluan Khas (MBK) yang layak
mengikuti pembelajaran di arus perdana.
Penekanan kepada Kemenjadian MBK dalam
bidang Kurikulum, Kokurikulum dan
KoAkademik.
Penekanan kepada Kualiti Pengajaran dan
Pembelajaran Berkesan Guru Pendidikan
Khas / Pemulihan Khas di sekolah
Penghasilan Amalan Terbaik Pendidikan
Khas / Pemulihan Khas melalui Amalan PdP
Terbaik di sekolah.
PROGRAM PEMULIHAN KHAS WAJIB ADA DI SEMUA SEKOLAH RENDAH

1. Memastikan semua murid menguasai kemahiran asas 3M kecuali Murid


Berkeperluan Khas (MBK)
2. Dijalankan oleh guru yang khusus ( luar norma ) dengan nisbah
15 : 1 di kelas khusus di mana pada setiap sesi pengajaran
bilangan murid pemulihan tidak melebihi 15 orang.

3. Tatacara pengambilan murid ke kelas Pemulihan Khas:


Murid Tahun 1 : berdasarkan pencalonan guru subjek / keputusan tahun
( ambil mulai Jun )
Murid Tahun 2 dan 3 : berdasarkan keputusan Saringan 2 LINUS
( ambil mulai Januari )
Murid Tahap 2 : berdasarkan Ujian IPP2M dan IKAM dijalankan dalam
bulan Januari ( ambil mulai Januari hingga Mei )
4. Kelas Pemulihan Khas TIDAK BOLEH DITUTUP melainkan dengan kebenaran
Pengarah Pendidikan.
UNIT PENDIDIKAN SWASTA
BIL PERKARA SASARAN KETERANGAN

1 Melakukan pekerjaan GURU Tertakluk kpd SPP KPM Bil. 1/1999:


luar - Tuisyen Pegawai disahkan dalam jawatan
Memohon kebenaran dari Ketua
Jabatan
Permohonan kebenaran tamat dalam
tempoh tahun semasa.
Pekerjaan luar tidak melebihi 4 jam
seminggu
Tidak mengganggu tugas rasmi
Tidak menggunakan kemudahan
peralatan pejabat.
UNIT PENDIDIKAN SWASTA
BIL PERKARA SASARAN KETERANGAN
2 Menubuh dan Pentadbir / Tertakluk kepada SP Ikhtisas Bil.
mengoperasikan LP / PIBG 4/2004- Perlembagaan PIBG
Tadika Swasta SJK ( C ) * Sebagai forum perkhidmatan
SJK ( T ) bagi kebajikan & kemajuan
murid.
* Menjalankan aktiviti bukan
berasaskan keuntungan.
1.Permohonan penubuhan oleh LP /
PIBG perlu dihantar kepada Bah.
Perancangan & Penyelidikan Dasar
Pendidikan (BPPDP) 1 Salinan kpd
PPD/JPN.
2.Tidak mengguna pakai premis dan
kemudahan sedia ada sekolah.
3.Membangunkan / menggunakan
premis yang terpisah dari sekolah
induk.
SEKTOR PEMBANGUNAN
KEMANUSIAAN
SUBUNIT DISIPLIN 2017
1.PENGISIAN SPKS (SISTEM PENARAFAN KESELAMATAN SEKOLAH) PADA BULAN APRIL DAN
OGOS PADA SETIAP TAHUN. TEMPOH MASA SEHINGGA 30 NOVEMBER 2017 DIBERIKAN
KEPADA PIHAK SEKOLAH YANG MASIH BELUM MELENGKAPKAN DAN SIMPAN REKOD DI
DALAM SISTEM.
TINDAKAN : PENGETUA/GURU BESAR

2.BORANG BPD (BORANG PENGURUSAN DISIPLIN) PERLU DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR


PADA BULAN JULAI 2017. TEMPOH MASA SEHINGGA 30 NOVEMBER 2017 DIBERIKAN KEPADA
PIHAK SEKOLAH UNTUK MELENGKAPKAN DAN HANTAR SOFTCOPY DAN HARDCOPY KEPADA
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH UNTUK DIGABUNGKAN.
TINDAKAN : PENOLONG KANAN HEM

3.PIHAK SEKOLAH DIKEHENDAKI MELAKSANAKAN PROGRAM MENINGKATKAN KEHADIRAN


BAGI YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN KEHADIRAN MURID KPM IAITU 95% KE ATAS. MASIH
TERDAPAT SEKOLAH YANG GAGAL MENGISI KEHADIRAN ONLINE 100% PADA SETIAP HARI.
TINDAKAN : PENGETUA/GURU BESAR

4.PIHAK SEKOLAH DIKEHENDAKI MEMBUAT PELAPORAN PROGRAM UNTUK MENCAPAI KPI


PERATUS SALAHLAKU MURID BAGI SEMUA SEKOLAH 2.5% BAGI TAHUN 2017
TINDAKAN : PENGETUA/GURU BESAR
SUBUNIT HEM DAN SUBUNIT SUKAN
1.MEMASTIKAN BUKU TEKS YANG DITERIMA MENCUKUPI. SEKIRANYA TIDAK CUKUP PERLU
MEMAKLUMKAN EN. MEOR KAMARUL HAZRI DENGAN SEGERA.

