Anda di halaman 1dari 63

Tutorial

Bab 3
Kandungan Kurikulum
Disediakan oleh:
Wong Sue Sue
Woon Qin Huan
PERMATA
Negara

Model
Konseptual
Kurikulum Kurikulum Kurikulum
Standard Stardard
Sekolah Prasekolah
Rendah Kebangsaan
(KSSR) (KSPK)
PERMATA
NEGARA
Model Konseptual Kurikulum
PERMATA Negara

Model ini menunjukkan penggabungan komponen


pengasuhan dan pendidikan yang perlu diupayakan
melalui usaha pendidik yang terlatih dan profesional,
penglibatan ibu bapa dan komuniti dengan bantuan
sistem sokongan yang mantap dari pihak berwajib.
Prinsip Pendidik

Sistem
Sistem Ibu Bapa
Objektif

Komuniti
Prinsip Yang Memandu Kurikulum Permata
Negara
i. Setiap kanak-kanak mempunyai potensi yang sangat unik
yang perlu dihormati, dikembangkan dan disanjungi.
ii. Tiga tahun pertama dalam kehidupan kanak-kanak adalah
sangat kritikal (mengikut kajian neurosains), terutama dalam
pembentukan sahsiah, membina kemahirankemahiran
sensorimotor dan intelek.
iii. Kanak-kanak secara semulajadi suka meneroka, mencuba,
mengeksperimen, dan mencipta, maka cara terbaik mengasuh
dan mendidik kanak-kanak ialah melalui bermain, dalam
suasana dan persekitaran yang ceria, selesa dan
menggembirakan, mengupayakan, selamat dan penuh kasih
sayang.
Objektif Kurikulum Permata Negara
i. Membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk
melahirkan individuindividu yang bersahsiah mulia, tenang,
ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil.
ii. Membina kemahiran interpersonal dan sosial, yang baik
untuk membolehkan kanakkanak bergaul dalam
masyarakat pelbagai budaya.
iii. Membimbing kanak-kanak menguasai kemahiran awal
berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam Bahasa
Melayu, bahasa ibunda dan Bahasa Inggeris.
TANGGUNGJAWAB PENDIDIK
PERMATA
ᴥ Menghormati hak kanak-kanak seperti yang termaktub
dalam Konvensyen Hak Asasi Kanak-Kanak.
ᴥ Melaporkan sebarang penganiayaan dan pengabaian
kepada pegawai pelindung dengan serta merta.
ᴥ Mengelakkan diri dari melakukan penganiayaan dan
pengabaian terhadap kanak-kanak.
ᴥ Mempunyai sifat sabar dan penyayang semasa
mendampingi kanak-kanak.
Tanggungjawab Ibu Bapa

