Anda di halaman 1dari 42

FAIL REKOD

PERSEDIAAN
MENGAJ AR
NAMA GURU __________________________________

GRED/JAWATAN __________________________________

NO. FAIL __________________________________

NAMA SEKOLAH __________________________________

KELAS YANG DIAJAR __________________________________


Falsafah pendidikan
kebangsaan
“PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA
BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI
POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU
UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN
HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN
JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN
KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN
RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN,
BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK MULIA,
BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI
KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN
TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN
MASYARAKAT DAN NEGARA.”
Surat pekeliling
ikhtisas
Misi dan visi jpn
*ikut negeri masing-masing
VISI
Copy paste disini

MISI
Copy paste disini

MATLAMAT
Copy paste disini
kandungan
PERSEDIAAN MENGAJAR

BUTIR DIRI GURU

FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN

TAKWIM SEKOLAH

JADUAL WAKTU
KELAS/PERSENDIRIAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SENARAI TUGAS

PENYELIAAN BERFOKUS

CATATAN

REKOD PRESTASI MATA PELAJARAN

SASARAN PENCAPAIAN TAHUNAN


SEKOLAH: …………………………………………………….
NAMA GURU
1 DARI HINGGA
2 DARI HINGGA
3 DARI HINGGA

TAHUN/
MATA PELAJARAN DIAJAR JUMLAH MASA
TINGKATAN
1
2
3
4
5
6
7

TERAS PERKHIDMATAN ETIKA KERJA ISLAM


 Berazam meninggikan mutu perkhidmatan  Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada
 Bekerja dengan penuh tanggungjawab berusaha Allah
mengikis sikap mementingkan diri  Bekerja dengan ikhlas dan amanah
 Berkhidmat dengan penuh muhibah dan  Bekerja dengan tekun dan cekap
kemesraan  Bekerja dengan semangat gotong-royong dan
 Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat berpadu fikiran
dan pembangunan negara  Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia
 Bekerjasama dalam membanteras kelemahan sejagat
dan musuh-musuh negara
 Berpegang teguh kepada ajaran agama
BUTIR DIRI GURU
NAMA : …………………………………………………….. TARIKH MENGAJAR DI SINI : ………………………….

NO. FAIL PERIBADI : (SEKOLAH) ……………………… NAMA SEKOLAH TERDAHULU : ……………………...


(JPN) ……………………… ……………………………………………………………….
NO. KAD PENGENALAN : ……………………………….. ……………………………………………………………….
WARNA : …………………………………………………...
……………………………………………………………….
JANTINA : ……………………………………………….....
……………………………………………………………….

BANGSA : ………………………………………………….. KURSUS-KURSUS YANG TELAH DIHADIRIPADA


WARGANEGARA : ……………………………………….. TAHUN SEMASA
AGAMA : …………………………………………………….
………………………………….TARIKH………………….
………………………………….TARIKH………………….
TARIKH LAHIR : ……………………………………………
NO. SURAT BERANAK : …………………………………. ………………………………….TARIKH………………….
TARAF PERKAHWINAN: ………………………………….TARIKH………………….
KAHWIN / BUJANG / DUDA / JANDA …………….......... ………………………………….TARIKH………………….

NAMA SUAMI / ISTERI : ………………………………….. TUGAS-TUGAS KOKURIKULUM


ALAMAT MAJIKAN SUAMI / ISTERI : …………………..
……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
TARIKH PERLANTIKAN : ………………………...……….
(SEMENTARA / TETAP / GST / GSTT) ……………………………………………………………….
TARIKH PENGESAHAN JAWATAN : …………………... ……………………………………………………………….

TARIKH MASUK KE JAWATANBERPENCEN: LAIN-LAIN KENYATAAN


………………………………………………………………... a. NO. SIJIL PENDAFTARAN GURU : ………..…….
KELULUSAN b. NO. KWSP : ………………………………………….
a. AKADEMIK : ………………………………………..…. c. NO. CUKAI PENDAPATAN : ……………………….
b. IKHTISAS : ………………………………………..……
d. NO. AKAUN PINJAMAN PERUMAHAN:
KATEGORI : ……………………………………………….. …………………………………………………………
e. NO. GAJI : …………………………………………..
OPSYEN : ………………………………………………......
f. NAMA BANK : ………………………………………
NO. AKAUN : ……………………………………….
g. ALAMAT RUMAH
…………………………………………………………
…………………………………………………………
FOKUS
PENGURUSAN
PENDIDIKAN
PENGETUA DAN GURU BESAR YANG BERKESAN

SEKOLAH YANG BERKESAN

GURU YANG PROFESIONAL

KURIKULUM YANG RELEVAN

SISTEM PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

PEMBINAAN INFRASTRUKTUR SOKONGAN


PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PEMBINAAN INSTITUSI PERANCANGAN PENYELIDIKAN

PEMBINAAN SISTEM INSTITUSI PELAKSANAAN DAN


PEMANTAUAN YANG BERKESAN : SISTEM
PENTADBIRAN

PEMBANGUNAN STAF YANG KOMPREHENSIF

PEMBINAAN HUBUNGAN LUAR DAN MASYARAKAT


KALENDAR 2018
TAKWIM
PERSEKOLAHAN
& SEKOLAH
JADUAL WAKTU
KELAS/PERSENDIRIA
N
RANCANGAN
PELAJARAN
TAHUNAN
RANCANGAN
PELAJARAN
HARIAN
SENARAI TUGAS
GURU
BAHAGIAN A

TUGAS 1 : KURIKULUM
Mata Pelajaran Kelas Minit/Minggu Bil.
Murid 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

TUGAS 2 : TUGAS-TUGAS KHAS / PENTADBIRAN


2.1 2.4
2.2 2.5
2.3 2.6

TUGAS 3 : KOKURIKULUM
3.1 3.4
3.2 3.5
3.3 3.6

TUGAS 4 : HAL EHWAL MURID


4.1 4.4
4.2 4.5
4.3 4.6

BAHAGIAN B KEGIATAN DAN SUMBER (SUMBANGAN LUAR)

1.SUKAN :
2.PERTUBUHAN :
3.SUMBANGAN KREATIF :
5.4
5.5
PENYELIAAN
BERFOKUS
CATATAN

Anda mungkin juga menyukai