Anda di halaman 1dari 56
UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM 12/26/2017 DMYS 2018
UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM
12/26/2017
DMYS 2018

TAKLIMAT

PENGURUSAN

KOKURIKUKULUM

2018

OLEH

En Zulkurnain bin Abdul

Rahman

GPK Kokurikulum SMKDMYS

Tarikh 26 Disember 2017

Tempat

Dewan Harmoni

KANDUNGAN

PENDAHULUAN /ORGANISASI DMYS1STOP DOCUMENT CENTER FALSAFAH DASAR KOKURIKULUM AGIHAN TUGAS 2018 RUJUK MS 72 90 KEJAYAAN KOKURIKULUM 2017 PENGURUSAN KEWANGAN PENGURUSAN FAIL KOKURIKULUM CONTOH AUDIT KOKURIKULUM POLISI KESELAMATAN PAJSK 2018 PROGRAM PIKeBM PENGURUSAN KOPERASI

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM 12/26/2017 DMYS 2018
UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM
12/26/2017
DMYS 2018

WATAK SEKOLAH

BALAPAN DAN PADANG-PLD

WATAK SEKOLAH BALAPAN DAN PADANG-PLD MEMANAH-PLD BOLA SEPAK - DTC UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

MEMANAH-PLD

WATAK SEKOLAH BALAPAN DAN PADANG-PLD MEMANAH-PLD BOLA SEPAK - DTC UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

BOLA SEPAK - DTC

WATAK SEKOLAH BALAPAN DAN PADANG-PLD MEMANAH-PLD BOLA SEPAK - DTC UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

FALSAFAH DAN DASAR
FALSAFAH DAN DASAR

FALSAFAH DAN DASAR

FALSAFAH DAN DASAR

FALSAFAH DAN DASAR KURIKULUM DAN KOKURIKULUM

APAKAH KURIKULUM ?

“… Suatu program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan

kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur

kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi JERI serta menanam nilai moral yang dikehendaki dan untuk menyampaikan pengetahuan.AKTA PENDIDIKAN 1996

Matlamat dan Objektif Pembelajaran Penilaian Pemilihan Pengalaman Pembelajaran PROSES KURIKULUM Organisasi dan Integrasi Pengalaman, pembelajaran Dan
Matlamat dan Objektif
Pembelajaran
Penilaian
Pemilihan Pengalaman
Pembelajaran
PROSES KURIKULUM
Organisasi dan Integrasi
Pengalaman, pembelajaran
Dan Kandungan
Pemilihan Isi atau
Kandungan

KOKURIKULUM

Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan

Kursus Pengajian ) Sekolah 1956, kegiatan ini dikenali sebagai

KEGIATAN KUMPULAN

Dalam Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997, Jld. 41,

No. 26, Tambahan No.94, Perundangan A.P.U. (A) 531, Akta

Pendidikan 1996, Peraturan-Peraturan

( Kokurikulum Kebangsaan ) telah memberi definisi Kokurikulum iaitu :

kegiatan

kokurikulumertinya apa-apa

kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan

pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.

JENIS DAN KEGIATAN KOKURIKULUM

 • 1. Pasukan Badan Beruniform

 • 2. Kelab dan Persatuan

Hobi dan Rekreasi

Pengukuhan Mata Pelajaran

 • 3. Sukan dan Permainan

 • 4. Kegiatan-kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh Menteri Pendidikan

DASAR UTAMA

1. KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN - Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Oleh itu

Melaksanakan kokurikulum di sekolah adalah WAJIB

Kegagalan @ Keengganan melaksanakan kegiatan

kokurikulum adalah suatu kesalahan yang jika

disabitkan bersalah boleh dijatuhi hukuman denda atau penjara

atau pun kedua-duanya sekali di bawah penalti am.

Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550 ):

Penalti Am.

(1) Seseorang yang melakukan kesalahan di bawah

Akta

550

yang

baginya

tiada

penalti

diperuntukkan

dengan nyata, boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi

lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak

melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

(2) Seseorang yang melakukan suatu kesalahan di bawah

Akta 550 ini boleh, dalam hal suatu kesalahan yang berterusan, apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda

harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta 550 ini berkenaan

dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus

dilakukan.

DASAR UTAMA

 • 2. Penyertaan murid dalam kegiatan

kokurikulum di sekolah adalah wajib

.{Perkara 5.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}

DASAR UTAMA

3. Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam adalah WAJIB

Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja

kokurikulum di sekolah(Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)

DASAR UTAMA

4. Kegiatan kokurikulumhendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang

{Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997}

DASAR UTAMA

5. Berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi

(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 November

2000).