2.JURULATIH UTAMA SPBT DAERAH TIDAK DIGALAKKAN DILANTIK SEBAGAI PENYELARAS


SPBT SEKOLAH KERANA DIKHUATIRI AKAN TERJEJAS PENGURUSAN SPBT DI SEKOLAH.

3.PROSES KEMASKINI APDM PERLU DILAKUKAN SEBANYAK 2 KALI :


i. Sebelum 15.11.2017 (Kali Pertama)
ii. Sebelum atau pada 15.1.2018 (Kali Kedua)
KEGAGALAN PIHAK SEKOLAH MELAKSANAKAN PROSES KEMASKINI AKAN MENYEBABKAN
DATA & MAKLUMAT YANG ADA MENGGANGGU PENGGUNAAN DATA OLEH APLIKASI LAIN
TERUTAMA BAGI PROSES PENDAFTARAN PEPERIKSAAN AWAM / PERMOHONAN SEKOLAH
ASRAMA PENUH / SEKOLAH KAWALAN/ PERMOHONAN BANTUAN PERSEKOLAHAN DAN
LAIN-LAIN.

4.LANTIKAN PENGERUSI PENGELOLA KEJOHANAN MSSD 2018 AKAN DIBUAT PADA BULAN
DISEMBER 2017. SEKOLAH-SEKOLAH YANG BERMINAT UNTUK VOLUNTEER BAGI
SUKAN/PERMAINAN TERTENTU, BOLEH HUBUNGI PN ASMAHANI AHMAD SEBELUM PROSES
LANTIKAN DILAKUKAN.
CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PPDa DI SEKOLAH
Menubuhkan Jawatankuasa Induk dan Pelaksana di sekolah.
Menyenaraikan peranan/tugas Jawatankuasa Pelaksana.
RANCANGAN AKTIVITI PPDa 2018 Dihantar ke PPD dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk
digabungkan. Tarikh akhir penghantaran adalah pada 29 Disember 2017.
PERKEMBANGAN STAF - CERAMAH, BENGKEL, SEMINAR, FORUM, LAWATAN.
UJIAN URIN MURID UNTUK SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH
MINGGU ANTI DADAH - HARI ANTI DADAH ANTARABANGSA 26 JUN
- HARI ANTI DADAH KEBANGSAAN 19 FEBRUARI
CERAMAH, PERHIMPUNAN, PAMERAN, PERTANDINGAN, PERSEMBAHAN, BACAAN PERUTUSAN
DAN IKRAR
PROGRAM 5 MINIT ANTIDADAH (Modul dibaca pada Perhimpunan Hari Isnin setiap awal bulan
dan dicatatkan pada buku laporan), PINTAR (RENDAH), CERAMAH ANTI DADAH & PAMERAN ANTI
DADAH
KARNIVAL PPDa - Penyertaan dan penganjuran pada bulan Ogos 2018 di peringkat Daerah.
Mewakili Daerah dalam Karnival Peringkat Negeri Selangor pada Oktober 2018
KEMAHIRAN PERSONAL/ INTERPERSONAL BENGKEL, SEMINAR, KAUNSELING KELOMPOK,
KURSUS, FORUM, KOLOKIUM, PERKHEMAHAN
KAUNSELING PPDa - Sukarela, Dirujuk, Melalui Ujian Urin (Profil Murid)
PROGRAM INTERVENSI (SHIELD) - Murid urin positif dan Murid mengaku mencuba dadah (MEN)
SEMINAR PPDa - Seminar, bengkel dan forum
PROGRAM KEIBUBAPAAN - Bengkel, Seminar, Latihan Dalam Kumpulan, Ceramah dan
Forum
PERKHIDMATAN KEMUDAHAN DAN INFRASTRUKTUR
1. Menyediakan kemudahan Dewan Terbuka
tempat untuk program perkhemahan,
Dewan Utama
kursus, Team Building, Hari Keluarga,
Mesyuarat, bengkel dan lain-lain yang Kantin / Ruang Makan
bersesuaian. Surau
Asrama
2. Membantu pihak sekolah Apartment
mengadakan aktiviti pendidikan
Bilik Mesyuarat
luar bilik darjah bagi murid-
murid dengan menyediakan Tapak Perkhemahan
kemudahan peralatan, aktiviti Tandas Pelajar
dan khidmat jurulatih. Bilik Mandi Pelajar
PUSAT KOKURIKULUM NEGERI Bilik Sakit
3. Memberi latihan, kemahiran dan
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR
Lot 4988, Jalan Sungai Tekali,
kepakaran kepada guru-guru Dataran Kawad
dalam aspek pendidikan luar Gelanggara
43100, Hulu langat Selangor bilik darjah.
Khemah Besar
No. Tel. : 03-9021 6173 Tembok Tiruan
Fax : 03-9021 6173 Menara Abseiling
E-mel : kemtekali@yahoo.com TEMPAHAN
Menara Flying Fox
1. Tempahan Pusat Kokurikulum Negeri Litar Halangan
PUSAT KOKURIKULUM DAERAH (Kem Tekali) hanya dibenarkan untuk Padang Paintball
program/aktiviti peringkat daerah Padang Memanah
PUSAT KOKURIKULUM DAERAH HULU SELANGOR, negeri, kebangsaan dan ke atas sahaja.
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR Kolam Kayak
Sekolah Kebangsaan Ampang Pecah,
2. Surat tempahan kemudahan, Khidmat
Kolam Aktiviti
Lot 1817, Jalan Hamzah, 44000 Kuala Kubu Bharu.
Jurulatih dan peminjaman alatan Kolam Renang
Hulu Selangor.
hendaklah dibuat 30 hari sebelum
tarikh program/aktiviti.
PUSAT KOKURIKULUM DAERAH SEPANG,
STATISTIK JURULATIH 2016
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR 3. Surat permohonan tempahan hendaklah
Lot 1098, Jalan Kijeng, dihantar ke alamat seperti di bawah:- DAERAH L P DAERAH L P
Kampung Bagan Lalang, 43950 Sungai Pelek, Sepang Petaling Perdana 49 24 Kuala Langat 29 12
Pengarah Pendidikan, Petaling Utama 21 21 Kuala Selangor 27 13

