Anda di halaman 1dari 46

JFP312 KEWANGAN KEUSAHAWANAN DAN

MODAL TEROKA

Pengurus kursus : Dr. Rafisah Mat Radzi


No. Telefon : 04-6532314
E-mail : rafisah@usm.my
Pejabat : PPPJJ, No.104 (Tingkat 1)

1
JFP312KEWANGAN KEUSAHAWANAN DAN
MODAL TEROKA

Kandungan kursus
Kursus ini memberikan pendedahan berkaitan modal teroka
sebagai panduan kepada pelajar memahami konsep ekuiti
persendirian dan bagaimana modal teroka membantu
usahawan bagi memulakan perniagaan. Kursus ini juga
menjelaskan risiko dan pulangan dari modal teroka terhadap
perubahan dalam kitaran industri.

2
JFP312KEWANGAN KEUSAHAWANAN DAN
MODAL TEROKA

PENILAIAN KURSUS

Tugasan** : 20%
Peperiksaan Berterusan : 20%
Peperiksaan Akhir : 60%

** tajuk tugasan akan dimaklumkan dalam portal.


Sila cari ahli kumpulan di ruangan forum yang telah
disediakan. Satu kumpulan: 5 – 7 orang.

3
JFP312KEWANGAN KEUSAHAWANAN DAN
MODAL TEROKA
Kuliah Bab Topik

Sidang Video 1 1 Pengenalan: modal teroka


2 Kitaran ekuiti persendirian

Sidang Video 2 3 Menangani sumber dan menilai modal teroka


4 Perletakan nilai

Sidang Video 3 5 Menangani pentrukturan modal teroka


6 Selepas perolehan modal teroka

Kursus Intensif 1 7 Kecairan – antara perolehan dan keluar pasaran

Kursus Intensif 2 8 Globalisasi dalam modal teroka


9 Pulangan dan risiko

Peperiksaan Berterusan
Tarikh akan diumumkan dalam portal
Sidang Video 4 10 Kesan ‘private’ ekuiti terhadap masyarakat
11 Pengurusan firma ‘private’ ekuiti – pekerja, kedudukan dan budaya

Sidang Video 5 12 Skala dan pembangunan institusi


13 Kitaran industri – ‘boom’ dan ‘bust’

Sidang Video 6 14 Penamatan dalam modal teroka

Peperiksaan Akhir
Tarikh akan diumumkan dalam portal 4
JFP312KEWANGAN KEUSAHAWANAN DAN
MODAL TEROKA

Rujukan Utama
Venture Capital, Private Equity and the Financing of Entrepreneurship
oleh Josh Lerner, Ann Leamon dan Felda Hardymon (2012), John Wiley & Sons,
Inc. USA

Rujukan Tambahan
Gladstone, D., G. L. , (2001) ,Venture Capital Handbook: Revised and Updated Edition,
U.S.A.,Prentice Hall FTR.

Allen, R. K. , (2012), launching New Ventures : an Entrepreneurial Approach,


6th Ed.,South-Western, Cengage, Australia.

www2.accaglobal.com/pubs/uk/members/publications/guides/tax/VCTs.doc

5
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

OBJEKTIF

Pelajar dapat menerangkan


1. Jenis-jenis ekuiti
2. Maksud modal teroka
3. Konsep modal teroka

6
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Pengenalan
Mengapa firma perlukan modal?
1. Firma yang baru memulakan perniagaan memerlukan
modal yang besar. Pembiayaan projek atau inovasi
adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh usahawan,
terutamanya usahawan kecil dan sederhana yang tidak
mempunyai modal yang cukup di awal peringkat
perniagaannya. Syarat pinjaman bank yang agak ketat
dan konservatif tidak dapat membantu bakal usahawan
yang hanya mempunyai idea dan tidak mempunyai
cagaran atau jaminan bagi pinjamannya atau laporan
kewangan syarikat yang baik.

7
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

2. Modal diperlukan untuk meneruskan operasi syarikat


3. Syarikat yang sedang beroperasi dan hampir bankrap
juga perlukan sumber pembiayaan untuk penstrukturan
semula syarikat.

Apakah maksud modal?


merupakan apa juga bentuk kekayaan yang digunakan untuk
menghasilkan lebih banyak kekayaan kepada entiti
perniagaan. Modal tidak semestinya wang kerana ianya boleh
terdiri dari pelbagai jenis aset tetap.

