Anda di halaman 1dari 57

DIPLOMA DISEASE

(KUMPULAN 11 )
MOGAN A/L YANASIGERAN S-PM0122/16
PRABU A/L BALACHANDRAN S-PM0125/16
KITHA A/P MUNIANDY S-PM0054/16
ZULKARNAIN BIN MD DAUD S-PM0125/16
1. Bincangkan idea Ronald Dore tentang
‘diploma disease’.
Diploma Disease?
Istilah Diploma Disease pertama kali diperkenalkan oleh Ronald Dore,
seorang Profesor British yang mengkhususkan diri dalam mengkaji ekonomi
Jepun.

Istilah ini merujuk kepada set kepercayaan yang memperoleh lebih banyak
pendidikan formal pada dasarnya menjadikan seseorang lebih layak untuk
pekerjaan tertentu, semata-mata kerana mereka mempunyai tahap
pembelajaran yang lebih tinggi.

Istilah ini juga mengkritik kebergantungan yang berlebihan terhadap institusi


pendidikan formal dan kelayakan pendidikan sebagai merit yang mencukupi
untuk pekerjaan tertentu .

Akibatnya, kesalahfahaman budaya dan masyarakat dicipta untuk mencapai


kecemerlangan melalui proses yang ditentukan oleh negara ini akan menjamin
pekerjaan yang terjamin .
Idea Ronald Dore mempersoalkan peranan
pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan

Mengabaikan tujuan pendidikan dan hanya belajar semata-


mata untuk mendapatkan pekerjaan.

Sistem pendidikan yang berasaskan peperiksaan.

Bukan semua persekolahan sebagai agen pendidikan.

Pendidikan yang mengejar kelayakan.

Kelayakan individu adalah lebih penting daripada


kemahiran dan pengetahuan bahawa sijil pendidikan
adalah kunci untuk mendapatkan pekerjaan yang
dianggap paling berpatutan dan paling selama
Pandangan Dore

pendidikan sekolah
Belajar untuk Belajar untuk
mengaplikasi - pekerjaan mendapatkan pekerjaan
Untuk pertumbuhan
Mendapatkan kelayakan,
peribadi dan memenuhi diri
pencapaian- pekerjaan yang
dari segi pengetahuan dan
baik
kemahiran

Siasatan, kreatif dan Proses ritual dan tegar.


proses inovatif
Fokus yang
lebih terhadap Kemungkinan
pendidikan yang kurang Pembelajaran
Kos perbelanjaan- sekunder/ dalam berpusatkan
pendidikan tertiari meningkatkan
melebihi had peperiksaan
sebaliknya terminal
pendidikan pendidikan yang
asas terabai asas

Proses
pembelajaran
terlalu ritual dan
tidak fleksibel
Penggunaan sijil mengikut
Permintaan tinggi untuk tujuan kehendak/
terhadap pekerjaan
pendidikan / kemampuan
pensijilan murid

Permintaan Tiada
Pengangguran terhadap perkembangan
meningkat kelayakan dalam aspek
dalam kalangan melonjak/ pemikiran.
golongan meningkat
terpelajar
Fokus yang
lebih terhadap Kemungkinan
pendidikan yang kurang Pembelajaran
Kos perbelanjaan- sekunder/ dalam berpusatkan
pendidikan tertiari meningkatkan
melebihi had peperiksaan
sebaliknya terminal
pendidikan pendidikan yang
asas terabai asas

Proses
pembelajaran
terlalu ritual dan
tidak fleksibel
Penggunaan sijil mengikut
Permintaan tinggi untuk tujuan kehendak/
terhadap pekerjaan
pendidikan / kemampuan
pensijilan murid

Permintaan Tiada
Pengangguran terhadap perkembangan
meningkat kelayakan dalam aspek
dalam kalangan melonjak/ pemikiran.
golongan meningkat
terpelajar
Fokus yang
lebih terhadap Kemungkinan
pendidikan yang kurang Pembelajaran
Kos perbelanjaan- sekunder/ dalam berpusatkan
pendidikan tertiari meningkatkan
melebihi had peperiksaan
sebaliknya terminal
pendidikan asas pendidikan yang
terabai asas

Proses
pembelajaran
terlalu ritual dan
tidak fleksibel
Penggunaan sijil mengikut
Permintaan tinggi untuk tujuan kehendak/
terhadap pekerjaan
pendidikan / kemampuan
pensijilan murid