PUSAT KOKURIKULUM DAERAH KUALA SELANGOR, Jabatan Pendidikan Selangor, Klang 51 21 Sabak Bernam 24 6
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR Jalan Jambu Bol 4/3E, seksyen 4, Hulu Langat 27 24 Hulu Selangor 25 17
Sekolah Kebangsaan Seri Gambut, 40604 Shah Alam Selangor Gombak 37 23 Sepang 19 11
Jalan Terusan Besar, 45500 Tanjung Karang. (u.p.: Ketua Unit Pusat Kokurikulum)
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
2018
71
PENDAHULUAN

OBJEKTIF PROGRAM j-QAF

Menguasai bacaan dan tulisan Jawi;


Menguasai bacaan dan khatam al-Quran;
Menguasai kemahiran asas Bahasa Arab; dan
Menguasai wudhuk dan menunaikan solat dengan sempurna dari
segi bacaan dan perbuatan.

72
SURAT PEKELILING IKHTISAS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA BIL. 2/2015
PELAKSANAAN NORMA BAHARU GURU
PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH RENDAH, KPM

1. Pelaksanaan program j-QAF melibatkan:


Pendidikan Islam (Tilawah al-Quran, Ulum Syariah dan Jawi);
Bahasa Arab.
2. Model dan modul program j-QAF :
Model Pemulihan Jawi;
Model Khatam al-Quran;
Model Tasmik; dan
Model Bestari Solat.
3. Pelaksanaan Kem Bestari Solat:
Dua kali setahun ( 6 bulan pertama sekali & 6 bulan kedua
sekali)
Dilaksanakan secara kem diluar waktu P&P.
73
SURAT PEKELILING IKHTISAS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA BIL. 2/2015
PELAKSANAAN NORMA BAHARU GURU
PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH RENDAH KPM

4. Pelaksanaan Kem Cemerlang Jawi :


Dua kali setahun ( 6 bulan pertama sekali & 6 bulan kedua
sekali)
Dilaksanakan secara kem diluar waktu P&P.

5. Kokurikulum dan model pengayaan dan pengukuhan:


Kelab Seni Tulisan Jawi;
Persatuan Bahasa Arab;
Kem Literasi al-Quran;
Ihtifal j-QAF; dan
Kem Bina Juara.

74
KONSEP KOLABORATIF GURU PENDIDIKAN ISLAM DI SK,
SK ASLI, SABK, MODEL KHAS DAN K9
KONSEP KOLABORATIF GURU PENDIDIKAN
ISLAM DI SJKC dan SJKT
KONSEP KOLABORATIF GURU PENDIDIKAN ISLAM
DI SK PENDIDIKAN KHAS DAN KELAS PPKI

ALIRAN PERDANA MASALAH PEMBELAJARAN MASALAH PENDENGARAN MASALAH PENGLIHATAN


(TAHUN 1 - TAHUN 6)

BIL MURID ISLAM Quran Ulum Jawi Solat Quran Ulum Jawi Solat Quran Ulum Jawi Solat
3 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu 3 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu 3 waktu 1 waktu 1 waktu 1 waktu

1 - 3 orang/kelas 1 guru 1 guru 1 guru 1 guru 1 guru 1 guru 1 guru 1 guru 1 guru 1 guru 1 guru 1 guru

4 - 7 orang/kelas 2 guru 2 guru 2 guru 2 guru 2 guru 1 guru 1 guru 2 guru 2 guru 1 guru 1 guru 2 guru

77
AGIHAN MASA PENDIDIKAN ISLAM KSSR
SEMAKAN
MASA/JAM WAKTU MINGGU
BIL PERKARA (Minima SEMINGGU (PDPC)
Setahun)

Masa untuk pembelajaran Pendidikan Islam


1 96 6 32
(SPI BIL 8/2016 hal. 6 & 10)

