Anda di halaman 1dari 39

Montažne armiranobetonske konstrukcije

PREFABRICIRANI BETON

Prof. dr. sc. Darko Meštrović


UVOD
• Prema definiciji prefabricirani beton je beton koji se ugrađuje
u kalupe i u njima se njeguje, na mjestu koje nije njegovo
konačno odredište.
• Razlika između prefabriciranog betona i in situ betona je u
različitim reakcijama kod vanjskih utjecaja (opterećenje) i
unutarnjih utjecaja (volumne promjene) koja se manifestiraju
tlačnim i vlačnim naprezanjima u elementu.
UVOD

Omogućeni pomaci
između elemenata
• kada dođe do volumnih promjena uslijed promjene
Financial Center, North temperature, skupljanja i puzanja ili uslijed opterećenja
Carolina (skupljanje ili produženje elementa) dva prefabricirana
elementa će se pokušati odvojiti
UVOD

Onemogućeni pomaci, uz Reducirana dužina nalijeganja grede i smanjena


tlačna naprezanja mogućnost odlamanja ruba stupa
UVOD

Pukotine na stupu uslijed nalijeganja uže grede (lijevo) i


pravilno armiranje kako bi se izbjegle pukotine (desno)
UVOD
• Da bi se spriječila nestabilnost i smanjenje nosivosti spoja (posmik) stupa i
grede uslijed slučajne horizontalne sile , postavlja se čelična šipka (trn)

Slika 1.3e: Gubitak stabilnosti uslijed slućajnog opterećenja (lijevo) i naćin

sprječavanja gubitka st. postavljanjem čelićne šipke (desno)


UVOD
• U slučaju slijeganja temelja dolazi do vertikalnog pomicanja stupa prema
dolje. Da ne bi došlo do smanjenja nosivosti potrebno je izvesti spoj
otporan na vlak

Gubitak stabilnosti uslijed slijeganja (lijevo) i


pravilno armiranje tog spoja (desno)
KONSTRUKCIJE OD PREFABRICIRANOG
BETONA

Idealan za zgrade kao što su uredi, trgovački kompleksi, garaže,


škole i ostale konstrukcije koje zahtjevaju slobodan multifunkcionalan
unutrašnji prostor. Količina betona iskorištena u okviru prefabricirane
konstrukcije iznosi 4% ukupnog volumena objekta
KONSTRUKCIJE OD PREFABRICIRANOG
BETONA

Skeletna konstrukcija
KONSTRUKCIJE OD PREFABRICIRANOG
BETONA
Momenti savijanja m [kNm]
mogu se pojaviti u stupu zbog
spoja stup-greda, ali oni će biti
zanemareni, jer su u usporedbi s
momentom M, koji se pojavljuje
uslijed horizontalnih sila , jako
mali.

Prijenos opterećenja kod skeletnih sistema: (a)


stalno,
KONSTRUKCIJE OD PREFABRICIRANOG
BETONA
Sile wk (opterećenje vjetra [kN/m ])
djeluju na cijelu fasadu objekta. One se
kroz konstrukciju prenose preko
podnih/stropnih elemenata svakog kata.
Ako je visina kata h [m], a duljina fasade
l[m] ukupna sila koja se prenosi kroz
svaki kat je wk*h*l [kN]. wk se prenosi
kroz stropne elemente, koji se ponašaju
kao ploče (kao horizontalni posmik f
[kN]) naslonjene na grede; sa greda (kao
horizontalni posmik F [kN]) se prenosi na
stupove; sa stupova (kao moment
Prijenos opterećenja kod skeletnih sistema: (b) savijanja M [kN] i posmik Σf [kN]) u
horizontalna opterećenja temelje.
KONSTRUKCIJE OD PREFABRICIRANOG
BETONA
• U slučaju kad su grede i temelji upeto spojeni sa stupom, profil njihanja je
prikazan na slici.
• U najgorem slučaju grede i temelji su sa stupom spojeni zglobno, a
konstrukcija postane mehanizam (Slika 1.7b). U praksi su temelji su vrlo
upeti, a grede su spojene zglobno (slijedeća slika). Ponašajući se kao
slobodna greda, kapacitet stupa je iskorišten kombiniranim djelovanjem
i N , M , m Na u
H  H crit.
kada je ukupna visina konstrukcije
H  H crit.
• Ako je skeletna konstrukcija se naziva ‘okvir njihaljka’
KONSTRUKCIJE OD PREFABRICIRANOG
BETONA
• Uslijed posmika pojavljuje se
v su dovoljno čvrsti
pomak , zidovi
da osiguraju granicu od
v / h pomak
kod koje je ograničen 1/ 150au.
• Kod ‘njihajućeg profila’ stupovi
vise ne ovise o upetoj vezi sa
temeljem ili gredom ako je veza
zglobna
• Drugi pomak au se pojavljuje
samo ako je dužina svakog stupa
između katova veća od kritične
koja je određena propisima.

