Anda di halaman 1dari 60

Rancangan Perniagaan

Ternakan Udang Kara Air Tawar


&
Gabungan Sistem Ternakan, NFT dan Fertigasi Cili

Oleh : Hanafi
(Project Manager)
1.0. PENGENALAN

Asia Future Trade Development merupakan perniagaan milik tunggal yang didaftarkan pada awal bulan
December 2011, bagi menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan di sekitar pecan Bahau, Negeri Sembilan
dan bandar-bandar sekitarnya. Pengusaha memilih untuk menceburi perniagaan ini kerana ianya telah dilakukan
secara sambilan dan kecil-kecilan mulai dari tahun 2010 lagi. Sepanjang tempoh itu, pengusaha telah memberi
perkhidmatan pemasangan system ternakan udang kara air tawar dan cili fertigasi kepada individu yang mahu
menjalankan ternakan dan pertanian secara modern di rumah. Pengusaha juga membekal anak benih udang
kara air tawar dan anak pokok cili di atas permintaan sesebuah badan syarikat dan persendirian.

Pengusaha bercadang untuk bersara dari pekerjaan semasa dan memilih untuk menceburi bidang perniagaan
Pertanian cili dan Penternakan Udang kara air tawar sepenuh masa.

Perniagaan ini akan beroperasi di No. Lot 1531 Kg. Bukit Tempurung, Kuala Kepis, 72000 Kuala Pilah

Perniagaan ini mula mendapat sambutan menggalakkan dan permintaan yang tinggi dari dalam dan luar Negara
(Thailand). Harga pasaran yang sangat tinggi dan ia mudah di jaga dan di pasarkan. Di sebabkan sambutan
menggalakkan ini, pengusaha mengambil keputusan untuk menjalankannya secara sepenuh masa.
2.0. OBJEKTIF/TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN.

Tujuan Rancangan Perniagaan ini disediakan untuk memberi penerangan yang menyeluruh
tentang perniagaan yang akan diceburi. Disamping itu juga Rancangan Perniagaan ini untuk
membentangkan perancangan perniagaan yang meliputi aspek pengurusan, pemasaran,
pembekal, perkhidmatan dan kewangan perniagaan.

Antara lain Rancangan Perniagaan ini dibuat untuk tujuan berikut:

1.Melihat daya maju projek yang dirancang.

2.Sebagai garis panduan untuk memastikan pengurusan perniagaan


dapat dilaksanakan dengan lancar.

3.Mengagih sumber-sumber perniagaan dengan cekap dan efektif.

4.Menjangkakan masalah-masalah yang mungkin timbul apabila


perniagaan dilaksanakan.
3.0. LATAR BELAKANG PERNIAGAAN

Nama Perniagaan Asia Future Trade Development

Alamat Berdaftar Block D T2-U8 Presint 8 Fasa 4B, 62250 Putrajaya

Lot 1531 Kg. Bukit Tempurung, Kuala Kepis, 72000 Kuala


Alamat Operasi Pilah

No. Telefon 017-6164771

No. Daftar Perniagaan SA0229458-M


Tarikh Perniagaan
Membekal peralatan menternak, Membekal peralatan
Aktiviti Perniagaan
fertigasi tanaman,

Bentuk Perniagaan Milik Tunggal

Modal Permulaan RM 8.000.00

Bank Berususan Alliance Bank Berhad, Ipoh Perak

No. Akaun 580130010021981

Nama Pemilik Norazua Bte Abdul Kader

No. Kad Pengenalan 880616-085304


4.0. LATAR BELAKANG PENGURUS.

Nama Mohd Hanafi Bin Mohd Zulkifli

Jawatan Pengurus
Lot 1531 Kg. Bukit Tempurung, Kuala Kepis, 72000 Kuala
Alamat Tetap
Pilah
No. Telefon 017-6164771
No. Kad Pengenalan 860227-23-6801
Tarikh Lahir 27-Feb-86
Bangsa / Agama Melayu / Islam
Taraf Perkahwinan Berkahwin
Kelulusan Akedemik SPMV
Pengalaman Kerja 9 Tahun

Majikan. Jawatan Tahun Technical Specialist, Western Digital Malaysia

Kursus Asas Juruteknik


Kursus asas Sistem Computer
Kursus Asas Pengendalian Mesin
Kursus yang Berkaitan
Kursus Kambing Jamnapari
Kursus Tanaman Fertigasi Cili
Kursus Penternakan Udang Galah
5.0. SKOP PERNIAGAAN.
5.1. Aktiviti Perniagaan

Di Antara aktiviti utama perniagaan di jalankan adalah :

1. Menjalankan ternakan dan pembesaran induk udang kara air tawar.


2. Menjalankan pembenihan bagi ternakan udang kara air tawar.
3. Menjalankan penanaman cili pulai secara Fertigasi
4. Memasarkan hasil tanaman ke pasar pasar berhampiran.
5. Mengambil tempahan pemasangan system ternakan udang kara di premis premis dan rumah
kediaman persendirian.
6. Mengambil upah pemasangan system tanaman fertigasi di premis premis dan rumah
persendirian.
7. Mengadakan kelas cara menternak udang kara air tawar dan cara penaman berkonsepkan
system fertigasi.
5.2. Produk dan Perkhidmatan

Produk yang kami sediakan adalah seperti di bawah :

• Menjual dan membeli semula anak benih udang kara air tawar saiz 1.5 inci hingga 3 inci

• Menjual udang kara air tawar matang saiz 4 inci hingga 9 inci

• Membekal Peralatan ternakan udang kara air tawar.

