Anda di halaman 1dari 13

PJM 1014 : ASAS PENDIDIKAN JASMANI

DAN ASAS SAINS DALAM PENDIDIKAN


JASMANI

NAMA PENSYARAH
EN. WAN AZLAN B WAN ISMAIL

DISEDIAKAN OLEH
 MOHD ZARUL EIZHAR
 MUHAMAD NAIM
 SITI HAWA NADHIRAH
 NOREZATTI SHASHA
HURAIKAN EMPAT ERA
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN
JASMANI DI MALAYSIA

TERDAPAT EMPAT ZAMAN


PERKEMBANGAN PJ DI MALAYSIA :
SEBELUM PENJAJAHAN BRITISH
SEMASA PEMERINTAHAN BRITISH
SEBELUM MERDEKA
SELEPAS MERDEKA
1. ZAMAN SEBELUM PENJAJAHAN BRITISH

 Negara ketika itu tidak langsung memiliki


satu sistem pendidikan yang tersusun dan
berbentuk formal.
 Pendidikan banyak tertumpu kepada
kelas-kelas pengajian tidak formal (kelas
agama)
 PJ ketika itu tidak diutamakan dan tidak
memiliki objektif yang jelas.
Murid-murid secara sukarela libatkan
diri dengan aktiviti kebudayaan dan
permainan tradisional untuk mengisi
masa lapang dengan cara yang
menyeronokkan.
 Kerja-kerja pertukangan dan kebun
serta kesenian yang mengutamakan
seni mempertahankan diri dianggap
sebagai pendidikan jasmani.
Latihan jasmani dipertontonkan
secara tidak formal kepada kanak-
kanak melalui peniruan orang dewasa.
 Secara amnya, pendidikan jasmani
pada masa kini boleh dibahagikan
kepada tiga bentuk iaitu aktiviti :
a) permainan masa lapang
b) keperwiraan
c) senaman tradisional
2. ZAMAN SEMASA PEMERINTAHAN
BRITISH
 Ketika British menjajah Tanah Melayu, mereka mula
memperkenalkan sistem pendidikan yang diadunkan
dengan pengaruh kebaratan.

 Banyak tertumpu di negeri-negeri Selat yang berada


dalam ketaklukan British.

 Kebanyakan sekolah diurus dan dibuka oleh mubaligh


Kristian dan syarikat-syarikat Inggeris.

 Latihan jasmani yang diajar di sekolah-sekolah Melayu


bermula dari darjah satu hingga darjah empat dan ia
merupakan mata pelajaran sampingan.

 Selepas empat tahun, PJ diajar di Special Malay Class.


1856, ia diajar di dua buah sekolah melayu di
Singapura.

Kurikulum PJ terhad kerana kerajaan British


bersikap sambil lewa.

Sekolah cina di Melaka menjadikan PJ sebagai


mata pelajaran lain pada tahun 1815.

1819, PJ dijadikan sebagai matapelajaran lain yang


diajar di tiga buah sekolah di Singapura.

Dan sekolah menengah rendah di Pulau Pinang,


Kuala Lumpur, Ipoh dan Muar dalam tahun 1923
sehingga 1925.
Pada tahun 1930, PJ mula
diperkenalkan di sekolah menengah
atas di Pulau Pinang , Kuala Lumpur
dan Ipoh.

1816 (Melaka dan Pulau Pinang)


Sekolah Inggeris ditubuhkan dari
usaha para mubaligh Kristian (Mohd
Soffian et.all,2003).
3.Zaman sebelum merdeka
 Pendidikan Jasmani pada era ini telah mula
menekankan aspek kepentingan latihan
fizikal lalu dilaksanakan usaha menggubal
sukatan pelajaran bagi Pendidikan Jasmani
sekitar 1930-an.

 Sukatan yang digubal dipengaruhi oleh


sukatan latihan fizikal daripada sekolah-
sekolah di England.

 1946, Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung


Malim, Perak telah menggubal sukatan
Pendidikan Jasmani.
 1952, guru-guru tempatan mula dihantar
ke luar negara bagi mendalami ilmu
perguruan .

 Mereka diberi pendedahan serta dilatih


dalam bidang Pendidikan Jasmani dan
Pendidikan Kesihatan di Kirby dan
Brisnford.
4. ZAMAN
4. ZAMANSELEPAS MERDEKA
SELEPAS MERDEKA
• Sukatan pelajaran PJ yang dihasilkan oleh
Maktab Perguruan Sultan Idris digunakan pada
tahun 1950-an dengan beberapa penyesuaian
dan pindaan.
• Sukatan ini dikaji semula dan pada tahun 1966,
sukatan untuk kanak-kanak lelaki dan
perempuan telah disiapkan.
• Sukatan pelajaran PJ mula disemak sekali lagi
dan dikeluarkan dalam dua bahasa iaitu bahasa
Melayu dan bahasa Inggeris (Wee Eng Hoe,1988)
• PJ digabungkan dengan pelajaran Kesihatan
dan dijadikan satu mata pelajaran teras yang
wajib diikuti oleh semua pelajar di sekolah
(Pusat Perkembangan Kokurikulum, 1992)
• Pada tahun 1977, UM memasukkan PJ ke
dalam kurikulum kursus diploma pendidikan
• Tujuannnya untuk melengkapkan bakal-bakal
guru siswazah dengan kemahiran dan
pengetahuan dalam pengajaran PJ
TAMAT