Anda di halaman 1dari 8

IMPLIKASI MASALAH

TINGKAH LAKU TERHADAP


PEMBELAJARAN
Objektif
Mengganggu
Pengajaran dan
konsentrasi
Pembelajaran tidak
rakan sekelas
tercapai

Suasana Aktiviti pengajaran


pembelajaran tidak dapat disiapkan
dalam masa yang
tidak kondusif ditetapkan
1. Mengganggu konsentrasi rakan sekelas

• Murid yang sering mewujudkan masalah ketika


sesi pembelajaran berlaku akan menyebabkan
murid lain tidak dapat mengikuti sesi PdP
dalam keadaan yang lebih fokus.
• Cth: Murid hiperaktif yang sentiasa
mengganggu rakan di sebelahnya.
2. Objektif pengajaran dan pembelajaran tidak
tercapai

• Murid tidak mendapat apa-apa input daripada


pengajaran dan pembelajaran disebabkan kurang
tumpuan ketika guru mengajar.
• Tumpuan itu adalah terhad kerana manusia hanya
mampu tertumpu pada satu perkara dalam satu
masa (James, 1890)
• Cth: Sikap malas dan bosan.
3. Suasana pembelajaran yang tidak kondusif

• Gangguan yang wujud akan menyebabkan sesi


pembelajaran menjadi kelam kabut.
• Guru perlu menguruskan suasana bilik darjah
dengan baik melalui kaedah dan strategi yang
sesuai.
• Cth: Sekumpulan murid yang terlalu bising
menyebabkan guru dan murid lain hilang tumpuan.
4. Aktiviti pengajaran tidak dapat disiapkan
dalam masa yang ditetapkan

• Guru tidak dapat melakukan pengajaran dengan


lancar disebabkan tingkah laku murid yang
bermasalah.
• Masa yang digunakan untuk mengajar digunakan
untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan
tingkah laku murid tersebut. Contohnya,
menenangkan murid yang bersikap agresif.
SEKIAN
TERIMA KASIH