8
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Sumber –sumber modal


(i) Sumber pembiayaan modal ekuiti
- mewakili pelaburan peribadi milik perniagaan
- dikenali sebagai modal risiko kerana pelabur perlu
menanggung risiko kehilangan wang mereka jika
perniagaan gagal

(ii) Sumber pembiayaan modal hutang


Merujuk kepada sumber pembiayaan yang dipinjamkan
daripada pihak lain atau luar organisasi. Kebiasaannya modal
hutang akan dibayar bersama-sama dengan faedahnya
sekali.

9
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Sumber pembiayaan modal ekuiti


Dua jenis sumber pembiayan modal ekuiti

1. Ekuiti dalaman
- Merujuk kepada pemilik bagi modal baru, ekuiti datangnya
daripada modal asas dari pemilik asal, pelaburan sendiri

2. Ekuiti luaran
 Pelabur persendirian
 Penawaran awal
 modal teroka

10
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

 Pelabur persendirian
merupakan pelabur yang kaya raya dan mereka biasanya
usahawan atau individu yang mempunyai pengalaman dalam
perniagaan. Biasanya mereka membiayai usaha teroka baru
yang kecil dan berisiko. Selain dari terlibat dalam
menyediakan keperluan kewangan untuk penubuhan awal
perniagaan, mereka juga bertanggungjawab dalam
pertumbuhan perniagaan tersebut.

 Penawaran awal
syarikat yang disenaraikan di bursa dan mendapatkan modal
melalui penjualan saham kepada orang awam.

11
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Maksud modal teroka (venture capital)


 modal atau wang yang dilaburkan untuk syarikat usaha
niaga oleh pelabur yang bukan pemilik asal syarikat itu.

 modal yang datangnya dari sekumpulan pelabur individu


yang melabur kepada satu badan atau kumpulan
profesional yang membantu mereka membuat pelaburan
atau keputusan.

 Kegiatan pelaburan oleh pelabur luar ini dibuat bagi


tempoh jangka masa panjang. Oleh kerana perniagaan
modal teroka berisiko tinggi, pelabur mengharapkan
keuntungan yang tinggi bagi modal sumbangan mereka.

12
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA
Maksud modal teroka
 modal teroka (juga dikenali sebagai modal usaha niaga)
merupakan satu bentuk pembiayaan ekuiti yang
menumpukan pembiayaan kepada syarikat-syarikat yang
semakin berkembang, tidak tersenarai di pasaran saham
dan berorientasikan risiko. Syarikat teroka adalah “syarikat
yang terlibat dalam usaha berisiko tinggi atau yang
meneroka teknologi baru yang berkaitan dengan produk
yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan (BNM, 2000)
 Modal teroka bergiat dalam membiayai pelaburan berisiko
tinggi yang tidak dapat dibiayai oleh institusi perbankan.
Pembiayaan jenis ini biasanya tertumpu kepada bidang
berteknologi tinggi seperti industri bioteknologi, industri
robotik, dan usaha-usaha R&D berteknologi tinggi.

13
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Maksud modal teroka


 Istilah ini juga kadang-kadang digunakan untuk modal yang
digunakan bagi menyelamatkan sesebuah syarikat
(leverage buyouts). Modal yang sanggup dilaburkan oleh
pemiliknya di dalam perniagaan baru atau kecil yang
mana risiko kerugiannya adalah tinggi

 Jenis modal ekuiti persendirian yang disediakan untuk


syarikat yang belum matang tetapi mempunyai potensi
pertumbuhan tinggi. Pemodal teroka (venture capitalist )
adalah orang atau firma pelaburan yang membuat
pelaburan jenis ini dan mereka selalunya membawa
bersama kepakaran mereka ketika membuat pelaburan
dalam modal teroka.

14
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Pemodal teroka
 Pemodal teroka (venture capitalist) ialah mereka yang
menyediakan modal; individu, bank pelaburan dan institusi
yang mengkhususkan dalam menyediakan modal teroka.

 Pemodal teroka menjangka ada pelaburan mereka yang


berjaya dan ada yang gagal. Pemodal teroka menghadapi
risiko lebih tinggi untuk rugi daripada pelabur yang melabur
dalam perniagaan yang terbukti berjaya. Oleh kerana itu
pelabur modal teroka mahukan jangkaan keuntungan yang
lebih tinggi daripada pelaburan mereka.

