Anda di halaman 1dari 14

Model Kurikulum Stenhouse

Model Kurikulum Stenhouse

Kurikulum sebagai Proses;


 Kurikulum bukan bersifat fizikal tetapi merupakan interaksi
di antara guru, pelajar dan ilmu pengetahuan;
 Kurikulum merupakan apa yang sebenarnya berlaku di
bilik darjah serta persedian-persedian yang dilakukan,
dan menilai;
Model Kurikulum Stenhouse

Menawarkan untuk: Proses Perancangan:


prinsip pemilihan kandungan: apa yang perlu diajar
dan dipelajari
 prinsip pembentukan strategi pengajaran:
bagaimana ia patut diajar dan dipelajari
 prinsip menentukan susunan pengajaran
kandungan dan cara akan berkembang maju
apabila guru dan pelajar berinteraksi dan bukannya
menentukan objektif tingkah laku yang ketat
Fokus utamanya ialah terhadap proses interaksi
(perubahan tumpuan daripada pengajaran kepada
pembelajaran: bagi guru, proses pembelajaran diberi
penekanan yang utama)
Kekuatan dan Kelemahan Model
Kurikulum Stenhouse
Persamaan Model Stenhouse dengan KSSR

Pemilihan strategi mengajar, bagaimana


mempelajari sesuatu

Pelaksanaan kurikulum dalam konteks


sekolah, murid dan persekitaran yang
berbeza-beza

Peranan yang aktif oleh kedua-dua guru


dan murid.
Persamaan Model Stenhouse dengan KSSR

Menekankan kemahiran belajar

Menekankan kepada beberapa aktiviti yang


penting dan berguna untuk kehidupan
Persamaan Model Stenhouse dengan KSSR

Interaksi antara guru dengan murid,


murid dengan murid dan guru
dengan bahan

Menitikberatkan pengajaran dan menggalakan


peranan tambahan guru sebagai penyelidik dengan
tujuan meningkatkan kemahiran guru tersebut
Model proses stenhouse Aspek KSSR

Kementerian Pendidikan
Lawrence Stenhouse Pengasas
Malaysia

• Menitikberatkan Objektif • melahirkan insan yang


interaksi guru, seimbang, berfikiran
kreatif, kritis dan inovatif
pelajar dan ilmu
melalui tunjang-tunjang
pengetahuan komunikasi, sains dan
teknologi,
• Menitikberatkan perkembangan fizikal
proses pengajaran dan estetika,
guru keterampilan diri,
kemanusiaan dan
kerohanian, sikap dan
• Mementingkan Hasil nilai
Model proses stenhouse Aspek KSSR
• Dinamik Isi kandungan •Isi mata pelajaran
•Matlamat dan objektif
• Adanya interaksi pembelajaran/hasil
pembelajaran yang
dihasratkan melalui
mata pelajaran
tersebut.

• Mempunyai Sains dan • Menitikberatkan


andaian bahawa teknologi tentang elemen dan
pelajar memberikan inovasi,
respons yang terus keusahawanan serta
dan unik terhadap Teknologi Maklumat
pembelajaran. dan Komunikasi (ICT)
Model proses stenhouse Aspek KSSR
• Lebih bergantung kepada Kandungan Kurikulum • Mempunyai dokumen
guru tetapi berasaskan standard kurikulum tersendiri
pelajar
• Guru mesti mengikut objektif
• Guru mesti memilih isi standard kurikulum itu
kandungan dari segi kriteria
dan tidak perlu bergantung
kepada objektif

• Lebih kepada individu • Perkembangan Fzikal & • Perkembangan jasmani dan


Estetika kesihatan
• Menekankan kemahiran
belajar • Pemupukan daya imaginasi,
kreativiti, bakat dan
• Hasil pendidikan- dari apreasiasi.
perkembangan intelek dan
kognitif

• Aktiviti murid
Sekian,
Terima Kasih!