Načini njihanja stupa kod različito ostvarenih veza


KONSTRUKCIJE OD PREFABRICIRANOG
BETONA
• Kada je H  H , zidovi
crit . počinju sudjelovati u konstrukciji koja postaje ‘okvir
ne njihaljka’ (Slika 1.8). Zidovi (ili drugi elementi spona) koji su poravnati
po duljini u smjeru vjetra, preuzimaju funkciju stupova kod otpornosti
momenata prevrtanja. Zbog velike čvrstoce i krutosti, zidovi ne trebaju
zamjenjivati svaki stup, nego 1 na 20. Obično su postavljeni na rubovima
objekta i oko stepeništa ili prostora za lift

Prijenos opterećenja kod


okvira
KONSTRUKCIJE OD PREFABRICIRANOG
BETONA
• Budući da ih (brojačano) ima malo, zidovi imaju malo udjela kod
prenošenja vlastitog i pokretnog opterećenja
• Međutim, njihov utjecaj na horizontalne sile je značajan kao što je
prikazano na slici 1.8. se prenosi preko Wk podnih elemenata (horizontalne
ploče koje prenose horizontalni posmik f [kN] i horizonatalo savijanje
mh[kN]) na grede (kao posmik [kN]) koje su položene na zidove, zatim na
zidove (kao dijagonalna sila [kN]) i kroz njih u temelje (kao posmik Σf [kN] i
aksijalna reakcija N [kN]).

Prijenos opterećenja kod


okvira
KONSTRUKCIJE OD PREFABRICIRANOG
BETONA
• Kada se proračunaju momenti, posmične i uzdužne sile (po poterbi i
torzija) u prefabriciranim elementima i uzme u obzir utjecaj
skupljanja i puzanja, slučajnih opterećenja, gubitak nosivosti itd.
daljnji postupak je isti kao kod tradicionalnih armiranobetonskih ili
prednapertih konstrukcija.
• Međutim, moramo uzeti u obzir i samu proizvodnju, transport,
podizanje i privremenu stabilnost elemenata i konstrukcije tijekom
građenja.
• Projektanti montažnih konstrukcija od prefabriciranog betona ne
mogu razdvojiti proizvodnju i same ugradnju elemenata in situ.
• Bitna je povezanost između same proizvodnje elementa u tvornici,
transporta i raznih faza gradnje.
KONSTRUKCIJE OD PREFABRICIRANOG
BETONA

Utovarivanje gotovih elemenata na Prefabriciranih elemenata


kamion
KONSTRUKCIJE OD PREFABRICIRANOG
BETONA

Na gradilištu
ZAŠTO ODABRATI PREFABRICIRANU
KONSTRUKCIJU?
Dokaz da je prefabricirani beton praktičan i ekonomičan je postojan razvoj
industrije prefabriciranog betona i brojni uspješni projekti u kojima su se
prefabricirani elementi koristili za izgradnju cijelih konstrukcija ili samo
djelomično.

U mnogim okolnostima prefabricirani beton je jedino praktično i


ekonomično rješenje.

Ako projektant ne želi koristiti prefabricirane elemente u cijeloj konstrukciji


obično se odlučuje za kombinaciju in situ betona i prefabriciranog betona.

Kako bi se osigurala stabilnost konstrukcije jako je važno dobro riješiti


spojeve elemenata, koji mogu biti između dva prefabricirana elementa,
prefabriciranog elementa i in situ betona ili između prefabriciranog elementa
i čelične konstrukcije.
ZAŠTO ODABRATI PREFABRICIRANU
KONSTRUKCIJU?
• Miješane tj. kombinirane konstrukcije se trenutno koriste u 50% slućajeva
za izgradnju višekatnih objekata u Zapadnim zemljama.

• Neka ograničenja kod prefabriciranh konstrukcija dovela su do toga da se


koriste sa drugim materijalaima prvenstveno zbog manjih troškova. Npr. da
bi se osigurao kontinuitet konstrukcije koristi se u malim količinama
armirani in situ beton ili za premošćenje velikih raspona duge čelične
grede ili drveni krovovi.
ZAŠTO ODABRATI PREFABRICIRANU
KONSTRUKCIJU?

 Mogućnosti građenja

 Troškovi

 Brza izgradnja
ZAŠTO ODABRATI PREFABRICIRANU
KONSTRUKCIJU?
1. Mogućnosti građenja

(a) konstrukcijske sekvence su osjetljive i ne


omogućuju
trgovinu tim programima;

(b) konstrukcija je sigurna i trajna stabilnost je


osigurana;

(c) uočavaju se ekonomski porasti;

(d) rad je stručan


ZAŠTO ODABRATI PREFABRICIRANU
KONSTRUKCIJU?
2. Troškovi

(b) konačni troškovi građenja, uključujući


transport, završni radovi,
osnovni troškovi i popravci su u povoljnim
odnosima;

(c) proizvodnja zadovoljava osiguranje


kvalitete;

(d) koristi se tvornički beton;

(e) razorna i nerazorna ispitivanja


ZAŠTO ODABRATI PREFABRICIRANU
KONSTRUKCIJU?
3. Brza izgradnja
 iako proizvodnja prefabriciranih elemenata može trajati i po nekoliko
tjedana, proces gradnje je ubrzan;
 radnici završnih radova mogu brzo započeti sa radom (električari, …);
 posjedovanje firme i prijenos firme se može izvršiti u fazama;
 svjetlosne visine i zone podova su zadovoljavajuće;
 servisno odražavanje odvija se bez prekida;
 veličine greda i stupova su zadovoljavajuće kao i pozicije
spojeva;
 dekorativan beton, i unutarnji i vanjski može biti izložen
ZAŠTO ODABRATI PREFABRICIRANU
KONSTRUKCIJU?

