Anda di halaman 1dari 16

DISEDIAKAN OLEH :

JOANNE SIM SIM RUI


ZAININA BINTI MOHD AJAM
Pengertian Konsep Kendiri
Konsep kendiri merupakan
penilaian seseorang terhadap dirinya atau cara dia menganggap
tentang dirinya secara positif atau negatif.

Konsep kendiri ditakrifkan


sebagai persepsi tentang diri sendiri dan ia merangkumi gambaran
tentang rupa, kesihatan, kebolehan dan tingkah laku individu

Menurut Rogers (1961), konsep kendiri didefinisikan sebagai suatu


gambaran persepsi individu tentang kebolehannya, persepsi dan
konsep kendiri berbanding dengan individu orang lain dan
persekitarannya.
KENDIRI POSITIF

KENDIRI NEGATIF
Kendiri Positif

Mempunyai tingkahlaku yang


•Mempunyai kefahaman tentang diri
baik & diterima masyarakat sendiri.
•Menghasilkan ciri tingkahlaku yang
baik.
•Dapat menghadapi masalah & cabaran
dengan tabah
•Optimistik, terbuka, sedia menerima
kritikan orang lain
• Mempunyai emosi stabil
•Bebas membuat pilihan dan keputusan
•Bertanggungjawab
•Bangga dengan kejayaan yang dicapai
•Menghadapi cabaran dengan penuh
semangat
•Selalu merasa gembira
•Bersikap positif seperti pemurah,
bertolak ansur, menghargai
Kendiri Negatif

Mempunyai tingkahlaku yang


tidak disenangi
•Selalu meminta pertolongan
•Selalu memberi kritikan atau
komen yang menyinggung
•Selalu rasa tidak puas hati
•Selalu berangan dan risau pelbagai
perkara
•Menagih simpati
•Menyalahkan orang lain
•Mementingkan diri sendiri
•Keyakinan diri yang rendah
•Bersikap pasif
•Tidak sukakan cabaran
•Murung dan sering tertekan
•Mudah tersinggung dan merajuk
Usaha yang dilakukan secara kebiasaan
sama ada secara sedar atau tidak sedar
oleh seseorang bagi mempertahankan
ego,ancaman dan kebimbangan
Jenis-jenis helah belah diri
Rasionalisasi – Penjelasan yang diberi oleh
seseorang terhadap tingkahlakunya demi
menjaga harga diri
Sublimasi – Menyalurkan kekecewaan,
kekurangan yang dialami kepada aktiviti
sihat
Pemindahan – Memindahkan sesuatu
perasaan kepada sesuatu yang boleh
menerimanya
• Projeksi – Membalikkan konflik /
kelemahan kepada orang lain
• Introjeksi – Menyamakan ciri-ciri
orang lain dengan dirinya
• Pembentukan reaksi – Menafikan
sesuatu yang diinginkan dengan
melakukan sesuatu yang
bertentangan
• Kompensasi – Melakukan sesuatu perkara
yang hampir sama dengan perkara yang
tidak dapat dilakukan
• Represi – Melupakan sesuatu ancaman
(mengabaikan)
• Regresi – Mengundurkan diri dengan
melakukan sesuatu yang tidak matang
seperti : menangis.
• Fantasi – Membentuk khayalan/angan-
angan bertujuan mengurangkan perasaan
yang tidak diingini
• Penyangkalan – Meyakinkan diri bahawa
sesuatu ancaman tidak berlaku
• Keagresifan – Tindakan mencederakan
punca kekecewaan/ancaman
Konsep Kendiri Positif Konsep Kendiri Negatif

• Kasih sayang atau sokongan yang • Kurang kasih sayang, perhatian dan
diterima daripada persekitaran belaian daripada ibu bapa, guru ataupun
orang dewasa yang lain. Ini
mengakibatkan wujudnya perasaan tidak
• Sifat semulajadi seperti baka dan
dipunyai serta kekurangan dalam diri
persepsi terhadap diri sendiri.
individu.
(perangai ataupun tabiat ibu bapa
tersebut juga akan mempengaruhi • Keadaan keluarga yang kucar kacir
kanak-kanak.) dengan keadaan ibu bapa yang sering
bergaduh dan tidak memberi perhatian
• Keyakinan yang tinggi yang ada dan kasih sayang kepada anak-anak yang
dalam diri individu sendiri. menyebabkan anak-anak yang sedang
membesar berasa tidak selamat.
• Memperoleh ganjaran yang positif
• Pengalaman hidup yang menakutkan ,
seperti pujian yang membina, hadiah
menyedihkan dan mengecewakan.
dan sebagainya sejak dari kecil
apabila melakukan sesuatu sama ada • Kelunturan standard moral pada masa
mendapat kejayaan atau kegagalan. kini.
IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
Guru perlu mewujudkan suasana positif yang
menimbulkan rasa selamat dan selasa kepada
murid-murid untuk membentuk kendiri positif
Guru perlu melakukan aktiviti berkumpulan
dan berpusatkan murid
Memupuk sikap kepimpinan dan
bertanggungjawab
Menerapkan sikap menerima kesilapan diri
dan menyatakan melakukan kesilapan adalah
proses pembelajaran