Anda di halaman 1dari 14

KETAKSAMAAN

LINEAR
STANDARD
PEMBELAJARAN

Membanding nilai nombor, memerihal


ketaksamaan dan seterusnya
menerbitkan ketaksamaan algebra.
SIMBOL KETAKSAMAAN
Dalam Matematik, ketaksamaan linear
kebiasaannya melibatkan penggunaan
simbol-simbol berikut:

Terangkan kefahaman anda tentang


simbol-simbol ini?
Bagaimanakah cara membaca setiap
simbol tersebut?
Mari kita lihat beberapa contoh
penggunaan ketaksamaan linear dalam
kehidupan sebenar dan seterusnya
memodelkan situasi tersebut secara
Matematik menggunakan simbol-simbol.
Seseorang individu mesti berumur sekurang-kurangnya
18 tahun untuk mendapatkan lesen memandu.
Bagaimanakah situasi ini boleh dimodelkan secara
Matematik menggunakan ketaksamaan?
JAWAPAN

mewakili umur pelajar untuk


mendapatkan lessen
Untuk mengelak
bayaran lebih masa,
Cik Aini menghantar
anaknya di Pusat
Jagaan Kanak-kanak
Cerdik Pintar tidak
melebihi 9 jam sehari.
Bagaimanakah situasi
ini boleh dimodelkan
secara Matematik
menggunakan
ketaksamaan?
JAWAPAN

bayaran lebih masa menghantar


anak di Taska
Hanya kanak-kanak yang berumur kurang daripada 5
tahun akan mendapat diskaun 50% bagi bayaran tiket
kapal terbang.

Bagaimanakah situasi ini boleh dimodelkan secara


Matematik menggunakan ketaksamaan?
JAWAPAN
umur kanak-kanak yang mendapat
diskaun 50% menaiki kapal
terbang
Bilangan botol plastik
yang paling banyak
dikumpul oleh murid
dalam Kempen
Selamatkan Alam
Sekitar di sekolah
May Chin ialah 432 biji.

Bagaimanakah situasi ini boleh


dimodelkan secara Matematik
menggunakan ketaksamaan?
JAWAPAN
bilangan botol plastik yang
dikumpulkan murid dalam Kempen
Selamatkan Alam Sekitar
LEMBARAN KERJA