Agihan masa/jam minima bagi "BIDANG" dalam


Pend.Islam
2
(Surat siaran Bil35/2012 dibaca bersama SPI
Bil13/2004)
2.1 AL-Quran
(Kolaboratif SPI Bil2/2015 -Lampiran 1 & Surat siaran 48 3 32
bil35/2012)
2.2 Ulum Syari 32 2 32
Surat Siaran Bil35/2012
2.3 Jawi 16 1 32
Surat Siaran Bil35/2012
JUMLAH 96 6 32
78
3 Tasmik (SPI Bil 8/2016) 32 2 32
2018
Unit Pengurusan Pendidikan Islam

1. Peruntukan masa mata pelajaran (Sekolah


Menengah): Jam *32
Mata Pelajaran Tingkatan Setahun Minggu Catatan
Ting 1 - 3 128 4 jam 8 petak
Pendidikan Islam
Ting 4 - 5 96 3 jam 6 petak
Ting 1 - 3 96 3 jam 6 petak
Bahasa Arab
Ting 4 - 5 96 3 jam 6 petak
Tasawwur Islam Ting 4 - 5 96 3 jam 6 petak
Pend. Al Quran & Al Ting 4 - 5 96 3 jam 6 petak
Sunnah
Pend. Syariah Islamiah Ting 4 - 5 96 3 jam 6 petak

* Cadangan jumlah minggu pdp.

2. Bagi sekolah dua sesi, sekiranya waktu


Pendidikan Islam tidak mencukupi bagi sesi
Unit Pengurusan Pendidikan Islam

3. Peruntukan waktu Kelas Kemahiran


Al Quran (KKQ) adalah 3 jam
seminggu (diluar jadual). Jadual
waktu mengajar KKQ dikira sebagai
4. jadual
Penilaian Asas
waktu Fardu
rasmi Ain (PAFA).
guru.

Rujuk surat KPM no rujukan: KPMSP. 600-1/3/5 (4)


nit Institusi Pendidikan Agama

PROSES PERMOHONAN PERTUKARAN PELAJAR


SMKA / SABK KE SMK HARIAN DALAM NEGERI
Mula

Sekolah Mengisi borang


permohonan PUA275

Menerima borang
Jabatan
permohonan dan
dipanjangkan ke PPD

PPD
Menempatkan pelajar ke
sekolah yang dipohon

Tamat
nit Institusi Pendidikan Agama

PROSES PERMOHONAN PERTUKARAN PELAJAR


SMKA / SABK KE SMK HARIAN LUAR NEGERI
Mula

Sekolah Mengisi borang


permohonan PUA275
Menerima borang permohonan
JPS dan dipanjangkan ke Jabatan
Pelajaran Negeri yang dipohon
JPN Menerima borang permohonan
dan dipanjangkan ke PPD
untuk penempatan
PPD Menguruskan penempatan di
SMK yang dipohon
Tamat
nit Institusi Pendidikan Agama

BIDANG KUASA PENGURUSAN GURU


DAN MURID
Unit Operasi Dakwah

1. JURULATIH UTAMA DAKWAH


- Mohon kerjasama pengetua untuk memberi
pelepasan kepada GPI sebagai Jurulatih,
Penceramah, Fasilitator atau Hakim.
- Penceramah / Jurulatih Dakwah (tertentu)
dicadangkan agar dikosong waktu mengajar
pada hari Jumaat (pagi; sebelum rehat /
petang; selepas rehat).
2. PELAKSANAAN HARI-HARI KEBESARAN ISLAM
DI SEKOLAH
- Maulidur Rasul
- Isra Mikraj / Maal Hijrah
- Ihya Ramadan
- Qurban
Sangat digalakkan untuk dilaksanakan.
Cadangan; 2 waktu Pdp sahaja dan rancang
sebaiknya. Semua majlis ini adalah
terjemahan dari sukatan pelajaran Pendidikan
Islam.
Unit Operasi Dakwah

3. MTQSS, MISS, Nasyid di peringkat


sekolah :
- Adakan di minggu Pendidikan Islam /
Kemanusiaan untuk pencarian bakat
murid.

4. IKLIM DINIE (penerapan nilai-nilai Islam


(baik) di sekolah)
- Bacaan Yaasin (mingguan / bulanan)
- Tazkirah 3 minit (di perhimpunan, oleh
guru @ murid)
- Kempen salam dan menutup aurat
- Solat Hajat / Dhuha
- Pengimarahan surau / musolla 5
Bintang
SEKTOR PENILAIAN DAN
PEPERIKSAAN
SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGETUA/GURU BESAR

Pengetua atau Guru Besar bertanggungjawab


memastikan peperiksaan bertulis di sekolahnya berjalan
lancar dan selamat, serta memberikan kerjasama kepada
semua petugas peperiksaan.

Sekiranya pengetua atau Guru Besar tidak berada di


sekolah semasa peperiksaan dijalankan, Pengetua atau
Guru Besar tersebut hendaklah melantik penganti bagi
menjalankan tugasnya.
Mendaftar calon-calon peperiksaan.

Mencalonkan guru untuk dilantik sebagai Penyelia


Kawasan, Ketua Pengawas dan Pengawas, manakala
kakitangan bukan guru sebagai Pengemas Bilik.

Menyediakan dewan atau bilik peperiksaan yang sesuai,


selesa dan selamat bagi menjamin peperiksaan berjalan
lancar dan sempurna sepanjang tempoh peperiksaan.
MATLAMAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH(PBS)

Memberikan fokus utama terhadap perkembangan


pembelajaran murid di dalam dan di luar bilik darjah bagi
membangunkan potensi murid secara menyeluruh agar
mereka dapat menggunakan pengetahuan, kemahiran dan
nilai yang telah dikuasai dalam kehidupan seharian dan
pada masa hadapan.
KOMPONEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)

1.Pentaksiran Sekolah ( PS )
2.Pentaksiran Pusat ( PP )
3.Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum
( PAJSK)
4.Pentaksiran Psikometrik ( Ppsi )
SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN
DAN PEMBANGUNAN
PENGENALAN
Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan (SK2P)
diketuai oleh seorang Ketua Sektor, Gred M52.
Terdapat 11 unit di bawah SK2P

Memberi khidmat sokongan dalam aspek pengurusan bagi


mencapai core business Jabatan secara holistik.
PERJAWATAN & PERKHIDMATAN
1. TANGGUNG KERJA 2. PERUBATAN & RAWATAN 3. CUTI TANPA GAJI (PP5/2009)
Permohonan tidak lewat 3 Borang perubatan 1/09. Permohonan - Permohonan lebih awal (3
bulan dari tarikh diarah melalui JPN, bukan PPD atau Sekolah bulan sebelum bercuti)
menanggung - Dokumen lengkap (sokongan
Dokumen lengkap (termasuk sokongan) dan
Permohonan selepas 28 GB)
disahkan KJ
hari kekosongan (surat - GB/PPD Semak kelayakan
arahan tidak lebih 1 bulan) Tuntutan dialisis dan suntikan dituntut oleh
sebelum sokong
Tanggung kerja Penolong pegawai, dibayar terus ke Pusat Hemodialisis
-Kelayakan (berdasarkan tempoh
Kanan tidak termasuk cuti Tuntunan di JPN sebelum atau pada 10hb. bertugas)
sekolah, senioriti kepada PK setiap bulan. Tanggungjawab KJ: sahkan - Bercuti selepas menerima
lain semua dokumen` kelulusan (kesan jika tak lulus :
Permohonan Siswazah : Surat pengesahan dari Pakar Perubatan putus perkhidmatan)
kelulusan KPM Kerajaan/Swasta
Tidak boleh tanggung kerja Perlu sertakan Resit asal sekira telah CTGIP (PP 5/2016)
Skim Berbeza membuat bayaran -Pembatalan PP 29/2009
Rujuk senarai semak -Perlu insuran sendiri sewaktu
berada di luar negara
-Lapor diri sebaik tamat cuti atau
4. PENCEN mana mana lebih pendek (rujuk
Tempoh permohonan : Bersara wajib: 9 bulan sebelum bersara surat kelulusan)
Bersara pilihan:12 bulan sebelum bersara
Pencen terbitan : 5 hari selepas tarikh kematian (Terus kepada KWAP) 5. PELETAKAN /PELEPASAN
JAWATAN
Tanggungjawab KJ: pengesahan HRMIS, borang-borang dan salinan Dokumen tak lengkap
dokumen
Pegawai yang ingin bersara WAJIB melengkapkan profil peribadi & Tanggungjawab KJ: Kemuka
perkhidmatan dalam HRMIS (KPI Pengarah) pengesahan kpd Jabatan
Pegawai pastikan PPD lengkapkan BPK, CUTI, GCR, dan GAJI terkini
NAIK PANGKAT
1. PENILAIAN MARKAH KRITERIA CEMERLANG (URUSAN KENAIKAN
PANGKAT TBBK)
Guru/PPP tidak dimaklumkan KC yang dinilai oleh Ketua Jabatan.
Guru Besar/Pengetua perlu memaklumkan markah tersebut sekiranya
tidak mencapai tahap minimum yang ditetapkan (80%) supaya PPP
dapat membuat rayuan ke PPD dengan segera.

2. KESILAPAN PERAKUAN SEMASA IKLAN KENAIKAN PANGKAT


Ketua Jabatan memperakukan secara online bagi calon-calon yang
sepatutnya diperakukan secara manual. Ini menyebabkan banyak
berlaku keciciran.

3. PENGEMASKINIAN MAKLUMAT DALAM SISTEM E PANGKAT


Sering berlaku kesilapan maklumat PPP dalam sistem e pangkat
terutamanya yang melibatkan tarikh lantikan dan tarikh-tarikh naik
pangkat. Ini menyebabkan tarikh keputusan kenaikan pangkat yang
diterima berlaku kesilapan dan memerlukan pindaan. Sila semak dan
rujuk Buku Perkhidmatan Kerajaan bagi mengelakkan kesilapan.
LATIHAN DAN KEMAJUAN STAF
TATATERTIB DAN KEUTUHAN
HRMIS
PENILAIAN DAN KOMPETENSI
1. PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN
2. PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM
1.Susulan lawatan pemantauan PBPPP ke sekolah terdapat
sekolah yang masih belum menyediakan fail PBPPP. 1.Calon daripada sekolah ada yang tidak
2.Terdapat Pegawai Penilai 1 (PP1) dan Pegawai Penilai 2 mengetahui atau tidak memahami cara
(PP2)yang masih tidak jelas mengenai instrumen dan untuk mengisi borang permohonan dalam
keberhasilan PBPPP. SISSPA (sistem online).
3.Salinan borang markah PBPPP tidak diserahkan kepada 2.Calon lupa kata laluan untuk log-in SISSPA.
pegawai yang dinilai (PYD). 3.Calon silap mengisi jawatan.
4.Terdapat Pengetua/Guru Besar (PGB) yang masih kurang 4.Calon lupa tarikh menduduki peperiksaan.
jelas syarat-syarat menilai PBPPP.
5.Masih terdapat Pegawai Penilai (PP) menilai disaat-saat
akhir.

