Anda di halaman 1dari 27

KURSUS KEGURUAN

01 RABIUL AKHIR 1439H


20 DISEMBER 2017
RABU
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN (PdP)
BERKESAN
PENGALAMAN MENJADI GURU:
MULA: 16.6.1979
TAMAT: 27.01.2016

16 TAHUN DI SEKOLAH MENENGAH


20 TAHUN 6 BULAN DI SEKOLAH RENDAH
SR: KAMU MESTI BELAJAR!!!
SM: KAMU NAK BELAJAR ATAU
TAK MAHU BELAJAR???
K/U: LANTAK ENGKAULAH!
(DALAM HATI)
GURU MEMBETULKAN MURID
BUKAN SEPERTI MEMBETULKAN
KESALAHAN DI ATAS KERTAS
PEPERIKSAAN.

GURU MENDIDIK SUPAYA BERILMU


DAN BERAKHLAK.
DIA TIDAK SIBUK DENGAN APA YANG
DIA DAPAT TETAPI MENGUTAMAKAN
APA YANG MURID PATUT KUASAI.
DIA TIDAK PERNAH MERUNGUT
ATAU HILANG SEMANGAT KERANA
TIDAK DIBERI ANUGERAH.
ILMU MENGENAI JIWA ATAU
FIKIRAN MANUSIA:
BAYI
KANAK-KANAK (7 – 12 THN)
AWAL REMAJA (13 - 15 THN)
REMAJA (16 – 21 THN)
GURU PERLU ARIF CORAK PEMIKIRAN KANAK-
KANAK:
1.Kanak-kanak suka
-Dihargai (dipuji secara lisan; hadiah; …)
-Bertanya
-Disayangi
-Dipujuk
-……….
GURU PERLU ARIF CORAK PEMIKIRAN KANAK-
KANAK:
2 Kanak-kanak tidak suka
-Dimarah/herdi/tengking/ …..
-Paksa membuat sesuatu
3 Kanak-kanak mudah takut dan
berpanjangan
4Kanak-kanak suka berterus terang dan jujur
DI SEKOLAH RENDAH: IBU BAPA
DI SEKOLAH MENENGAH: RAKAN
*Pengaruh guru terhadap murid di
sekolah rendah sangat besar.
Mereka lebih percaya kepada guru.
Jadi jika guru silap mendidik maka
kesannya amat besar terhadap
masa depannya.
TERDAPAT DUA BELAS ( DAPATAN
DRP JEMAAH NAZIR KPM) ASPEK
YANG PERLU DIBERI PENEKANAN
OLEH GURU-GURU SUPAYA PdP
MENJADI MENARIK DAN MURID
DAPAT MENERIMA, MEMAHAMI DAN
MENGAPLIKASI APA YANG
DIPELAJARI.
* Guru berjaya menyampaikan isi pelajaran sesuai
dengan objektif pelajaran.
* Guru dapat menjelaskan konsep/fakta atau memberi
jawapan dengan yakin, jelas dan tepat.
* Guru menghuraikan isi pelajaran dengan
mengaitkannya dengan situasi semasa atau pengalaman
murid.
* Guru berkemahiran meningkatkan isi pelajaran
mengikut potensi murid.
* Guru memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif
untuk proses PdP.
* Guru berjaya mengawal tingkah laku murid dengan
menegaskan pematuhan pada peraturan serta memastikan
murid memberi tumpuan terhadap pelajaran.
* Guru menegur salah laku murid (jika berlaku) dengan serta-
merta tanpa menjejaskan maruah mereka.
* Susun atur kedudukan murid sesuai dengan aktiviti yang
dilaksanakan dan ruang kelas digunakan secara optimun
untuk tujuan pembelajaran.
* Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) yang disediakan meliputi
sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan
huraian sukatan pelajaran terkini (perlu study dan fahami apa
yang perlu diajar/difokus dalam sesuatu topik sblum merancang
pengajaran-bersesuaian dgn tahap pelajar) dan sesuai dengan
takwim persekolahan.
* Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan
berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam
bentuk perlakuan, boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan
murid. Aktiviti yang dirancang terarah untuk
mencapai objektif pelajaran.
* Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan
merujuk kepada objektif pelajaran.
* Refleksi PdP digunakan sebagai panduan untuk
merancang RPH yang seterusnya.
•Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid.
•Perlu fikirkan set induksi yg dapat meransang minat murid utk
mengikuti pembelajaran hingga ke akhir. Contoh- kaitkan dengan isu-
isu semasa, tayanganvideo,keratan akhbar,rakaman suara dll.
* Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan dan keupayaan murid.
* Aktiviti yang dilaksanakan berkait rapat dengan pengalaman atau
pengetahuan murid.
* Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas ( mudah kepada
kompleks, konkrit kepada abstrak ).
* Aktiviti yang dijalankan menarik dan menjurus kepada pencapaian
objektif pelajaran.
* Aktiviti pembelajaran merangsang pemikiran kreatif dan
