Anda di halaman 1dari 23

PROFESSIONAL

LEARNING COMMUNITY

LEARNING WALKS
JELAJAH
PEMBELAJARAN

PLC TEAM
Overview
 Objektif Sesi
 Definisi & Asal Usul LW
 Carta Alir Pelaksanaan LW
 Langkah-langkah Pelaksanaan LW
 Pemilihan Fokus LW
 Peranan Ahli Kumpulan LW
 Aspek-aspek Pemerhatian
 Protokol LW
 Perbincangan Professional
 Kesimpulan
OBJEKTIF SESI

Pada akhir sesi, peserta dapat:


memahami konsep dan
prosedur Learning Walks
membuat latihan
menggunakan Tool Kits
Learning Walks
PERSOALAN AWAL
If you could change one behaviour about your
teachers, what would it be?
McCune, 2011

Jika kita mampu mengubah perilaku guru-


guru, apakah perilaku yang tuan/puan akan
ubah?
DEFINISI
Berjalan di sekeliling sekolah dan
memerhatikan pengajaran guru lain dan
aktiviti bilik darjah dengan menggunakan
protokol dan fokus yang spesifik.

Walking through the school observing other teachers


and classrooms in action with a specific focus and a
protocol.
ASAL USUL LEARNING WALKS
The concept was derived from Hewlett-
Packard (HP) executives who stayed
current by practicing what they called
“management by wandering around.”

Konsep ini dilaksana oleh Eksekutif HP


yang mengamalkan konsep ‘pengurusan
menerusi pemerhatian’.
TUJUAN PEMERHATIAN
LEARNING WALKS

Mengumpulkan bahan-bahan bukti aksi/aktiviti


pembelajaran (learning in action) yang diperhatikan
di dalam bilik darjah.

Membuat perbincangan berdasarkan bahan bukti


pemerhatian.

Belajar daripada amalan-amalan pengajaran dan


pembelajaran yang berkesan yang boleh dipraktikkan
untuk diri sendiri dan guru lain. (best practices)
CARTA ALIR PELAKSANAAN
LEARNING WALKS

• PENETAPAN FOKUS UNTUK


LANGKAH PEMERHATIAN
I

• PENGUMPULAN BAHAN BUKTI MELALUI


LANGKAH PEMERHATIAN KELAS-KELAS
II

• PERKONGSIAN DAPATAN DENGAN


LANGKAH SEMUA GURU DI SEKOLAH
III
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN
LEARNING WALKS
PERTAMA KEDUA KETIGA

1. Membentuk Pelaksanaan sesi Dapatan sesi Learning


kumpulan Learning Walks yang Walks dikongsi bersama
Learning Walks mempunyai tiga semua guru dalam jangka
peringkat: masa seminggu selepas
yang terdiri daripada
sesi pemerhatian.
3-4 guru.
i. Perbincangan Pra
Pemerhatian ( Pre-Walk
2. Berkumpul untuk discussion)
membincangkan fokus ( Tool Kit 3)
yang akan ii. Lawatan bilik darjah
diperhatikan. (Classroom visit)

3. Menetapkan tarikh iii. Perbincangan Pasca-


Pemerhatian (Post-Walk
dan waktu untuk sesi
Discussion) – Refleksi
Learning Walks.
(Tool Kit 2)
(Tool Kit 1)
ALIRAN SESI LEARNING WALKS

MULA Kelas 3 Corridor Discussion


Pre-Walk Discussion (10 mins) (5 mins)
(15 mins)

AKHIR
Kelas 1 Corridor Discussion Post-Walk
(10 mins) (5 mins) Discussion Reflection
(15 mins)

Perkongsian bersama
Corridor Discussion Kelas 2 semua guru
(5 mins) (10 mins) (dalam masa seminggu)
PEMILIHAN FOKUS
 Fokus mestilah boleh diperhatikan dalam bilik darjah.
(observable focus)
 Fokus mestilah dinyatakan dengan jelas. (clearly
articulated)
 Fokus mestilah berhubung dengan peningkatan
profesionalisme. (linked to profesional learning)
 Fokus mestilah mempunyai kepentingan berkait dengan
sekolah. (linked to school priorities)

Kelas-kelas yang dipilih untuk pemerhatian LW boleh


melibatkan pelbagai mata pelajaran dan kriteria
pemilihan dibuat atas dasar amalan yang boleh dipelajari
atau dicontohi.
CADANGAN FOKUS PEMERHATIAN