• Membekal Peralatan tanaman Fertigasi

• Menjual anak pokok cili pulai yang sedia di pindahkan ke polibeg

• Membekal hasil tanaman cili pulai


5.3. Potensi Perniagaan
Pertubuhan Makanan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization,FAO) mengenalpasti
bidang akuakultur sebagai sector pengeluaran makanan yang paling cepat berkembang iaitu sebanyak
11% setahun berbanding 3.1% bagi industri penternakan haiwan dan 0.8% tangkapan perikanan laut.
Pengeluaran spesis akuakultur air tawar pula berjumlah 230,000 tan metrik bernilai RM863 juta
setahun. Menjelang 2010, Malaysia memerlukan 600 ribu tan metrik ikan/udang setahun daripada
Industri Akuakultur untuk menampung keperluan dan kehendak pasaran.Permintaan hasil perikanan
dijangka akan terus meningkat dari 40kg/orang setahun kepada 56kg/orang setahun pada 2010
berkadaran terus mengikut peningkatan populasi penduduk negara.

Oleh yang demikian, ternyata pengeluaran ini tidak mencukupi bagi menampung permintaan semasa
pengguna yang semakin meningkat.Dengan wujudnya perdagangan antarabangsa dalam bidang
akuakultur dan sepsis akuatik, permintaan pasaran luar negara semakin bertambah. Bagi
mengimbangi keperluan pasaran tempatan dan luar negara , pihak syarikat telah mensasarkan 60%
pengeluaran hasil untuk pasaran tempatan dan 40% untuk dieksport ke luar Negara terutama
Thailand yang merupakan pemborong udang kara terbesar. Pembangunan dalam bidang sains dan
teknologi yang berterusan dapat memperbaiki kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat yang akan
meningkatkan hasil, mengurangkan kos dan penggunaan buruh bagi menampung keperluan pasaran
di masa depan.
Bagi merealisasikan matlamat tersebut, kaedah penternakan secara tradisional perlu ditukarkan
kepada yang lebih moden yang dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti ikan yang diternak.
Penggunaan sains dan teknologi dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti akuakultur dengan
kerjasama semua pihak terutama dari Jabatan Perikanan Malaysia. Langkah ini penting bagi
memodenkan industri perikanan supaya menjadi lebih komprehensif dan berdaya maju bagi
nembantu meningkatkan taraf ekonomi rakyat dan negara.

Oleh yang demikian, pihak syarikat berusaha untuk mencapai target pengeluaran di dalam industri ini
dengan menawarkan perkhidmatan latihan kepada orang ramai samada yang sudah mempunyai
pengalaman ternakan atau masih baru.
5.4.1 Pengenalan NFT System

Nama sebenar system ini adalah Nutrient Filem Technique. System ini merupakan system yang paling
efektif dalam proses pembesaran anak benih dan anak pokok.

Melalui sistem ini juga, syarikat mampu mengoptimumkan penggunaan air serta baja dalam system
siraman. Sistem ini juga mampu menjimatkan penggunaan air dengan mengguna pakai semula lebihan air
nutrient dari tanaman di dalam port. Peratus kesuburan adalah tinggi malah peratus kematian atau
lumpuh 1%.

Kos untuk membina system NFT adalah tinggi


tetapi, jika di bandingkan dengan hasil yang
bakal di peroleh adalah amat baik untuk
syarikat bagi memastikan anak pokok yang di
keluarkan untuk ladang fertigasi dalam
keadaan baik.

Rajah 2 : NFT System Basic Layout


Anak benih yang di besarkan
melalui Kaedah NFT

Kaedah NFT Technique


5.3.1 Pengenalan Sistem Cili Fertigasi

Sistem Tanaman Cili Fertigasi merupakan teknik siraman yang menggunakan titisan nutrien ke akar pokok
yang di hantar melalui paip air dari tangki utama.

Melalui teknik ini, kita tidak perlu melakukan siraman ke atas tanaman anak pokok cili yang di semai. Ini
kerana siraman di lakukan secara automatik menggunakan Timer dan juga Motor pam air.

Teknik ini juga memerlukan kos yang tinggi pada permulaan. Tetapi, apabila masuk peringkat ke 2
pusingan, pengusaha tidak perlu lagi mengeluarkan modal untuk peralatan fertigasi dan sekaligus mengaut
keuntungan bersih yang lebih baik. Media yang di gunakan bagi menyimpan air dan penyerapan adalah
dari Sabut kelapa dengan nisbah 70% sabut dan Tanah Hitam 30%.

