Anda di halaman 1dari 8

Matematik

(Perpuluhan)
Tahun 6 Amiable
271.345
2 7 1 3 4 5
Titik
perpuluhan
Nombor

Nilai puluh sa persepuluh perseratus perseribu


ratus
tempat

𝟑 𝟒 𝟓
200 70 1
Nilai digit 𝟏𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎𝟎
46.798
4 6 7 9 8
Titik
perpuluhan
Nombor

Nilai tempat puluh sa persepuluh perseratus perseribu


(perkataan)

𝟕 𝟗 𝟖
Nilai digit 40 6
𝟏𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎𝟎
(angka)
Tukarkan pecahan kepada perpuluhan
𝟔
 𝟏𝟎𝟎 3
𝟕
𝟏𝟎𝟎𝟎

0 0 6 3 0 0 7

0.06 3.007
LATIHAN
𝟗
 𝟏𝟎𝟎 𝟑𝟔𝟖
 𝟏𝟎𝟎𝟎 5
𝟏𝟐 𝟑
 5𝟏𝟎
𝟏𝟎𝟎𝟎

0 0 9 5 3
0 3 6 8 5 0 1 2
0.09 5.3
0.368 5.012
Bilangan Sifar

10
100
1000
Tukar nombor perpuluhan kepada pecahan

0.9 0.36 5.3 4.012


9 36 3 12
5 4
10 100 10 1000
Latihan
0.8 0.06 3.3 5.002
8 6 3 2
3 5
10 100 10 1000