Anda di halaman 1dari 10

KEMAHIRAN KOMUNIKASI


Pelajar haruslah mempunyai literasi terhadap maklumat dan media atau lebih mudah
lagi disebut celik IT.
• Selaras dengan kemajuan teknologi dan sistem komunikasi yang bertambah canggih
dengan adanya internet dan jalur lebar, maka ini mendorong kepada pengukuhan
kemahiran berkomunikasi yang lebih berkesan.
• Komunikasi yang berkesan juga boleh membantu pelajar abad ke-21 dalam memperoleh
ilmu matematik dengan lebih meluas dalam dunia tanpa sempadan.
• Kemahiran komunikasi adalah amat penting bagi membolehkan pelajar membuat
pertukaran pemikiran dan idea menerusi lisan dan tulisan semasa menyelesaikan
masalah matematik.
Murid boleh berkomunikasi di dalam kelas atau secara atas talian dengan
menggunakan bahan seperti pembentangan , penggunaan kertas mahjong,
powerpoint, gambar rajah melalui “Google drive” atau “Schoology”.

• Ini bagi menyampaikan ilmu yang mereka memahami daripada pembelajaran


dan berkongsi pengetahuan mereka dengan rakan-rakan mereka
KEMAHIRAN KOLABORATIF
• Melalui kemahiran ini pelajar akan mempunyai semangat juang dan keterampilan diri yang
unggul, serta mampu untuk berkolaborasi dengan rakan sekelas yang lain.
• Perkembangan kemahiran ini juga perlu bersifat terarah kendiri dengan cara setiap
pelajar belajar mengikut aras kebolehan masing-masing.
• Kemahiran ini juga membolehkan pelajar-pelajar bekerjasama dalam beberapa pasukan
untuk mencapai sesuatu matlamat.
CONTOH
• Murid berkolaborasi dalam pembelajaran berlangsung dengan aktiviti
berkumpulan.
• Aktiviti simulasi dapat dijalankan dengan melibatkan aktiviti jual beli
dalam tajuk wang.
• Banyak strategi yang boleh digunapakai seperti gallery walk, think-pair-
share.
KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS
• Pemikiran kritis merupakan sejenis pemikiran yang bersifat terbuka dalam menerima sesuatu
idea atau pendapat dan berupaya untuk cuba mempertimbangkan idea itu semula dengan
menganalisis semula ia secara kritis dengan mengambil kira pelbagai sudut dan aspek.
• Seseorang pelajar tidak harus menerima sesuatu perkara tanpa menilainya terlebih
dahulu.
• Oleh sebab itu, pemikiran kritis adalah sangat penting supaya pelajar dapat menapis dan
menilai kebenaran sesuatu perkara yang diperoleh.
• Kemahiran pemikiran kritis membantu pelajar membuat keputusan dan menyelesaikan
masalah di samping membantu pelajar membuat banding beza, mengkategori,
menghuraikan dan membuat rumusan serta ramalan.
KEMAHIRAN PEMIKIRAN KREATIF
• Kemahiran pemikiran kreatif adalah keupayaan seseorang untuk mencipta atau
menghasilkan sesuatu yang baru dan pada masa yang sama mampu mengolah dan
mengembangkan sesuatu idea matematik.
• Melalui pembelajaran abad ke-21, guru–guru mampu menghasilkan pelajar yang berani
menghasilkan idea-idea kreatif di samping sanggup menerima risiko dan kritikan orang lain.
• Pemikiran kreatif juga membantu pelajar menghasilkan idea matematik serta mereka cipta
untuk menghasilkan sesuatu yang baharu seperti rumus yang sesuai.
• Kemahiran pemikiran kreatif membantu pelajar membuat keputusan dan menyelesaikan
masalah.
• Melalui kemahiran ini pelajar mampu untuk menjana dan menghasilkan idea, membuat
hipotesis, mensintesis dan membuat hubung kait.
Penggunaan tools seperti I think, peta minda, soalan KBAT juga
mampu menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif