Anda di halaman 1dari 26

DIALOG PRESTASI

SMK AGAMA / SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) 2017


NAMA SEKOLAH : ……………………………………….

NAMA PENGETUA :
…………………………………

BIL CALON :
……………
DIALOG PRESTASI
PENCAPAIAN KESELURUHAN SEKOLAH
RUMUSAN HEADCOUNT
PENCAPAIAN / ETR
Bil
Minimum Lulus
PERKARA Tahun Calon Calon Semua A+ Semua A Layak Sijil Semua G
6A Semua GPS
Daftar Hadir
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
TERBAIK SPM
(3 TAHUN)
TOV - PAT TING
2016
4
OTR 1 2017

AR1
OTR 2 2017

AR2
OTR 3 2017

AR3
ETR KIRAAN 2017
ETR PINDAAN 2017
SPM
SEBENAR

Sila rujuk sheet rumusan headcount dalam headcount sekolah


ISU ETR GRED PURATA SEKOLAH
PENCAPAIA ISU DAN CADANGAN INTERVENSI
Bil
PERKARA Tahun Calon N / ETR
OTR3 = AR3 = STATUS (+/-) =
Daftar Calon GPS
Hadir
TERBAIK SPM (3
TAHUN) ISU (Rujuk GPMP dan analisis item M/P)
TOV - PAT TING 4 2016
OTR 1 2017 ISU INTERVENSI

AR1
OTR 2 2017

AR2
OTR 3 2017

AR3
ETR KIRAAN 2017
ETR PINDAAN 2017
SPM SEBENAR

Sila tambah slaid jika tidak mencukupi dengan kaedah duplicate slaid
ISU ETR GRED PURATA SEKOLAH
ISU (Rujuk GPMP dan analisis item M/P)
ISU INTERVENSI

Sila tambah slaid jika tidak mencukupi dengan kaedah duplicate slaid
ISU KUMPULAN SEMUA A+
PENCAPAIAN / ISU DAN CADANGAN INTERVENSI
Bil
PERKARA Tahun Calon ETR
Daftar Calon Semua A+
OTR3 = AR3 = STATUS (+/-) =
Hadir Bil %
ISU (Rujuk analisis item M/P
TERBAIK SPM
(3 TAHUN) ISU INTERVENSI
TOV - PAT TING
2016
4
OTR 1 2017

AR1
OTR 2 2017

AR2
OTR 3 2017

AR3
ETR KIRAAN 2017
ETR PINDAAN 2017
SPM
SEBENAR

Sila tambah slaid jika tidak mencukupi dengan kaedah duplicate slaid
ISU KUMPULAN SEMUA A+
ISU (Rujuk GPMP dan analisis item M/P)
ISU INTERVENSI

Sila tambah slaid jika tidak mencukupi dengan kaedah duplicate slaid
ISU KUMPULAN SEMUA A
PENCAPAIAN / ISU DAN CADANGAN INTERVENSI
Bil
PERKARA Tahun Calon ETR
Daftar Calon Semua A
OTR3 = AR3 = STATUS (+/-) =
Hadir Bil %
ISU (Rujuk analisis item M/P
TERBAIK SPM
(3 TAHUN) ISU INTERVENSI
TOV - PAT TING
2016
4
OTR 1 2017

AR1
OTR 2 2017

AR2
OTR 3 2017

AR3
ETR KIRAAN 2017
ETR PINDAAN 2017
SPM
SEBENAR

Sila tambah slaid jika tidak mencukupi dengan kaedah duplicate slaid
ISU KUMPULAN SEMUA A
ISU (Rujuk GPMP dan analisis item M/P)
ISU INTERVENSI

Sila tambah slaid jika tidak mencukupi dengan kaedah duplicate slaid
ISU KUMPULAN ETR MINIMUM 6A
PENCAPAIAN / ISU DAN CADANGAN INTERVENSI
Bil
PERKARA Tahun Calon ETR
Daftar Calon Minimum 6A
OTR3 = AR3 = STATUS (+/-) =
Hadir Bil %
ISU (Rujuk analisis item M/P
TERBAIK SPM
(3 TAHUN) ISU INTERVENSI
TOV - PAT TING 4 2016
OTR 1 2017

AR1
OTR 2 2017

AR2
OTR 3 2017

AR3
ETR KIRAAN 2017
ETR PINDAAN 2017
SPM SEBENAR

Sila tambah slaid jika tidak mencukupi dengan kaedah duplicate slaid
ISU KUMPULAN ETR MINIMUM 6A
ISU (Rujuk GPMP dan analisis item M/P)
ISU INTERVENSI

