Anda di halaman 1dari 9

IBNU KHALDUN

RIWAYAT HIDUP

 NAMA;ABD RAHMAN BIN MUHAMMAD BIN


MUHAMMAD
 LAHIR;TUNISIA>732H=1332M
 KETURUNAN;ARAB YAMAN
 MENINGGAL DUNIA;
KAHERAH,MESIR>808H=1406M
 USIA;87TAHUN
SIFAT PERIBADI

 TEKUN&GIGIH>DAPAT MENCARI DAN MENGUASAI


ILMU YANG PELBAGAI
 PEMIMPIN YANG CEKAP DAN DISEGANI SERTA
KREATIF

PENDIDIKAN

 BELAJAR ASAS AGAMA&BAHASA ARAB DARI AYAHNYA


 MANTIQ,FALSAFAH,SAINS DARI MUHAMMAD BIN
IBRAHIM AL-ABILI
 DI U>LISANUDDIN BIN AL-KHATIB& AHMAD BIN AL-
KASSAR
ILMU DAN PEMIKIRAN
 SOSIOLOGI;ASAS DISPLIN DILETAKKAN
 SEJARAH;TAFSIRAN DIBERIKAN BERDASARKAN
SOSIOLOGI,EKONOMI,GEOGRAFI&TIDAK
TERIKAT DENGAN POLITIK SAJA.
 FALSAFAH;HURAIKAN FALSAFAH SEJARAH&
SOSIOLOGI DALAM BUKU MUKADDIMAH.

POLITIK&PENTADBIRAN
 MENYANDANG PELBAGAI JAWATAN PENTING
NEGARA
EKONOMI

 BERPERANAN PENTING MEMBENTUK TAMADUN


PELOPORI TEORI PERMINTAAN,BEKALAN,CUKAI,
KONSEP HARGA,KEUNTUNGAN,MATA WANG DAN
BURUH
KEMASYARAKATAN

 AKHLAK&ILMU TUNGGAK BANGUN DAN


JATUHNYA TAMADUN

KENEGARAAN

 AGAMA,EKONOMI&AKHLAK PEMIMPIN YANG


BAIK ASAS PEMBENTUKAN NEGARA
EKONOMI
 TEORI BELIAU MASIH DIGUNAKAN OLEH
MASYARAKAT ANTARABANGSA MASA KINI

KEMASYARAKATAN
 GAYA FIKIR BELIAU DIJADIKAN RUJUKAN DALAM
BINA TAMADUN

KENEGARAAN
 TEORI MASYARAKAT MADANI JADI TERAS
PEMBENTUKAN NEGARA
ARNOLD TOYNBEE
 SEJARAWAN TERKENAL BARAT KATANYA;
TDAK DAPAT DISANGKAL KEHEBATAN
MUKADDIMAH KERANA TIADA KARYA
SEPERTINYA DAPAT TERHASIL KINI

DOKTOR IBRAHIM M.UWAIS


 PAKAR EKONOMI MODEN KATANYA;
IBNU KHALDUN IALAH BAPA EKONOMI
 MENURUT KAJIAN BELIAU,APABILA NEGARA
BERTAMBAH MAJU KESEDARAN AGAMA
BERKURANG.

 ASPEK NASIONALISME JUGA TERAS KEUTUHAN


SESEBUAH NEGARA SELEPAS ASPEK AGAMA