₰ Mengisi Laporan Kesihatan Anak


₰ Pakaian yang secukupnya untuk kegunaan harian anak, termasuk
peralatan mandian dan lampin
₰ Menyusu sendiri anak di TASKA atau menyediakan bekalan susu yang
mencukupi untuk kegunaan anak sepanjang berada di TASKA. Jika
anak diberi susu formula, peralatan persediaan susu seperti botol
susu, puting, dan alat untuk membasuh botol susu hendaklah
disediakan
₰ Menghadiri perjumpaan/mesyuarat atau kursus pendidikan
keibubapaan di TASKA sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
Tanggungjawab Komuniti
ᵹ Membantu membersih dan mengindahkan persekitaran TASKA,
memastikan selamat, menanam pokok, mengecat, membersih,
membina taman, pondok atau kebun
ᵹ Membekalkan peralatan siaraya, kerusi meja, dan lain-lain untuk
sesuatu majlis yang diadakan oleh TASKA
ᵹ Memberi sumbangan barang permainan, alat tulis, dan peralatan
seperti komputer, printer, mesin xerox, kamera, dapur masak,
atau dalam bentuk kewangan kepada TASKA
ᵹ Menjalankan pemeriksaan perubatan dan kesihatan kanak-kanak
ᵹ Membekalkan buku-buku cerita, cekera padat dan lain-lain
1. Perkembangan Sahsiah, Sosioemosi Dan
Kerohanian
‽ Layan kanak-kanak dengan penuh kasih sayang, perhatian dan
lekatan
‽ Hormati idea dan perasaan kanak-kanak
‽ Sentiasa memberi galakan, dorongan dan pujian untuk membina
keyakinan diri, harga diri, rasa selamat, rasa diterima dan dipunyai
‽ Wujudkan suasana pembelajaran yang selesa, ceria,
menyeronokkan dan mengupayakan kebolehan kanak-kanak
‽ Galakkan kanak-kanak meneroka persekitaran untuk memahami
komuniti dan peranannya sebagai anggota komuniti
2. PERKEMBANGAN BAHASA, KOMUNIKASI DAN
LITERASI AWAL
Membaca:
• Aktiviti awal baca - pendidik menunjuk gambar dan membacakan buku besar kepada bayi dan kanak-
kanak kecil
• Aktiviti awal tulis – pendidik memberi buku/kertas kepada kanak-kanak untuk menconteng
Bercerita:
• kanak-kanak dibacakan cerita atau membaca sendiri
• Menceritakan semula cerita yang dibaca atau diceritakan
• Bercerita dan berlakon, berdrama dan melakon peranan
Menyanyi:
• Kanak-kanak diajar menyanyi lagu kanak-kanak, ‘nursery rhymes’, lagu PERMATA, lagu Negaraku, lagu
negeri, lagu-lagu patriotik, lagu-lagu sambutan hari-hari perayaan, lagu dari pelbagai budaya, dan
lagu-lagu popular semasa.
3. PERKEMBANGAN AWAL MATEMATIK DAN
PEMIKIRAN LOGIK
Fokus kepada konsep-konsep awal matematik:
a) Bentuk, saiz, ruang, kedudukan, dan kuantiti
b) Ukuran (panjang, pendek, tinggi, rendah)
c) Corak, pola, susunan, kumpulan, pengelasan
d) Masa - jadual dan rutin, waktu, hari, kalender, konsep awal nombor
dan konsep nombor
e) Perkiraan mudah
4. PERKEMBANGAN DERIA DAN
PEMAHAMAN DUNIA
PERSEKITARAN
1. Membina kemahiran penggunaan deria (penglihatan,
pendengaran, sentuhan, bau, dan rasa) secara menyentuh, yang
akan membolehkan kanak-kanak:
• Meneliti dan mengamati pelbagai objek dan banda dalam
persekitarannya
• Mengesan melihat dan mengecam pelbagai warna dan bentuk
dalam persekitaran
• Melihat dan mendengar pergerakan dari jarak dekat dan jauh
• Menghubungkan sesuatu objek dengan aktiviti/fungsi tertentu
• Menanam perasaan ingin tahu
2. Mengenali dan memahami alam kehidupan:
• Membezakan objek hidup dan bukan hidup, haiwan dan tumbuhan, taempat
3. Membina pemahaman mengenai alam fizikal:
• Memahami pelbagai bentuk, saiz, corak, warna dan kejadian-kejadian alam
seperti hujan, panas, sejuk, berangin, cuaca, banjir, dan lain-lain
4. Membina pemahaman mengenai alam bahan:
• Kemahiran mengenali bahan-bahan pepejal, cecair, dan gas, seperti batu,
kayu, tanah, air, udara, bahan kimia, susu, tepung, gula, garam, sabun, kertas,
kain, warna, bahan makanan dan lain-lain.
5. Membina kepekaan dan kesedaran tentang kewujudan alam semester :
• bumi, bulan, matahari, bintang dan planet, dan kewujudan bentuk-bentuk di
muka bumi seperti bukit, gunung, gunung berapi, lautan, sungai, tasik, paya,
awan, langit, hujan, matahari, bulan
5. Perkembangan Fizikal Dan Psikomotor

Latihan motor kasar: Latihan motor halus:


• Berlari • Melukis dan mewarna: mengunakan
berus besar dan berus kecil – untuk
• Melompat
membantu perkembangan ‘pincer grip’
• Memanjat untuk kemahiran menulis kelak
• Menyepak • Menguli tanah liat: latihan motor halus
yang sangat baik, terutama jika beri
• Melontar
bersama kayu uli dan acuan kuih
• Melambung • Menguntai manik
6. Perkembangan Kreativiti Dan
Estetika
Untuk menggalakkan perkembangan kreativiti kanak-kanak, pendidik
hendaklah menyediakan:
• Persekitaran yang meransangkan kreativiti, keaslian dan keterbukaan dalam
menilai hasil kerja kanak-kanak
• Melaksanakan pelbagai aktiviti yang menggalakkan kanak-kanak
mengeluarkan idea sendiri
• Masa yang mencukupi untuk membolehkan kanak-kanak meneroka
• Mengembangkan idea, dan melaksanakan aktiviti berdasarkan idea
tersebut
• Peluang untuk kanak-kanak melahirkan idea melalui pelbagai saluran
① Pemakanan Seimbang
② Penjagaan dan Latihan Urus Diri Bayi Dan
Kanak-Kanak
③ Keselamatan kanak-kanak
④ Amalan Pengasuhan Di TASKA
(a) Keselesaan Kanak-Kanak Di TASKA
Ruang-ruang yang digunakan oleh kanak-kanak seperti
ruang bermain, tidur, makan dan menyalin pakaian
hendaklah berada dalam keadaan yang bersih dan
selesa digunakan.
(b) Penjagaan Kebersihan Di TASKA
c) Pembuangan Sampah

Setiap bekas sampah hendaklah:


• kalis tikus dengan penutup yang ketat.
• menggunakan bekas yang dikendalikan oleh pedal kaki
• menggunakan beg plastik
• meletakkan bekas atau tong sampah dekat dengan kawasan
menyalin lampin, sink
• membasuh tangan, dan ruang penyediaan makanan
• Pastikan bayi dan kanak-kanak tidak boleh mencapai bekas
yang mengandungi sampah.
(d) Kebersihan Tempat Menukar Lampin Dan Tandas

• Ruang tersebut hanya untuk memakai atau menukar lampin,


jauh dari kawasan pengendalian makanan
• Terdapat sinki untuk membasuh tangan serta-merta selepas
menukar lampin
• Permukaan menukar lampin hendaklah rata, selamat dan
cukup tinggi supaya pendidik tidak perlu membongkok atau
menjengketkan badannya
• Pastikan permukaannya bersih, kalis air dan bebas retak atau
rekahan. Jika tidak, guna pengalas yang baik dan kalis air
untuk keselesaan kanak-kanak
Kurikulum PERMATA Negara dibina berasaskan
kepada konsep berikut:

i. Pendidikan secara holistik atau whole brain learning.

ii. Pendekatan kurikulum menekankan pengupayaan kanak-


kanak (empowerment) di mana kanak--kanak digalakkan
meneroka, mencuba, menjalankan eksperimen,
berinteraksi dengan rakan--rakan dan orang dewasa
secara bebas dalam persekitaran yang selamat.
iii. Pembelajaran adalah menyeronokkan (learning is fun),
bertujuan membina kemahiran sosial, kemahiran awal
matematik dan awal literasi, merangsang minda dan
meningkatkan minat ingin tahu (curiosity) yang tinggi, di
samping membina sosioemosi yang ceria dan tenang.

iv. Kurikulum dan pedagogi melibatkan penyertaan aktif


ibubapa dan komuniti, termasuk pakar bidang awal
kanak-kanak, pegawai kesihatan/perubatan, psikologi,
neurosaintis, sosiologis, jabatan-jabatan kerajaan dan
pihak—pihak berkuasa tempatan.
v. Program asas pengasuhan berkualiti untuk bayi dan kanak--
kanak adalah
meliputi aspek-aspek membina hubungan emosi
(attachment), penjagaan, pemakanan, kebersihan, kesihatan,
keselamatan dan keselesaan persekitaran (well-being).

vi. Proses pendidikan disebatikan dengan proses pengasuhan


agar perkembangan pembelajaran kanak-kanak dapat
berlaku secara serentak, optimum dan berkesan.
vii. Penaksiran dan penilaian kanak--kanak adalah
berasaskan pemerhatian klinikal
menggunakan kaedah 'pedagogi bermain' (play
pedagogy) yang direkodkan
dengan jelas.
KSPK & KSSR
Prinsip
Perkembangan
holistik

• Satu proses yang sifatnya menyeluruh.


