Anda di halaman 1dari 34

Penceramah

PERATURAN 121 PENGARAH


PERTANDINGAN
 MERANCANG KEPERLUAN PENGANJURAN
KEJOHANAN.

 DARI SEGI TEKNIKAL DENGAN KERJASAMA


WAKIL TEKNIK.

 MEMASTIKAN SEMUA PERANCANGAN


DILAKSANAKAN TANPA SEBARANG MASALAH
TEKNIKAL.

 MEWUJUDKAN INTERAKSI DI ANTARA PESERTA


MELALUI SISTEM KOMUNIKASI.

 SENTIASA BOLEH MENGHUBUNGI DENGAN


SEMUA PEGAWAI.
PERATURAN 122 PENGURUS
KEJOHANAN

Kelincinan perjalanan kejohanan

Kehadiran pegawai-pegawai
Pengurus
Kejohanan Melantik pengganti

Penyingkiran pegawai

Penetapan pihak yang boleh masuk


arena
PERATURAN 123 PENGURUS
TEKNIK

Menentu bahawa :
Balapan / landas lari;
Acara Padang;
Bulatan;
Lengkok; dan
Tempat mendarat disediakan dengan betul.

Memastikan semua peralatan yang ada mengikut peraturan IAAF

Menerima dan mengesahkan peralatan yang atlet bawa dan ingin


gunakan peralatan sendiri.

Menentukan dan mengagih segala jenis borang, kad-kad


keputusan dan kad-kad pencatat masa.
PERATURAN 124 PENGURUS BILIK
PANGGILAN

Menyelia pergerakan atlet, yang telah diperiksa di


dalam bilik panggilan

Kawasan
DARI Kawasan Warm-up KE
Pertandingan

Dengan kerjasama Hakim-Hakim


Bilik Penggilan

HADIR dan BERSIAP SEDIA untuk bertanding


PERATURAN 125 REFRI

 Refri berasingan dilantik bagi acara-acara:


Balapan; Padang; Acara Campuran; Acara
Lari dan Lumba Jalankaki yang dijalankan di
Luar Stadium
 bertanggungjawab menentukan semua
peraturan dipatuhi dan memberi keputusan
dalam perkara teknikal yang wujud di mana
ianya tidak dinyatakan dalam buku peraturan
IAAF
 Refri Balapan dan Acara Luar Stadium
berkuasa menentukan kedudukan peserta di
akhir perlumbaan ( hanya jika hakim-hakim
tidak dapat memutuskannya dan terdapat
pertelingkahan keputusan)
 Refri Balapan yang berkenaan berkuasa membuat
keputusan terhadap perkara mula jika beliau tidak
setuju dengan keputusan Pasukan Mula kecuali
perkara berkaitan dengan salah mula yang dikesan
oleh alat pengesan salah mula
 Tidak bertindak sebagai Hakim atau Pengadil
 Refri berkenaan akan memeriksa dan mengesahkan
semua keputusan akhir dan menangani semua
perkara yang dipertikaikan
 Sekiranya tiada Hakim Ukur Elektronik, akan
menyelia semua ukuran rekod – acara padang
 Memutuskan sebarang bantahan lisan
 Memberi amaran dengan gunakan kad kuning atau
penyingkiran dengan kad merah
 Berkuasa mengisytiharkan sesuatu acara
dimansuhkan dan ditandingkan semula.
 Selepas tamatnya setiap acara, perlu tandatangani
kad keputusan dan hantarnya kepada Setiausaha
Pertandingan
 Referi acara campuran akan berkuasa atas
perlaksanaan acara individu dalam pertandingan
acara campuran
PERATURAN 126 HAKIM–HAKIM

HAKIM–HAKIM

BALAPAN PADANG

1 KETUA 1 KETUA

BILANGAN HAKIM YANG BILANGAN HAKIM YANG


SECUKUPNYA SECUKUPNYA
PERATURAN 126 HAKIM-HAKIM

 Ketua Hakim (Balapan dan Padang) akan


menyelaraskan kerja-kerja bagi Hakim
masing-masing.
 Hakim-hakim bagi acara balapan dan lebuhraya
yang ditamatkan di balapan, akan ditempatkan
sekurang-kurangnya 5 meter daripada dan
sebaris dengan garisan penamat dan berada di
atas platform yang mendongak ke belakang.
 Sekiranya hakim tidak dapat membuat
keputusan hendaklah merujuk kepada Refri.
PERATURAN 126 HAKIM–HAKIM
ACARA PADANG
 Hakim-hakim akan menghakimi dan merekodkan
setiap pecubaan yang sah
 Lompat Tinggi dan Lompat Bergalah: Setiap kali
palang dinaikkan, ukuran yang tepat hendaklah
dilakukan.
 Sekurang-kurangnya 2 orang Hakim akan
membuat catatan bagi semua percubaan.
 Hakim yang berkaitan akan mengangkat :
 bendera putih – percubaan sah
 bendera merah – percubaan yang tidak sah
PERATURAN 127 PENGADIL–
PENGADIL

