Anda di halaman 1dari 16

Disediakan pada akhir

tempoh perakaunan sebelum


Akaun Penamat dan
Kunci kira-kira disediakan.
 Menyemak ketepatan catatan bergu dalam
buku lajer.
Menguji ketepatan pengiraan.
Memastikan tidak ada kesilapan dalam
penyediaan akaun.
Memudahkan Akaun Penamat dan Kunci Kira-
kira disediakan.
Sebelum menyediakan Imbangan Duga:
Imbangkan semua akaun.
Masukkan baki debit ke ruangan
debit dan baki kredit ke ruangan
kredit imbangan duga.
Ketinggalan catatan debit dan kredit.
Contoh: belian tunai RM300, peniaga hanya
debit akaun belian, tiada catatan untuk
akaun tunai.
Kesalahan memcampur baki-baki dalam
Imbangan Duga.
Contoh: Salah kira baki atau salah campur
jumlah dalam imbangan duga

Membuat catatan di sebelah yang salah


dalam akaun.
Contoh: Kedua-dua catatan dicatat
dibahagian yang sama, debit atau kredit.
Kesilapan mencatat amaun.
Contoh: Urus niaga bernilai RM1300 dicatat
dengan betul bahagian debit tetapi salah
catat di bahagian kredit.

SEKIRANYA JUML. KEDUA-DUA


BAHAGIAN ADALAH SAMA, TIDAK
SEMESTINYA KITA BOLEH
MENGANGGAP TIADA KESALAHAN
YANG TELAH DILAKUNA DALAM
MENYEDIAKAN AKAUN.
IMBANGAN DUGA BENTUK “T”
Murni Sdn. Bhd
Dt Imbangan Duga pada 31 DIS 2009 Kt
Butir-butir Jumlah Butir-butir
Kt Jumlah
(RM) (RM)
Belian 5 000 Modal 20 000
Siva (penghutang) 3 000 Jualan 8 000
Diskaun diberi 4 000 Lee Mei 6 000
Tunai 4 000 (pemiutang)
Bank 15 000 Komisen diterima 3 000
Perabot 6 000

37 000 37 000
IMBANGAN DUGA BENTUK PENYATA
Murni Sdn. Bhd.
Imbangan Duga pada 31 Dis 2009
Dt Kt
Butir-butir Debit (RM) Kredit (RM)
Modal 20 000
Belian 5 000
Jualan 8 000
Lee Mei (pemiutang) 6 000
Siva (penghutang) 3 000
Diskaun diberi 4 000
Komisen diterima 3 000
Tunai 4 000
Bank 15 000
Perabot 6 000
37 000 37 000
IMBANGAN DUGA BTK ‘T’
Syarikat Shaman Sdn Bhd
Imbangan Duga pada 31 Mac 2010
Dt Kt
Butir-butir Jumlah Butir-butir Jumlah
(RM) (RM)
Belian 4 900 Modal 40 000
Sya Zeb Sdn Jualan 10 000
Bhd(penghutang) 2 400 Dina Travel
Lekapan & Sdn. Bhd.
Lengkapan 23 000 (pemiutang) 3 000
Tunai 12 000
Sewa 2 400
Gaji 4 000
Stok Awal 4 300
53 000 53 000