Permintaan Tiada
Pengangguran terhadap perkembangan
meningkat kelayakan dalam aspek
dalam kalangan melonjak/ pemikiran.
golongan meningkat
terpelajar
Fokus yang
lebih terhadap Kemungkinan
pendidikan yang kurang Pembelajaran
Kos perbelanjaan- sekunder/ dalam berpusatkan
pendidikan tertiari meningkatkan
melebihi had peperiksaan
sebaliknya terminal
pendidikan pendidikan yang
asas terabai asas

Proses
pembelajaran
terlalu ritual dan
tidak fleksibel
Penggunaan sijil mengikut
Permintaan tinggi untuk tujuan kehendak/
terhadap pekerjaan
pendidikan / kemampuan
pensijilan murid

Permintaan Tiada
Pengangguran terhadap perkembangan
meningkat kelayakan dalam aspek
dalam kalangan melonjak/ pemikiran.
golongan meningkat
terpelajar
Fokus yang
lebih terhadap Kemungkinan
pendidikan yang kurang Pembelajaran
Kos perbelanjaan- sekunder/ dalam berpusatkan
pendidikan tertiari meningkatkan
melebihi had peperiksaan
sebaliknya terminal
pendidikan pendidikan yang
asas terabai asas

Proses
pembelajaran
terlalu ritual dan
tidak fleksibel
Penggunaan sijil mengikut
Permintaan tinggi untuk tujuan kehendak/
terhadap pekerjaan
pendidikan / kemampuan
pensijilan murid

Permintaan Tiada
Pengangguran terhadap perkembangan
meningkat kelayakan dalam aspek
dalam kalangan melonjak/ pemikiran.
golongan meningkat
terpelajar
Fokus yang
lebih terhadap Kemungkinan
pendidikan yang kurang Pembelajaran
Kos perbelanjaan- sekunder/ dalam berpusatkan
pendidikan tertiari meningkatkan
melebihi had peperiksaan
sebaliknya terminal
pendidikan pendidikan yang
asas terabai asas

Proses
pembelajaran
terlalu ritual dan
tidak fleksibel
Penggunaan sijil mengikut
Permintaan tinggi untuk tujuan kehendak/
terhadap pekerjaan
pendidikan / kemampuan
pensijilan murid

Permintaan Tiada
Pengangguran terhadap perkembangan
meningkat kelayakan dalam aspek
dalam kalangan melonjak/ pemikiran.
golongan meningkat
terpelajar
Fokus yang
lebih terhadap Kemungkinan
pendidikan yang kurang Pembelajaran
Kos perbelanjaan- sekunder/ dalam berpusatkan
pendidikan tertiari meningkatkan
melebihi had peperiksaan
sebaliknya terminal
pendidikan pendidikan yang
asas terabai asas

Proses
pembelajaran
terlalu ritual dan
tidak fleksibel
Penggunaan sijil mengikut
Permintaan tinggi untuk tujuan kehendak/
terhadap pekerjaan
pendidikan / kemampuan
pensijilan murid

Permintaan Tiada
Pengangguran terhadap perkembangan
meningkat kelayakan dalam aspek
dalam kalangan melonjak/ pemikiran.
golongan meningkat
terpelajar
Fokus yang
lebih terhadap Kemungkinan
pendidikan yang kurang Pembelajaran
Kos perbelanjaan- sekunder/ dalam berpusatkan
pendidikan tertiari meningkatkan
melebihi had peperiksaan
sebaliknya terminal
pendidikan pendidikan yang
asas terabai asas

Proses
pembelajaran
terlalu ritual dan
tidak fleksibel
Penggunaan sijil mengikut
Permintaan tinggi untuk tujuan kehendak/
terhadap pekerjaan
pendidikan / kemampuan
pensijilan murid

Permintaan Tiada
Pengangguran terhadap perkembangan
meningkat kelayakan dalam aspek
dalam kalangan melonjak/ pemikiran.
golongan meningkat
terpelajar
Analisiskan bagaimana ‘Diploma
Disease’ memberi kesan kepada
pembangunan?
14
KESAN DIPLOMA DIS
EASE TERHADAP PE
MBANGUNAN
(INFLASI PENDIDIKAN)
KESAN INFLASI PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN

INFLASI INFLASI
inflasi bermaksud suatu inflasi bermaksud suatu kenaikan
kenaikan dalam tingkat harga dalam tingkat harga umum barangan
umum barangan dan dan perkhidmatan dalam sesebuah
perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa.
ekonomi dari semasa ke Dengan peningkatan tingkat harga
semasa. Dengan peningkatan umum, setiap unit matawang cuma
tingkat harga umum, setiap unit dapat membeli barangan dan
matawang cuma dapat membeli perkhidmatan dalam jumlah yang
barangan dan perkhidmatan lebih kurang daripada sebelumnya.
dalam jumlah yang lebih kurang
INFLASI
daripada sebelumnya.
inflasi bermaksud suatu kenaikan dalam tingkat harga 16
umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah
“ Peningkatan peruntukan
dalam
pendidikan setiap tahun
bertujuan memastikan kualiti
modal insan yang terhasil
setara dengan kemajuan
yang dicapai oleh negara.
17
Modal Sumber manusia

Berkualiti
Politik

Nilai tambah kepada


Modal sumber pembangunan
Pendidikan Ekonomi
manusia negara

Sosial
Berdaya saing

18
Kesan Ekono
mi
Inflasi Pendidikan

19
USAHA KERAJAAN DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Perbelanjaan kerajaan
Dalam Bajet 2018, Perdana
Menteri mengumumkan
peruntukan keseluruhan
kepada KPT meningkat
sebanyak 13.15 peratus
daripada RM12.28 bilion
pada tahun 2017 kepada
RM13.89 bilion pada tahun
2018.
20
KETAKSEPADANAN PEKERJAAN
‘terlebih didik’ (Psacharopoulus & Patrinos 2004).

Kerajaan Kerajaan Kerajaan


Pelaburan yang Pelaburan yang Pelaburan yang
tinggi setiap tahun tinggi setiap tahun tinggi setiap tahun
dalam sektor dalam sektor dalam sektor
pendidikan tanpa pendidikan tanpa pendidikan tanpa
mengambil kira mengambil kira mengambil kira
keseimbangan keseimbangan keseimbangan
permintaan dan permintaan dan permintaan dan
penawaran di penawaran di penawaran di
antara jumlah/jenis antara jumlah/jenis antara jumlah/jenis
kursus dan kursus dan kursus dan
jumlah/jenis jumlah/jenis jumlah/jenis 21
KETAKSEPADANAN PEKERJAAN

22
Fenomena ‘Inflasi Pendidikan’ di pelbagai negara

Switzerland -
17%
Amerika - Diema (2015)
50% South Korea-25%
Clark (2013) Sungjin Cho and Soohyung
Lee (2014)

23
Fenomena ‘Inflasi Pendidikan’ mengikut konteks
Malaysia

19%
Sektor pembuatan di Malaysia, hampir 19 peratus pekerja didapati terlebih
kelulusan.
- Zainizam Zakariya dan Mohd Asri Mohd. Noor (2014)

24
Fenomena ‘Inflasi Pendidikan’ mengikut konteks
Malaysia

15%
TERLEBIH PENDIDIKAN DAN INFLASI PENDIDIKAN DALAM SEKTOR AWAM DI
PUTRAJAYA-
- Raze Norshyahman bin Shahril(2015)

25
Fenomena ‘Inflasi Pendidikan’ mengikut konteks
Malaysia

Kadar pulangan terhadap pendidikan merosot dan menjadi negatif

Seramai 1,117 pekerja di Selatan Semenanjung Malaysia, meliputi negeri Johor,


Melaka, dan Negeri Sembilan-
Zulkifly Osman & Hazrul Izuan Shahiri (2013)

26
Dasar liberalisasi - di pertengahan tahun 1990an menyebabkan banyak
universiti awam dan swasta yang dibuka. Senario ini secara langsung telah membuka
peluang kepada lebih ramai orang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

Bagi menangani masalah pengangguran selepas kemelesetan ekonomi tahun


2008/2009, Kerajaan juga telah menangguhkan kemasukan para graduan
lepasan ijazah pertama ke pasaran buruh dengan memberi bantuan kewangan untuk
melanjutkan pelajaran ke peringkat pasca siswazah.

Secara tidak langsung menyebabkan lambakan bakal pekerja yang


mempunyai kelayakan pendidikan yang tinggi sedangkan kebanyakan sektor pekerjaan
masih lagi mengekalkan syarat kemasukan kerja dengan pendidikan maksimum
diploma ataupun ijazah pertama.

Dalam kajian Psacharopoulos dan Patrinos (2004) ke atas 121 buah negara di dunia
termasuk Malaysia menunjukkan penambahan penawaran pendidikan telah
menyebabkan kadar pulangan pendidikan berkurangan.
27
Fenomena terlebih didik atau inflasi pendidikan bagi kes Malaysia berlaku
berikutan peningkatan pelaburan modal manusia telah menyebabkan
ketaksepadanan pekerjaan di mana pekerja terpaksa menjawat jawatan atau
menerima pekerjaan yang lebih rendah daripada kelayakan yang dimiliki.

Punca yang menyebabkan fenomena ini berlaku boleh juga disebabkan oleh
peningkatan piawaian pengambilan pekerja baru. Ketaksepadanan
pekerjaan ini menyebabkan pekerja membayar penalti dalam bentuk
pengurangan kadar pulangan pendidikan (Zainizam Zakariya & Mohd Asri
Mohd. Noor 2014 dan Zulkifly et al. 2010).

28
KESAN PELABURAN YANG TINGGI KE ATAS PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN

Kesan positif Kesan positif


Impak pelaburan ini Impak pelaburan ini
akan memenuhi akan memenuhi
hasrat dan hasrat dan
matlamat Kerajaan matlamat Kerajaan
memperoleh modal memperoleh modal
insan insan
berpendapatan berpendapatan
tinggi yang tinggi yang
berteraskan berteraskan
pengetahuan dan pengetahuan dan
inovasi menjelang inovasi menjelang 29
tahun 2020. tahun 2020.
Pelaburan yang besar - persekitaran ekonomi berpendapatan
tinggi.

Ketidaksepadanan pekerjaan boleh menyebabkan tahap motivasi


pekerja menurun kerana menerima tingkat upah lebih rendah dari
sepatutnya. Ini akhirnya boleh menjejaskan tingkat produktiviti
KESAN firma dan seterusnya memberi kesan yang lebih besar kepada
& rantaian ekonomi negara.
LANGKAH
MENGATASI
Mengambil kira keseimbangan
permintaan dan penawaran di antara jumlah/jenis kursus di
institusi dan jumlah/jenis pekerjaan yang ditawarkan dalam
pasaran kerja.

30
Kesan Ekono
mi
Pengangguran

31
KESAN : PENGANGGURAN
Punca pengangguran :

Kebanjiran siswazah dari institusi pengajian tinggi awam dan juga swasta
yang banyak
Nisbah jumlah penganggur dan kekosongan kerja tidak samarata.

Rajah 1 : Pengeluaran Pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam di Malaysia


Mengikut Bidang, 2000 – 2010
Kadar pengangguran mengikut umur
Punca Pengangguran:

Kualiti Sijil / Diploma /Ijazah yang tidak diiktiraf dan tidak menepati piawaian
dan standart yang diperlukan
- Bidang perubatan
“Universiti awam serta swasta di negara ini mengeluarkan kira-kira
3,000 graduan perubatan setahun, manakala terdapat 300 kolej
perubatan yang diiktiraf kerajaan Malaysia di seluruh dunia”.
Pembelian ijazah palsu untuk dapatkan pekerjaan

Menjual sijil palsu diploma sarjana muda & sarjana pada RM3000
memohon kerja di sektor swasta
Punca pengangguran

Memilih kerja yang sesuai dengan ijazah dan diploma yang dimiliki
dengan demand yang tinggi.

Dr Norazlanshah berkata, lumrah bagi bakal graduan ingin bekerja sesuai


dengan kelayakan mereka selaras bidang yang dipelajari semasa di IPT.
“Hakikatnya, pengeluaran graduan setiap tahun melebihi permintaan di sektor
pekerjaan.
Lebih memburukkan keadaan sikap sebahagian graduan terlalu memilih
pekerjaan. Mereka tidak bersungguh-sungguh bekerja dalam bidang tidak
diminati, malah ada yang rela tidak bekerja,” katanya. Norazlanshah (2017)
Kesan pengangguran

Ketiadaan “ soft skill ‘’


- Menurut MPEN (2010) adanya masalah yang dihadapi oleh firma –firma
di Malaysia bahawa kekurangan kreativiti dan kemahiran berbahasa
Inggeris secara konsisten dalam kalangan siswazah
- siswazah di IPTA masih kurang memuaskan para majikan dari segi kualiti
siswazah dalam beberapa aspek terutamanya kemahiran insaniah(soft
skill), kemahiran komunikasi dan penguasaan Bahasa Inggeris
( Muhammad Hazrul, 2012 )
Kesan pengangguran

Graduan tidak berminat pada pekerjaan yang tidak berkait dengan


bidang dipelajari dan tidak bersedia belajar perkara yang baharu.

-Ingin kerja gaji tetap


- menggalakkan siswazah terlibat dalam bidang keusahawanan untuk
teruskan kehidupan
Kesan pengangguran

Siswazah menginginkan gaji yang tinggi yang bersesuaian dengan


kelayakan mereka.

Kajian JobStreet :
68% graduan meminta gaji
dan faedah yang tidak realistik
30% graduan mengharapkan
gaji permulaan RM6500
KESAN DIPLOMA DISEASE TERHADAP SOSIAL
DAN POLITIK
Kesan Sosial
& Politik
46
KETIDAKADILAN TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN
DALAM MASYARAKAT
 Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan tamadun manusia dengan cara
mendidik manusia. Namun, di universiti siswazah belajar untuk mendapatkan
kelayakan berbanding untuk mendapatkan ilmu berguna bagi melakukan sesuatu
yang berfaedah. Malah, majikan menggunakan tahap pendidikan untuk menilai
manusia, mencari pekerja yang mampu melakukan kerja yang ditawarkan kelak.
(Eric Ashby, 2015)
KETIDAKADILAN TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN
DALAM MASYARAKAT
SIAPA YANG HARUS DIPERSALAHKAN??
 Ahli ekonomi - mengandaikan pendidikan adalah satu pelaburan yang perlu ditaksir
dengan pulangan berbentuk kewangan sebagai sumbangan kepada ekonomi.
 Majikan - mencipta kecelaruan inflasi dalam kelayakan pekerja. CONTOH : kerani
perlu tahu membaca, menulis dan mengira. Namun, majikan memerlukan mereka
yang ada sijil/diploma untuk memegang jawatan.
 Pereka polisi untuk pendidikan : menguasai pasaran dalam diploma market. Mereka
boleh menggubal undang-undang untuk menidakkan pemberian diploma kepada
yang tidak layak bagi mengelakkan salah guna diploma tersebut.
KETIDAKADILAN TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN
DALAM MASYARAKAT
 Kurikulum yang diimport digunakan untuk melayakkan pelajar dalam
penganugerahan diploma. Namun,diploma digunakan secara sembarangan sebagai
kad akses kepada pasaran kerjaya di mana peluang pekerjaan bergantung kepada
kelulusan diploma ; ini memberi tekanan kos pembiaayan sistem peperiksaan di
university berbanding pendidikan yang sebenar.
 Negara-negara miskin perlu membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk
pendidikan seterusnya menghasilkan kerosakan terhadap sistem pendidikan itu
sendiri.
DORONGAN UNTUK MELANJUTKAN PELAJARAN DALAM
MASYARAKAT BERTAMBAH
 Puncanya ialah banyak pusat pengajian tinggi diwujudkan dan terdapat kemudahan
bantuan kewangan oleh kerajaan.
 Harapannya, dengan kelayakan yang lebih tinggi, peluang untuk mengisi kekosongan
sesuatu jawatan lebih cerah walaupun kadang-kadang jawatan yang diterima
memerlukan kelayakan yang lebih rendah berbanding dengan keperluan sebelumnya.
 Namun, pencapaian pendidikan individu yang berlebihan menyebabkan berlaku
ketakpadanan pekerjaan dalam pasaran buruh dalam bentuk inflasi pendidikan.

(Zulkifly Osman, Ishak Yussof & Abu Hassan Shaari Mohd Nor, 2009)
BIROKRASI DALAM KERJAYA
kajian dalam diploma disease berpendapat bahawa system birokrasi dalam kerjaya
merupakan trend yang berpanjangan dan tidak boleh diubah. Sector awam
memperkenalkan system pembayaran gaji berbentuk performance-related, di mana
ianya bertentangan dengan kerjaya yang ditawarkan oleh banyak syarikat persendirian
yang besar secara birokrasi terutamanya di Jepun.