Sila tambah slaid jika tidak mencukupi dengan kaedah duplicate slaid
ISU KUMPULAN ETR SEMUA LULUS
PENCAPAIAN / ISU DAN CADANGAN INTERVENSI
Bil ETR
PERKARA Tahun Calon Semua OTR3 = AR3 = STATUS (+/-) =
Daftar Calon Lulus
Hadir ISU (Rujuk analisis item M/P
Bil %
TERBAIK SPM ISU INTERVENSI
(3 TAHUN)
TOV - PAT TING 4 2016
OTR 1 2017

AR1
OTR 2 2017

AR2
OTR 3 2017

AR3
ETR KIRAAN 2017
ETR PINDAAN 2017
SPM SEBENAR

Sila tambah slaid jika tidak mencukupi dengan kaedah duplicate slaid
ISU KUMPULAN ETR SEMUA LULUS
ISU (Rujuk GPMP dan analisis item M/P)
ISU INTERVENSI

Sila tambah slaid jika tidak mencukupi dengan kaedah duplicate slaid
ISU KUMPULAN ETR LAYAK SIJIL
PENCAPAIAN / ISU DAN CADANGAN INTERVENSI
Bil
PERKARA Tahun Calon ETR
Daftar Calon Layak sijil
OTR3 = AR3 = STATUS (+/-) =
Hadir Bil %
ISU (Rujuk analisis item M/P
TERBAIK SPM
(3 TAHUN) ISU INTERVENSI
TOV - PAT TING 4 2016
OTR 1 2017

AR1
OTR 2 2017

AR2
OTR 3 2017

AR3
ETR KIRAAN 2017
ETR PINDAAN 2017
SPM SEBENAR

Sila tambah slaid jika tidak mencukupi dengan kaedah duplicate slaid
ISU KUMPULAN ETR LAYAK SIJIL
ISU (Rujuk GPMP dan analisis item M/P)
ISU INTERVENSI

Sila tambah slaid jika tidak mencukupi dengan kaedah duplicate slaid
PELAN TINDAKAN
INTERVENSI

MINGGU /TARIKH/ KUMPULAN / MURID


TINDAKAN
(TEMPOH) SASARAN
AKTIVITI/ PROGRAM PEGISIAN (TAJUK, KONSTRUK, DLL)
DIALOG PRESTASI MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU
19

Prestasi SPM ETR Prestasi 2017


Kriteria / Tahun
2014 2015 2016 2017 TOV AR1 AR2 AR3 SPM

GPMP Sekolah

Peratus Cemerlang
(A+,A,A-)

Peratus Lulus
ISU KUMPULAN ETR CEMERLANG
A+,A,A-
Tahun Calon ISU DAN CADANGAN INTERVENSI (Bil. Pelajar)
Bil %
TERBAIK 3 OTR3 = AR3 = STATUS (+/-) =
TAHUN
TOV 2016 ISU (Rujuk analisis item M/P
OTR 1 2017
AR1 2017 ISU INTERVENSI
OTR 2 2017
AR2 2017
OTR 3 2017
AR3 2017
ETR KIRAAN 2017
ETR PINDAAN 2017
POTENSI

Gred Calon Bil %

B+
B
C+
JUMLAH
Data yang dipaparkan perlu rujuk data dalam HC1
Isu perlu rujuk dapatan analisis item atau mana-mana ‘tools’ yang ‘relevan’
ISU KUMPULAN ETR CEMERLANG
ISU (Rujuk analisis item M/P

ISU INTERVENSI

Data yang dipaparkan perlu rujuk data dalam HC1


Isu perlu rujuk dapatan analisis item atau mana-mana ‘tools’ yang ‘relevan’
ISU KUMPULAN ETR LULUS
Calon
ABCDE ISU DAN CADANGAN INTERVENSI
Bil %
TERBAIK 3 OTR3 = AR3 = STATUS (+/-) =
TAHUN
TOV 2016 ISU (Rujuk analisis item M/P
OTR 1 2017
AR1 2017
ISU INTERVENSI
OTR 2 2017
AR2 2017
OTR 3 2017
AR3 2017
ETR KIRAAN 2017
ETR PINDAAN 2017
POTENSI

Markah Calon Bil %

20-39
1-19
JUMLAH
Data yang dipaparkan perlu rujuk data dalam HC1
Isu perlu rujuk dapatan analisis item atau mana-mana ‘tools’ yang ‘relevan’
ISU KUMPULAN ETR LULUS
ISU (Rujuk analisis item M/P

ISU INTERVENSI

Data yang dipaparkan perlu rujuk data dalam HC1


Isu perlu rujuk dapatan analisis item atau mana-mana ‘tools’ yang ‘relevan’
INTERVENSI

MINGGU /TARIKH/ KUMPULAN / MURID


TINDAKAN

PELAN TINDAKAN
(TEMPOH) SASARAN
AKTIVITI/ PROGRAM PEGISIAN (TAJUK, KONSTRUK, DLL)
SILA DUPLICATE SLAID UNTUK
PEMBENTANGAN MATA PELAJARAN LAIN
SEKIAN