Anda di halaman 1dari 7

RAKAN SEBAYA

KELUARGA

MASYARAKAT PENGALAMAN
AWAL
SEKOLAH
MEDIA MASSA
KELUARGA
 Faktor keluarga merangkumi didikan daripada ibu bapa
dan taraf sosioekonomi keluarga.

 Didikan daripada ibu bapa sejak kecil banyak


mempengaruhi perkembangan sahsiah atau personaliti
individu.

 Cara komunikasi ibu bapa, berpakaian, pemakanan serta


perhubungan dengan ahli keluarga secara tidak langsung
telah diterapkan dalam diri individu.

 Keluarga yang mesra dan harmoni lebih menggalakkan


pembentukan sahsiah yang sihat.

 Corak didikan ibu bapa yang bersifat demokratik akan


membantu individu dalam proses membuat keputusan.
 Terdapat tiga cara utama bagaimana seseorang
individu dapat dipengaruhi oleh rakan mereka.

 Pertamanya, individu tersebut mudah dipengaruhi oleh


rakan sebaya apabila mereka ingin diterima atau disukai
oleh kumpulan rakan mereka.

 Kedua, mereka terpengaruh dengan kepimpinan dan


kemampuan rakan mereka.

 Ketiga, mereka ingin membuktikan kebolehan diri dan


memperolehi pengakuan dan penghargaan rakan.
 Sekolah adalah agen sosialisasi yang berfungsi secara formal.

 Tindakan atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh pengetua dan guru akan
menjadi teladan kepada setiap individu di sekolah.

 Guru merupakan agen sosialisasi yang berpengaruh. Guru yang penyayang


akan membentuk emosi individu yang stabil. Sifat-sifat baik ini akan
menjamin sahsiah yang sihat.

 Sebaliknya, guru yang tidak adil, pilih kasih atau suka memarahi lebih
cenderung melahirkan sahsiah individu yang tidak baik.

 Persekitaran sekolah merupakan situasi yang menggalakkan pembangunan


sahsiah berlaku.

 Suasana sekolah yang baik dapat membantu pembangunan sahsiah yang


sempurna disebabkan terdapat bimbingan guru dan persekitaran yang
menyenangkan.
 Filem dari Barat mempengaruhi tingkah laku
seseorang individu tersebut.

 Internet yang mengandungi laman web lucah akan


meruntuhkan akhlak individu.

 Rancangan bebas yang disiarkan dalam televisyen


juga boleh mempengaruhi sahsiah individu.
Sahsiah individu perlu dibentuk mengikut tahap
kefahamannya berdasarkan ajaran agama dan nilai budaya
masyarakat.

Pembentukan sahsiah yang sihat perlu dipupuk kepada setiap


individu supaya budaya negara dapat dikekal..

Pembentukan sahsiah boleh mengekal kesinambungan


budaya Malaysia dari generasi ke genarasi.

Anda mungkin juga menyukai