Prinsip-Prinsip Konstruktivisme

Zuraidah Bt Che Mohd Azmi Nur Syakilawani Bt Abd Samad Nur Amirah Bt Muhammad Yusuff Nur Syazana Bt Bederi Sham

Guru dan pelajar berperanan sebagai fasilitator pembelajaran .Pembelajaran Berpusatkan Pelajar Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan Pembelajaran berlaku melalui proses scaffolding Scaffolding: Bantuan/bimbingan orang yang lebih berpengetahuan sebagai sokongan.

Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka Pembelajaran baru bergantung pada pemahaman dan pengetahuan sedia ada Interaksi sosial menyokong pembelajaran Persekitaran yang kompleks membantu aplikasi pembinaan pengetahuan yang baru Interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran asas yang tinggi .

Persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contoh khusus membantu pemahaman Pelajar bertanggungjawab kepada pembelajaran sendiri .

Pelajar bertanggungjawab kepada pembelajaran sendiri Interaksi dan pengaruh sosial membawa pemikiran aras tinggi .

Implikasi Teori Konstruktivisme Kepada Pelajaran ‡ Guru hendaklah mengenal pasti ZPD pelajar melalui penyediaan aktiviti yang berkaitan ‡ Gunakan ZPD pelajar untuk memastikan pembelajaran berkesan berlaku ‡ Pilih pelajar yang berkemahiran untuk mengajar pelajar yang belum menguasai ‡ Guru menyediakan banyak contoh dan sumber ‡ Guru mengaitkan isi pelajaran dengan situasi sebenar .

selaras dgn pemikiran dan laras bahasa pelajar ‡ Mewujudkan aktiviti gerak kerja kumpulan bagi mewujudkan interaksi berkualiti .‡ Guru merancang pembelajaran dgn teliti dan mengambil alih keupayaan pelajar ‡ Penerangan guru hendaklah jelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful