Anda di halaman 1dari 2

•MENGUCAPKAN SALAM KEPADA GURU SEMASA GURU MASUK KE DALAM KELAS.

•MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA GURU SEMASA GURU KELUAR DARI


KELAS.
•MEMINTA KEBENARAN GURU YANG SEDANG MENGAJAR APABILA INGN KELUAR
DARI KELAS.
•MENGGUNAKAN ISYARAT “ANGKAT TANGAN” APABILA INGIN BERTANYA SOALAN
ATAU BERKONGSI PENDAPAT.
•MENYIAPKAN TUGASAN YANG DIBERI OLEH GURU DENGAN SEGERA.
•MENYEMAK HASIL KERJA SEBELUM DISERAHKAN KEPADA GURU.
•TIDAK MENINGGALKAN SEBARANG BENDA DI DALAM MEJA ATAU ALMARI KELAS
SEMASA PULANG.
•JIKA KE BILIK KHAS ATAU PADANG, MURID HARUS BERBARIS TANPA
MENGANGGU KELAS-KELAS LAIN.
•MURID HARUS MENCATAT TUGASAN ATAU KERJA RUMAH YANG TELAH DIBERIKAN
OLEH GURU DI DALAM BUKU NOTA.
•MURID DILARANG KELUAR KE TANDAS ATAU TEMPAT LAIN SEMASA PERTUKARAN
WAKTU KECUALI DENGAN KEBENARAN GURU

•MURID PERLU MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN PERALATAN BELAJAR YANG SESUAI


DENGAN KEPERLUAN SUBJEK SENDIRI DAN PERLU MENYIMPAN SEMULA KE
TEMPAT ASAL SETELAH SELESAI DIGUNAKAN.