Ekstruder

Gradnja prefabriciranih
elemenata

Pranje površine
ZAŠTO ODABRATI PREFABRICIRANU
KONSTRUKCIJU?

Lijepo obrađene površine elemenata


MATERIJALI
• BETON
• ARMATURA
• OSTALI MATERIJALI
MATERIJALI - BETON

Postavljanje oplate Postavljanje armature Postavljanje armature

Ugradnja betona Poravnavanje površine Vađenje elementa iz


kalupa
MATERIJALI - BETON
• Koriste se materijali koji su prošli kontrolu kvalitete, brzo očvrščivajući
cement je pomiješan s agregatom visoke kvalitete i poznatog porijekla.
• Miješanje i dodavanje sastojaka često je kontrolirano računalima.
• Sve se to radi da bi se proizveo beton projektirane čvrstoće i obradljivosti

Kontrola kvalitete
MATERIJALI - BETON
• Za proizvodnju standardnih elemenata, kao što su stupovi i grede, beton se
ugrađuje u čiste čelične kalupe (ponekad drvene ili betonske), s maksimalnom
pogreškom ±3mm u poprečnom smjeru.
• Korištenje vibratora podešenih na odgovarajuću frekvenciju vibriranja, koja ovisi o
težini ugrađenog betona, osigurava pravilno zbijanje betona bez segregacije na
gustoću oko 24 000 kg/m³.
• Konačno stanje površine daje minimalnu poroznost, kako bi se osigurala
maksimalna trajnost elementa.

Čelični kalupi za prednapete


nosače
MATERIJALI - BETON

Kalupi za centrifugirane
stupove

Za proizvodnju posebnih stupova i betonskih cijevi koristi se


postupak centrifugiranja
MATERIJALI - BETON

Komora za mikrovalno zračenje


Element nakon zračenja
ARMATURA
• Prefabricirani elementi često se teško armiraju jer su postavljeni u
horizontalnim kalupima.
• Rebrasta armatura se koristi u većini slučajeva, oko 95%. Za povezivanje
armature i očvršćivanje armaturnog koša koriste se žice.
• Za vilice stupova obično se uzimaju šipke promjera 8 i 10 mm, a za vilice greda
10 i 12 mm.
• Za ostalu konstruktivnu armaturu se također koristi armatura promjera 10 ili
12 mm
• Za glavnu se uzimaju šipke 16, 20, 25, 32 ili 40mm

Armatura stupa
ARMATURA
• Armaturne mreže se koriste kod plosnatih elemenata kao što su kamene
ploče ili zidovi. Također se koriste za armiranje stropnih ploča.
• Za panele, zidove i slične elemente, najčešće se koristi mreža šipki 6 ili
7mm na razmaku od 200mm u oba smjera. Pravokutna mreža 6/100 mm
i 5/400mm često se koristi kod elementa koji nose u jednom smjeru kao
što su -ploče. Korištena armatura općenito ima karakterističnu čvrstoću
fy=460 N/mm , a modul elastičnosti je jednak 200 N/mm .
OSTALI MATERIJALI
• Mortovi na bazi epoksi smola koriste se kod veza gdje je potrebno brzo
postizanje čvrstoće, oko 40 N/mm u 2-3 sata.
• Kod korištenja ovakvih mortova mora se paziti na rok trajanja i na pravilnu
aplikaciju na pravim mjestima. Širenje epoksilnih materijala uslijed
povećanja temperature je 7 puta veće od betona. To svojstvo mora biti
uzeto u obzir kod proračuna. Epoksilni materijali moraju zadovoljavati dva
uvjeta: nezapaljivost i tvrdoću.
• Ponekad se koriste za zapunjavanje pukotina ili za obnavljanje vlačne
čvrstoće.
OSTALI MATERIJALI
• Neopren, gume i drugi elastomeri koriste se kao podlošci između spojeva
kao što je spoj stup-greda
OSTALI MATERIJALI

Ostali materijali koji se koriste kod prefabriciranih konstrukcija


DETALJI
• konstruktivni čelik se koristi u mnogim tipovima prefabriciranih elemenata, a
posebnu ulogu imaju kod spojeva elemenata.
• Postoje razni načini spajanja elemenata.
• Mogu se spajati raznim vrstama Čeličnih šipki, varenjem, šarafima, trnovima
odnosno klinovima i sl. Neki primjeri su prikazani na slijedećim slikama.

Spoj zavarom i prednapetim


kablovima
DETALJI

spoj stupa i grede


čelićnim šipkama

Spoj stupa i grede

Spoj stupa i grede