Anda di halaman 1dari 68

ASSIGNMENT 1

SME3023 Trends and Issues in Education for Mathematical


Sciences
(GROUP A)
Pensyarah: Dr. Mazlini Adnan
Kumpulan: 3
No Matrik Ahli kumpulan
D20131063762 NURUL SYAHIRAH BINTI RUHANI

D20131063748 NOR SYAHIRAH BINTI YUSOF

D20131063759 NUR RASHIDA BINTI YUSOFF

1
ISU KBAT
DALAM P&P
SUBJEK MATEMATIK
2
Negara dalam
kelompok sepertiga
teratas dalam
Kualiti pentaksiran
Merealisasikan antarabangsa dalam
aspirasi tempoh 15 tahun
pendidikan
negara Sistem yang
memaksimumkan
Kecekapan keberhasilan murid
mengikut peruntukan
sedia ada

3
4

6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing


6pada
ciri utama setiap murid
peringkat global :
perlu ada untuk
bersaing pada peringkat global
Identiti nasional Kemahiran
Kemahiran memimpin
berfikir Kemahiran
dwibahasa

Etika dan
Pengetahuan
Kerohanian
4
Apakah beza
otak dan minda?

5
Once we learn, does it mean that we have automatically think?
Apabila kita belajar sesuatu, adakah itu bermakna kita dah berfikir?

Berfikir dan Belajar


Can we learn without thinking?
Bolehkah kita belajar tanpa berfikir?

6
Menurut Maimunah (2004), berfikir dan kemahiran berfikir
(KB) merupakan sesuatu yang berbeza.

Berfikir Kemahiran Berfikir (KB)


Berfikir adalah suatu KB bukan kemahiran
aktiviti yang abstrak dan semula jadi.
selalunya berlaku pada
peringkat separuh sedar.

Berfikir dilihat sebagai KB merupakan suatu


suatu kebolehan semula disiplin ilmu yang boleh
jadi sama seperti dipelajari dan dapat
kebolehan berlari dan diamalkan sehingga
bernafas. membentuk kebiasaan
atau pengalaman.

7
8
Penambahbaikkan Kemahiran Berfikir

9
Kemahiran
Berfikir Kemahiran
Aras Rendah Berfikir
(KBAR) Aras Tinggi
(KBAT)

KEMAHIRAN BERFIKIR

10
Taksonomi Bloom

Mencipta

Menilai
KBAT
Menganalisis

Mengaplikasi

Memahami
KBAR
Mengingat

11
Aras KBAT
3. Mengaplikasi
Murid mengaplikasikan pengetahuan kepada situasi dan
pengalaman baru.

4. Menganalisis
Murid mengekstrak keluar idea-idea penting dan menentukan sama
ada idea-idea tersebut berkaitan antara satu sama lain.

5. Menilai
Murid diminta untuk membuat pertimbangan dan penilaian untuk
membuat kesimpulan.

6. Mencipta

Murid menggabungkan maklumat untuk mencipta sesuatu yang


baru.
12
Definisi ini konsisten dengan
standard antarabangsa
(contoh: OECD, PISA)
DEFINISI

Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk


mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai
dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan,
berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 2013)
13
Latar Belakang KBAT
Berdasarkan Laporan TIMSS 2011,
• Kedudukan Malaysia dalam Programme For International Student
Assessment (PISA) ialah di tempat ke 57 daripada 74 buah negara yang
menyertai.
• Malaysia dalam Trends in International Mathematics and Science Study
(TIMSS),
Rekod pencapaian Malaysia dalam TIMSS
(subjek Matematik)
550 519
508
500 474
440
450

400
TIMS 1999 TIMS 2003 TIMS 2007 TIMS 2011
Markah purata 14
Latar Belakang KBAT
• Rekod pencapaian PMR tahun 2008-2011 adalah meningkat.
Gred Purata Nasional Penilaian Menengah Rendah
(subjek Matematik)
2.85 2.83

2.8 2.78
2.74
2.75 2.71
2.7
2.65
2008 2009 2010 2011
Gred Purata Nasional

• Terdapat perbezaan pencapaian pelajar Malaysia dalam TIMSS dan PMR,


dimana pencapaian TIMSS adalah menurun dari tahun 2007 ke 2011.
Manakala, pencapaian PMR adalah menaik dari tahun 2008 ke 2011.
15
LATAR BELAKANG KBAT

Jika kita mahu pelajar membangunkan kemahiran berfikir,


menyatakan sebab, dan menyelesaikan masalah, kita perlu
mula dengan memberi tigas pada peringkat tinggi dan kognitif
yang kompleks.