Teknik ini memudahkan pengusaha untuk menjaga tanaman dengan lebih baik dan mengurangkan peratus
kematian serta lumpuh pada pokok pada sekitar 10% sahaja.

Hasil cili yang mampu di keluarkan mampu mencecah 2.5kg sepokok dan minimum 1.6kg sepokok.
Contoh Sistem Fertigasi
Nutrient Pipe Distributer Tong Baja
Dripper

microtube Polybeg + Sabut Kelapa + Tanah Hitam


Plastic Sunshine
Proses menyediakan medium Tanaman
Fertigasi
Tanaman Secara Fertigasi

Tanaman yang telah di siap pasang. Peluasan Tapak Tambahan Tanaman


Tanaman Terung Fertigasi selepas 3 minggu
Keadaan Pokok selepas 4 minggu

Pokok terung Umur 30 Hari Pokok cili bara Umur 29 Hari


5.4.2 Pengenalan Ternakan Udang Kara Air Tawar

Udang Kara Air Tawar merupakan makanan yang menduduki carta di antara makanan yang termahal untuk
di peroleh. Kerana kesukaran untuk memperoleh udang jenis ini yang menyebabkan harganya boleh
mencecah sehingga RM90 sekilo bergantung pada saiz.

Berat seekor udang kara air tawar mampu mencecah sehingga 350gram dan ini merupakan faktor utama
syarikat memilih penternakan udang kara air tawar secara tertutup . Melalui kaedah penternakan
menggunakan tangki kanvas, ini dapat menjimatkan kos penjagaan serta mengurangkan tenaga kerja dalam
membuat pemantauan hasil ternakan.

Ternakan udang kara air tawar boleh di tuai apabila umur udang mencecah umur 8 hingga 9 bulan yang
mana berat purata pada sekitar 150 gram hingga 180 gram seekor.
Rajah 8: Udang Kara Air Tawar
5.4.2.1 Kaedah ternakan udang kara air tawar

Ternakan di jalankan menggunakan kaedah tertutup di mana udang kara air tawar akan di ternak di dalam
kolam kanvas dan di letakkan di bawah kawasan yang menerima cahaya matahari dan hujan Minimum. Ini
kerana udang ini amat gemar pada kawasan yang sejuk dan ini akan membantu proses pembesaran.

Melalui kaedah ini juga, kita mampu menjalankan aktiviti penternakan di halaman rumah tanpa perlu
memikirkan keluasan tanah untuk membina kolam ternakan. Ini juga mampu mengurangkan kos
penyelenggaran.
Contoh tapak ternakan udang kara air tawar

Penternakan menggunakan Canvas 10 x 4 x 2 mampu menempatkan 2560 ekor anak udang


kara air tawar bagi setiap 1 kolam dalam 1 masa.
Kolam 1 kaki x 1 kaki Kolam 1 kaki x 1 kaki Kolam 1 kaki x 1 kaki
Saiz 1 inci 64 ekor Saiz 2 inci 25 ekor Saiz 3 inci 12 ekor

Kolam 1 kaki x 1 kaki Kolam 1 kaki x 1 kaki Kolam 1 kaki x 1 kaki


Saiz 4 inci 8 ekor Saiz 5 inci 6 ekor Saiz 6 inci 4 ekor

Kolam 1 kaki x 1 kaki Kolam 1 kaki x 1 kaki


Saiz 7 inci 3 ekor Saiz 8 inci 2 ekor

Kadar Pengiraan jumlah udang yang boleh di tempatkan pada keluasan


1 x 1 x 1 persegi mengikut saiz udang semasa.
5.4.2.1 Kaedah Pembenihan Udang Kara Air Tawar

Kaedah pembenihan bagi udang kara air tawar tidak terlalu rumit seperti udang galah. Ia tidak memerlukan salinity
air yang bergaram pada peringkat awal larva (Pasca Larva).

Bagi pembenihan kara air tawar, penyediaan tempat yang minimum sudah cukup untuk membantu menghasilkan
pengeluaran anak – anak udang kara air tawar sebelum di lepaskan ke kolam kanvas bagi tujuan pembesaran.

Seekor induk betina udang kara mampu mengeluarkan 100 hingga 400 biji telor dalam 1 masa. Dan kadar peratus
yang Berjaya hidup selepas menetas adalah 60%.

Di bawah adalah contoh system pembenihan udang kara air tawar.

Gambar Sistem Breed bertingkat


Gambar induk
Udang kara air Tawar bertelur

Anak anak udang yang Berjaya di tetaskan


dan menunggu masa di gugurkan dari badan induknya
Anak benih udang kara air tawar yang Berjaya di tetaskan akan di besarkan di dalam system pembenihan
sehingga mencapai saiz 1 inci. Selepas itu, udang akan di pindahkan ke kolam utama bagi tujuan
pembesaran.