PERUNTUKAN MASA AKTIVITI KOKURIKULUM

(Warta kerajaan No.5652 Jil.11/Bil 27/28.12.1067)

SEKOLAH MENENGAH

 • Peralihan, 1 3 & 6 (180 minit seminggu)

 • Tingkatan 4 & 5 Sastera/Perdagangan/SRT (180

minit seminggu)

 • Tingkatan 4 & 5 Sains/pertanian (140 minit seminggu)

 • Tingkatan 4 & 5 Teknik (100

minit seminggu)

SEKOLAH RENDAH

 • Tahun 5 & 6 (120 minit seminggu)

 • Tahun 3 & 4 (60 minit seminggu)

Pelaksanaan boleh melibatkan kepakaran anggota masyarakat setempat

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM 12/26/2017 DMYS 2018
UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM
12/26/2017
DMYS 2018

POLISI

KESELAMATAN

AKTIVITTI

KOKURIKULUM

2018

OLEH

En Zulkurnain bin Abdul Rahman

GPK Kokurikulum SMKDMYS

Tarikh 26 Disember 2017

Tempat Dewan Harmoni

Punca kuasa untuk gerak kerja guru sangat penting untuk mengelakkan guru berisiko ketika melakukan aktiviti kokurikulum

Punca kuasa untuk gerak

kerja guru sangat penting

untuk mengelakkan guru berisiko ketika melakukan

aktiviti kokurikulum samada

dalaman atau luaran

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

POLISI INI HARUS DIBACA

BERSAMA PEKELILING

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL:1/1989

Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995

Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan

Atau Badan Induk Sukan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995

Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar

Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.

SURAT PEKELILING KHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979

Pendidikan Jasmani.

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

…SAMBUNGAN

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988

Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran

Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995 Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan

Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar Kawasan Sekolah

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

PENGENALAN

Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan waktu pembelajaran.

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

RASIONAL

SMK Dato’ Mohd Yunos Sulaiman, Johor bertanggungjawab menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa aktiviti kokurikulum dijalankan.

Warga

sekolah

terdedah

dengan

isu-isu

semasa penggunaan peralatan sukan.

Menyedari dijalankan

keperluan

pengawasan

yang

keselamatan

fizikal dan

rapi

sepanjang

aktiviti

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

OBJEKTIF

Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mengelakkan

berlakunya

kemalangan

semasa

kokurikulum

dijalankan. Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum.

Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

PERANAN MURID

Melapor taraf kesihatan diri kepada guru Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan. Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan. Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan.

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

PERANAN GURU

Memberikan

kesedaran

dan

kefahaman

kepada

pelajar

tentang

pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum

melalui:

Poster Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas Edaran

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

Sambungan

Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan.

Merekod

semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang

disyaki mempunyai niat jahat.

Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenan Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permuafakatan, Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah

keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti ko-kurikulum.

Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti ko-kurikulum.

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

PERANAN IBUBAPA

Mengambil

tahu

aktiviti

masing- masing.

ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan

Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan.

Menandatangani

borang

pengesahan

kebenaran

untuk

menjalankan

aktiviti. Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan.

Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah.

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

POLISI

Memastikan warga SMK Dato’Mohd Yunos Sulaiman, Johor adalah tertakluk kepada Peraturan Polisi Keselamatan Kegiatan Kokurikulum.

Pegawai

yang

bertugas

semasa

aktiviti

kokurikulum

dijalankan

adalah

bertanggungjawab

untuk

memastikan bahawa semua polisi, peraturan dan langkah-langkah keselamatan diikuti sepenuhnya.

Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

Sekiranya berlaku sebarang kemalangan, laporan mesti dibuat kepada pegawai atau sekolah.

Semua pelajar akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok

( rujukan: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995 ) Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga SMK DATO’MOHD YUNOS

SULAIMAN,JOHOR melalui usaha penyebaran maklumat dan taklimat rasmi. Semua warga SMK DATO’MOHD YUNOS SULAIMAN, JOHOR adalah tertakluk kepada polisi ini.