(Stein & Lane, 1996)

Kejayaan sekolah berprestasi tinggi adalah disebabkan


kurikulum yang digunakan memerlukan kemahiran kognitif
yang tinggi, dan keupayaan guru untuk mengekalkan keperluan
tersebut semasa enakmen melalui penyoalan.

(Boaler & Staples, 2008)

16
Latar Belakang KBAT

Negara-negara berprestasi tinggi menetapkan peratus


yang banyak dalam tugasan-tugasan tahap tinggi.

(Stigler & Hiebert, 2004)

• Berdasarkan kajian-kajian lepas, Malaysia mengubah peratus


KBAT dalam pentaksiran, menekankan pembelajaran abad-21,
dan mengubah kurikulum sekolah.

17
Kepentingan KBAT
KBAT memerlukan murid mencerap sesuatu data atau maklumat
kemudian diproses dalam minda dan akhirnya dikeluarkan
semula dalam pelbagai bentuk.

Tujuan KBAT Diperkenalkan


Mengubah amalan hafalan kepada pemahaman.

Meningkatkan tahap kesedaran pengetahuan


(lebih banyak analisa, menilai dan mencipta).

Mewajarkan penyelesaian dan penemuan.

Diperlukan untuk penyiasatan saintifik.


18
Apa itu
berfikir ?

19
20
Murid
Menjana minda kreatif bertanggungjawab
& inovatif terhadap pembelajaran
mereka

Merapatkan hubungan
guru dan murid kerana Membantu pelajar
guru lebih banyak menghadapi cabaran
berperanan sebagai abad ke-21
fasilitator

21
22
Perbezaan

Masalah Masalah
dan
Rutin Bukan Rutin

23
Masalah Rutin

Dalam menyelesaikan masalah


rutin, murid perlu
1. Memahami masalah
Kesan mengaplikasi masalah
2. Memilih operasi yang rutin:
sesuai
• Guru memberi latihan dalam
3. Mengaplikasi algoritma- mengingat fakta-fakta asas
algoritma yang telah dipelajari. dan langkah- langkah yang
berturutan. Contoh:
Prosedur penyelesaiannya
• Mempertingkat kemahiran- Contoh 1 :
adalah sudah kita ketahui.
kemahiran dalam operasi • Cari perimeter segi
asas. empat tepat yang
mempunyai panjang 8
• Memberi peluang untuk meter dan lebar 17
berfikir tentang perkaitan meter
antara sesuatu operasi dan
aplikasinya kepada situasi-
situasi sebenar.
24
Masalah Bukan Rutin
Contoh:
Contoh 1 :
• Mamat ingin membina
Kesan mengaplikasikan masalah bukan pagar bagi reban ayam
rutin: yang berbentuk segi
• Dapat mengembangkan penggunaan empat. Dia
strategi-strategi penyelesaian masalah mempunyai 20 meter
wayar pagar. Apakah
Untuk mencari
• Memberi peluang untuk memikirkan saiz segi empat yang
penyelesaian, murid boleh
pelbagai cara penyelesaian, berkongsi boleh beliau hasilkan?
menyelesaikan dengan
kaedah-kaedah penyelesaian masalah Bentuk manakah yang
pelbagai cara yang
serta meningkatkan keyakinan diri terbaik.
memerlukan proses
pemikiran yang berbeza. dalam penyelesaian masalah
matematik
Prosedur penyelesaian • Dapat menikmati keindahan dan logik
masalah bukan rutin tidak yang wujud dalam matematik.
kita ketahui.
• Meningkatkan kemahiran berfikir
secara kritis.
25
Aktiviti
Cuba Soalan Bukan Rutin

• Cari jalan penyelesaian.


• Terangkan proses (mengikut taksonomi bloom)
dalam mendapatkan jawapan tersebut.

26
.

1.

Kereta di atas adalah 3.5 m panjang. Berapa panjangkah bangunan itu?

A. 18 m
B. 14 m
C. 10 m
D. 4 m

27
.

1.

Kereta di atas adalah 3.5 m panjang. Berapa panjangkah bangunan itu?

