Anda di halaman 1dari 15

KANUN PROSEDUR

JENAYAH

DIARI PENYIASATAN
PENGENALAN

 Suatu rekod bertulis butir penyiasatan dan


tindakan Pegawai Penyiasat.
 Rekod penting Pegawai Penyiasatan.
 Penyediaan diari penyiasatan
Sec.119(1) KPJ.
 Disimpan dalam kertas siasatan.(FOLIO C)
PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG
 Butir-butir catatan dalam diari penyiasatan.

- Waktu diterima perintah penyiasat etika.


- Waktu dimulakan ditamatkan penyiasat.
- Nama tempat atau tempat dilawatinya.
- Pernyataan pendapat penyiasat.
PENYELENGGARAAN DIARI
PENYIASATAN
 Diselenggarakan dalam POL.51 B

 Kandungan catatan diari penyiasatan.


- Nama dan pangkat.

- No laporan dan balai polis.

- Tarikh dan masa maklumat diterima.

- Tarikh dan masa pegawai mula dan tamat siasatan.


- Tempat dilawat.

- Pemerhatian dan penilaian.

- Catatan butiran keterangan dan kedudukan


barang kes.

- Rakam percakapan.

- Butiran orang yang ditangkap.


- Mengesan orang disyaki atau ditangkap.

- Pengenalan harta benda.

- Bantuan berhubung kad cam.

- Bantuan rakaman percakapan.

- Surat menyurat.
- Tindakan terhadap saksi.

- Tindakan membantu siasatan dan maklumat.

- Kenyataan dan pendapat hasil siasatan.


- Setiap muka surat DP dinomborkan, setiap baris
dipenuhi dan tentukan baris tidak ditinggalkan
kosong.

- Setiap tindakan mempunyai no siri sendiri,


tajuk ringkas.

- Di akhir setiap hari penyiasatan di buat


garisan merah melintang dan ditandatangani.
KEPENTINGAN DIARI
 Dokumen penting.

 Mencerminkan kewibawaan kebijaksanaan dan


kebolehan penyiasatan.

 Mutu, kecekapan dan dengan usaha.

 Rujukan dan mengingatkan kembali sebelum


memberi keterangan di mahkamah.
Sek.32(b) Akta Keterangan menyatakan
fakta berikut :-

 Pernyataan bertulis atau lisan atau fakta


relevan dibuat oleh seseorang :-
- Mati.
- Tidak di jumpai.
- Tidak berdaya memberi keterangan
- Kehadiran tidak diperolehi.
- Perbelanjaan pendapat mahkamah tidak
berpatutan.
 Pernyataan di buat oleh mana-mana orang :

- Perjalanan urusan biasa.


- Catatan atau memorandum.
- Menjalankan tugas profesional.
- Akuan diterima bertulis, sekuriti, harta atau
dokumen perdagangan.
RUMUSAN
 Pegawai penyiasat - pencari sebenar fakta kejadian
jenayah/bukan jenayah berpandu kepada
kebenaran.

 Menguatkan keterangan kepada orang


disyaki/dituduh melakukan kesalahan.

 Menjadi bahan pembuktian di mahkamah.

 Keterangan-keterangan fakta kebenaran akan


memberikan kepercayaan mahkamah.
CONTOH PENULISAN DIARI
PENYIASATAN
 Kertas butir-butir penyiasatan INSP ALI BIN YUS
(Nama/Pangkat)
Dalam Aduan No 2002/2006
BALAI POLIS DANG WANGI
TARIKH DAN NO BUTIR-BUTIR BUTIR-BUTIR PENYIASATAN
MASA PENYIASATAN

1.3.06 1 Maklumat Report.


5.00 pm (Teliti kandungan report dari pengadu)
7.00 pm 2 Temuduga pengadu
7.30 pm 3 Maklum bilik gerakan
8.00 pm 4 Maklum ketua (Contoh T/KPD(J)
8.10 pm 5 Ke tempat kejadian
8.15 pm 6 Di tempat kejadian.

8.20 pm 7 Arahan.

8.25 pm 8 Soal saksi.

9.00 pm 9 Tempat kejadian.


9.30 pm 10 Kesan cap jari.

9.35 pm 11 Ambil gambar.

9.40 pm 12 Rakam percakapan saksi.

10.00 pm 13 Tunjukkan gambar.

10.15 pm 14 Kumpul barang kes.

10.30 pm 15 Balik ke pejabat.