Gambar Anak benih udang kara air tawar


berukuran 1 ke 1.5 inci
5.4.3 Gabungan Ternakan air, NFT dan Fertigasi dalam 1 kitaran
(AQUAPONIC)

Akuaponik (aquaponic atau aquaponics) adalah gabungan di antara ternakan air dan tanaman. Ternakan
seperti Udangdi lakukan di dalam tangki dan menanam sayuran di dalam tangki khas yang bertindak
sebagai “Filter” menggunakan air dari ternakan kemudian di salurkan kepada tanaman.

Kehadiran udang dalam tangki akan menyebabkan air menjadi beracun dan bertoksik kepada udang. Maka,
dalam sistem akuaponic ini, air kumbahan dari kolam udang akan di sedut sebagai baja menggunakan pam
dan di salurkan ke dalam tangki
NFT SYSTEM bagi tujuan siraman keatas benih benih semaian dan di salurkan semula ke bahagian penapis
air sebelum di masukkan semula ke dalam tangki ternakan udang.

Air dari tangki ternakan yang perlu di tukar keseluruhan akan di Pam kesemuanya secara manual dan di
hantar ke tangki utama sistem Fertigasi. Ini mampu menjimatkan penggunaan baja tanaman fertigasi dan
sekaligus memberikan pertumbuhan yang lebih sempurna dalam penggunaan baja biometrik dan
menjimatkan kos penggunaan baja kimia.
NFT SYSTEM
Ladang Fertigasi

Penapis Habuk dan kotoran

Tangki Kolam Kanvas Udang Kara air


Kumbahan Bagi Tanaman Tawar
Fertigasi
PAM
PAM fertigasi secara PAM pengasingan secara
Automatik manual

Gambar Rajah Gabungan Sistem Ternakan, NFT dan Fertigasi


Hasil Tanaman Cili Project Di Halaman Rumah

Kehebatan Allah menjadikan bakteria nitrosomas and nitrobactor untuk menukarkan air
kumbahan menjadi baja kepada tanaman dan sekaligus membersihkan air yang kemudiannya di
alirkan ke kolam ternakan air menggunakan graviti (di sebut air terjun buatan) yang sekaligus
memperkayakan kandungan oksigen dalam air. Proses yang berlaku menyebabkan air menjadi
bersih dan di kitar untuk kegunaan hidupan air.
6.0. ASPEK PENGURUSAN
6.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang dibentuk oleh perniagaan adalah merangkumi keseluruhan aspek
pengurusan sebagai sebuah entiti perniagaan. Secara keseluruhannya struktur organisasi adalah
seperti berikut

6.2. CARTA ORGANISASI

PENGURUS

Juruteknik Operator
6.3. Fungsi dan Tanggungjawab
Perniagaan ini telah menyusun fungsi dan tanggungjawab berikut bagi melicinkan lagi
pengurusan perniagaan.

6.3.1 Pengurus/Pemilik dan Bahagian Kewangan & Pentadbiran.


•Bertanggungjawab terhadap keseluruhan operasi perniagaan.
•Mencari pesanan dan promosi perniagaan.
•Memastikan pengaliran wang dalam perniagaan terkawal dan berjalan lancar
•Menyediakan laporan kewangan tahunan.
•Membayar gaji pekerja.
•Menentukan keperluan sumber manusia mencukupi.
•Merancang kemajuan perkhidmatan kearah kecemerlangan dan penambah baik.
6.3.2 Juruteknik Ladang
•Bertanggung jawab memastikan setiap peralatan ternakan di selenggara dengan baik.
•Melakukan pemantauan terhadap setiap system NFT yang di pasang agar pengaliran air tidak tersekat.
•Menyediakan data analisis pembesaran dan memeriksa kondisi air ternakan dan tanaman setiap masa.
•Memasang dan membaik pulih bahagian bahagian peralatan yang mengalami kerosakan semasa operasi

6.3.3 Opeartor Ladang


•Membantu Juruteknik menjalankan tugas tugas yang di berikan.
•Menjalankan pemeriksaan terhadap tanaman ternakan, dang menyelenggara kolam ternakan dan Fertigasi
•Melakukan pembersihan di tapak ternakan dan tanaman.
6.4. Gaji dan Ganjaran

Jawatan Bil Pekerja Gaji EPF 13% Perkeso 2% Jumlah


Pengurus 1 RM1,400.00 RM182.00 RM28.00 RM1,610.00
Juru Teknik 1 RM1,100.00 RM143.00 RM22.00 RM1,265.00
Operator Ladang 1 RM1,000.00 RM130.00 RM20.00 RM1,150.00

Jumlah Keseluruhan RM4,025.00

6.5. Belanja Pengurusan


Bagi tujuan pengurusan perniagaan menganggarkan perbelanjaan dalam sebulan mengikut pelan
peningkatan kapasiti perniagaannya adalah seperti berikut