• Perkembangan holistik diterapkan kepada pelajar-pelajar di peringkat
prasekolah lagi sebagai persiapan bagi mereka meneruskan
pendidikan ke peringkat berikutnya dan seterusnya untuk kemajuan
diri mereka sendiri sebagai asset untuk membangun bangsa dan
negara pada masa akan datang.
• Berkembang secara menyeluruh dan bersepadu demi melahirkan
insan yang seimbang dari segi JERIS.
Pembelajaran yang bermakna

• Menurut Suparnom (1997), pembelajaran bermakna adalah suatu


proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan dengan
struktur pengertian yang sudah dipunyai seorang yang sedang dalam
proses pembelajaran.

• Pembelajaran yang bermakna apabila ilmu pengetahuan yang


diperoleh menjadi milik kanak-kanak dan dirasakan manfaatnya.
Informasi yang
diperolehi secara
bermakna lebih
lama dapat
diingat

Informasi Informasi
memudahkan mempermudah
proses belajar belajar hal-hal
berikutnya untuk yang mirip
materi pelajaran walaupun telah
yang mirip terjadi lupa
Pembelajaran yang menyeronokkan

• Guru berjaya menarik perhatian pelajar.


• Melalui pendekatan belajar melalui bermain
• Belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang
dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar
dalam suasana yang informal, menyeronokkan, bebas dan
selamat. Melalui pendekatan ini murid boleh bermain dan
berinteraksi dengan bahan, orang lain atau secara sendirian.
Bermain adalah fitrah semulajadi kanak-kanak.

Kanak-kanak boleh meneroka, membuat inkuiri penemuan, menyelesaikan masalah dan


memperolehi pengalaman tanpa disedari.

Bermain boleh memupuk pemikiran yang fleksibel dan kreatif.

Dapat memberi peluang untuk kanak-kanak melahirkan perasaaan dan pemikiran.

Dapat mengembangkan kemahiran bahasa, literasi, kemahiran sosial dan kefahaman


budaya.

Kanak-kanak dapat memahami dunia di persekitaran mereka.

Kanak-kanak boleh mengambil risiko dan kesilapan.

Aktivii bermain membantu perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh serta dapat


memenuhi keperluan kognitif, efektif dan psikomotor.
1. Murid-murid duduk membentuk bulatan atau separuh bulatan menghadap guru.
2. Salah seorang murid akan diberikan sebuah “kotak beracun” yang mana di dalamnya mengandungi soalan-
soalan yang berkaitan isi pelajaran yang telah dipelajari.
3. “Kotak Beracun” tersebut akan beralih dari satu tangan ke satu tangan yang lain sejurus selepas muzik
atau lagu dimainkan.
4. Muzik akan diberhentikan secara tiba-tiba. Mana-mana murid yang memegang kotak tersebut ketika
muzik dihentikan perlu mencabut satu soalan dalam kotak tersebut untuk menjawabnya
5. Sekiranya murid tersebut menjawab dengan jawapan yang betul, markah akan diberikan. Untuk
memperoleh token terkumpul terbanyak, mereka perlu cuba menjawab banyak soalan bagi memperolehi
token terbanyak untuk ditukarkan kepada hadiah.
6. Sekiranya murid tersebut menjawab dengan jawapan yang salah, penalti akan dikenakan. Mereka boleh
memilih sama ada token terkumpul yang mereka peroleh ditarik semula atau membuat satu persembahan di
hadapan kelas yang mendapat cadangan keputusan majoriti dalam kalangan ahli kelas.
Objektif:
1. Membantu guru-guru membina suasana pembelajaran yang menarik
dan berkesan

2. Menyediakan murid-murid berada dalam keadaan sedia dan peka


disamping melibatkan penggunaan psikomotor murid-murid ketika
bermain

3. Melibatkan aspek didik hibur dalam pengajaran dengan cara belajar


sambil bermain disamping memupuk sikap disiplin yang tinggi dalam
kalangan murid-murid
• Bidang nyanyian memberi penumpuan dan penegasan kepada aspek postur,
pendengaran, sebutan, pernafasan dan pengeluaran suara.
• Aktiviti nyanyian dapat membantu meningkatkan perkembangan bahasa kanak-
kanak. Nyanyian melibatkan bahasa dapat merangsang minda kanak-kanak
menguasai dan membantu mereka menambah perbendaharaan kata.
• Walaupun pada peringkat umur ini mereka tidak mempunyai banyak
pembendaharaan kata, namun mereka sudah mula memahami banyak
perkataan.
• Muzik dan nyanyian yang dijalankan dapat menggalakkan kanak-kanak
melahirkan perasaan seperti berimaginasi sambil bermain
Kemahiran asas untuk pembelajaran
seumur hidup

Pembelajaran ialah suatu aktiviti seumur hidup.


