Anda di halaman 1dari 29

Unit 4.

4:
Perkembangan Awal
Matematik dan Pemikiran
Logik

Kumpulan 5 Siri 3
5 November 2014
Tang Dynasty Park Hotel, KT
OBJEKTIF:

1. Memahami maksud Awal Matematik dan


Pemikiran Logik;
2. Memahami bagaimana untuk membina
kemahiran Awal Matematik dan Pemikiran
Logik.
Ice Breaker
Nyanyi lagu:

Dua mata saya


Mata saya bulat
Dua telinga saya
Di kiri dan kanan

Satu hidung saya


Di tengah muka
Satu mulut saya
Yang suka makan, ngap ngap ngap ngap!
Maksud Awal Matematik
Matematik adalah mengenai kuantiti.

Awal Matematik bermaksud pengetahuan


tentang konsep asas yang diperlukan untuk
mengira, menganggar, mengukur dan
geometri, algebra, dan sebagainya.
Maksud Pemikiran Logik
Pemikiran logik ialah pemikiran yang berasaskan
penaakulan atau bukti konkrit yang boleh dilihat
atau boleh diterima akal (make sense).
Contoh: (i) kasut basah kerana terpijak air;
(ii) kita boleh melihat apabila ada cahaya;
(iii) daun-daun bergoyang sebab ada angin; dan
sebagainya.

Logik dikaitkan dengan perhubungan sebab dan


akibat, sebab dan kesan, dan perkara-perkara
yang boleh dibuktikan.
Membina Kemahiran Awal Matematik
dan Pemikiran Logik
Kemahiran Awal Matematik dan Pemikiran
Logik boleh dibina melalui latihan mudah
atau permainan.

Contoh latihan atau aktiviti:


Pengasuh bertanya kepada kanak-kanak,
Apakah yang kita boleh buat dengan kertas?
Apakah yang bulat?
Apakah gunanya telinga?
Teori Pembelajaran berkaitan dengan Awal
Matematik dan Pemikiran Logik - Teori
Piaget dan Vygotsky

Piaget mengemukakan Teori Konstruktivisme


yang mengatakan bahwa kanak-kanak
membina pemahaman (struktur mindanya)
melalui pengalaman pembelajaran yang aktif
seperti:
penerokaan
eksperimentasi
manipulasi objek.
Teori Konstruktivisme Piaget
Menurut Piaget, ilmu pengetahuan kanak-kanak
terbahagi kepada tiga jenis:

Pengetahuan
Fizikal
(ciri objek)
Pengetahuan
Pengetahuan
Logik
Sosial
(menentukan Matematik
tingkah laku (perkaitan
dalam pelbagai antara objek)
situasi)
Pembelajaran Awal Matematik mengikut
Teori Konstruktivisme Piaget

Menurut Piaget, kanak-kanak membina penaakulan


dalam mindanya melalui dua peringkat:

1. Peringkat Sensorimotor ( 0 2 tahun)


2. Peringkat Pra Operasi ( 2 7 tahun)
Pembelajaran Awal Matematik mengikut
Teori Konstruktivisme Piaget
Menurut Piaget, perkembangan Pemikiran Logik
kanak-kanak berlaku seperti berikut:

Peringkat Pra Logik (1 2 tahun)


Contohnya, meneka bunyi objek dalam kotak.
Peringkat Asas Awal Logik (2 -3 tahun)
Contohnya, melengkapkan puzzle.
Peringkat Awal Logik (3-4 tahun)
Contohnya, aktiviti seriasi
Pembelajaran Awal Matematik mengikut
Teori Sosio Budaya Vygotsky
Jika kanak-kanak dapat berinteraksi dengan orang
lain, kanak-kanak akan dapat:
membina struktur mental dengan lebih baik;
memahami konsep dengan lebih cepat.
Oleh itu, Vygotsky mencadangkan bahwa perlu ada
scaffolding untuk membantu mempercepatkan
pembelajaran kanak kanak. Scaffolding dalam
zon perkembangan terdekat kanak-kanak akan
meningkatkan pencapaian kanak-kanak dengan
lebih berkesan dan kukuh.
Tahap Perkembangan Awal Matematik dan
Pemikiran Logik

Umur: 0 12 bulan

Kebolehan:
Melihat mengikut arah objek yang bergerak.

Contoh aktiviti bayi:


Bayi mandang ke arah bunyi
kerincing.
Tahap Perkembangan Awal Matematik dan
Pemikiran Logik

Umur: 1 2 tahun

Kebolehan:
Boleh menhubungkan antara dua objek .