(Dore, 1997a)
PENDIDIKAN QUALIFICATION-EARNING
Diploma disease menyumbang kepada pendidikan qualification-earning. menurut
Dore, pendidikan tersebut bersifat jemu dan diselubungi oleh bimbang dan bosan,
merosakkan rasa ingin tahu dan imaginasi. Namun, pelajar yang didedahkan dengan
pembelajaran berasaskan qualification-earning sejak dari kecil lagi berkecenderungan
untuk menjadi seorang yang bersifat performance-evaluation, berkebolehan untuk
mengambil inisiatif dalam keusahawanan yang mana diperlukan oleh industri.
(Dore, 1997a)
KESAN PENGANGGURAN TERHADAP SOSIAL DAN
POLITIK
 1) Mewujudkan dorongan bunuh diri.
Kajian yang dijalankan menunjukkan lelaki yang mengangur adalah 2 kali ganda
untuk membunuh diri berbanding lelaki bekerjaya. Semakin rendah sosio ekonomi,
semakin cenderung untuk bunuh diri. Dalam kalangan wanita yang menganggur
risiko bunuh diri adalah 3 kali ganda lebih daripada wanita bekerjaya.
(Augustine J. Kposowa, 2001)
KESAN PENGANGGURAN TERHADAP SOSIAL DAN
POLITIK
 2) Masalah psikologi dan tiada keyakinan diri.
Penganggur yang telah lama menganggur akan mengalami masalah tekanan jiwa yang hebat
dalam kehidupannya. Dibuktikan dengan kajian yang menunjukkan bahawa penganggur
mempunyai keyakinan diri yang sangat rendah berbanding mereka yang bekerjaya. (Ruth G.
Mcfadyen, 1995).
 3) Mewujudkan keadaan tidak tenteram dalam keluarga.
Apabila berlaku pengangguran, keadaan rumah tangga berada dalam keadaan tidak tenteram
kerana akan berlaku pergaduhan dan pertengkaran dan akhirnyanmembawa kepada penceraian.
 4 )Peningkatan kadar jenayah.
Akibat dari masalah kewangan yang dihadapi oleh pengangguran, maka mereka sanggup
melakukan rompakan, pembunuhan dan lain-lain kegiatan anti sosial untuk mendapatkan wang.
KESAN PENGANGGURAN TERHADAP SOSIAL DAN
POLITIK
 5) Hilang kemahiran
Penganggur tidak dapat mengaplikasikan kemahiran atau pengetahuan yang ada
dalam bidang kerjaya yang ada. Jika keadaan berterusan, mereka akan hilang
kemahiran dan pengetahuan ini. Majikan juga sukar untuk menerima pekerja
meninggalkan bidang pekerjaan terlalu lama.
 6) Kurang berinteraksi
Penganggur akan kurang bersosial dengan masyarakat akibat dari rendah diri
termasuklah dengan rakan sendiri.
 7) Masalah politik
Penganggur akan hilang kepercayaan kepada pemimpin dan kerajaan yang akan
menyebabkan ketidakstabilan politik.
RUJUKAN
Zulkifly Osman, Ishak Yussof & Abu Hassan Shaari Mohd Nor (2009). Inflasi Pendidikan Mengikut Ketentuan Dalam Pasaran Buruh Malaysia.
Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia (PERKEM IV) Memacu Pembangunan Ekonomi Dalam Ketidaktentuan Persekitaran Global Kuantan,
Pahang.
Eric Ashby (2015). The Diploma Disease: Education, Qualification and Development by Ronald Dore. Berkeley: University of California Press,
1976. The Journal of Higher Education, Vol. 49, No. 1 (Jan. - Feb., 1978), pp. 93-96. Ohio State University Press.
Augustine J. Kposowa (2001). Unemployment and suicide: a cohort analysis of social factors predicting suicide in the US National Longitudinal Mortality Study. Department of
Sociology, 1214 Watkins Hall, University of California, 900 University Avenue, Riverside, CA 92521, USA.
Dore, R.P. (1997a), The Diploma Disease: Education, Qualification and Development, 2nd edn, London: Institute
of Education, University of London.
Ruth G. Mcfadyen, (1995). Coping with Threatened Identities: Unemployed People's Self-Categorizations . Current Psychology: Developmental ° Learning • Personality
° Social Fall, 1995, Vol. 14, No. 3, 233-257
TERIMA KASIH!

57

Anda mungkin juga menyukai