Pembelajaran berlaku secara sedar dalam keadaan formal dan secara
tidak langsung melalui pengalaman.
Pembelajaran meliputi pelbagai kemahiran, iaitu daripada
pengetahuan mengenai fakta-fakta mudah kepada kemahiran dalam
prosedur yang kompleks.
Namun pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks.
Hasil pembelajaran dalam prestasi manusia biasanya dapat
diperhatikan tetapi proses pembelajaran adalah kurang nyata atau
jelas.
Pendekata
n
Berpusatkan
murid
• Murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti
pembelajaran, sama ada dalam kumpulan ataupun individu.

Murid memainkan peranan yang penting


Guru merupakan pemimpin yang membimbing murid menjalankan
aktiviti
Murid menunjukkan sifat kreatif dan berinsiatif
Murid digalakkan memberi pendapat mereka
Peluang interaksi antara murid
Belajar Melalui Bermain

• Ciri-ciri:
o Aktivit yang menggembirakan
o Kelonggaran masa
o Percubaan idea sendiri
o Peluang menumpukan tumpuan dan perhatian
o Permainan bebas dan terancang
• Kepentingan:
 Membina minda yang sihat dan cergas
 Mengamalkan cara hidup yang sihat dan selamat
 Menguasai kemahiran motor halus untuk membantu aktiviti dalam pembelajaran
Bersepadu

• Bermaksud menggabungkan sekurang-kurangnya dua kemahiran dalam


satu pengajaran.
• Contohnya, jika dalam pengajaran bahasa, kemahiran membaca dan
menulis.
• Semua deria kanak-kanak terlibat secara langsung dalam pelbagai situasi.
• Contohnya, dalam permainan pasir, kanak-kanak dapat merasakan tekstur
pasir seperti kasar, halus, konsep kering dan basah, kemahiran membuat
timbunan pasir menaik dan menurun serta memupuk nilai-nilai murni
sepertibertolak ansur dan berdisiplin.
• Kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis dan aspek jasmani,
rohani serta intelek dapat digabungkan melalui pendekatan ini.
Bertema

oAktiviti K-W-L adalah satu teknik yang boleh digunakan oleh guru
K (know) – Apa yang saya tahu tentang tajuk ini?
W (want) --Apa yang saya ingin tahu tentang tajuk ini?
L (learn) --Apa yang saya belajar daripada tajuk ini?
oDedahkan pelajar kepada puisi, contohnya bahasa dan muzik
oDedahkan pelajar membuat aktiviti pemerhatian, contonya sains dan
matematik
oBawa bahan bantu mengajar, contohnya batu karang
oTunjukkan gambar-gamabar atau rakaman video untuk memulakan
unit
Inkuiri Penemuan

Pendekatan Penemuan Pendekatan Inkuiri


Menurut Bruner (2002), Melibatkan Proses mencari kebenaran, maklumat
penggunaan model saintifik atau ilmu melalui penyoalan. ( Disney
Learning Partnership, 2002)

Pendekatan Inkuiri Penemuan


1. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan proses meneroka alam
semula jadi dan beasaskan lima fasa iaitu menyoal, memeriksa atau
menyelidik, mereka cipta, membincang dan membuat refleksi.
2. Pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman.
Pendekatan Inkuiri secara Pendekatan Inkuiri secara
Induktif Deduktif
Proses pencarian maklumat Peroleh maklumat atau
atau kebenaran yang kebenaran yang memerlukan
memerlukan pelajar pelajar bermula daripada
bermula daripada contoh- prinsip yang am kepada
contoh spesifik kepada contoh-contoh atau konsep
membuat inferen yang spesifik.
kesimpulan.
Sifat ingin Membuat Membuat Konsep
Hipotesis
tahu pemerhatian ramalan awal

 Tingkat potensi intelektual pelajar


 Lebih berpusat pada pelajar
 Elakkan pelajar daripada belajar dengan cara menghafal
 Bentuk & kembangkan bakat kendiri pelajar
 Beri pelajar masa untuk mengalimisasikan ilmu pengetahuan yang
diperoleh
Konstruktivisme