3. PERMOHONAN KELULUSAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH


1.Penggunaan borang yang salah.
2.Dokumen yang terima tidak lengkap.
3.Permohonan dihantar tidak melalui PPD.
4.PPD terlepas pandang menandatangani borang PJJA/02 yang dihantar ke PPD.
5.Pihak PPD dan Sekolah hendaklah memastikan pegawai telah disahkan dalam jawatan
sahaja yang layak memohon.
6.Pemohon hendaklah mengisi tarikh melapor diri dan tarikh jangkaan tamat belajar yang
lengkap pada borang PJJB/02.
7.Semua permohonan hendaklah melalui PPD.
KEWANGAN DAN AKAUN
Rekupmen PWR sebelum 31 Dis 2017

Tutup Akaun (eSPKWS) 31 Dis 2017

Semak perkara-perkara yang memerlukan kelulusan Ketua PTJ

Sedia & hantar Penyata Kewangan 2016 ke PPD sebelum 28


Feb 2018

Reset sistem eSPKWS 2017 rujuk Buletin

Kemaskini AK52 (yg berkaitan)

Tukar bank tangguh sehingga selesai terima bantuan/geran

Pukalkan utiliti (Sekolah Kerajaan) pastikan tiada tunggakan.


PEMBANGUNAN

AKTA PENDIDIKAN 1996, PERKARA 550, BAHAGIAN VIII


[ PENDAFTARAN INSTITUSI PENDIDIKAN ] BAHAGIAN 83

1. Tiada suatu institusi pendidikan pun boleh menukar alamat


premisnya atau membuat apa-apa perubahan kepada pemis itu
tanpa mendapat kelulusan Ketua Pendaftar terlebih dahulu. ( Cth:
Bina Tapak perhimpunan berbumbung/surau/dll perlu mendapat
kebenaran )

2. Permohonan untuk menukar alamat premis institusi


pendidikan atau untuk membuat perubahan kepada premis
hendaklah dibuat kepada Ketua Pendaftar dalam bentuk dan
mengikut cara yang ditetapkan.
PEROLEHAN DAN ASET
Pengetua dan Guru Besar perlu memastikan Pegawai Aset
mengadakan Mesyuarat JKPAK 4 kali setahun seperti yang
ditetapkan oleh KPM

Laporan Tahunan Aset Alih perlu dihantar setahun sekali pada


akhir tahun semasa mengikut surat yang dihantar oleh KPM

Pegawai Aset perlu mendaftar aset alih menggunakan sistem


SPA bagi sekolah-sekolah PTJ dan setiap sekolah perlu merujuk
Pekeliling Perbendaharaan 1PP bagi pengurusan aset alih

Sekolah perlu memastikan prestasi item kontraktual KBK dan


PKK dihantar setiap bulan bagi mengelakkan prestasi
pembayaran terjejas
SEKTOR JAMINAN KUALITI
PENGHANTARAN LAPORAN PERANCANGAN
STRATEGIK SEKOLAH (2017 -2020)
1. Semua Sekolah Rendah dan Menengah diminta
menghantar Rumusan Jadual 5 ke PPD sebelum
berakhir 31 Januari 2018.

2. PPD akan menghantar surat berkaitan pengumpulan


Rumusan Jadual 5 ke semua sekolah pada pertengahan
bulan Januari 2018 untuk diambil tindakan.

3. Contoh Borang Rumusan Jadual 5 adalah seperti


berikut :
RUMUSAN JADUAL 5 PERANCANGAN STRATEGIK SEKEOLAH-SEKOLAH NEGERI
SELANGOR BAGI 2017 DARI PERANCANGAN 2017-2020
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar
Status
UNIT Bil Pelan Tindakan KPI Pencapaian &
TOV 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Ulasan

Bil Perkara 2017 2018 2019 2020


1 Bilangan Pelan Tindakan
2 Bilangan KPI
3 Bilangan KPI Capai Sasaran
4 Bilangan KPI Tidak Capai Sasaran
5 Bilangan KPI Capaian Tertangguh
PENYEDIAAN PERANCANGAN
STRATEGIK SEKOLAH (2017 -2020)
1. Perancangan Strategik JPN , PPD dan Sekolah telah
ditetapkan untuk tempoh 4 tahun iaitu bermula 2017
hingga 2020.

2. Terdapat sedikit pindaan kepada Jadual 1 hingga 5 dan


pihak sekolah boleh menghubungi pegawai meja di PPD
untuk dapatkan maklumat pindaan.

