Anda di halaman 1dari 13

ASAS PERAKAUNAN &

PERNIAGAAN
(FOUNDATION TO ACCOUNTING & BUSINESS)

(RBTS3123)
RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

Rasional Kursus:
Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai
pengetahuan dan kemahiran dalam perniagaan dan
keusahawanan yang merupakan sebahagian daripada
kandungan kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi
RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

BIL MAKLUMAT KURSUS CATATAN


1. Nama Pensyarah Akademik 6 RBT 1 : EN. KHIR JOHARI B. PENSYARAH
MOHD ALI DARI JAB.
6 RBT 2 : EN. T. SHANMUGAM PENGAJIAN
6 RBT 3 : EN. SHAHARUDIN B. PERDAGANGAN
SAAD

2. Jumlah Jam Pembelajaran Kuliah : 2 jam (30 jam/sem)


Tutorial : 1 jam (15 jam/sem)
Jum. Kredit : 3
3. Prasyarat Kursus Tiada
4. Mod Penyampaian Kursus Kuliah & Tutorial + SLT
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


1. menjelaskan isu dan cabaran semasa yang mempengaruhi prestasi
perniagaan;
2. menyediakan penyata kewangan bagi organisasi perniagaan;
3. menghasilkan Rancangan Pemasaran untuk organisasi perniagaan melalui
rujukan pelbagai sumber maklumat;
4. mereka bentuk laman sesawang untuk pemasaran produk perniagaan;
5. menilai sumbangan keusahawanan kepada pembangunan negara.
SINOPSIS KURSUS

Kursus ini berfokuskan kepada perniagaan dan keusahawanan, rancangan


pemasaran, perakaunan kewangan, pengenalan kepada perakaunan
pengurusan, perniagaan elektronik (e-Dagang), dan keusahawanan dan
perniagaan kecil.
This course focuses on the direction and challenges in business and entrepreneurship,
marketing plans, financial accounting, introduction to management accounting, electronic
commerce (e-commerce), and entrepreneurship and small business.
KAEDAH & JENIS PENTAKSIRAN

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan Catatan

Merangkumi semua tajuk


Ujian Bertulis Peperiksaan Akhir 40%
pembelajaran

Perakaunan Kewangan &


Kuiz 10%
Perakaunan Pengurusan

Kerja Kursus Projek 20% e-Dagangan/


mereka bentuk laman
Laporan Projek 30% sesawang
KERANGKA KURSUS/MODUL (M1)
KERANGKA KURSUS/MODUL (M2)
KERANGKA KURSUS/MODUL (M3-9/7M)
KERANGKA KURSUS/MODUL (M10)
KERANGKA KURSUS/MODUL (M11)
KERANGKA KURSUS/MODUL (M12-13)
KERANGKA KURSUS/MODUL (M14-15)