Contoh aktiviti kanak-kanak:


Bila diberi sudu, kanak-kanak akan
menyuap ke mulutnya.
Tahap Perkembangan Awal Matematik dan
Pemikiran Logik

Umur: 2 3 tahun

Kebolehan:
Boleh mengenal saiz dan bentuk.

Contoh aktiviti kanak-kanak:


Kanak-kanak memadankan bentuk blok-blok yang
sama bulat dengan bulat, segitiga dengan segitiga.
Tahap Perkembangan Awal Matematik dan
Pemikiran Logik

Umur: 3 4 tahun

Kebolehan:
Boleh mengenali kauntiti banyak dan sedikit.

Contoh aktiviti kanak-kanak:


Kanak-kanak membezakan kuantiti blok yang banyak
dengan blok yang sedikit.
Tahap Perkembangan Awal Matematik dan
Pemikiran Logik
Umur: 4+ tahun

Kebolehan:
Boleh mengira 1 hingga 5.

Contoh aktiviti kanak-kanak:


Kanak-kanak memadankan bilangan
bahan dengan simbolnya.
Contohnya: 5 botol air dengan
angka 5.
Kerja Kumpulan Kecil
Tahap perkembangan awal matematik dan pemikiran
logik
Bahagikan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan
diberi tahap umur tertentu dan akan memilih tiga
milestones untuk dibincangkan contoh aktiviti yang
sesuai.
Kumpulan 1 > 0-12 bulan
Kumpulan 2> 1-2 Tahun
Kumpulan 3 > 2-3 tahun
Kumpulan 4 > 3-4 tahun
Kumpulan 5 > 4 + tahun
Bentuk dan
Saiz

Seriasi dan Padanan satu


Pola dengan satu

Bilangan dan Ruang dan


Nombor Kedudukan

KONSEP

Perbandingan
dan Konsep Masa
Pengelasan

Parts and Pengukuran


Wholes dan Sukatan
Bentuk dan Saiz
Kemahiran - bermula pada tahap 2 tahun ke atas
(rujuk Milestones).
Contoh :
- Mengenal bentuk-bentuk lazim
- Membina
- Membanding
- Mengasing
- Menamakan
Ruang dan Kedudukan
Kanak-kanak mengenal , menamakan, kedudukan
dan arah sesuatu objek di ruang tertentu.
Perbandingan dan Pengelasan
Kebolehan untuk memilih, mengumpul, mengelas
dan meyusun objek mengikut saiz, bentuk dan
nombor.
Padanan Satu dengan Satu
Komponen asas konsep nombor
Mengaitkan nama nombor untuk setiap objek yang
dikira.
Seriasi dan Pola
Kemahiran membanding lebih daripada 2 objek
atau 2 kumpulan objek.
Perletakan objek mengikut turutan dari awal
hingga akhir.
Pengukuran dan Sukatan
Mengenali ciri panjang, isipadu, berat dan masa.
Parts and Wholes
Kanak-kanak meneroka dengan mengeluarkan,
memecahkan dan mengasingkan bahagian
permainan.
Kemahiran ini digunakan untuk memahami
pecahan pada peringkat sekolah rendah pada
masa hadapan.
Konsep Masa
Pembelajaran tentang masa seperti siang malam,
kalendar dan masa rutin di TASKA.
Membilang dan Awal Nombor
Mengaitkan kuantiti dan membilang, konsep
banyak sedikit, kaitan antara ruang dan kuantiti
Kosa Kata Matematik

1. Nombor 0 hingga 9
2. Ruang dan kedudukan bawah, atas, di tepi
3. Arah jauh, dekat
4. Perbandingan kurang daripada, lebih
daripada, lebih tinggi, paling kecil
5. Perkataan berlawanan ringan dan berat,
penuh dan kosong
6. Masa sebelum, selepas, kemudian dan
sekarang
7. Saiz dan ukuran besar, tinggi, banyak, pendek
Kesimpulan

Pendidik perlu membimbing kanak-kanak


untuk memahami konsep awal matematik
dengan peka dan sentiasa berinteraksi dengan
kanak-kanak.

Pendidik menyediakan pembelajaran kanak-


kanak secara semulajadi dengan menggunakan
bahan-bahan disekeliling dengan
menggalakkan mereka meneroka, bertanya
dan mencuba.

Anda mungkin juga menyukai