3. JPN akan mengedarkan Jadual 1 Perancangan Strategik


Negeri untuk rujukan dan disesuaikan dengan PS sekolah.
(edaran akan dibuat pada akhir Disember 2016)
SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI
Pihak sekolah boleh memuat turun dokumen SPSK Versi 05
melalui laman sesawang berikut :
jpn.moe.gov.my/jpnselangor/kualitiv2
Sekolah perlu menghantar Rumusan Instrumen Penarafan
Kendiri SPSK ( JPS.SJK.SPSK04(b) ke Sektor Jaminan Kualiti
dua (2) kali setahun.
a. 30 Jun 2018
b. 30 Oktober 2018
softcopy Rumusan SPSK perlu dihantar secara melalui e-mel
ke alamat berikut :
razali.zainal@moe.gov.my
Sebarang pertanyaan berkaitan SPSK sila hubungi Razali bin
Zainal (Penyelia Kanan) di talian 03-5512 2532 / 014-
7694615
SEKTOR PENGURUSAN
MAKLUMAT DAN ICT
Sistem Pergerakan
Pengetua dan Guru
FASA 2 E-mel Rasmi Besar

Pelaksanaan Projek Perkhidmatan e-mel Pengetua dan Guru Besar


Perkhidmatan 1GovUC mula perlu mengemaskini
1BestariNet Fasa 2 diperkenalkan di Jabatan pergerakan keluar dari
Kementerian Pendidikan Pendidikan Negeri sekolah samada
Malaysia pada masa kini Selangor dan di Pejabat berkursus, mesyuarat,
adalah di peringkat Pendidikan Daerah seminar, bengkel dan juga
pengagihan Pelan Data bermula pada tahun cuti rehat
Pengetua dan Guru Besar
Guru 2GB di Sekolah- 2013. Kemudian
perlu mengemaskini kata
sekolah 4G sahaja. Di perkhidmatan ini
laluan sekurang-
negeri Selangor sejumlah diperluaskan
kurangnya 6 bulan sekali
58,908 guru daripada 847 penggunaannya di Pengetua dan Guru Besar
buah sekolah akan sekolah-sekolah di negeri yang bersara atau
menerima Pelan Data ini Selangor bermula pada berpindah perlu
bermula 22 hingga 30 April 2016. Sehingga kini dimaklumkan kepada PPD
November 2016 sebanyak 1,358 akaun e- masing-masing supaya
mengikut zon yang telah mel yang didaftarkan. pengemaskinian dapat
ditetapkan. dibuat.
PERANAN PENOLONG
PPD ICT KEPADA SEKOLAH
1. Membantu pengurusan Dasar Keselamatan ICT KPM di
sekolah
2. Mentadbir e-mel 1govUC di sekolah.
3. Membantu dalam tadbir urus pengurusan 1BestariNet
sekolah.
4. Merancang dan melaksanakan semua perolehan serta
penyebaran bahan ICT kepada sekolah.
5. Menyelia Guru Penyelaras Bestari/ICT dan juruteknik
komputer di sekolah.
6. Merancang Latihan untuk peningkatan kompetensi ICT
kepada Guru Penyelaras Bestari/ICT dan juruteknik
komputer.
7. Sebagai Pegawai Teknikal JPICT JPN di daerah.
JAWATANKUASA ICT SEKOLAH

PERANAN GURU PENYELARAS PERANAN JURUTEKNIK


BESTARI/ICT KOMPUTER
1) Membantu merancang, mengurus, menyelia
1) Sebagai penghubung tunggal kepada pihak dan melaksanakan penggunaan kemudahan
sekolah infrastruktur teknologi untuk menjalankan
2) Memastikan integriti & keselamatan data aktiviti-aktiviti Sekolah
3) Sebagai pakar rujuk/pegawai sumber ICT
sekolah 2) Memastikan Keselamatan Kemudahan
4) Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah Infrastruktur Teknologi Dan Data
5) Melatih/menggalakkan guru menggunakan
kemudahan ICT di dalam PdP 3) Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru
6) Melatih staf menggunakan kemudahan ICT dan membantu mereka sewaktu
dalam Pengurusan & Pentadbiran mengunakannya dalam pengajaran dan
7) Menyelaras penilaian perisian pendidikan pembelajaran.
berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan
oleh KPM 4) Menguruskan isu-isu keselamatan peralatan ICT
8) Mengurus dan menyenggara kemudahan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta
dan perisian aplikasi serta menyelesaikan mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan
masalah teknikal yang berkesan selaras dengan dasar-dasar
9) Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk keselamatan yang telah ditetapkan oleh
guru dan membantu dalam pengajaran dan KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU
pembelajaran 5) Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan
10) Menyediakan laporan dan maklumat aktiviti pengurusan peralatan ICT yang diarahkan dari
sekolah bestari semasa ke semasa.
JAWATANKUASA
PENGURUSAN MAKLUMAT
SEKOLAH (JPMS)

