Anda di halaman 1dari 15

PENGAJARAN GEOMETRI - RUANG

Disediakan oleh:
Joyce Ho Jen Yhee
Lilian Lam Lee Yan
Mindy Lim Mim
KONSEP ASAS RUANG

 Titik: Sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi


tidak mempunyai ukuran
 Garis lurus: dua titik yang bersambung antara
satu sama lain.
GARIS SELARI
a

Jarak yang sama

b
 Lihat sisi a dan b yang bertentangan pada
papan putih di sebelah. Jarak di antara
kedua-duanya adalah sama.
 Kedua-dua garis ini adalah garis selari.
GARIS SERENJANG
b

 Lihat garis a dan garis b pada gambar di


atas.
 Dua garis lurus yang bersilang pada sudut
tegak ialah Garis Serenjang.
JENIS SUDUT

Sudut Tegak Sudut Tirus Sudut Cakah

Terbentuk pada
bucu segi Lebih kecil Lebih besar
empat tepat daripada daripada
sudut tegak sudut tegak
POLIGON
 Bentuk dua dimensi yang mempunyai tiga sisi lurus atau
lebih.
 Tiada sisi melengkung

Pentagon Heksagon Heptagon Oktagon


- 5 sisi lurus - 6 sisi - 7 sisi lurus - 8 sisi lurus
lurus
- 5 bucu - 7 bucu - 8 bucu
- 6 bucu - 7 sudut
- 5 sudut - 8 sudut
- 6 sudut
POLIHEDRON
 Polihedron adalah yang solid, gambar tiga dimensi yang
terdiri dari wajah.
 Setiap wajah adalah sebuah poligon.
SALAH KONSEP DAN
KESILAPAN UMUM DALAM RUANG

Miskonsepsi 1:
 Murid-murid tidak dapat membezakan antara bentuk
2D dan 3D.

Sfera Bulatan
SALAH KONSEP DAN
KESILAPAN UMUM DALAM RUANG

Miskonsepsi:
 Murid keliru untuk mengenalpasti antara segi tiga
sama sisi dan segi tiga sama kaki.
AKTIVITI 1: TATABAHASA DAN CIRI-CIRI BENTUK 3D

 Guru mengaitkan bentuk yang dipelajari dengan bentuk yang


terdapat dengan persekitaran murid.

 Guru menyediakan 6 bongkah berbentuk 3D. Wakil setiap


kumpulan iaitu pelari diminta untuk tampil ke hadapan untuk
mengambil setiap bentuk 3D yang disediakan.

 Guru meminta murid untuk berbincang sifat-sifat bentuk 3D yang


ada pada kumpulan mereka. Guru juga mengedarkan papan
kumpulan untuk menulis jawapan yang mereka perolehi. Guru
meminta pencatat dari setiap kumpulan untuk mencatatkan
dapatan yang mereka perolehi
 Setelah perbincangan selesai bagi setiap kumpulan, guru
meminta pengulas setiap kumpulan untuk menyatakan
permukaan yang terdapat pada setiap bentuk 3D yang
diberikan. Guru juga menyoal mengenai permukaan rata dan
permukaan melengkung.
 Guru bersoal jawab dengan murid hasil dapatan melalui
perbincangan mereka mengenai sifat-sifat bentuk 3D yang
disediakan
AKTIVITI 2: SUDUT TEGAK, SUDUT TIRUS DAN
SUDUT CAKAH

 Guru menerangkan maksud sudut dan


memperkenalkan jenis-jenis sudut..
 Murid mengikut gerakan guru untuk membentuk
sudut-sudut dengan pergerakan tangan.
 Murid menggunakan penyedut minuman untuk
membentuk sudut berdasarkan kad imbasan yang
diberi.
 Murid menyelesaikan lembaran kerja yang
diedarkan.
AKTIVITI 3: BENTANGAN BENTUK 3D

 Murid diagihkan kepada kumpulan


 Setiap kumpulan diberikan satu model bentuk 3D.
 Murid perlu berbincang mengenai sifat-sifat bentuk
3D tersebut.
 Wakil kumpulan diminta untuk menerangkan hasil
perbincangan
 Murid diminta membuka model 3D dan lukis
bentangannya.
AKTIVITI 4: PENGIRAAN LUAS

 Guru membimbing murid mencari luas


segiempat menggunakan petak kecil yang
berukuran 1 cm2.
 Murid membilang petak yang diwarnakan.

 Murid dibimbing mencari luas segiempat


dengan menggunakan formula luas, Luas = P x
L.
SEKIAN,
TERIMA KASIH.