Jenis Perbelanjaan Kos


Perbelanjaan Pengurusan RM4,025.00
Alat tulis RM100.00
Perjalanan dan Pergerakan RM200.00
Bil Api RM200.00
Bil Air RM300.00
Iklan dan Promosi RM150.00
Lain Lain RM100.00

Jumlah Keseluruhan RM5,075.00


6.6. Strategi Pengurusan

Keadah pengurusan perniagaan dan kakitangan yang baik dan sistematik amat mustahak didalam usaha
memajukan perniagaan dengan memberi perkhidmatan yang baik kepada pelanggan dengan layanan
mesra pelanggan bagi memastikan perniagaan berdaya maju setanding dengan perniagaan-perniagaan
sedia ada. Oleh itu, perniagaan ini telah mengatur beberapa strategi pengurusan seperti berikut:

•Menerapkan semangat kerja berpasukan (teamwork) diantara para kakitangan dan


pihak pengurusan untuk faedah bersama.

•Memberi bimbingan kepada kakitangan supaya dapat menunjukkan prestasi kerja


yang baik dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan.

•Setiap pihak sama ada pekerja bawahan atau pengurusan sentiasa berbincang dan
memberi pendapat serta cadangan tentang cara terbaik untuk menghasilkan kerja yang
lebih cekap dan sistematik.

•Pekerja akan didedahkan dengan teknik baru dengan menghantar mereka mengikuti
kursus yang berkaitan dengan bidang tugas.
7.O. ASPEK TEKNIKAL/PERKHIDMATAN
7.1. Lokasi Premis (Seperti dilampiran)

Pada peringkat awal perniagaan ini akan menggunakan premis kediaman sendiri di alamat di
Lot 1531 Kg. Bukit Tempurung, Kuala Kepis, 72000 Kuala Pilah. Lokasi ini di pilih kerana kawasan
yang teramat stratergik, berdekatan dengan laluan utama ke Mersing dan Muadzam, dan ke Utara.
Berdekatan dengan pasar pasar Awam, Rompin, Bahau, kuala pilah dan Gemencih.

Lakaran gambaran lokasi premis perniagaan adalah seperti dilampiran.


7.2. Maklumat Premis Perniagaan

Alamat : Lot 1531 Kg. Bukit Tempurung, Kuala Kepis, 72000 Kuala Pilah.

Alamat Premis : Sama Seperti Di atas

Bentuk Binaan : Rumah Kediaman

Keluasan : 1000 kaki. Persegi

Pemilik Premis : Sendiri

7.3. Kemudahan Asas

Premis perniagaan memiliki segala kemudahan asas yang sepatutnya seperti bekalan air, elektrik,
telefon dan lain-lain kemudahan
7.4. Aset tetap Dan Peralatan Yang dimiliki

Memandangkan perniagaan ini telah dijalankan secara kecil-kecilan oleh pengusaha sejak 5 tahun
yang lalu, maka Asia Future Trade Development telah memiliki beberapa aset yang dibeli
berperingkat-peringkat mengikut kemampuan kewangan perniagaan ketika itu. Aset tetap dan
kelengkapan perniagaan yang dimiliki adala seperti berikut:

Perkara unit harga jumlah


Kolam Kanvas 3 RM900.00 RM2,700.00
Tangki Breed 3 RM500.00 RM1,500.00
Tangki Baja 1 RM450.00 RM450.00
Kereta Pelbagai Guna 1 RM20,000.00 RM20,000.00

Jumlah keseluruhan RM24,650.00


7.5. Aset tetap Dan Kelengkapan Yang Diperlukan
Perkara unit harga jumlah
Bangsal 1 RM8,000.00 RM8,000.00
Kolam Kanvas 10 x 4 x 2 10 RM900.00 RM9,000.00
Tangki Baja 2000 Liter 4 RM450.00 RM1,800.00
Motor Pam Air Filter 10 RM180.00 RM1,800.00
Motor Pam Air Agihan 3 RM360.00 RM1,080.00
Tangki Breed 5 RM900.00 RM4,500.00
Penapis Utama 10 RM120.00 RM1,200.00
NFT sistem dan Rack 10 RM280.00 RM2,800.00
Micro tube (40m) 2 RM70.00 RM140.00
Sistem Paip 32mm (100m) 4 RM180.00 RM720.00
Sistem paip 16mm (100m) 8 RM120.00 RM960.00
Dripper 510 RM0.25 RM127.50
Nipple 510 RM0.15 RM76.50
Ball Valve 20 RM6.50 RM130.00
Water Gate 5 RM9.00 RM45.00
Elbow 32mm 20 RM6.50 RM130.00
T join 32 mm 9 RM6.50 RM58.50
T convert to 16mm 10 RM7.00 RM70.00
End cap 32mm 4 RM7.00 RM28.00
End cap 16mm 14 RM1.50 RM21.00
Sabut Kelapa 500 RM0.70 RM350.00
Polibeg 500 RM0.50 RM250.00
Benih Tanaman Cili 1000 RM0.07 RM70.00
Benih Udang Kara 3 inci 3000 RM0.90 RM2,700.00

Jumlah RM36,056.50
Gst 6% RM2,163.39
Jumlah keseluruhan RM38,219.89
7.6. Pembelian Bahan Mentah

Bahan mentah yang di perlukan terdiri dari 2 jenis iaitu basah dan kering. Jenis basah biasanya di
gunakan untuk menggandakan protein bagi mempercepatkan pertumbuhan dan pembesaran udang
kara air tawar. Manakala jenis kering pula sebagai supplement tambahan seperti ikan bilis.