 Pembantu kepada Refri


 Tiada kuasa membuat keputusan akhir
 Tugas :
 memerhatikan tiada kes-kes faul dan
pencabulan peraturan berlaku
 menentukan pencabulan peraturan itu
berlaku secara sengaja atau tidak
 memerhati atlet ( khas di selekoh )
tidak lari luar lorong
 memastikan atlet melompat pagar
dan halangan dengan betul
 memastikan atlet melompat pagar
lompatan air dengan mengharungi
air
 memantau zon pertukaran baton
 memastikan atlet meninggalkan
zon pertukaran baton dengan betul
 jika berlaku perlanggaran
peraturan:
 menandakan tempat
kesalahan
 mengangkat bendera
kuning
 kemukakan laporan
bertulis
PERATURAN 128 PENJAGA-PENJAGA
MASA & HAKIM-HAKIM
FOTO PENAMAT

Jika catatan tangan


- Bilangan penjaga masa yang mencukupi
dilantik, salah seorang itu menjadi Ketua
Penjaga Masa. Contohnya: 1 peserta – 3
penjaga masa.
- Ketua Penjaga Masa wajib mengambil masa
pemenang.
- Ketua Penjaga Masa mengagih tugas kepada
setiap penjaga masa.
- Penjaga masa akan menjalankan tugas
mengikut Peraturan 165 (yang akan
kita bincangkan kemudian)

Jika alat Foto Penamat Automatik


sepenuhnya digunakan:
- Penjaga masa akan bertindak sebagai
sokongan.
- Seorang Ketua Hakim Foto Penamat
dan sekurang-kurangnya dua orang
Penolong Hakim Foto Penamat dilantik.
PERATURAN 129

 KOORDINATOR PELEPASAN
 PELEPAS
 PELEPAS PANGGIL BALIK
KOORDINATOR PELEPASAN
 MENGAGIHKAN TUGAS PELEPAS DAN PELEPAS
PANGGIL BALIK.
 BOLEH MENETAPKAN TUGAS DAN TEMPAT PELEPAS
PANGGIL BALIK.
 MENYELIA TUGAS PELEPAS DAN PELEPAS PANGGIL
BALIK.
 MEMBERI ISYARAT KEPADA PELEPAS UNTUK MULAKAN
TUGAS SETELAH MENERIMA ARAHAN DARIPADA
PENGARAH PERTANDINGAN.
 MENJADI PERANTARA PELEPAS DENGAN STAF
TEKNIKAL PERALATAN MASA.
 MEREKOD DAN MENYIMPAN DOKUMEN BERKAITAN
PELEPASAN.
 MENENTUKAN PERATURAN PENOLONG PELEPAS
(130.5) DIPATUHI.
PELEPAS
 MELEPASKAN PERLUMBAAN LARIAN.
 MENGAWAL SEPENUHNYA TERHADAP PESERTA
YANG DALAM KEADAAN SEDIA.
 MEMAKAI FONKEPALA BILA PERALATAN SALAH
MULA DIGUNAKAN (PERATURAN 161.2).
 MEMASTIKAN PEGAWAI BERKENAAN (PENJAGA
MASA, HAKIM PENAMAT, KETUA HAKIM FOTO
PENAMAT DAN PEGAWAI PENJAGA ALAT PENYUKAT
ANGIN) SUDAH BERSEDIA.
 BERDIRI DI TEMPAT YANG BOLEH MELIHAT SEMUA
PELUMBA (KEDUDUKAN PELUMBA, PENDENGARAN
PELUMBA)
 MEMBERI AMARAN DAN PEMBATALAN PERLUMBAAN
(PERATURAN 162.7 & 8)
PELEPAS PANGGIL BALIK

 MEMBANTU PELEPAS.
 SEKURANG-KURANG DUA ORANG BAGI
ACARA 200M, 400M, 400M LP DAN LARI
BERGANTI-GANTI.
 BERKUASA MEMANGGIL SEMULA
PERLUMBAAN YANG BERLAKU ‘FAUL’.
 MELAPORKAN PENELITIAN PESERTA
‘FAUL’ KEPADA PELEPAS.
 BERADA DI KEDUDUKAN YANG DAPAT
MELIHAT DENGAN JELAS SETIAP PESERTA.
PERATURAN 130 PENOLONG PELEPAS

 Menerima peserta-peserta dari bilik panggilan.


 Stesen terakhir untuk memeriksa nombor peserta
dengan senarai nama peserta bagi sesuatu acara.
 Memastikan nombor tambahan bagi lorong
masing-masing dilekat pada sisi paha.
 Mengumpul peserta-peserta 3 m di belakang
garisan permulaan.
 Memastikan peserta berada di dalam acara /
saringan yang betul dan dalam lorong yang betul.
 Menyediakan baton bagi pelari pertama acara lari
berganti-ganti.
 Jika berlaku salah mula, hendaklah
menunjuk kad kuning kepada peserta yang
melakukan kesalahan dan seterusnya
amaran diberi kepada peserta-peserta yang
lain.
 Kad kuning diletakkan di kotak penanda
lorong peserta yang melakukan kesalahan.
 Kad merah dilayari kepada peserta yang
melakukan salah mula yang kedua.
 Bagi acara bercampur kesalahan salah mula
yang pertama kad kuning dan kesalahan
kedua oleh peserta yang sama ditunjukkan
kad merah.
PERATURAN 131 PENCATAT
PUSINGAN

1. PENCATAT PUSINGAN DITUGASKAN


UNTUK MENGAMBIL CATATAN PUSINGAN
DILENGKAPKAN OLEH SETIAP PESERTA
DALAM ACARA / LARIAN MELEBEHI 1500
METER.

