Anda di halaman 1dari 10

KENDIRI POSITIF

KENDIRI NEGATIF
Kendiri Positif

Mempunyai tingkahlaku yang


•Mempunyai kefahaman tentang diri
baik & diterima masyarakat sendiri.
•Menghasilkan ciri tingkahlaku yang
baik.
•Dapat menghadapi masalah & cabaran
dengan tabah
•Optimistik, terbuka, sedia menerima
kritikan orang lain
• Mempunyai emosi stabil
•Bebas membuat pilihan dan keputusan
•Bertanggungjawab
•Bangga dengan kejayaan yang dicapai
•Menghadapi cabaran dengan penuh
semangat
•Selalu merasa gembira
•Bersikap positif seperti pemurah,
bertolak ansur, menghargai
Kendiri Negatif

Mempunyai tingkahlaku yang


tidak disenangi
•Selalu meminta pertolongan
•Selalu memberi kritikan atau
komen yang menyinggung
•Selalu rasa tidak puas hati
•Selalu berangan dan risau pelbagai
perkara
•Menagih simpati
•Menyalahkan orang lain
•Mementingkan diri sendiri
•Keyakinan diri yang rendah
•Bersikap pasif
•Tidak sukakan cabaran
•Murung dan sering tertekan
•Mudah tersinggung dan merajuk
Usaha yang dilakukan secara kebiasaan
sama ada secara sedar atau tidak sedar
oleh seseorang bagi mempertahankan
ego,ancaman dan kebimbangan
Jenis-jenis helah belah diri
Rasionalisasi – Penjelasan yang diberi oleh
seseorang terhadap tingkahlakunya demi
menjaga harga diri
Sublimasi – Menyalurkan kekecewaan,
kekurangan yang dialami kepada aktiviti
sihat
Pemindahan – Memindahkan sesuatu
perasaan kepada sesuatu yang boleh
menerimanya
• Projeksi – Membalikkan konflik /
kelemahan kepada orang lain
• Introjeksi – Menyamakan ciri-ciri
orang lain dengan dirinya
• Pembentukan reaksi – Menafikan
sesuatu yang diinginkan dengan
melakukan sesuatu yang
bertentangan
• Kompensasi – Melakukan sesuatu perkara
yang hampir sama dengan perkara yang
tidak dapat dilakukan
• Represi – Melupakan sesuatu ancaman
(mengabaikan)
• Regresi – Mengundurkan diri dengan
melakukan sesuatu yang tidak matang
seperti : menangis.
• Fantasi – Membentuk khayalan/angan-
angan bertujuan mengurangkan perasaan
yang tidak diingini
• Penyangkalan – Meyakinkan diri bahawa
sesuatu ancaman tidak berlaku
• Keagresifan – Tindakan mencederakan
punca kekecewaan/ancaman
ACTIVITY
TIME!