Jenis Kuantiti (kg) Harga 1kg (RM) jumlah


Jagung mentah 5 RM5.00 RM25.00
Ubi keledek 5 RM2.80 RM14.00
isi Kerang beku 5 RM3.20 RM16.00
Azola 3 RM7.00 RM21.00
Hidrilia 5 RM4.00 RM20.00

Jumlah RM96.00

7.7. Perbelanjaan Operasi.

Perbelanjaan Perbelanjaan
Perkara
Aset (RM) Bulanan (RM)
Aset Dan Peralatan RM62,869.89
Perbelanjaan Pengurusan RM5,075.00
Bahan Mentah RM96.00
Jumlah RM62,869.89 RM5,171.00
7.8. Senarai Pembekal Barang Mentah.

Nama Pembekal Alamat Jenis Bekalan


7.9. Susunatur Ruang Ternakan, NFT dan Tanaman Fertigasi
Sistem Fertigas 500
pokok cili pulai

NFT SYSTEM Tank Ternakan Tanki Kumpulan sisa


ternakan
7.10. CARTA ALIRAN PROSES KERJA

• Pemeriksaan Air di setiap Kolam


• Memberi Makan pada ternakan udang kara air tawar
• Memeriksa system siraman tanaman Fertigasi Cili
Pagi • Memeriksa setiap PAM air dalam keadaan baik

• Memeriksa suhu air, ph air dan kadar ammonia


• Mengasingkan induk udang kara yang bertelur dan menetas ke tangki
asingan.
Tengahari

• Membersihkan kawasan ternakan dan Tanaman


• Mengutip dan mengeluarkan hasil
Petang • Menyimpan peralatan tangan di tempat yang di sediakan
7.11. Anggaran jualan untuk 3 tahun pertama.
Hasil jualan di anggarkan bermula pada bulan ke 4 setelah operasi di jalankan. Dan anggaran
di ambil kira dalam tahun pertama hingga tahun ke 3 dengan factor penambahan induk serta
jualan benih meningkat setiap bulan sebanyak 15 ke 30% selepas bulan ke 4 bagi udang
kara.Benih udang akan di jual pada saiz 2 ke 3 inci dengan anggaran seekor RM0.70 hingga
RM1.20 seekor. Boleh rujuk lampiran Anggaran pengeluaran hasil dan jualan bagi tempoh 3 bulan
pertama.

Manakala bagi tanaman cili pulai, hasil tuaian pada Bulan ke 3 tahun pertama, Cuma, tempoh
hayat bagi 1 batang pokok cili pulai mampu bertahan selama 2 tahun sahaja dengan kadar
pengeluaran sepokok 2.3kg dan perlu di ganti semaian baru bagi hasil pengeluaran
seterusnya.

Harga lading bagi 1kg cili pulai di Antara RM7.00 hingga RM9.00. Manakala harga pasaran
pula di Antara RM13.00 hingga RM16.00. Berbeza di setiap negeri.

Di bawah adalah anggaran jualan bagi 3 tahun pertama bagi Ternakan udang kara, manakala
anggaran tanaman cili dikira semusim (2.5 Tahun)
Anggaran Pengeluaran Hasil Benih Udang Kara Anggaran Pengeluaran Tanaman Cili Fertigasi
Tahun Tahun
Month 2017 2018 2019 Month 2017 2018

January - RM7,979.90 RM36,055.01 January - RM219.15


February - RM8,491.64 RM40,970.86 February - RM210.38
March - RM9,615.80 RM46,589.34 March RM395.30 RM199.87
April - RM11,145.32 RM53,019.36 April RM553.42 RM113.92
May RM5,015.23 RM12,916.38 RM60,343.42 May RM705.06 RM108.23
June RM4,513.71 RM14,801.01 RM68,660.20 June RM690.96 RM99.57
July RM4,062.34 RM16,700.87 RM78,101.98 July RM520.88 RM61.07
August RM3,656.10 RM18,858.20 RM88,835.92 August RM459.41 RM28.09
September RM3,290.49 RM21,408.60 RM101,055.84 September RM300.15 RM24.72
October RM4,957.67 RM24,408.90 RM114,968.99 October RM291.14 RM19.78
November RM6,258.51 RM27,859.31 RM130,801.19 November RM282.41 RM15.82
December RM7,249.61 RM31,720.90 RM148,808.31 December RM273.94 RM12.66
7.12. Strategi Perkhidmatan

Untuk menentukan perniagaan ini berjalan lancar, perniagaan ini akan melaksanakan strategi berikut:

1.Menghasilkan mutu benih yang berkualiti

2.Memastikan perkhidmatan yang cekap dan penghantaran dapat disiapkan mengkut masa yang ditetapkan.

