Anda di halaman 1dari 48

PERBEZAAN INDIVIDU &

PEMBELAJARAN

Disediakan oleh;
NAZRI BIN HALIM
JABATAN ILMU PENDIDIKAN
IPGK DARULAMAN
 Variasi atau ketidaksamaan individu
daripada norma kumpulan,sama ada sifat-
sifat kognitif,emosi,fizikal,moral,tingkah laku,
sosial,bakat dan lain-lain aspek yang mungkin
terdapat di kalangan individu di dalam sesuatu
kumpulan.
Dictionary of Psychology(1973)
 Ketidaksamaan di kalangan individu sama ada
dari segi fizikal,mental,sosial dan emosi.
BAKAT DAN FIZIKAL
MINAT

MENTAL
ASPEK-ASPEK
ROHANI
PI

SOSIAL EMOSI
PERBEZAAN INDIVIDU

FIZIKAL MENTAL EMOSI ROHANI SOSIAL BAKAT DAN


MINAT

DIPENGARUHI

BAKA PERSEKITARAN
• Fizikal - menentukan ciri-ciri fizikal seperti
warna rambut,warna mata,tinggi
atau rendah
• Mental - ibu bapa yang cerdas melahirkan
anak yang cerdas
• Emosi - ibu bapa yang tidak dapat
mengawal emosi melahirkan
anak yang kurang stabil
emosinya (pemarah)
JANTINA
SOSIOEKONOMI KEMUDAHAN

PERSEKITARAN

ASUHAN

KEBUDAYAAN
RAKAN SEBAYA
SOSIOEKONOMI

menjamin makanan yang seimbang &


kemudahan pendidikan yang baik

dapat membantu individu berkembang


secara optimum
ASUHAN IBU BAPA

sempurna membantu kanak- kanak


berkembang dengan baik dari segi
sosioemosi dan mental

emosi lebih stabil kerana dapat perhatian


dan kasih sayang
RAKAN SEBAYA

pengaruh positif mendorong individu lebih


menghayati nilai-nilai yang lebih baik dan
sebaliknya
KEBUDAYAAN DAN NORMA

perbezaan dari segi nilai-nilai & norma-


norma sesuatu komuniti
cth: mementingkan nilai wang dan harta
benda - melahirkan individu materialistik
cth: tahap pendidikan - melahirkan individu
yang celik akal
KEMUDAHAN-KEMUDAHAN PEMBELAJARAN

 BANDAR
- kemudahan lengkap seperti perpustakaan,pusat
komputer,gelanggang tenis,pusat tuisyen dsb
- mendorong perkembangan yang lebih cepat dari segi
kognitif,afektif dan psikomotor

 LUAR BANDAR
- kekurangan kemudahan dan tidak dapat menggalakkan
perkembangan dengan cepat dari pelbagai aspek
JANTINA
kanak-kanak perempuan belajar berjalan
cepat daripada lelaki

minat,bakat dan nilai adalah berbeza.


cthnya: kanak-kanak perempuan lebih
gemar menjahit, memasak dan sebagainya
manakala kanak-kanak lelaki lebih kepada
aktiviti yang agresif
KEUPAYAAN MENTAL

pelajar yang lebih cerdas menunjukkan


pencapaian akademik yang baik

perbezaan kecerdasan dan keupayaan


mental menyebabkan kemajuan
persekolahan kanak-kanak berbeza
KESEDIAAN BELAJAR

kanak-kanak bersekolah awal - bersedia


utk membaca,menulis & mengira

umur mental berbeza.


cthnya,kanak-kanak yg berumur 8 thn
mempunyai mental umur 10 thn
KESEDIAAN PSIKOMOTOR

sesetengah kanak-kanak tidak berupaya


melakukan aktiviti senaman - tidak dapat
menyertai sesetengah permainan &
berasa tersingkir & kurang berkeyakinan

gangguan emosi menganggu pencapaian


akademik
PERBEZAAN JANTINA

kadar pertumbuhan fizikal bagi kanak-


kanak perempuan lebih cepat berbanding
kanak-kanak lelaki (lebih matang)
PERBEZAAN SOSIAL