 Jenis modal ekuiti persendirian yang disediakan untuk


syarikat yang belum matang tetapi mempunyai potensi
pertumbuhan tinggi.

15
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Pemodal teroka
 Pemodal teroka (venture capitalist ) adalah individu atau
firma pelaburan yang membuat pelaburan jenis ini dan
mereka selalunya membawa bersama kepakaran mereka
ketika membuat pelaburan dalam modal teroka. Pemilik
juga mengalu-alukan kepakaran kewangan dan perniagaan
yang boleh diberikan oleh pemodal teroka.

 Apabila melabur dalam syarikat usaha niaga, pelabur ini


biasanya mahu memiliki pegangan dalam perniagaan
tersebut. Sebagai sebahagian daripada pemilik, pemodal
teroka mempunyai lebih banyak kawalan ke atas pelaburan
mereka dan dalam kedudukan yang lebih baik untuk
mendapat pulangan yang lebih tinggi jika perniagaan itu
berjaya.
16
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Modal perniagaan selain wang, sumbangan dari pemodal


teroka

1. Kreativiti
idea dan pemikiran kreatif seseorang bagi memberi nilai
tambah atau pembaharuan terhadap sesuatu produk untuk
meningkatkan jualan dan keuntungan

2. Pengalaman
pengalaman kerja dari beberapa institusi dalam selok-belok
perniagaan akan mengurangkan risiko kegagalan dalam
sesebuah perniagaan

17
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

3. Kemahiran
Kemahiran dalam bidang tertentu berkaitan dengan
perniagaan yang diceburi membolehkan pengendalian
perniagaan dengan dengan lebih cekap

4. Jaringan (networking)
Kenalan yang ramai dan luas,mampu membantu usahawan
menambah bilangan prospek dalam menjana pendapatan

5. Kredibiliti
Menambah keyakinan orang perseorangan atau organisasi
untuk melabur dalam perniagaan yang dibina oleh usahawan.
Pelanggan pula akan memilih syarikat yang teguh dan
berkeupayaan untuk memberi khidmat yang cekap bagi
membuat keputusan belian.

18
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Ciri- ciri firma modal teroka


1. Pelaburan jangka panjang, penyediaan modal yang
berisiko tinggi sebagai imbalan/pulangan kepada modal yang
tinggi. Pembiayaan itu berisiko tinggi karena modal usaha
tidak dijamin keuntungan

2. Berisiko tinggi - menyediakan dana kepada usaha niaga


modal teroka berteknologi tinggi yang sukar mendapatkan
pembiayaan daripada sumber-sumber kewangan
konvensional disebabkan ketiadaan aset ketara untuk
dijadikan cagaran dan ketiadaan rekod pencapaian yang
lepas serta beroperasi dalam persekitaran teknologi yang
cepat berubah.

19
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

3. modal teroka diselia oleh pegawai dana yang mendapat


sumber kewangan daripada pihak ke-3. Modal teroka
diselenggara oleh institusi pelabur dan kehadirannya
diketahui oleh usahawan sebagai alternatif kewangan

4. wujud disebabkan pembangunan industri teknologi


maklumat dan komunikasi di mana ianya banyak
digunakan dalam membiayai syarikat-syarikat dot.com.

5. Pembiayaan modal teroka bersifat pelaburan aktif kerana


pelabur bukan setakat menyumbangkan modal tetapi turut
sama menguruskan syarikat.

6. Sifat firma modal teroka adalah sementara, iaitu untuk


suatu tempoh tertentu sahaja. Firma modal teroka yang
berkembang akan menjadi sebuah syarikat awam berhad.

20
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Tujuan utama penubuhan firma modal teroka:


1. Untuk mengembangkan suatu perniagaan/projek tertentu
dan projek ini tidaklah berasaskan keuntungan semata-
mata. Ianya lebih bersifat mengembangkan ilmu
pengetahuan dan tanggungjawab kepada masyarakat.

2. Pengembangan suatu teknologi baru, atau


pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk
pernigaan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka
panjang.

3. Mengambilalih perniagaan lain dan mengembangkan


perniagaan tersebut.

21
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Tujuan utama penubuhan firma modal teroka:

4. Untuk membantu pengusaha baru dan yang masih


kekurangan modal dan dalam masa yang sama sukar untuk
mendapatkan pinjaman.

22
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Konsep modal teroka


- Satu keunikan yang jelas dalam konsep modal teroka yang
membezakannya dari pembiayaan ekuiti yang lain ialah
keterlibatan pihak pemodal atau pemegang saham secara
aktif dalam memberikan perkhidmatan-perkhidmatan
tambah nilai (value-added) yang lain kepada penerima
modal seperti khidmat nasihat pengurusan, perancangan
strategik, pemasaran dan rangkaian perniagaan

23
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

- Bagi pihak usahawan, konsep modal teroka mampu


memberi penyelesaian kepada masalah pembiayaan dan
khidmat nasihat perniagaan, iaitu dua masalah utama
yang sering dihadapi oleh mereka dalam memulakan atau
mengembangkan perniagaan. Pelaburan yang dibuat
dalam satu usaha niaga adalah merupakan pelaburan
jangka masa sederhana atau panjang dan dibuat biasanya
pada peringkat-peringkat awal perniagaan.

- Syarikat modal teroka memulakan pelaburannya dalam


salah satu daripada peringkat-peringkat awal usaha niaga
tersebut dan akan terus kekal bersama dengan syarikat
tersebut sehinggalah projek tersebut mencapai peringkat di
mana pihak pemodal mendapat mekanisme keluar untuk
membuat keuntungan.

24
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Senarai Venture Capital Malaysia - Modal Teroka

1. MAVCAP Venture Capital Financing

2. Modal Teroka untuk Sektor Pertanian

3. Modal Teroka untuk Sektor Teknologi

25
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

1. MAVCAP Venture Capital Financing


Objektif : Untuk memupuk dan membina sektor teknologi dan
pasaran modal teroka di Malaysia dengan menyediakan
pembiayaan modal teroka.

Pelaburan Minimum: RM50,000


Pelaburan Maksimum: RM40 juta
Institusi kewangan yang terlibat: MAVCAP

Kelayakan sektor:
• Telekomunikasi dan rangkaian
• Teknologi informasi / Information technology
• Internet
• Electronik
• Semi-konduktor
26
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

2. Venture Capital for the Agriculture Sector / Modal


Teroka untuk Sektor Pertanian
Objektif: Untuk menyediakan pembiayaan modal teroka dan
pembangunan strategik perniagaan untuk syarikat usahasama
( joint venture company ) dalam sektor pertanian / agrikultur

Pelaburan Maksimum : RM15 juta atau hingga 10% dari total


Committed Capital of the Fund Company

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi yang terlibat :


Commerce Agro Ventures Sdn. Bhd.
Mayban Agro Fund Sdn. Bhd.

27
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Sektor yang layak/ jenis pembiayaan


• Perikanan
• Penternakan
• Bioteknologi-Agro & Teknologi makanan
• Peladangan Industri dan Hortikultur (tanaman kebun)

28
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

3. Venture Capital for the Technology Sector / Modal


Teroka untuk Sektor Teknologi
Objektif: Untuk menyediakan pembiayaan modal teroka dan
pembangunan strategik perniagaan untuk syarikat usahasama
( joint venture company ) dalam sektor teknologi.

Limit Pelaburan Minimum: RM5 juta


Limit Pelaburan Maksimum: RM15 juta atau jumlah yang
dipersetujui oleh institusi kewangan yang terlibat
Institusi kewangan / Kementerian / Agensi yang terlibat
Commerce Technology Ventures Sdn Bhd
Mayban Venture Capital Company Sdn. Bhd.

29
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Sektor yang layak/ jenis pembiayaan


• Teknologi Maklumat dan Informasi
• Perkilangan Maju / Advanced Manufacturing
• Sains Kehidupan / Life Sciences

30
BAB 1 PENGENALAN MODAL TEROKA

Contoh pemodal teroka yang lain:


• Pinjaman tanpa cagaran Amanah Ikhtiar Malaysia
• Pinjaman perniagaan TEKUN Nasional
• Pinjaman Mikro Kredit dengan bank-bank perdagangan
• Pinjamn SME Bank
• Pinjaman CGC (Credit Guarantee Corporation)
• Pinjaman MARA
• Skim Usahawan Siswazah
• Pinjaman Tabung Ekonomi Belia

31
BAB 2 KITARAN EKUITI PERSENDIRIAN
(MODAL TEROKA)

Kitaran bermaksud
1. Fund raising (pengumpulan dana)
– kenalpasti peserta/pelabur, motivasi pelaburan insentif yang
menyelaraskan dua pihak – firma modal teroka dan pelabur