2. BAGI LARIAN 5000 METER DAN KE ATAS


DAN ACARA LUMBA JALAN KAKI,
SEBILANGAN PENCATAT PUSINGAN
DIBAWAH ARAHAN REFERI DAN
DIBEKALKAN KAD-KAD CATATAN
PUSINGAN UNTUK MENCATAT MASA
SETIAP PUSINGAN.
3. SEORANG PENCATAT PUSINGAN AKAN
MEREKOD MASA SETIAP PUSINGAN:

a. 4 PESERTA UNTUK ACARA LARIAN.


b. 6 PESERTA UNTUK ACARA JALAN
KAKI.

4. SEORANG PENCATAT PUSINGAN


DITUGAS UNTUK MEMPAMERKAN BAKI
PUSINGAN.

5. PUSINGAN TERKAHIR AKAN DIISYARATKAN


KEPADA SETIAP PESERTA DENGAN
MEMBUNYIKAN LOCENG.
PERATURAN 132 SETIAUSAHA
PERTANDINGAN

 Hendaklah mengumpul semua keputusan


lengkap bagi setiap acara
 Hendaklah menyampaikan keputusan ini
kepada juruhebah, merekodkannya dan
mengemukakan kad-kad keputusan kepada
pengarah pertandingan
 Jika sistem keputusan berkomputer
dilaksanakan, memastikan semua
keputusan dimasukkan ke dalam sistem
komputer
PERATURAN 133 PENGAWAS

 Pengawas mempunyai kuasa penuh mengawasi


arena pertandingan
 Tidak membenarkan sesiapa yang tidak
berkenaan kecuali pengawai yang bertugas dan
atlet-atlet yang bertanding masuk ke arena
pertandingan
 Mengawasi semua pegawai teknik yang tidak
bertugas berada di tempat khas yang disediakan
 Mengawasi media massa dan juru gambar
mengikut kad akreditasi
PERATURAN 134 JURUHEBAH

 Memaklumkan hadirin nama dan nombor


peserta-peserta yang mengambil bahagian
dalam setiap acara dan maklumat-
maklumat lain seperti komposisi saringan,
undian lorong dan masa perantaraan.

 Menghebahkan keputusan bagi setiap


acara dengan kadar segara selepas
menerima maklumat mengenainya.
NOTA:
 Bagi kejohanan-kejohanan yang
dijalankan mengikut peraturan 1.1(a),
juruhebah Bahasa Inggeris dan Perancis
akan dilantik oleh I.A.A.F
 Di bawah pengawasan wakil-wakil teknik,
mereka bertanggungjawab terhadap
semua aspek protokol ketika membuat
pengumuman.
PERATURAN 135 JURU UKUR
RASMI

 Beliau hendaklah memeriksa semua


tanda dan alat terpasang.
 Memberikan sijil-sijil berkenaan kepada
Pengurus Teknik sebelum kejohanan.
 Beliau hendaklah memberi laluan
sepenuhnya terhadap pelan-pelan dan
gambarajah stadium dan laporan
pengukuran terkini bagi tujuan
pengesahan.
PERATURAN 136 PENJAGA ALAT
PENYUKAT ANGIN

 Memastikan kedudukan alat penyukat angin


mengikut Peraturan 169.3 (Balapan) & 184.5
(Padang)
 Memastikan & merekodkan halaju angin mengikut
arah larian
 Menandatangani keputusan dan menyerahkannya
kepada Setiausaha Pertandingan
PERATURAN 137 HAKIM PENGUKURAN
(ELEKTRONIK)

Sebelum kejohanan:
 Memahirkan diri dengan semua alat
elektronik
Semasa kejohanan:
 Menyelia penempatan alat
 Memastikan alat berfungsi dengan
betul
Beliau akan bertanggungjawab kepada Refri
Padang untuk mengesahkan bahawa alat itu
tepat.
PERATURAN 138 HAKIM-HAKIM BILIK
PANGGILAN

 Menentukan semua peserta memakai pakaian


seragam negara atau kelab masing-masing yang
disahkan oleh Badan Kebangsaan mereka;
 Nombor bib dipakai dengan betul dan mengikut
senarai mula;
 Kasut, bilangan dan ukuran pepaku;
 Pengiklanan pada pakaian dan beg peserta
mematuhi Aturan dan Peraturan IAAF; dan
 Barang-barang larangan tidak dibawa masuk ke
arena.
PERATURAN 139 PESURUHJAYA
PENGIKLANAN

Tugas Pesuruhjaya Pengiklanan adalah


mengawasi dan menguatkuasakan
aturan dan peraturan pengiklanan IAAF