Anda di halaman 1dari 15

GGGD 4123

PEMBANGUNAN INSAN
DAN KEWARGANEGARAAN

KONSEP DAN PERANAN GURU DALAM


MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
INSAN DAN KEWARGANEGARAAN
MOHD IZWAN BIN AB GHANI A151267
MUHAMMAD NAZREEN BIN ZAIYUNAN A151438
OLLE MELVIN JENUIN A151361
APA ITU PEMBANGUNAN INSAN ?

Pembangunan Insan di rujuk sebagai pembangunan sumber manusia


yang perlu digilap di peringkat awal iaitu semasa di usia muda kerana ia
merupakan elemen penting bagi memastikan negara terus berdaya saing
dan tahan lebih-lebih dalam zaman ekonomi sejagat yang berlandaskan
pengetahuan serta bertunjangkan sains dan teknologi.

Menurut Roslan Muhammad dan Siti Aishah Abu bakar (2010)


pembangunan insan adalah nadi dan jantung utama dalam kerangka
membangunkan sesebuah masyarakat yang maju dan proaktif.
PEMBANGUNAN INSAN

PERPEKSTIF ISLAM
Menurut perspektif islam ini merujuk kepada perihal membangunkan insan
dalam usaha untuk mencapai sesuatu yang berkaitan dengan hakiki
insan
Merangkumi unsur jasmani dan rohani tanpa mengenepikan unsur-unsur
luaran seperti ekonomi, sosial dll.
DEFINISI DAN KONSEP

GURU
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, guru bermaksud pengajar,
pendidik atau pengasuh. Dalam konteks pendidikan seorang guru ialah
merupakan pembimbing dalam proses pembelajaran
Menurut Mok Soon Sang (2001), guru merupakan seorang ahli masyarakat
yang mempunyai perhubungan sosial yang saling berkait rapat dengan
masyarakat berstatus.
Umumnya, konsep guru dan peranannya sangat penting dalam mendidik
anak bangsa kearah pembangunan insan dan kewarganegaraan.
DEFINISI DAN KONSEP

PEMBANGUNAN INSAN
Menurut Pembangunan Insan (Majalah Visi,April 2007) pembangunan
bermaksud proses membina, mencapai kemajuan, perkembangan dan
sebagainya.
Insan pula bermaksud insan atau manusia yang dijelaskan sebagai
makhluk yang telah dicipta oleh Tuhan.
Secara umum dan amnya konsep pembangunan insan dan
kepentingannya berkenaan dalam pembangunan negara pada masa
kini dan akan datang.
DEFINISI DAN KONSEP

KEWARGANEGARAAN
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, kewarganegaraan bermaksud
penduduk sesebuah negara yang terdiri daripada penduduk asli
tempatan dan juga orang asing yang diterima menjadi rakyat mengikut
undang-undang.
Peranan guru secara umum

Guru sebagai pendidik

Guru sebagai pengajar

Guru sebagai pemimpin


JENIS-JENIS GURU

JENIS JENIS
GURU

Guru
Guru novis berpengalaman /
pakar
PERANAN GURU DALAM PEMBANGUNAN INSAN
DAN KEWARGANEGARAAN

1. Guru perlu bersikap terbuka secara proaktif dan bersedia menghadapi


perubahan khususnya dalam bidang pendidikan
2. Melibatkan diri & warga sekolah dalam aktiviti kemasyarakatan.
3. Memodenkan cara hidup masyarakat setempat dengan ilmu-ilmu terkini
yang diajarkan kepada mereka.
4. Membawa ilmu pengetahuan dan mengajarkanya.
5. Guru mengamalkan sikap penyayang terhadap murid, rakan sejawat,
staf sokongan dan sekolah.
NILAI-NILAI TAMBAH YANG DITERAPKAN OLEH GURU DALAM
PEMBANGUNAN INSAN DAN KEWARGANEGARAAN

Memupuk sifat saling berkerjasama dalam kalangan pelajar.


Menerapkan sifat saling menghormati antara satu sama lain.
Menyemai rasa kasih sayang dalam diri pelajar.
Menanam semangat patriotik dalam diri pelajar.
Menerapkan sikap berdisiplin dan bertanggungjawab dalam diri pelajar.
guru pelajar

CABARAN

Sistem
masyarakat
pendidikan
IMPLIKASI
GURU

Menjalankan kajian pendidikan dalam


mengatasi masalah murid di dalam bilik darjah
agar dapat meningkatkan mutu pendidikan

Guru lebih bersedia dalam menghadapi


perubahan dan cabaran semasa dalam
bidang pendidikan.

Bersedia untuk mengubah daripada gaya


pengurusan dan kepimpinan yang bersifat
autokratik kepada demokratik.
IMPLIKASI

MURID

Murid bergerak
Peningkatan Peningkatan
seiring dengan
dalam prestasi dalam prestasi
perubahan
pembelajaran pembelajaran
yang dilakukan
murid. murid.
oleh guru
IMPLIKASI
MASYARAKAT

Memodenkan cara hidup masyarakat


setempat dengan ilmu-ilmu terkini yang
diajar kepada mereka

Membawa perubahan-perubahan baru untuk


memenuhi keperluan murid, masyarakat dan
negara yang semakin kompleks dan progresif

Kerjasamadan kesefahaman di antara


guru dan masyarakat menjadi lebih baik
KESIMPULAN