kritis serta memupuk nilai dalam kalangan murid.
* Aktiviti pemulihan atau pengayaan dilaksanakan secara
terancang.
* Guru menyampaikan pelajaran dengan fleksible
mengikut situasi.
* Masa pelajaran digunakan secara optimum.
* Guru berkomunikasi dengan bahasa yang betul, mudah
difahami, sebutan yang jelas, tepat serta nada suara yang
sesuai.
* Guru berkemahiran mendengar dan memberi maklum
balas yang relevan secara lisan atau bukan lisan dengan
berkesan.
* Guru berjaya memotivasikan murid dengan memberi
pujian atau galakan.
* Guru memilih/menyediakan sumber pendidikan yang
sesuai, menarik dan merangsang pemikiran murid.
* Penggunaan sumber pendidikan mewujudkan suasana
pembelajaran yang lebih menarik dan meningkatkan
minat murid untuk terlibat dalam pembelajaran.
* Guru memberi penekanan kepada cara penggunaan yang
betul dan aspek keselamatan dalam penggunaan sumber
pendidikan yang berkaitan.
* Hampir keseluruhan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti
pembelajaran seperti pembincangan/memberi respons
terhadap soalan guru /membuat catatan /membuat gerakan
fizikal atau arahan lain guru.
* Hampir keseluruhan murid berinteraksi secara aktif dalam
pelbagai hala seperti murid dengan murid, murid dengan guru
atau murid dengan bahan.
•Hampir keseluruhan murid memberi tumpuan terhadap
pelajaran sepanjang waktu pembelajaran
•Penglibatan terbaik jika murid boleh berkongsi maklumat yang
mereka perolehi melalui carian di internet dll dgn rakan yang
lain
* Murid dapat memberi respons
dengan tepat terhadap arahan/soalan guru.
* Murid memberi pandangan atau idea yang sesuai dan
berkaitan tajuk pelajaran,
* Murid berupaya melakukan tugasan secara akses
kendiri,terarah kendiri atau kadar kendiri.
* Hampir keseluruhan murid dapat
mencapai objektif pembelajaran.
* Guru mengemukakan soalan yang mudah difahami, bertumpu,
bercapah, meliputi pelbagai aras kognitif dan
disebarkan ke seluruh kelas. Beri masa utk murid berfikir
sejenak.
* Guru memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid.
* Soalan yang dikemukakan berjaya meningkatkan minat
keseluruhan murid untuk terlibat dalam PdP.
•Soalan yang dikemukan dapat mencetuskan pemikiran kreatif
dan kritis murid.
•Antara kelemahan guru yang dapat dikesan semasa proses
penyeliaan.
* Guru menggunakan pelbagai kaedah untuk membuat
penilaian formatif semasa PdP untuk mengukur dan
mengesan kemajuan murid serta memastikan objektif/hasil
pembelajaran tercapai.
•Guru menggunakan maklum balas penilaian formatif untuk
tindakan pembetulan/penambahbaikan segera dalam PdP.
•Antara kelemahan guru – tidak memberi
penekanan/kesimpulan diakhir proses pdp
* Hasil kerja murid disemak secara konstruktif dan konsisten.
* Hampir keseluruhan murid menghasilkan tugasan atau
latihan dengan kemas serta mematuhi format dan
prosedur.
* Hampir keseluruhan murid menyiapkan semua tugasan
atau
latihan yang diberikan.
* Hampir keseluruhan murid melakukan pembetulan
tugasan atau latihan secara kosisten.
* Jumlah dan kekerapan tugasan atau latihan yang dibuat
sesuai dengan keupayaan murid.
* Guru menunjukkan semangat dan kesungguhan dalam
menyampaikan pelajaran.
* Guru prihatin terhadap pendidikan murid dan bersikap
adil serta bertimbang rasa terhadap setiap murid dalam
kelasnya.
* Guru menepati masa.
* Guru bersikap mesra, sabar dan mudah didekati.
* Guru memperlihatkan perwatakan positif dan
mengamalkan nilai murni yang boleh dicontohi murid.
LANGKAH:
1. Menulis KONSEP yang akan diajar.
2. Menyuruh murid-murid mengemukakan SOALAN
berkaitan.
- guru menulis di papan putih
3. Mencari JAWAPAN kepada soalan-soalan di atas
- daripada murid
- dari buku teks
- dari BBM yang disediakan oleh guru
4. Penilaian formatif – contoh: lembaran kerja
5. Guru membuat rumusan untuk menguatkan kefahaman
6. Latihan Pengukuhan – Kerja Rumah
SEKIAN
TERIMA KASIH