Anda di halaman 1dari 8

Penerimaan Inovasi

Atribut/ciri
inovasi

Peranan agen Jenis keputusan


perubahan inovasi
Faktor-faktor
penerimaan
Inovasi
pendidikan
menurut
Havelock (1971)

Sifat semulajasi Saluran


sistem sosial komunikasi
Ekonomi

Atribut Inovasi
Idea, amalan atau
bahan lebih baik Status sosial
daripada sedia ada.
Sejauhmana hasilan atau Kemudahan dan
kesan sesuatu inovasi kepuasan
dapat diperhatikan oleh
guru dan pelajar Kelebihan
relatif
Sejauhmana inovasi selari dengan
pengetahuan/kemahiran, keperluan
dan budaya murid dan guru

Mudah untuk
Keserasian
pemerhatian
Ciri-ciri
Inovasi
yang
mudah
diterima Sejauhmana inovasi
dianggap susah untuk
difahami dan digunakan
Inovasi yang boleh
dicuba dapat menarik
minat, memberi Mudah untuk
Kerumitan
percubaan
kepuasan dan memberi
keyakinan
Jenis keputusan
Keputusan pilihan
Dibuat oleh seseorang individu tanpa mengambilkira
keputusan individu lain dalam organisasi berkenaan

Keputusan kumpulan
Keputusan sebulat suara ahli-ahli dalam sesuatu
organisasi

Keputusan pihak berkuasa


Dibuat oleh seseorang yang berkedudukan tinggi dan
berpengaruh
Saluran komunikasi

Promosi

Media (telekomunikasi
dan bahan bercetak)
yang sesuai boleh
digunakan untuk
menyebarkan inovasi
Sistem sosial
Masyarakat tradisional Masyarakat moden

Kurang orientasi untuk menerima Mempunyai sikap positif terhadap


perubahan pembaharuan serta teknologi baru.

Hubungan antara ahli-ahli dalam Pemikiran dan hubungan antara


organisasi adalah bercorak peribadi ahli adalah lebih rasional dan
dengan berlandaskan kepada tersusun bukan dipengaruhi oleh
tingkah laku yang lembut dan emosi.
bersopan santun.

Kurang hubungan dengan pihak Mempunyai pandangan yang luas


luar. dan boleh berhubung dengan
masyarakat luar dan menerima
idea barn
tiada kebolehan untuk mengubah Boleh mengubah peranan dan
peranan atau memahami orang lain menyesuaikan diri dengan peranan
terutama orang luar yang baru.
membawa perubahan. Kadar perubahan
organisasi tradisional
lebih lambat
berbanding organisasi
moden
Peranan agen perubahan
Mengikut Rogers dan Shoemaker (1971) terdapat tujuh
peranan yang boleh menjayakan sesuatu inovasi:
a) Membangkitkan keperluan dan semangat untuk
perubahan.
b) Menwujudkan dan mengeratkan hubungan dengan
penerima dan pengguna inovasi.
c) Mendiagnos masalah dan keperluan pengguna.
d) Membangkitkan kesedaran serta menerangkan
matlamat perubahan.
e) Menyusun dan menjalankan aktiviti-aktiviti perubahan
pembaharuan.Penggunaan Teknologi
f) Menstabilkan perubahan pembaharuan serta berusaha
mengekalkannya.
Peringkat penerimaan inovasi

1 2 3
Inovasi jenis pilihan Hampir 50% pengikut
Sebanyak 5%
sendiri diperkenalkan majoriti lewat (golongan
pengguna awal (guru-
oleh golongan perntis pengikut bukan
guru mata pelajaran)
(2%@3% sahaja pemimpin) menerima
menerima inovasi
menerima) inovasi

Sesuatu inovasi boleh


dikatakan diterima dan 5 4
dilaksana (adoption
Pada peringkat akhir,
and diffusion) setelah
inovasi telah diterima
lebih 84% menerima Hampir 84% pengikut
sepenuhnya walaupun
dan mengamalkan majoriti lewat menerima
terdapat dologan
inovasi itu inovasi.
penentang iaitu
pengikut lembab.