Anda di halaman 1dari 33

Kajian Kes Aplikasi Model Rekabentuk

Instruksional dalam P&P

Aplikasi Web
www.sciencewithme.com

Oleh:
ROSIADI BIN TAJUDIN (2254)
MOHD FARIDZUL AKMAM BIN ZULKIFLI (2251)
NOORASHIKIN BINTI NAZIR (2340)
SITI HUZAIMA BINTI JAMRI (2342)

MODEL REKABENTUK INSTRUKSIONAL


Maklumat Portal

Alamat : http://www.sciencewithme.com

Matapelajaran : Sains Tingkatan 1, 2, 3

Peringkat : PMR

Pemilik : Science With Me ®

Pengasas : Dr. Elva O'Sullivan dan Dr. Scott Rickard


Perkaitan Dengan Teori Pembelajaran
Behaviouris

• Proses pembelajaran yang berkaitan dengan perubahan


tingkah laku

• Menurut Ivan Pavlov, setiap rangsangan akan


menghasilkan tindak balas

• Contoh: Portal Science With Me menyampaikan


pengajaran sains melalui animasi merangsang
minat pelajar mempelajari sains
Perkaitan Dengan Teori Pembelajaran
Behaviouris
Contoh animasi dalam portal sciencewithme.com
Perkaitan Dengan Teori Pembelajaran
Kognitivis

• Pembelajaran adalah proses mental yang aktif untuk


mendapatkan ilmu, menyimpan, mengingat dan
menggunakan ilmu.

• Robert M. Gagne menyatakan proses pembelajaran


sebagai langkah-langkah individu memproses maklumat

• Fahaman Gestalt menekankan bahawa melalui


keseluruhan, kita dapat melihat makna antara bahagian-
bahagiannya.
Perkaitan Dengan Teori Pembelajaran
Kognitivis
• Contoh kognitivis dalam portal ini

Animasi jantung
digambarkan
secara menyeluruh
terlebih dahulu
supaya bahagian-
bahagian lain dapat
diberi makna
dengan jelas
Perkaitan Dengan Teori Pembelajaran
Konstruktivis

• Membina kefahaman baru mengenai sesuatu konsep


dengan mengintegrasi pengetahuan sedia ada dengan
pengetahuan baru.

• Mengikut John Dewey (1966) pembelajaran bermakna


mencakupi learning by doing dapat membantu pelajar
berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah
yang cuba dihuraikan.

• Ciri-ciri pendekatan konstruktivis berdasarkan aktiviti


hands on dan minds on
Perkaitan Dengan Teori Pembelajaran
Konstruktivis
• Contoh ciri-ciri Konstruktivis dalam portal
sciencewithme.com

Aktiviti learning by doing


memberi peluang
kepada pelajar membina
kefahaman baru melalui
pengalaman sedia ada
mereka.
Aplikasi Strategi Instruksional
Kaedah Kuliah

 Penyampaian maklumat secara satu hala.


 Pembelajaran pasif.
 Menggunakan bahan multimedia dan bahan bacaan.
Contoh 1:
Menu Animation >> Senarai tajuk >> A Hearty
Lesson >> Penerangan oleh satu watak animasi.
Contoh 2:
Menu Kids Science Projects >> Senarai tajuk >> Air
Pressure >> Bahan bacaan mengenai air pressure.
Aplikasi Strategi Instruksional
Kaedah Kuliah

Watak animasi
yang
memberikan
penerangan
dalam topic A
Hearty Lesson.
Aplikasi Strategi Instruksional
Kaedah Kuliah

Bahan bacaan yang perlu


dibaca oleh pengguna
untuk mengetahui tentang
topic yang dipelajari.
Aplikasi Strategi Instruksional
Simulasi Komputer

 Isi pelajaran disimulasikan dalam seperti dalam


keadaan sebenar.
 Meningkatkan pemahaman pelajar.
Contoh 1:
Menu Animation >> Senarai tajuk >> A Hearty Lesson
>> Animasi bagaimana jantung berfungsi.
Contoh 2:
Menu Animation >> Senarai tajuk >> Joints >> Animasi
bagaimana pergerakkan tulang berlaku pada manusia.
Aplikasi Strategi Instruksional
Simulasi Komputer

Organ jantung
yang telah
dianimasikan
menyerupai
jantung dalam
keadaan
sebenar.
Aplikasi Strategi Instruksional
Simulasi Komputer

Tulang
dibahagian
tangan yang telah
dianimasikan
menunjukkan
bagaimana
pergerakkan
tulang berlaku.
Aplikasi Strategi Instruksional
Demonstrasi

 Kaedah tunjuk cara.


 Pengguna melihat bagaimana suatu tugasan dibuat.
 Langkah-langkah ditunjukkan berserta rajah.
Contoh 1:
Menu Kids Science Project >> Senarai tajuk >> Air
Pressure >> Langkah dan rajah (Eksperimen).
Contoh 2:
Menu Kids Science Project >> Senarai tajuk >> Light
>> Langkah dan rajah (Eksperimen).
Aplikasi Strategi Instruksional
Demonstrasi

Bahan yang diperlukan


untuk membuat
eksperimen.

Gambarajah yang
menunjukkan
bagaimana eksperimen
dilakukan.

Langkah-langkah yang
perlu dilakukan oleh
pengguna untuk
melakukan eksperimen
Air Pressure.
Aplikasi Strategi Instruksional
Demonstrasi

Bahan yang diperlukan untuk


membuat eksperimen.

Gambarajah yang menunjukkan


bagaimana eksperimen
dilakukan.

Langkah-langkah yang perlu


dilakukan oleh pengguna untuk
melakukan eksperimen Air
Pressure.
Aplikasi Strategi Instruksional
Latih Tubi

 Latihan untuk mengukuhkan pemahaman terhadap


konsep yang telah dipelajari. (Mengingat, menghafal)
 Boleh dibuat secara berulang-ulang.
Contoh 1:
Menu Games >> Senarai tajuk >> Solar Systems >>
Selesaikan latihan yang diberikan
Contoh 2:
Menu Worksheets >> Senarai tajuk >> Solar Systems
>> Print >> Jawab
Aplikasi Strategi Instruksional
Latih Tubi

Planet yang telah diletakkan


dikedudukannya oleh
pengguna.

Planet yang perlu diletakkan


pada tempatnya oleh
pengguna.

Markah diberikan jika planet


tersebut diletakkan pada
kedudukan yang betul.
Aplikasi Strategi Instruksional
Latih Tubi

Pelajar dikehendaki
meletakkan nama
bagi setiap planet
yang dipaparkan
dalam lembaran
kerja ini.
Aplikasi Strategi Instruksional
Perbincangan

 Gaya pembelajaran aktif yang melibatkan interaksi dua


hala.
 Pelajar boleh berbincang, berkongsi maklumat serta
mengeluarkan pendapat terhadap sesuatu masalah
dalam pelajaran atau tugasan.
 Memberi peluang kepada pelajar untuk membina
pengetahuan baru.
Contoh:
Menu Blog >> Senarai tajuk >> baca >> hantar komen
@ hantar tajuk baru.
Aplikasi Strategi Instruksional
Perbincangan

Senarai tajuk blog yang dihantar


oleh pengguna dalam menu
Blog.

Senarai komen yang dihantar


oleh pengguna berkaitan dengan
tajuk sesuatu blog yang dihantar
ke ruangan blog.
Aplikasi Strategi Instruksional
Perbincangan
Tajuk blog yang
dihantar oleh
pengguna.

Pautan untuk
pengguna
menghantar tajuk
blog baru
mengikut kategori.

Pautan untuk
pengguna
menghantar
komen terhadap
blog yang ada.
Cadangan Penambahbaikan

1 Ruangan untuk ujian yang lengkap perlu


disediakan bagi setiap tajuk pembelajaran.
>>Contoh Portal Sciencewithme.com

Tidak
menyediakan
penilaian
formatif
selepas sesi
pembelajaran
Cadangan Penambahbaikan

Wujudkan permainan yang


2 berbentuk kontruktivis
>>Contoh Portal Sciencewithme.com

Permainan yang hanya


memerlukan proses
mengingat sahaja.
Cadangan Penambahbaikan

Reka bentuk interaksi yang lebih


3 baik
>>Contoh Portal Sciencewithme.com
Arahan tidak
disertakan
menyebabkan timbul
kekeliruan pada
pelajar
Cadangan Penambahbaikan

4 Menyediakan aktiviti yang interaktif


>>Contoh Portal Sciencewithme.com

Tidak ada aktiviti yang


membolehkan pelajar
berinteraksi terus dengan
portal ini
Cadangan Penambahbaikan

Sediakan permainan yang


5 mempunyai unsur peneguhan
>>Contoh Portal Sciencewithme.com

Peneguhan tidak
diberikan
pada setiap
jawapan yang betul
Cadangan Pengintegrasian Bahan
Dalam P&P

Rajah 5.1 – Contoh analogi bentuk jantung seperti buah pear


dan sebesar genggaman tangan.
Cadangan Pengintegrasian Bahan
Dalam P&P

Rajah 5.2 – Animasi menunjukkan


struktur jantung Rajah 5.3 – Rajah untuk
aktiviti yang memerlukan
pelajar menandakan setiap
struktur jantung
Cadangan Pengintegrasian Bahan
Dalam P&P

Rajah 5.1

Rajah 5.4 – Animasi yang Rajah 5.5 – Lembaran kerja


menunjukkan perjalanan aliran darah yang diberikan kepada pelajar
di dalam jantung. untuk dibuat secara individu
dirumah. (Menandakan semua
struktu jantung dan arah aliran
darah)
Cadangan Pengintegrasian Bahan
Dalam P&P

Rajah 5.1 – Contoh analogi bentuk jantung seperti buah pear


dan sebesar genggaman tangan.
Terima Kasih