A. 18 m Penyelesaian:
B. 14 m 4 × 3.5 = 14 𝑚
C. 10 m
D. 4 m

28
2. Ah Seng ingin membeli bunga untuk ibunya sempena Hari Ibu.
Setangkai bunga ros berharga RM12.00 dan setangkai bunga
tulip berharga RM20.00. Ibunya sangat menyukai kedua-dua
jenis bunga tersebut.

Sekiranya beliau mempunyai wang sebanyak RM115, apakah


pilihan terbaik yang boleh dibuat dengan baki wang yang paling
minimum?

A. Setangkai bunga ros dan lima tangkai bunga tulip


B. Dua tangkai bunga ros dan empat tangkai bunga tulip
C. Tiga tangkai bunga ros dan tiga tangkai bunga tulip
D. Empat tangkai bunga ros dan tiga tangkai bunga tulip
29
2. Penyelesaian:

Jawapan Bunga Ros (RM12) Bunga Tulip (RM20) Kos

A 1 x 12 = 12 5 x 20 = 100 RM112

B 2 x 12 = 24 4 x 20 = 80 RM104

C 3 X 12 = 36 3 X 20 = 60 RM96

D 4 X 12 = 48 3 X 20 = 60 RM108

Jawapan = D

i) Hampir seimbang bilangan bunga ros dan tulip kerana klausa “Ibunya sangat
menyukai kedua-dua jenis bunga tersebut”.
ii) Baki minimum = RM115 – RM108 = RM7

30
3. Sebiji belon mempunyai luas permukaan 616 cm².
Selepas 5 hari belon tersebut mengecut sebanyak 5%.
Berapakah jejari belon tersebut selepas 5 hari?
i) selepas 5 hari
ii) Hari pertama

i) Hari pertama ii) selepas 5 hari

31
3. Sebiji belon mempunyai luas permukaan 616 cm².
Selepas 5 hari belon tersebut mengecut sebanyak 5%.
Berapakah jejari belon tersebut selepas 5 hari?
i) selepas 5 hari
ii) Hari pertama

i) Hari ii) selepas 5 hari


pertama
Penyelesaian:
Luas permukaan awal = 616cm². Jejari belon berkurang 5%
22 5
4 × × 𝑟² = 616 𝑟=7 ×
7 100
88 𝑟 = 0.35
× 𝑟 2 = 616
7
7 Jejari belon selepas 5 hari
𝑟² = 616 ×
88
𝑟 = 7 − 0.35
𝑟 = 49
𝒓 = 𝟔. 𝟔𝟓 cm
𝒓 = 𝟕𝒄𝒎
32
4. Gaji pokok Azam ialah RM 1200.
Dia dibayar komisen 3% berdasarkan jualannya.
Berapakah jualan minimum, hingga ribu yang terdekat,
supaya jumlah pendapatannya melibihi RM 2120
sebulan?
[3 markah]

33
5. Rajah 2.1 menunjukkan maklumat kuiz Sains yang diadakan di
sekolah.

Adham menjawab kesemua 60 soalan dan meninggalkan dewan


16 minit sebelum pertandingan kuiz berakhir. Hitung purata
masa, dalam minit, yang digunakan Adham untuk menjawab
setiap soalan.
[3 markah]

34
5.

35
Murid Guru

ISU-ISU KBAT DALAM PdP SUBJEK


MATEMATIK

Refleksi

36
Murid

1. Pencapaian Murid Menurun

37
1. Pencapaian Murid Menurun
• Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 telah
menggariskan peratusan soalan pemikiran aras tinggi pada tahun 2016
yang akan ditambah mengikut peringkat iaitu:
-UPSR (80%)
-Pentaksiran Tingkatan 3 (80%)
-Subjek Teras SPM (75%)
-Subjek elektif SPM (50%)

38
1. Pencapaian Murid Menurun

• Selepas peratusan KBAT dinaikkan di dalam


peperiksaan, strategi ini dipersoalkan kembali
kerana berlaku kemerosotan prestasi murid.

39
1. Pencapaian Murid Menurun
Gred Pencapaian Nasional Peperiksaan di Malaysia
6
5.08 5.15
Gred Purata Nasional (GPN)

4.93 UPSR
5 SPM
4
2.96
3 2.29 2.27
2
1
0 Tahun
2012 2013 2014 2015 2016

(Ketua Pengarah Pelajaran Tan Sri Dr Khair Mohamad Yusof)

• Gred Purata Nasional (GPN) meningkat, bermakna pencapaian pelajar menurun.