 Persekitaran bilik darjah


 Strategi Penyoalan
 Wait Time
 Perbincangan pelajar
 Arahan guru
 Penggunaan bahan sumber
 Pembelajaran Koperatif
 Bahan pembelajaran (Learning tools)
 Penggunaan teknologi
 Amalan penilaian (Assessment practices)
PERANAN AHLI LEARNING WALKS

LEAD WALKER WALKING TEAM

 Memastikan penglibatan semua  Memahami fokus sesi LW


ahli dalam perbincangan pra dan
pasca pemerhatian LW  Mematuhi protokol LW
 Memastikan ahli memahami  Menepati masa LW
fokus pemerhatian LW
 Memastikan semua  Membuat perbincangan
perbincangan adalah berlandaskan bukti dan
berlandaskan bukti yang mengelakkan kritikan dan
didapati semasa pemerhatian
LW penilaian peribadi
 Memastikan dapatan LW
dikongsi bersama semua staf
dalam masa seminggu
PROTOKOL LEARNING WALKS
 Semua peserta LW mesti hadir untuk perbincangan Pra-
Pemerhatian.
 Pelajar dimaklumkan lebih awal tentang kehadiran
pelawat ke dalam bilik darjah.
 Peserta LW mesti patuh kepada fokus yang telah
dipersetujui.
 Peserta LW mesti elakkan daripada memberi komen
bersifat ‘judgemental’ - peribadi.
 Peserta LW tidak boleh mengganggu pembelajaran
dalam bilik darjah.
 Peserta LW tidak boleh bercakap sesama sendiri semasa
di dalam bilik darjah.
TOOL KITS LW
Contoh Format Borang LW:
 Tool Kit 1 - Borang Penetapan Fokus
 Tool Kit 2 - Borang Pemerhatian
 Tool Kit 3 - Borang Dapatan Keseluruhan
PERBINCANGAN PROFESSIONAL

Tugasan (20 minit):


1. Bentuk kumpulan yang terdiri daripada 4/5 orang.
2. Setiap kumpulan perlu memilih satu fokus
pemerhatian.
3. Setiap ahli perlu menggunakan Tool Kit 2 & 3
yang disediakan.
4. Sila tonton video dan isikan pemerhatian
tuan/puan dalam Tool Kit 2 & 3 tersebut.
5. Bersedia untuk perbincangan / Gallery Walk.
SEDUTAN VIDEO P & P

1. Sila tonton sedutan video P&P ini.


2. Catatkan pemerhatian-pemerhatian
berdasarkan fokus kumpulan tuan/puan.

Video 1

Video 2
PENYOALAN REFLEKTIF

 Penyoalan secara reflektif:


Penambahbaikan P&P
Perkara dipelajari
Perkara yang berlaku

Jangkaan tentang P & P


PENYOALAN REFLEKSI SEMASA LW

Contoh Soalan Refleksi:


1. Adakah terdapat maklumat yang terlepas
pandang?
2. Adakah terdapat amalan P & P yang
unik/kreatif?
3. Adakah bersedia untuk diteruskan?
4. Apakah faktor yang menentukan strategi
dalam membantu murid supaya
bertanggungjawab terhadap pembelajaran?
SESI SOAL JAWAB

Persoalan tentang Learning


Walks
RUJUKAN

 knoxnetwork.wikispaces.com/file/view/Learning+Walks.pdf
 tsssa.server288.com/wp.../McCuneLearningWalksPresentatio
n11.ppt
 Danielson, Charlotte, (2007). Enhancing Professional Practice; A
Framework for Teaching. ASCD, Alexandria, VA.
 Hill, Kristen & Mann, Jasbir (n.d.). Introducing Learning
Walks.
http://networkedlearning.ncsl.org.uk/collections/nexus/issue-
pnsln/nexus-se-pnsln-introducing-learning-walks.pdf
 National College for School Leadership, 2005. Networked
Learning Walks tools and templates. Located at
www.ncsl.uk.
 Richardson, Joan (2001). Tools for Schools. Seeing Through
New Eyes.
http://www.nsdc.org/library/publications/tools/tools10-
01rich.cfm
 San Lorenzo High School. Learning Walks. http://www.slvh
KESIMPULAN
Petikan daripada
learningleadershipstudy.org/LLS/Learning_Walk.html

Learning Walks is “to observe and ‘steal’ practices


and methods that work”

We are there to SUPPORT teaching and learning NOT


to EVALUATE – Kevin McCune
TERIMA KASIH