Anda di halaman 1dari 10

Merancang Program

Pengurusan Tingkah
Laku
Definisi Guru mengenal pasti
tingkah laku negatif
yang ditunjukkan
Suatu rancangan untuk murid.
memodifikasikan tingkah laku
negatif atau bermasalah ke
satu matlamat yang telah
ditetapkan melalui teknik- Guru menetapkan tingkah
laku betul yang harus
teknik atau kaedah yang ditunjukkan oleh murid
sesuai. tersebut.
Langkah-langkah Menjalankan Program
Pengurusan Tingkah Laku

Kenal pasti dan


Tunjuk tingkah laku Memberi ganjaran
Pemerhatian awal menetapkan
betul (Memodelkan untuk mengekalkan
dan penilaian matlamat tingkah
atau Memberitahu) tingkah laku positif
laku
Model Akibat Logikal Dreikurs
(Rudolf Dreikurs, 1968)
Menekankan pencegahan tingkah laku.
Semua tingkah laku mempunyai tujuan
tertentu.
Terdapat dua jenis akibat tingkah laku:
a) Akibat Logikal
b) Akibat semula jadi
Mewujudkan suasana bilik darjah
yang demokratik.

Murid diberi pilihan dalam


membetulkan tingkah lakunya.
Tidak memaksa murid untuk
bertingkah laku mengikut arahan.
Menukar matlamat salah kepada
matlamat betul.
Menerangkan kepada murid apa
implikasi tingkah laku negatifnya.
Model Disiplin Asertif
( Lee Canter, 1976)
Menetapkan
Merangka sistem
penetapan dan Tingkah laku wajar
ganjaran dan dendaan
penguatkuasaan diberikan pengukuhan
dalam bilik darjah
peraturan dalam kelas

Yakin dan tegas dalam Prihatin dan berlaku


menetapkan peraturan adil terhadap semua
(Bersikap asertif) pelajar
Model Pengurusan Disiplin Thomas Gordon
( Thomas Gordon, 1989)
 Disiplin diperolehi dengan
membantu murid memperoleh
kawalan dalaman atau kendiri.
Guru haruslah mengurangkan
kawalan terhadap murid.
Lebih mempengaruhi daripada mengawal murid

Mencegah masalah sebelum berlaku

Kenal pasti punca tingkah laku negatif murid

Berdepan dengan masalah tingkah laku


Pendekatan i-message
Kemahiran mendengar
Penyelesaian konflik berkesan