Satu proses yang aktif dan pelajar membina konsep baharu atau
pengetahuan baharu berasaskan pengalaman.
Setiap individu mempunyai perwakilan pengetahuan sendiri melalui
pengalaman yang dialami.
Dalam teori konstruktivisme, guru tidak memberikan pengetahuan
kepada pelajar.
Sebaliknya, pelajar harus berusaha sendiri membangunkan ilmu
pengetahuan secara sendiri dalam struktur mental mereka.
Penglibatan
secara aktif

Pembinaan Penggunaan
Ilmu Implikasi bahan bantu
pengetahuan Konstruktivisme pelajar
Kendiri

Penaakulan dan
penggunaan logik
diaplikasikan
secara aktif
Pembelajaran berasaskan projek

• Proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara


sistematik dalam jangka masa yang tertentu.

Sesuai dengan murid dan kurikulum


Dijalankan secara individu atau kumpulan
Memberi pemahaman yang tinggi
Membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai
Projek menggalakkan pembelajaran yang bermakna dengan
menghubungkan yang baru dengan yang lama
Kesepaduan Tunjang

• Tunjang Komunikasi
• Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
• Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
• Tunjang Sains dan Teknologi
• Tunjang Kemanusiaan
• Tunjang Ketrampilan Diri/Perkembangan
sosioemosi
Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa
Cina dan Bahasa Tamil

Kemahiran bertutur

Fokus kepada Kemahiran mambaca


Kemahiran
Tunjang Bahasa
Kemahiran menulis
Komunikasi kemahiran mendengar

Fokus kepada Keupayaan murid mengungkap


Seni Bahasa keindahan bahasa melalui
aktiviti dan permainan bahasa
seperti drama dan sajak
Tunjang Kerohanian, sikap
dan nilai

Pendidikan Moral Pendidikan Islam

aspek mengenali dan mengurus emosi


Tunjang Perkembangan
sendiri, pencapaian emosi yang positif,
Ketrampilan pembinaan konsep kendiri positif serta
sosioemosi
Diri pembinaan kemahiran berinteraksi
dan kemahiran sosial
Tunjang Perkembangan
Fizikal dan Estetika

Perkembangan Fizikal dan


Perkembangan Kreativiti
Penjagaan Kesihatan

Menekankan aspek Seni visual,


Menguatkan keselamatan diri pendidikan muzik Meningkatkan
daripada sumber serta drama dan daya kreativiti
kawalan otot yang bahaya gerakan kreatif

Pembinaan amalan meningkatkan


penjagaan kesihatan fizikal kemahiran motor Menzahirkan idea kanak-
diri, kebersihan persekitaran halus, motor kasar kanak secara kreatif dan
dan pemakanan yang serta kordinasi mata- melibatkan diri dalam
berkhasiat tangan aktiviti kreativiti.
Tunjang Aktiviti pembinaan menggunakan objek
seperti blok dan kegunaan ICT
Sains dan
Teknologi membekalkan pengalaman awal
Awal Matematik
matematik

Awal Sains
sikap saintifik yang positif seperti
sifat ingin tahu, sistematik dan
teliti akan terbentuk.

Meneroka alam sekitar


mementingkan pengusaan
menggunakan organ deria
kemahiran daripada
dan peralatan mudah
pemerolehan
pengetahuan
Kanak-kanak lebih
memahami diri
sendiri, lebih
memahami
perhubungan antara
diri dengan keluarga,
rakan, komuniti dan
alam sekitar.

Tunjang
Kanak-kanak Penekanan kepada
Kemanusiaan pemahaman budaya
lebih memahami dan tradisi pelbagai
tanggungjawab kaum di Malaysia srta
diri dalam menggalakkan
perhubungan diri penglibatan dalam
perayaan pelbagai
kaum
• Kemahiran asas literasi dan numerasi
• Kemahiran asas menaakul dan menyelesaikan masalah
• Keyakinan dan konsep kendiri yang positif
• Tabiat yang baik untuk kehidupan yang sihat dan selamat
• Kemahiran berinteraksi dengan orang lain
• Daya kreativiti dab aspresias seni, kraf dan muzik
• Sikap ingin tahu, inkuisitif dan ekspresif
• Kesediaan ke sekolah rendah