Anda di halaman 1dari 24

THEORY OF WORK

ADJUSTMENT
Latar Belakang Teori Komponen Dalam Teori

Pengenalan Konsep
Prinsip
Model
Pengenalan
• Rene Dawis
Pengasas • Lloyd Lofquist & rakan-
rakan

Tempat • Universiti Minessota

Tahun • 1964
Definisi
• Penyesuaian bekerja sebagai proses yang
Dawis dan berterusan dan dinamik di mana seorang pekerja
berusaha untuk mencapai dan mengekalkan
Lofquist (1984) kesamaan dengan persekitaran kerja.

• Kesamaan merupakan proses timbal balik antara


kepuasan kerja (satisfaction) dan memberi
Eggert (2008) kepuasan untuk penuhi permintaan organisasi
(satisfactoriness).
Komponen Utama
SATISFACTION SATISFACTORINESS
Merujuk kepada Kepuasan organisasi
kepuasan terhadap atau prestasi yang
kerja yang dilakukan dipamerkan oleh
oleh individu di mana pekerja.
ia berkait dengan Mengambil berat
kepuasan dan terhadap penilaian
kesejahteraan hidup. pekerja dan supervisor
( Fabian,2009) terhadap sejauh mana
Melihat sejauh mana mereka menyiapkan
sesuatu keperluan tugasan yang
dipenuhi oleh individu diberikan serta
berdasarkan apa yang memberi faedah
telah dilakukan. kepada industri.
Latar Belakang Teori

P Satisfactoriness

Satisfaction

E ( Kepuasan )

Mementingkan spesifikasi tret individu dan


memadankan keperluan serta pengukuhannya.
Komponen TWA

Menilai kebolehan

Personaliti TWA Nilai

Minat
Kebolehan

 Memaparkan kemahiran seseorang


 Sangat diperlukan dalam aspek
kerjaya
 Terdapat beberapa ujian kebolehan
a)GATB (general Aptitude Test
battery)
*mengukur tahap kebolehan
dalam
kerjaya individu.
Nilai

Status Altruism

Keselamata
Keselesaan
n

Pencapaian Nilai Ekonomi


Personaliti

 Menurut Dawis & Lofquist (1984),


personaliti merujuk kepada kebolehan
dan nilai peribadi individu dalam
memahami konteks pekerjaannya.

 Tanggungjawab individu terhadap


tugasan yang diberikan.
Minat
 Kecenderungan dan minat yang
mendalam terhadap kerjaya yang
diminati.

 Memberikan kesan yang positif dan


negatif terhadap persekitaran kerja.
Konsep
• Kemampuan individu untuk
menyesuaikan diri dalam mencapai
Penyesuaian hubungan yang harmonis dalam
lingkungan kerjayanya.
peribadi • Tidak ada rasa ketidak puashatian
dengan kerjayanya sendiri

• Kemampuan individu untuk


Penyesuaian menyesuaikan diri dengan pekerjaannya
sosial iaitu apabila adanya kepuasan dalam
kerjaya mereka sendiri.
Prinsip
• Sebagai prinsip teori, penyesuaian kerja meyakini bahawa
pembangunan P dan E mementingkan penguatan
keupayaan E, iaitu keupayaan untuk memberi penguat
untuk memenuhi keperluan P. Terdapat dua binaan untuk
menerangkan keperluan P iaitu:
1) Keperluan Penguat
2) Kemahiran (Keupayaan Tindak Balas)
Model
1. Model Prediksi
Persekitaran

Tingkahlaku
Kesesuaian
Kemampuan

Nilai
Keperluan
Individu Out / In
Model
2. Model Proses
Aplikasi dalam
Kaunseling MENILAI KEPERLUAN DAN
PERSEKITARAN KLIEN
PENEGUHAN KERJA
PERSONALITI
SESI KAUNSELING DAN
PERSEKITAN KEBOLEHAN YG DIPERLUKAN
KERJA KEMAHIRAN KLIEN
TEMPAT KERJA

PENYELESAIAN
MIQ MASALAH

PERBAIKI KEBOLEHAN CARA KERJA


FAHAMI KETIDAKPUASAN
DAN KEMAHIRAN
Kelebihan TWA
1. Teori ini meluaskan lagi skop yang memberi fokus kepada
KESEPADANAN antara NILAI INDIVIDU dengan GANJARAN
DALAM PERSEKITARAN.

2. Teori ini menyediakan ALAT UJIAN YANG BERSESUAIAN


kepada klien dalam membuat perubahan yang membawa
kepada KESEPADANAN antara KLIEN dan SITUASI yang
khusus dengan mempertimbangkan padanan yang objektif
dan padanan yang subjektif.
Kelebihan TWA
3. Teori ini adalah SECARA JELAS mengemukakan
langkah-langkah yang telah dikembangkan untuk
mengukur berbagai variabel yang berkaitan, termasuk
langkah-langkah mengukur KEPERLUAN, NILAI-
NILAI dan KEPUASAN, KETERAMPILAN dan
KEMAMPUAN, KEPUASAAN PERUSAHAAN, dan
INDEKS-INDEKS KESEPADANAN
(Dawis, dalam Athanasou, 2008:117).
Kelemahan TWA
1. Teori ini belum dapat menjelaskan dengan tepat antara
individu yang mengalami incongruence atau yang cenderung
untuk mengganti pekerjaan setelah mengalami
KESEPADANAN dalam kerjaya.

2. Teori ini dianggap mengabaikan faktor MINAT, KEINGINAN,


PERASAAN, MOTIVASI bahkan SOKONGAN dari orang
terdekat; untuk mencapai KESEPADANAN seseorang dalam
PERSEKITARAN KERJA BARU.
Kelemahan TWA
3. Teori ini tidak memberi jalan penyelesaian dalam isu“persepsi vs realiti”.
Persepsi memainkan peranan dalam kepuasan / ketidakpuasan. Dengan
demikian, penting bagi pekerja yang tidak puas untuk menguji kenyataan
(realiti) dalam banyak cara.

4. Teori yang sangat kompleks, mengambil masa yang lama serta kurang
diaplikasikan. Objektifnya hampir sama dengan teori Holland, iaitu
membantu klien menyesuaikan aptitud mereka dengan nilai sesuatu
pekerjaan.
Kesimpulan
1. Kerja dikonseptualisasikan sebagai interaksi antara individu
dan persekitaran kerja.
2. Persekitaran kerja memerlukan tugas-tugas tertentu
dilakukan, dan individu itu membawa kemahiran untuk
melaksanakan tugas-tugas tersebut.
3. Sebagai pertukaran, individu memerlukan pampasan untuk
prestasi kerja dan keadaan pilihan tertentu, seperti tempat
yang selamat dan selesa untuk bekerja.
Kesimpulan
4. Persekitaran dan individu mesti terus memenuhi keperluan masing-
masing untuk interaksi yang akan dikekalkan. Tahap yang mana kedua-
duanya dipenuhi boleh dipanggil KESEPADANAN.

5. Pelarasan kerja adalah proses pencapaian dan penyelenggaraan


KESEPADANAN. Pelarasan kerja ditunjukkan oleh kepuasan individu
dengan persekitaran kerja, dan dengan kepuasan persekitaran kerja
dengan individu. Ia mengambil tempoh masa yang agak lama, namun
boleh dijangka.
Rujukan
Richard S. Sharf (2006), Applying Career Development Theory to
Counselling .

Muhammad Fauzi Purwoko (2010), Lima Besar Teori Karir.

Faztilmi (Januari,2013), Teori Penyesuaian Kerja.


SEKIAN..TERIMA KASIH..