Anda di halaman 1dari 16

HIJRAH IKHTIAR

QS.ALI IMRAN
(Ayat 195)

HIDAYAH
MAKANIYAH

MAKNAWIYYAH
HIJRAH MAKANIYAH

HIJRAH MAKNAWIYYAH
HIJRAH MAKANIYAH

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya


mereka akan mendapatkan di Bumi ini tempat hijrah yang
luas dan (rezeki) yang banyak. Barang siapa keluar
dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan
Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh
pahalanya telah di tetapkan di sisi Allah. Dan Allah
Maha Pengampun, Maha Penyayang.
(TQS An-Nisa [4]: 100)
HIJRAH MAKNAWIYYAH

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di


jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih
tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang
yang memperoleh kemenangan.
(TQS At-Taubah [9]: 20)
ITIQODIYYAH

FIKRIYYAH

SYUURIYYAH
BAGAIMANA CARANYA??
NIAT & HATI YANG
IKHLAS
BERSIHKAN HATI, JIWA, & RAGA
AKRABKAN DIRI DENGAN 3
MUTIARA KEHIDUPAN
BERKUMPULLAH DENGAN ORANG-ORANG
SHOLEHA
HIJRAH SEKARANG TANPA MENUNDA-NUNDA