Anda di halaman 1dari 4

APAKAH MAKSUD ILMU?

Pengetahuan Merupakan
mengenai sesuatu perkataan arab
bidang yang iaitu ‘alima yang
disusun secara bererti
bersistem mengetahui
menurut kaedah
tertentu yang Ilmu atau perbuatan
yang bertujuan
dapat digunakan
untuk untuk
menerangkan mengetahui
bidang ilmu sesuatu dengan
tersebut sebenarnya.
PERBEZAAN PENGERTIAN ILMU ISLAM DAN BARAT
ISLAM BARAT
Islam mengabungkan agama dan ilmu. Dalam pengertian barat moden, ilmu
Tiada penentangan antara agama dan ilmu hanyalah merujuk kepada pengenalan atau
dalam islam malah agama itu sendiri persepsi yang jelas tentang fakta. Fakta
dianggap sebagai ilmu dan ilmu adalah pula merujuk kepada perkara-perkara yang
agama. Istilah ilmu merangkumi pelbagai boleh dilihat dan dirasai oleh pancaindera
perkara antarnya Al-quran, Syariah, Sunnah zahir dan bersifat empiris. Kewujudan
Iman dan lain-lain.Ilmu merupakan teras perkara lain diluar keupayaan pancaindera
dalam sistem pendidikan islam. Penekanan tersebut dianggap bukan fakta dan tidak
terhadap ilmu jelas terdapat dalam Al- termasuk dalam bidang ilmu. Mengikut
Quran dan Sunnah. Selain itu, mendapat pandangan mereka secara auti matrik
pengiktirafan Allah sebagai sumber tertinggi ajaran agma terkeluar daripada takrif atau
ilmu pengetahuan manusia wahyu terawal ruang ilmu dan dianggap sebagai
yang telah diturnkan kepada nabi kepercayaan semata-mata.
Muhammad saw.