3.Mengutamakan kebersihan di lading

4.Memberikan extra service seperti khidmat nasihat penjagaan bagi penternak dan petani baru.

5.Perniagaan ini bersedia menerima teguran bagi tujuan memperkemaskan perniagaan dari masa ke semasa.

6.Pekerja akan dibekalkan dengan pakaian seragam supaya Nampak lebih terurus.

7.Mengadakan promosi jualan, promosi ternakan secara modern dan promosi kelas bimbingan penjagaan ternakan
dan tanaman secara fertigasi bagi mereka yang tidak mempunyai keluasan tanah.

8.Membuat lawatan ke ladang ladang berhampiran bagi mempelajari ilmu ternakan dan tani baru bersama pekerja.
8.0. PEMASARAN
8.1. Perkhidmatan dan Harga yang ditawarkan
Pakej Product Pakej Peralatan Harga Extra Service
1 set Tank 3 x 2 x 1.2
1 set tank 2.7 x 1.8 x 1 1. Bantuan Pemasaran
Pakej A
1 set Tank 2 x 1.4 x 0.8 RM1,800.00 2. Belian Semula Anak benih
set Tank bertingkat
25 ekor induk Udang kara yang di hasilkan
E.M cecair pengimbang Ph Air
2 set Tank 3 x 2 x 1.2
2 set tank 2.7 x 1.8 x 1 1. Bantuan Pemasaran
Pakej B
2 set Tank 2 x 1.4 x 0.8 RM3,000.00 2. Belian Semula Anak benih
Set Tank Bertingkat
50 ekor induk Udang kara yang di hasilkan
E.M cecair pengimbang Ph Air
1 set kolam kanvas 10 x 4 x 2
1 set Sistem Filter
1. Bantuan Pemasaran
Pakej C 1 Set sistem Pemecah Amonia
RM2,300.00 2. Belian Semula Anak benih
Set kolam Kanvas 1 set Frame Kolam
yang di hasilkan
30 Ekor Induk udang kara
E.M cecair pengimbang ph Air
1 set kolam kanvas 10 x 4 x 2
1 set Sistem Filter
1. Bantuan Pemasaran
Pakej D 1 Set sistem Aquaponic
RM2,700.00 2. Belian Semula Anak benih
set kolam Kanvas Aquaponic 1 set Frame Kolam
yang di hasilkan
30 Ekor Induk udang kara
E.M cecair pengimbang ph Air
3 set kolam kanvas 10 x 4 x 2
3 set Sistem Filter
1. Bantuan Pemasaran
Pakej E 3 Set sistem Pemecah Amonia
RM7,000 2. Belian Semula Anak benih
set Kolam Kanvas 3 set Frame Kolam
yang di hasilkan
100 Ekor Induk udang kara
E.M cecair pengimbang ph Air
5 set kolam kanvas 10 x 4 x 2
5 set Sistem Filter
5 Set sistem Pemecah Amonia
5 set Frame Kolam 1. Bantuan Pemasaran
Pakej F
150 Ekor Induk udang kara RM10,000 2. Belian Semula Anak benih
set Kolam Kanvas
E.M cecair pengimbang ph Air yang di hasilkan
1 set Tong Baja 100gallon
50 Pokok cili Fertigasi + Peralatan
Pakej Product Pakej Peralatan Harga Extra Service

Benih 1 - 2 inci (ekor) Tiada RM1.20 Khidmat Nasihat

Benih 3 - 3.5 inci (ekor) Tiada RM3.80 Khidmat Nasihat

Induk 4 - 4.5 inci (ekor) Tiada RM9.00 Khidmat Nasihat

Benih 5 - 5.5 inci (ekor) Tiada RM18.00 Khidmat Nasihat

Benih 6 - 6.5 inci (ekor) Tiada RM25.00 Khidmat Nasihat

Benih 7 - 7.5 inci (ekor) Tiada RM30.00 Khidmat Nasihat

Udang Kara Perap (kg) Tiada RM90.00 Tiada

Cili Pulai Hijau (kg) Tiada RM11.00 Tiada

Cili Pulai Merah (kg) Tiada RM13.00 Tiada


8.2. Kumpulan Sasaran

Kumpulan sasar yang kita tumpukan adalah terdiri :

1. Kumpulan peminat makanan berasaskan udang.


2. Kumpulan peminat yang gemar bercucuk tanam.
3. Kumpulan yang mahu membaiki pendapatan mereka dan menjalankan business di rumah
4. Kumpulan peniaga kropok leko
5. Kumpulan peniaga makanan berasaskan laut
6. Restoran dan Hotel
7. Peniaga peniaga online
8.3. Kawasan Pasaran