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM 12/26/2017 DMYS 2018
UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM
12/26/2017
DMYS 2018

PENGURUSAN

KEWANGAN

KOKURIKULUM

2018

OLEH

En Zulkurnain bin Abdul

Rahman

GPK Kokurikulum SMKDMYS

Tarikh 26 Disember 2017

Tempat

Dewan Harmoni

BERHEMAH BERJIMAT BERINTEGRITI 12/26/2017 UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUMDMYS 2018

BERHEMAH

BERHEMAH BERJIMAT BERINTEGRITI 12/26/2017 UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUMDMYS 2018

BERJIMAT

BERINTEGRITI

BORANG KEGUNAAN 2018

Lampiran PK19-4 Anggaran Belanja Mengurus Lampiran PK19-5 Format Kertas Cadangan

PANDUAN PEMBELIAN

 • 1. Penyediaan anggaran belanja mengurus ( abm) perlu disediakan sebelum akhir januari

 • 2. Cadangan pembelian peralatan ( kenalpasti sekurang-kurangnya 3 syarikat pembekal dan dapatkan harga anggaran )

 • 3. Rekod semua pembelian mengikut jenis barang yang dibeli dengan mematuhi tatacara pengurusan aset .

 • 4. Tentukan lokasi tempat alatan disimpan

 • 5. Elakkan daripada membeli barang tanpa menyediakan nota minta.

 • 6. Nota minta perlu dapatkan tanda tangan kelulusan pengetua/gpk kokurikululm

 • 7. Penyertaan bukan anjur bkk / kpm/jpn/ppd adalah dibawah tanggungjawab sendiri

SEBELUM PERBELANJAAN

 • 1. Semua permohonan selewat-lewatnya 2 minggu sebelum aktiviti

 • 2. Sertakan salinan kertas kerja permohonan lengkap dengan surat penyertaan atau program beserta salinan nama murid

 • 3. Isikan nota minta ( warna biru muda) dapatkan pegesahan

 • 4. Borang pengesahan menggunakan kenderaan

 • 5. Segala resit perlu ditampal pada borang panjar runcit

 • 6. Peruntukan makan murid/guru pengiring RM 10.00 (Pg/Tgh/Ptg)

 • 7. Pengangkutan ( merujuk kepada jarak yang ditetapkan )

PANDUAN PERMOHONAN SUMBANGAN PIBG/KOOP

 • 1. Semua permohonan selewat-lewatnya 2 minggu

 • 2. Sertakan salinan kertas kerja permohonan lengkap dengan surat penyertaan atau program beserta salinan nama murid

 • 3. Surat rasmi permohonan untuk tujuan rekod

 • 4. Isikan borang nota minta PIBG dan dapat tandatangan kelulusan pengetua @ gpk

 • 5. Panduan : RM10.00 x bil murid

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM 12/26/2017 DMYS 2018
UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM
12/26/2017
DMYS 2018

PENGURUSAN FAIL KUKURIKULUM

2018

OLEH

En Zulkurnain bin Abdul Rahman

GPK Kokurikulum SMKDMYS

Tarikh

26 Disember 2017

Tempat Dewan Harmoni

KOD 700 PENGURUSAN KOKURIKULUM

KOD 700 - PENGURUSAN KOKURIKULUM

Nombor dan Perkara Utama :

700 - 1 hingga 700 - 8

Meliputi perkara-perkara berkaitan persatuan ikhtisas/beruniform, kelab sukan, sukan, aktiviti kokurikulum.

No. Utama

 

Perkara Utama

700

- 1

:

Pengurusan Kokurikulum

700

- 2

:

Persatuan Ikhtisas

700

- 3

:

Persatuan Badan Beruniform

700

- 4

:

Seni Dan Kebudayaan

700

- 5

:

Persatuan Sukarela

700

- 6

:

Sukan

700

- 7

:

Aktiviti

700

- 8

:

Kelab dan Persatuan

700

- 9

:

Koperasi

SEGALA

SURAT

MENYURAT

MESTILAH

MENGGUNAKAN

NO

RUJUKAN

SURAT

YANG

BETUL.

SATU

SALINAN HENDAKLAH

DISERAHKAN KEPADA KERANI UNTUK TUJUAN

KEMASUKAN

FAIL

INDUK

TERMASUK

MINIT

MESYUARAT SEMUA URUSAN YANG

MELIBATKAN

AKTIVITI KOKURIKULUM YANG

DILAKSANAKAN

700 - 1

Pengurusan Kokurikulum. Meliputi mengenai maklumat pengurusan kokurikulum, surat penurunan kuasa, jawatankuasa, pelantikan, penyeliaan.