1.Pentadbir perlu menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS) untuk


menyelaras aktiviti berkaitan pengurusan data dan maklumat mengikut Prosedur Operasi
Standard (SOP) Sistem Pengurusan Sekolah.
2.JPMS hendaklah merancang pelaksanaan mesyuarat mengikut SOP Sistem Pengurusan Sekolah
yang sedang berkuatkuasa iaitu sebanyak 4 kali setahun (Februari, Mei, Ogos, November) minggu
pertama.
3.JPMS melaksanakan aktiviti pengumpulan, pengemaskinian, penyemakan (verifikasi),
penentusahan dan penganalisaan data sekolah.
4.JPMS memastikan penyimpanan dan keselamatan data.
5.JPMS mematuhi tarikh aktiviti pengumpulan maklumat dilaksanakan mengikut jadual yang telah
ditetapkan.
6.JPMS memastikan data dan maklumat yang dihasilkan adalah berkualiti, sahih dan terkini.
7.JPMS menghasilkan laporan statistik dan maklumat pendidikan sekolah.
8.JPMS melaksanakan tindakan sebagai pembekal utama data
9.JPMS menguruskan sistem fail pengurusan data peringkat sekolah dengan sempurna dan
mematuhi garis panduan ISO yang berkuatkuasa sekarang.
SEKTOR PSIKOLOGI &
KAUNSELING
SEKTOR PSIKOLOGI &
KAUNSELING
PERKHIDMATAN PSIKOLOGI & KAUNSELING
1. Merancang, menyelaras dan memberikan
perkhidmatan kaunseling yang merangkumi empat (4)
aspek iaitu pertumbuhan dan perkembangan,
pencegahan, intervensi dan pemulihan
2. Menjalankan sesi kaunseling secara individu dan
kelompok
3. Mengadakan ceramah, bengkel, seminar dan
sebagainya(Pengurusan Stress, Pengurusan Emosi,
Sharing and Caring,One Touch,TKeDP)
PERKHIDMATAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING
LAWATAN KEPADA PEGAWAI DALAM JAWATAN KUMPULAN (POOL)

BANTUAN PENGURUSAN MENANGANI KES HISTERIA (TASK FORCE) DI PPD/SEKOLAH

PERKHIDMATAN KAUNSELING DALAM PELAKSANAAN DASAR PEMISAH (EXIT POLICY)

MEMBANTU MENJALANKAN UJIAN/INVENTORI PSIKOLOGI, ANALISIS DAN KAJI SELIDIK INDIVIDU, PEMIMPIN DAN WARGA SEKOLAH

MENGAMBIL MAKLUMAT DAN DATA-DATA ANGGOTA YANG BERMASALAH

MENGADAKAN AKTIVITI KAUNSELING SELARAS DENGAN AKTIVITI UNIT


MAKLUMAT PERMOHONAN KE JAWATAN
KUMPULAN (POOL)
Berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 10/1998
Salah satu kriteria seperti berikut yang melayakkan:
Masalah kesihatan (sakit berpanjangan/sakit tibi,kusta,barah)
(sijil sakit hari dan lebih) - BORANG JK1
Masalah sakit mental (pengesahan peg.perubatan) - BORANG JK2
Peg.telah diluluskan Cuti Tanpa Gaji - BORANG JK3
-Pegawai bercuti tanpa gaji mengikut pasangan (setahun atau
lebih)/menjaga anak (1 tahun-5 tahun) /urusan persendirian (360 hari)
Pegawai yang Berprestasi Rendah - BORANG JK4
Pegawai yang disyaki melakukan kesalahan jenayah (disiasat/didakwa)
- BORANG JK5
Ditempatkan atas kepentingan perkhidmatan pendidikan (KOD) - BORANG JK6
PERMOHONAN POOL DI PANJANGKAN KE UNIT PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN PPD
UNTUK DIPANJANGKAN KE JPN
PELAKSANAAN DASAR PEMISAH (EXIT POLICY)
Selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bil 7 2015- Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy)
Bagi Pegawai Yang Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan Awam
Prosedur bagi kumpulan pelaksana/P&P :
a) Pengenalpastian Pegawai PPSM jalankan siasatan
b) Tempoh Pemerhatian Selama setahun melibatkan Panel Penilai
Prestasi Khas 1 dan 2 (PPPK) , Kaunselor Organisasi (KO) /Guru
Bimbingan Kaunseling (GBK), Guru Bimbingan Kaunseling Care dan
AKRAB CARE
c) Perakuan Penamatan peringkat penamatan demi kepentingan
awam mengikut prosedur
Garis masa pelaksanaan dasar pemisah:
a) Peringkat Saringan 1 bulan (KO/GBK)
b) Peringkat Intervensi 3 bulan ( KO/GBK)
c) Peringkat Pemantauan 6 bulan (PPPK 1&2, KO,GBK,GBKC,AKRAB
CARE)
PENGURUSAN KAKITANGAN/GURU
BERMASALAH DI ORGANISASI
1. Beri teguran atau nasihat 1X @2X @3X
2. Hantar berkursus ( LADAP)
3. Jika melibatkan ketidakhadiran sila
berhentikan pembayaran gaji
4. Rujukkan ke KOD di PPD atau KON di JPN
5. Buat catatan/ laporan mengenai sebarang
tidakan yang telah dilaksanakan

Anda mungkin juga menyukai