2. Fund choosing (pemilihan dana)


– mengenalpasti selok-belok hubungan antara entiti

32
BAB 2 KITARAN EKUITI PERSENDIRIAN
(MODAL TEROKA)

Jenis-jenis ekuiti persendirian


(i) Jenis ekuiti berbeza bergantung kepada kehendak
pelabur
• Pekongsi terhad/ rakan kongsi terhad (Limited partners)
Pelaburan terhad setakat modal yang dilaburkan, jika berlaku
kerugian, mereka hanya kehilangan setakat modal pelaburan

• Pekongsi am/ rakan kongsi am


Pelabur yang bertanggungjawab untuk mengurukan sumber-
sumber pembiayaan dan portfolio syarikat. Kerugian yang
perlu ditanggung adalah tidak terhad iaitu melebihi dari modal
yang dilaburkan.

33
BAB 2 KITARAN EKUITI PERSENDIRIAN
(MODAL TEROKA)

Jenis-jenis ekuiti persendirian


(ii) Modal pertumbuhan (growth equity)
- Bagi syarikat yang telah pun beroperasi tetapi
memerlukan modal yang tidak mungkin dibiayai oleh
sesebuah bank kerana pelaburan yang bakal dilakukan
berisiko tinggi.
- Dana ini menyediakan modal pengembangan untuk
membolehkan syarikat mengikut skala perniagaan.
Pelaburan cenderung untuk dibuat selepas peringkat awal
operasi syarikat

34
BAB 2 KITARAN EKUITI PERSENDIRIAN
(MODAL TEROKA)

Jenis-jenis ekuiti persendirian

(iii) Buyout
Dana ini menyediakan modal ekuiti kepada firma yang telah
matang atau lama beroperasi tetapi memerlukan modal atau
pemilikan peralihan. Transaksi cenderung untuk mempunyai
lapisan hutang pembiayaan mereka. Kecil dan sederhana
transaksi belian bergantung kepada nisbah hutang yang lebih
rendah dalam struktur modal mereka berbanding pesaing.
Pulangan sebahagian besarnya bergantung kepada
pertumbuhan aliran tunai.

35
BAB 2 KITARAN EKUITI PERSENDIRIAN
(MODAL TEROKA)

Empat persamaan bagi transaksi ekuiti persendirian:


1. Pelaburan adalah dalam bentuk aset-tetap bukan aset
mudah cair

2. Proses mewujudkan nilai dalam ekuiti persendirian, sama


ada membina sebuah syarikat jenama baru atau
memulihkan sesuatu yang ditubuhkan memerlukan masa
yang lama dan ini memerlukan hubungan jangka panjang.

3. Pekongsi am perlu aktif dalam menguruskan pelaburan

4. Perlukan rundingan yang aktif dalam mendapatkan


sumber-sumber pembiayaan.
36
BAB 2 KITARAN EKUITI PERSENDIRIAN
(MODAL TEROKA)

Siapakah pelabur/pekongsi terhad


1. Angel investors (pelabur pemangkin)
Merupakan pelabur individu (bukan terdiri dari syarikat),
memberi pinjaman pada peringkat permulaan perniagaan.
2. Endownments
sumbangan wang atau harta kepada sebuah organisasi bukan
untuk keuntungan bagi sokongan berterusan bagi organisasi
itu.
3. Dana pencen
Kumpulan wang pencen ialah apa-apa pelan, dana, atau skim
yang menyediakan pendapatan persaraan.
4. Syarikat korporat
5. Sovereign wealth funds
6. Pihak intermediari

37
BAB 2 KITARAN EKUITI PERSENDIRIAN
(MODAL TEROKA)

Perjanjian bagi pelabur/pekongsi terhad


Perjanjian oleh pelabur/pekongsi terhad dalam modal teroka
meliputi/ hal-hal penting yang diambilkira bagi pelabur terhad
dalam perjanjian

1. Ciri-ciri dana yang dilaburkan


-nisbah pelaburan antara pekongsi am dan pekongsi terhad.
Pekongsi terhad mahu memastikan modal nisbah modal yang
dilaburkan mencukupi untuk memboleh syarikat beroperasi.