Kawasan pasaran amat luas kerana ia merupakan bahan makanan yang amat di perlukan oleh semua
pihak. Kawasan pasaran kami meliputi semua negeri yang ada di semenanjung. Dan di Antara kawasan
tersebut kami telah bekalkan produk kami.
Jumlah Pemborong Mengikut
Negeri Daerah sedia ada Pemborong Benih/induk
Negeri
Johot Bahru 3
Johor 5
Kulai 2
Ayer Hitam 1
Alor Gajah 2
Melaka Durian Tunggal 1 7
Ayer Keroh 2
Simpan Ampat 1
Kuala Pilah 4
N.Sembilan Bahau 1 8
Gemas 3
Kampung Bharu 0
Kuala Lumpur Damansara 0 0
Kepong 0
Medan Gopeng 2
Ipoh 1
Perak 5
Bagan Serai 1
Taiping 1
Jenjarom 2
Kuala Selangr 3
Selangor 7
Nilai 1
Gombak 1
Temerloh 2
Kuantan 2
Pahang 6
Raub 1
Maran 1
8.4. Saiz Pasaran

JUMLAH PEMBORONG BENIH BAGI PELEPASAN KE KOLAM


UNTUK PROSES PEMBESARAN BAGI TIAP NEGERI

Johor, 5, 13%
Selangor, 7, 18%
Kuala Lumpur, 0, 0%

Melaka, 7, 19%

Perak, 5, 13%

Pahang, 6, 16%
N.Sembilan, 8, 21%
8.5. Pesaing

8.5.1 Analisis Kekuatan dan Kelemahan Pesaing

Bil Senarai Pesaing Lokasi Ladang Kelemahan

- Stock sering tidak mencukupi


1 KFL Lobster Bagan Serai, Perak
- Harga terlalu tinggi

- Stock sering tidak mencukupi


2 Lubuk Lobster Batu Cave, Selangor
- Harga terlalu Tinggi

3 Arif Lobster Kuala Selangor, Selangor Stock sering tidak mencukupi

- Harga Terlalu Tinggi


4 Lobsponic Team Petaling Jaya, Selangor
-Kualiti Udang rendah
8.6 STRATEGI PEMASARAN
Pasaran yang baik dan sistematik adalah factor amat penting untuk memajukan perniagaan bagi
mendapatkan pulangan modal dan keuntungan yang tinggi dan kestabilan yang berpanjangan dan berdaya
saing.

8.6.1: Strategi Perkhidmatan


• Memberikan Keutamaan kepada pemborong tetap setiap hasil yang bakal di keluarkan @
sedia ada.

•Memberikan service penghantaran percuma setiap pembelian secara pukal ke lading


lading pembesara, restoran restoran dan hotel hotel.

•Memastikan setiap penghantaran sampai dengan selamat dengan sasaran kematian sifar.

•Jika berlaku kematian semasa penghantaran, gentian semula udang akan di buat bagi
menunjukkan tanggung jawab syarikat ke atas pembeli.
8.6.2 .Strategi Promosi
Perniagaan ini akan menyediakan kad perniagaan dan risalah untuk diedarkan kepada
penduduk kawasanperu mahan, pejabat kerajaan, sektor swasta dan sekolah bagi
mempromosikan konsep ternakan secara modern.

8.6.3. Strategi Harga

Meletakkan harga pada paras mampu milik agar setiap pembeli rasa selesa dengan harga
yang di tawarkan. Ini akan menarik minat pembeli@pemborong untuk berurus niaga pada
urusan seterusnya.

8.6.5. Perhubungan Pelanggan


Memandangkan lokasi perniagaan ini terletak di kawasan agak sedikit jauh dari pusat Bandar, itu
tidak menjadi masalah kerana syarikat telah melantik agen agen pembekal yang akan melakukan
urusniaga bersama pemborong. Syarikat juga menyediakan ruang pejabat bagi keselesaan
pemborong/pembeli untuk berurus niaga secara lansung dengan syarikat.
9.0. ASPEK KEWANGAN

9.1. Kos Projek

Bagi menjayakan rancangan perniagaan ini, kos dianggarkan RM 43390.89 berdasar kepada
perancangan.
9.2. Anggaran Aliran Wang Tunai.
9.3. Anggaran Penyata Pendapatan Kewangan.
9.4. Anggaran Kunci Kira-Kira.
10.0. JUSTIFIKASI DAN PENUTUP
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rancangan Tambahan Projek Ternakan
1. Menyediakan pakej penternakan menggunakan konsep upah jagaan kepada
individu yang tidak mempunyai masa untuk menternak udang galah.

2. Mengenakan cas penjagaan, cas sewa tapak secara bulanan kepada pelabur
dan penternak secara maya. (Secara Online)

3. Segala cost makanan, pindahan, akan di letakkan di bawah 1 pengurusan


yang mana individu yang menyertai program pawah ini hanya perlu
membuat pemantauan secara maya.

4. Hasil kutipan dan jualan akan di serahkan kepada pemilik tangki dan itu jika
atas persetujuan pemilik.

Anda mungkin juga menyukai