40
1. Pencapaian Murid Menurun

ISU UTAMA: Keputusan PT3 tidak membanggakan

• Gred Purata Nasional (GPN) PMR 2013 merekodkan 2.67 mata

• Gred Purata Sekolah (GPS) PT3 2015 lebih baik daripada 2014.

41
1. Pencapaian Murid Menurun
Kajian LPM: hampir
30% murid tidak
menjawab soalan
jika soalan bukan Budaya masyarakat yang
rutin lebih menitikberatkan
kecemerlangan &
Kurang mampu bilangan A dalam
untuk menjawab peperiksaan mendorong
soalan KBAT anak-anak mengamalkan
budaya menghafal

Punca kemerosotan
tahap pencapaian
murid dalam PT3

42
Pelajar
Penglibatan Murid
2. dalam PdP

43
Penglibatan Murid
2.
dalam PdP
• Penerapan KBAT dalam PdP tidak dapat dilaksanakan
dengan baik disebabkan murid tidak melibatkan diri
secara aktif.
Menurut Rajendran (2001), KBAT memerlukan pelajar bersikap aktif.

• Ini berpunca daripada


– Kemahiran komunikasi pelajar tidak memuaskan.
– Penguasaan pelajar pada tahap rendah.
– Pelajar pasif dan kurang respon menjadikan proses PdP
menjadi hambar.
– Pelajar terbiasa dengan pembelajaran sehala, maka murid
malu untuk menyuarakan pendapat atau pandangan
mereka. 44
Refleksi
Ibu bapa berasa tidak berpuas hati dengan
1. keputusan yang dicapai oleh anak-anak mereka.

Soalan yang disediakan oleh kementerian


2. menguji di luar kemampuan berfikir pelajar.

Kementerian menggunakan pelajar sebagai


3. bahan ujian.
45
46
Rujukan :
http://ceriteracintabalqis.blogspot.com/2016/12/pt3-2016-keputusan-sains-teruk.html

47
Pengetua SMKA Al-Mashoor (L), Abdul Razak Osman

Pengetua SMK Panglima Perang Tengku Muhammad, Kuantan

Rujukan :
http://www.utusan.com.my/berita/nasional/pt3-keputusan-8216-mengejutkan-8217-
1.39996 (Utusan Online)
48
PERANAN IBU BAPA
• Beri semangat dan sokongan moral
• Korbankan masa dan wang ringgit
• Tidak terlalu mendesak anak-anak
• Mendapatkan maklumat akademik anak dari guru kelas
• Mengikuti perkembangan anak secara berterusan
• Memandang positif terhadap usaha kementerian
sebagai suatu inisiatif bagi meningkatkan pencapaian
pelajar ke arah kepimpinan sebuah negara maju
• Memberi cadangan program atau aktiviti yang boleh
dilakukan bagi pihak sekolah bagi menerapkan KBAT
pelajar dengan lebih berkesan

49
PERANAN GURU DAN PIHAK SEKOLAH

• Menerima seruan kementerian


sebagai suatu cabaran
• Melaksanakan program yang dapat
membuka minda pelajar tentang
KBAT
• Menyediakan alat bantu mengajar
bagi memudahkan proses
pembelajaran abad ke-21.

50
51
Murid GURU

ISU-ISU KBAT DALAM P&P SUBJEK


MATEMATIK

Refleksi

52
KESEDIAAN GURU

Persekitaran
Isu pelaksanaan
pembelajaran Peranan guru
KBAT di sekolah
KBAT

Cadangan aktiviti
Strategi P&P
memperkasakan
KBAT
KBAT

53
1. Isu pelaksanaan KBAT di sekolah

Pengajaran
Guru tradisional
dibiasakan menyebabkan Guru tidak
dengan kaedah proses bersedia dan
pengajaran pembelajaran kurang jelas
berpusatkan berlaku secara makna KBAT
guru cetek dan tidak
mendalam

54
55
2. Persekitaran pembelajaran
KBAT

CIRI-CIRI MURID KBAT:


•Suka bertanya

•Boleh beri cadangan


penyelesaian

56
3. Peranan guru

57
4. Strategi P&P KBAT

58
Contoh alat berfikir

Soalan & penyoalan

Peta i-
Peta minda
Think

Pengurusan grafik (
peta pengetahuan,
peta cerita, peta
konsep dan alat
pengurusan kognitif) 59
5. Cadangan aktiviti
memperkasakan KBAT
Pembelajaran Akses
Program i-Think
Kendiri (PAK)
• 8 bentuk • Program yang
• Alat berfikir membolehkan murid
• Hasil kerjasama KPM & belajar secara kendiri
Agensi Inovasi Malaysia melalui penggunaan
(AIM) bahan pembelajaran
• Murid diberi peluang
memilih aktiviti, nilai
hasil kerja & pantau
kemajuan mereka
sendiri

60
CADANGAN

GURU MATEMATIK PIHAK SEKOLAH


- Memperbaiki pedagogi -menyusun strategi2 yang mampu
pengajaran bagi memastikan memberi kesan serta kejayaan
pelaksanaan KBAT berjaya sejajar dalam pelaksanaan penerapan
dengan pembelajaran abd ke-21 elemen KBAT kepada pelajar

PIHAK UNIVERSITI
-merangka dan merancang PIHAK KPM
kandungan kursus bagi -merancang dan mengadakan
meningkatkan kesediaan, kursus2 yang berkaitan KBAT secara
kemahiran, pengetahuan dan sikap berterusan
terhadap KBAT dalam diri siswazah

61
KAJIAN LEPAS
• Menurut Nooriza dan Effandi (2015),
kesediaan guru dalam aspek pelaksanaan dan
pengetahuan masih belum mencukupi.
• Antara masalah yang dapat dikenal pasti oleh
guru ialah pengetahuan asas murid, kesukaran
murid memahami soalan beraras tinggi dan
kesukaran guru membina soalan beraras
tinggi.

62
KAJIAN LEPAS

• Keperluan guru yang dikenalpasti ialah kursus KBAT yang


mengkhusus kepada subjek matematik, modul, bahan
maujud dan bahan sumber.
• Guru adalah pendokong kepada pembentukan masyarakat
yang berpemikiran aras tinggi dan memerlukan guru itu
sendiri kompeten menggunakan KBAT. Penglibatan
intelektual di bilik darjah adalah tanggungjawab guru.
• Apabila guru melaksanakan pengajaran yang mengandungi
pedagogi yang membantu murid membangunkan KBAT,
guru berupaya secara langsung meningkatkan pencapaian
murid (Boaler & Staples 2008; Franco, Sztajn & Ramalho,
2007).

63
KAJIAN LEPAS
• Pembangunan KBAT dapat memudahkan
transisi pengetahuan dan kemahiran kepada
tindakan yang bertanggungjawab dan fungsi
tertentu mereka dalam masyarakat pada masa
depan (Zoller, 2001).
• Banyak usaha dalam domain KBAT telah
merujuk kepada manfaat dan kelebihan
pengajaran berfikir aras tinggi (Angeli &
Valanides, 2009).
64
KAJIAN LEPAS
• Namun demikian, laporan terkini oleh Perunding
Kestrel Education daripada England dan 21st Century
School daripada Amerika Syarikat pada 2011
menyatakan bahawa pemikiran aras tinggi dalam
kalangan guru dan murid di Malaysia masih rendah.
Jadi, persediaan pelaksanaan KBAT dalam kurikulum
di Malaysia telah dibuat melalui Program i-THINK
yang bermula dengan 10 buah sekolah rintis pada
2011 dan meneruskan kepada semua sekolah pada
2014.

65
• Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) Kementerian
Pelajaran Malaysia telah mempergiatkan sokongan kepada guru bagi
memurnikan sistem penyampaian dan pentaksiran untuk tumpuan kepada
KBAT bagi meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf antarabangsa. Malahan,
Kemahiran Berfikir adalah antara enam ciri utama murid yang menjadi aspirasi
Kementerian Pelajaran Malaysia untuk berjaya di peringkat global (PPM, 2013-
2025).

66
Penutup: Pelaksanaan KBAT
menuntut

Sikap positif Penaakulan dan pembuktian

Kritikal dan analitikal Kefahaman mendalam

Pelbagai pendekatan Penerokaan dan penyiasatan

Pelbagai perkaitan Komunikasi Kreatif dan


inovatif

Pelbagai strategi Peruntukan masa


67
SEKIAN
TERIMA
KASIH

68