 • 700 Pekeliling / Peraturan / Panduan

- 1/1

:

- 1/2

 • 700 Pengurusan

:

JEA6010.06/700-1/2/1

:

PENGURUSAN KOKURIKULUM

JEA6010.06/700-1/2/2

:

TAKWIM KOKURIKULUM

JEA6010.06/700-1/2/3

:

LATIKAN PEGAWAI PASUKAN

JEA6010.06/700-1/2/4

:

ANUGERAH PELAJAR / SEKOLAH CEMERLANG KOKURIKULUM

JEA6010.06/700-1/2/5

:

LAPORAN KEGIATAN KOKURIKULUM

JEA6010.06/700-1/2/6

:

PAMERAN DAN PERTANDINGAN

JEA6010.06/700-1/2/7

:

PENCAPAIAN KECEMERLANGAN (10%)

JEA6010.06/700-1/2/8

:

MOHON PELEPASAN PELAJAR MENYERTAI AKTIVITI

JEA6010.06/700-1/2/9

:

PERKHEMAHAN / KEM / MOTIVASI / JATI DIRI

JEA6010.06/700-1/2/10

:

PERTANDINGAN KAWAD KAKI

JEA6010.06/700-1/2/11

:

PEMANTAUAN KOKURIKULUM

JEA6010.06/700-1/2/12

:

PENGURUSAN PUSAT KOKURIKULUM

700 - 2 Persatuan Ikhtisas. Meliputi mengenai maklumat berkenaan persatuan Ikhtisas. - 2/1 700 Bidang Bahasa
700 - 2 Persatuan Ikhtisas. Meliputi mengenai maklumat berkenaan persatuan Ikhtisas. - 2/1 700 Bidang Bahasa
700 - 2 Persatuan Ikhtisas. Meliputi mengenai maklumat berkenaan persatuan Ikhtisas. - 2/1 700 Bidang Bahasa
700 - 2 Persatuan Ikhtisas. Meliputi mengenai maklumat berkenaan persatuan Ikhtisas. - 2/1 700 Bidang Bahasa
700 - 2 Persatuan Ikhtisas. Meliputi mengenai maklumat berkenaan persatuan Ikhtisas. - 2/1 700 Bidang Bahasa
700 - 2 Persatuan Ikhtisas. Meliputi mengenai maklumat berkenaan persatuan Ikhtisas. - 2/1 700 Bidang Bahasa
700 - 2 Persatuan Ikhtisas. Meliputi mengenai maklumat berkenaan persatuan Ikhtisas. - 2/1 700 Bidang Bahasa
700 - 2 Persatuan Ikhtisas. Meliputi mengenai maklumat berkenaan persatuan Ikhtisas. - 2/1 700 Bidang Bahasa

700 - 2

Persatuan Ikhtisas.

Meliputi mengenai maklumat berkenaan persatuan Ikhtisas.

- 2/1

 • 700 Bidang Bahasa

:

JEA6010.06/700-2/1

:

PERSATUAN IKHTISAS BIDANG BAHASA

- 2/2

 • 700 Bidang Sains

:

JEA6010.06/700-2/2

:

PERSATUAN IKHTISAS BIDANG SAINS

- 2/3

 • 700 Bidang Matematik

:

JEA6010.06/700-2/3

:

PERSATUAN IKHTISAS BIDANG MATEMATIK

- 2/4

 • 700 Bidang Sains Sosial

:

JEA6010.06/700-2/4

:

PERSATUAN IKHTISAS BIDANG SAINS SOSIAL

 • 700 Bidang Teknik / Vokasional

- 2/5

:

JEA6010.06/700-2/5

:

PERSATUAN IKHTISAS BIDANG TEKNIK / VOKASIONAL

700 - 3

Persatuan Badan Beruniform. Meliputi mengenai maklumat berkenaan persatuan beruniform

 • 700 3/1

-

:

Kementerian Pelajaran Malaysia

 

JEA6010.06/700-3/1/1

:

KADET REMAJA SEKOLAH

- 3/2

 • 700 Badan Kerajaan

:

JEA6010.06/700-3/2/1

:

KADET BOMBA

JEA6010.06/700-3/2/2

:

KADET POLIS

JEA6010.06/700-3/2/3

:

KADET PERTAHANAN AWAM

JEA6010.06/700-3/2/4

:

KADET JABATAN PENGANGKUTAN JALAN ( JPJ)

- 3/3

 • 700 Badan Bukan Kerajaan

:

JEA6010.06/700-3/3/1

:

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH / ST. JOHN

JEA6010.06/700-3/3/2

:

PENGAKAP

JEA6010.06/700-3/3/3

:

PANDU PUTERI

JEA6010.06/700-3/3/4

:

PUTERI ISLAM

- 3/4

 • 700 Seni Bela Diri

:

JEA6010.06/700-3/4/1

:

SILAT

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

700 - 4

Seni Dan Kebudayaan. Meliputi mengenai maklumat berkaitan aktiviti seni dan kebudayaan

- 4/1

 • 700 Kesenian dan Kebudayaan

:

 
 

JEA6010.06/700-4/1

:

KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

 • 700 - 4/2

:

Aktiviti

 • 700 - 4/3

:

Warisan

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

700 - 5

Sukan.

Meliputi mengenai maklumat berkaitan sukan dan permainan.

- 5/1

 • 700 Pengurusan (SMKDMYS)

:

JEA6010.06/700-5/1/1

:

PENGURUSAN SUKAN SMKDMYS

JEA6010.06/700-5/1/2

:

LANTIKAN PEGAWAI SUKAN

JEA6010.06/700-5/1/3

:

SUKAN PRESTASI TINGGI SEKOLAH (SPTS)

JEA6010.06/700-5/1/4

:

PROGRAM MENGENALPASTI ATLET

JEA6010.06/700-5/1/5

:

BERBAKAT (TID) LAPORAN PEMANTAUAN / BILIK SUKAN /

JEA6010.07/700-5/1/6

:

PERMAINAN PENGURUSAN KOKU SMKDMYS

- 5/2

 • 700 Pendidikan Khas

:

JEA6010.33/700-5/3/1

:

OLARAGA

 • 700 - 5/3

:

Sekolah Menengah

 • 700 - 5/4

:

MSSD

JEA6010.06/700-5/4/1

:

MSSD PONTIAN MENENGAH

- 5/5

 • 700 MSSJ

:

JEA6010.06/700-5/5

:

MAJLIS SUKAN SEKOLAH JOHOR (MSSJ)

- 5/6

 • 700 MSSM

:

JEA6010.06/700-5/6

:

MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA (MSSM)

- 5/9

 • 700 ASEAN

:

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

12/26/2017

DMYS 2018

700 - 6

Aktiviti.

Meliputi mengenai maklumat berkaitan aktiviti-aktiviti seperti kuiz,pameran, pertandingan, perkemahan, pidato, usahawan, motivasipanitia, kelab, persatuan dan sukan dengan agensi-agensi kerajaandan bukan kerajaan di dalam / luar negara.

- 6/1

 • 700 Sekolah Menengah

:

JEA6010.04/700-6/1/1

:

KARNIVAL / KOLOKIUM TINGKATAN 6

JEA6010.04/700-6/1/2

:

KARNIVAL / KOLOKIUM KRK

JEA6010.06/700-6/1/1

:

AKTIVITI SEKOLAH MENENGAH

JEA6010.07/700-6/1/2

:

PEMANTAUAN AKTIVITI DAKWAH

:

JEA6010.07/700-6/1/3

BARZANJI MARHABAN

JEA6010.07/700-6/1/4

:

MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH

JEA6010.07/700-6/1/5

:

FESTIVAL NASYID

JEA6010.07/700-6/1/6

:

MAHRAJAN

JEA6010.07/700-6/1/7

:

MAAL HIJRAH

JEA6010.07/700-6/1/8

:

SUMUR

JEA6010.07/700-6/1/9

:

IMAM PELAPIS

JEA6010.07/700-6/1/10

:

NADWAH KEPIMPINAN ISLAM

- 6/3

 • 700 Pendidikan Khas

:

JEA6010.33/700-6/3/1

:

KARNIVAL / PERMAINAN PENDIDIKAN KHAS

JEA6010.33/700-6/3/2

:

SEMARAK ISLAM

JEA6010.33/700-6/3/3

:

PERKHEMAHAN MOTIVASI

JEA6010.47/700-6/3/1

:

KARNIVAL PEMULIHAN KHAS

700 - 7 Kelab dan Persatuan Meliputi mengenai maklumat berkaitan kelab dan persatuan 700 - 7/1
700 - 7 Kelab dan Persatuan Meliputi mengenai maklumat berkaitan kelab dan persatuan 700 - 7/1
700 - 7 Kelab dan Persatuan Meliputi mengenai maklumat berkaitan kelab dan persatuan 700 - 7/1
700 - 7 Kelab dan Persatuan Meliputi mengenai maklumat berkaitan kelab dan persatuan 700 - 7/1
700 - 7 Kelab dan Persatuan Meliputi mengenai maklumat berkaitan kelab dan persatuan 700 - 7/1
700 - 7 Kelab dan Persatuan Meliputi mengenai maklumat berkaitan kelab dan persatuan 700 - 7/1
700 - 7 Kelab dan Persatuan Meliputi mengenai maklumat berkaitan kelab dan persatuan 700 - 7/1
700 - 7 Kelab dan Persatuan Meliputi mengenai maklumat berkaitan kelab dan persatuan 700 - 7/1

700 - 7

Kelab dan Persatuan

Meliputi mengenai maklumat berkaitan kelab dan persatuan

700 - 7/1

:

Badan Kerajaan

JEA6010.06/700-7/1/1

:

KELAB DAN PERSATUAN GO

JEA6010.06/700-7/1/2

:

KELAN PENCEGAHAN JENAYAH

JEA6010.06/700-7/1/3

:

KELAB SETIA/RUKUN NEGARA

JEA6010.06/700-7/1/4

:

KELAB RAKAN MUDA

JEA6010.06/700-7/1/5

:

PROGRAM PERMODALAN NASIONAL

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

700 - 7/2

:

Badan Bukan Kerajaan

JEA6010.06/700-7/2/1

:

KELAB DAN PERSATUAN NGO

JEA6010.06/700-7/2/2

:

KELAB PENGGUNA

JEA6010.07/700-7/2/1

:

KELAB TUNAS BESTARI

JEA6010.07/700-7/2/2

:

KOMPANG SELAWAT

JEA6010.07/700-7/2/3

:

MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH

JEA6010.07/700-7/2/4

:

FESTIVAL NASYID

JEA6010.07/700-7/2/5

:

IHTIFAL J-QAF

JEA6010.07/700-7/2/6

:

LITERASI AL-QURAN /KEM BINA JUAR

JEA6010.07/700-7/2/7

:

KHEMAH IBADAT

700 - 8

Koperasi. Meliputi mengenai maklumat berkaitan pengurusan koperasi.

 • 700 Pekeliling / Arahan / Panduan / Peraturan.

- 8/1

:

- 8/2

 • 700 Pengurusan

:

JEA6010.06/700-8/2/1 :

KOPERASI SEKOLAH / ANGKASA

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM 12/26/2017 DMYS 2018
UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM
12/26/2017
DMYS 2018

PENGURUSAN

PAJSK 2018

OLEH

En Zulkurnain bin Abdul Rahman

GPK Kokurikulum SMKDMYS

Tarikh 26 Disember 2017

Tempat Dewan Harmoni

Rumusan - Senarai Gred Mengikut Tingkatan

   

Cetakan Senarai Gred

   

Tingkatan

A

B

C

D

E

TL

 

1

0

59

226

5

0

0

2 0 <a href=40 236 6 0 0 " id="pdf-obj-53-55" src="pdf-obj-53-55.jpg">

2

0

40

236

6

0

0

 

3

0

47

198

4

0

0

 

4

0

73

150

3

0

0

 

5

0

117

172

7

0

0

KHAM

0

13

18

0

0

4

Jumlah

0

349

1000

25

0

4

Bil Murid * Nilai

0

698

3000

100

0

 

Gred

UNIT KOKURIKULUM

SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

PANDUAN GURU UNTUK PAJSK

BUKU PELAPORAN PAJSK PENGURUSAN FAIL PAJSK DATA-DATA SETIAP UNIT PELAPORAN SETIAP AKTVITI SARANAN AUDIT PAJSK KEMASUKAN MARKAH ONLINE

12/26/2017

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM

DMYS 2018

Terima Kasih kepada semua yang memberiksan kerjasama yang terbaik sepanjang 2017 Bersama-sama kita menunaikan amanah dan
Terima Kasih kepada semua yang memberiksan kerjasama yang terbaik sepanjang 2017 Bersama-sama kita menunaikan amanah dan

Terima Kasih kepada semua yang

memberiksan kerjasama yang terbaik

sepanjang 2017

Bersama-sama kita menunaikan

amanah dan tanggungjawab demi proses kemenjadian murid yang

seimbang .

Terima Kasih kepada semua yang memberiksan kerjasama yang terbaik sepanjang 2017 Bersama-sama kita menunaikan amanah dan