2.pengurusan dana
Concentration limit – pekongsi terhad akan fokus kepada
peratusan dana yang boleh dilaburkan dalam syarikat modal
teroka dan setakat mana jumlah kehilangan modal yang akan
berlaku sekiranya berlaku kerugian dalam syarikat.
38
BAB 2 KITARAN EKUITI PERSENDIRIAN
(MODAL TEROKA)

3. aktiviti pekongsi am
Pekongsi terhad akan memantau aktiviti pengurusan oleh
pekongsi melalui 5 perkara

i. pelaburan dana persendirian oleh pekongsi am


Jika peratusan pelaburan oleh pekongsi am amat kecil atau
mengamalkan ‘cherry picking’, ada kemungkinan pekongsi am
akan memberi lebih tumpuan terhadap syarikat yang lain.

ii. jualan kepentingan oleh pekongsi terhad


pembahagian keuntungan firma teroka kepada pekongsi am

iii.pengumpulan dana
bagaimana pekongsi am akan mengumpulkan dana bagi
meneruskan operasi syarikat

39
BAB 2 KITARAN EKUITI PERSENDIRIAN
(MODAL TEROKA)

iv.tempoh masa pengurusan


perjanjian yang menyatakan tempoh pengurusan pekongsi am
mestilah munasabah untuk membolehkan pekongsi am
mempunyai masa untuk menguruskan syarikat disamping
mengelakkan mereka melarikan diri ke syarikat lain.
v. Pekongsi am yang baru
Membawa masuk pekongsi am yang baru memerlukan kos
yang tinggi (beri latihan) walaupun dapat mengurangkan
bebanan kerja pekongsi am yang sedia ada.

40
BAB 2 KITARAN EKUITI PERSENDIRIAN
(MODAL TEROKA)

4. jenis-jenis pelaburan yang dilakukan


Pekongsi terhad menitikberatkan jenis pelaburan yang dibuat
oleh pekongsi am kerana:

- Pekongsi am dibayar dengan jumlah yang tinggi untuk


menguruskan pelaburan syarikat

- Pekongsi am mungkin akan membuat pelaburan yang


menguntungkan tetapi berisiko tinggi

41
BAB 2 KITARAN EKUITI PERSENDIRIAN
(MODAL TEROKA)

Keseimbangan : faedah/bayaran dan tanggungjawab


Pekongsi am akan menguruskan syarikat bagi pihak pekongsi
terhad dan juga untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi
perlu ada keseimbangan antara tugas dan faedah yang
ditawarkan kepada pekongsi am.

Faedah/bayaran
Faedah yang dibayar kepada pekongsi am akan ditentukan
pada peringkat awal untuk memastikan pekongsi am berminat
untuk terus kekal menguruskan syarikat. Kebiasaannya
faedah seperti seperti gaji dan lain-lain elaun ini ditentukan
secara rundingan antara pekongsi am dan terhad.

42
BAB 2 KITARAN EKUITI PERSENDIRIAN
(MODAL TEROKA)

Keseimbangan : faedah/bayaran dan tanggungjawab

tanggungjawab
pekongsi am bertanggungjawab untuk menguruskan syarikat
dan juga menyumbangkan modal kepada syarikat.

Faedah atau bayaran lain


Firma modal teroka juga menerima baki pendapatan yang
diterima dari sesebuah syarikat.

Capital calls
Sumbangan modal oleh pekongsi terhad intu sendiri.

43
BAB 2 KITARAN EKUITI PERSENDIRIAN
(MODAL TEROKA)

Hubungan tidak bertulis antara rakan kongsi terhad dan


rakan kongsi am
1. Pekongsi am mahukan pampasan/ ganjaran terhadap
tugas-tugas yang dilaksanakan.

2. Sekiranya pekongsi am meninggalkan atau keluar dari


syarikat, mereka mahukan peratusan keuntungan dari
modal yang telah disumbangkan.

3. Dalam mengawal selia aspek-aspek tertentu dalam


pengurusan dana, rakan kongsi am telah mengambil kira
semua hal sebelum membuat keputusan.

44
BAB 2 KITARAN EKUITI PERSENDIRIAN
(MODAL TEROKA)

Hubungan tidak bertulis antara rakan kongsi terhad dan


rakan kongsi am

4. Rakan kongsi am telah melakukan analisis portfolio


sebelum membuat pelaburan.

5. Rakan kongsi am peka tentang jumlah pelaburan dan


kemampuan syarikat.

45
TERIMA KASIH

46