bersifat ekstrovert,aktif mengambil


bahagian dlm p&p

pelajar yg bersifat introvert berasa malu &


takut - ketinggalan dlm kemajuan
persekolahan
PERBEZAAN EMOSI

keluarga yang bahagia menjamin


kestabilan emosi - kanak-kanak memberi
tumpuan yang teliti terhdp pengajaran
guru
 menyediakan pelbagai kaedah pengajaran, tempat
yang berbeza mengikut minat, kebolehan &
kemampuan individu
 pengajaran individu bermaksud:
Ideally individualized instruction means an arrangement that makes
it possible at all times for each student to be engaged in learning
those things that are most appropriate for himself as an individual
(Esbensen 1968)
 pengajaran individu adalah utk memudahkan
seseorang individu mempelajari sesuatu perkara
mengikut kebolehannya
 PENGAJARAN BERKUMPULAN
membahagi kelas kepada 3 kump mengikut pencapaian -
kump yang bijak, sederhana & lemah
• Kaedah ini memberi kesan yang baik kepada pelajar.
• Pendapat Kamaruddin Haji Hussin (1990) tentang
kepentingan pengajaran cara ini ialah:

“ Pembentukan kumpulan, dari sudut penyelidikan hari ini,


bukan sahaja penting untuk murid-murid tetapi juga penting
untuk para guru. Itulah sebabnya hari ini terdapat apa yang
disebut sebagai pengajaran berkumpulan atau lebih khusus
lagi dikenali sebagai pengajaran berpasukan”
 PENGAJARAN BEBAS
memberi peluang kepada murid bergerak &
mempelajari sesuatu pelajaran serta menduduki
sudut pembelajaran yang disukai.
cth:sudut sains,matematik,geografi dsb
• Tujuan penggunaan sudut pembelajaran bebas
sebagaimana yang dinyatakan oleh Glasser (1971)

“The Learning Center aims to provide a school


framework within which the individual child may
procure the guidance climate and media to learn
and find purpose and joy in learning”
 MEMPELBAGAIKAN ABM
agar pelajar yang berbeza minat mendapat
faedah
 PEMULIHAN DAN PENGAYAAN
pengayaan - pelajar cerdas
pemulihan - pelajar lemah
 PERHATIAN DAN LAYANAN
bagi pelajar yang lemah untuk meningkatkan
keyakinan dan harapan
PERBEZAAN INDIVIDU

 bermaksud ciri-ciri ketidaksamaan yang terdapat


pada seseorang individu
 menyebabkan pencapaian akademik & kemahiran
yang tidak sama
 berhubungkait dengan kesan kemajuan
persekolahan
 GURU HARUS MEMPELBAGAIKAN KAEDAH
P&P UTK MENGHADAPI MASALAH
KECERDASAN
DEFINISI KECERDASAN
• Keupayaan untuk memperoleh dan
menggunakan pengetahuan untuk
menyelesaikan masalah dan
menyesuaikan dengan persekitaran.

»(Woolfolk, A.E. (1995(


TEORI STERNBERG (1984)
• Kecerdasan adalah hasil dari keupayaan memperoses
maklumat oleh otak. 3 Elemen komponen yang terlibat dalam
pemprosesan maklumat (Sternberg, 1984) :
• komponen meta – proses aras tinggi cth mengawal ingatan,
merancang, membuat keputusan, penilaian
• komponen performan – Apa yang dilakukan? (output) cth
mengingat, refleksi, menjana idea, penyelesaian masalah
• komponen pemerolehan maklumat – mempelajari perkara
baru (input) cth melihat, mendengar, pengalaman
sensori/fizikal

(Sternberg, R.J. (1984), Advances in the psychology of human


intelligence, Hillsdale : N. J.)
TEORI STERNBERG
• Sternberg’s Triarchic Theory of
Intelligence:
• a. Componential Intelligence
• b. Contextual Intelligence
• c. Experiential Intelligence

• (Slavin, R.E.(1994). Educational Psychology : Theory &


Practice (4th Ed), USA : Allyn & Bacon. pp 134-135.)
PELBAGAI KECERDASAN MURID
• Pelbagai Kecerdasan (Gardner) :
a) Logik-kemahiran guna nombor secara efektif-matematik
b) Linguistik-kemahiran guna perkataan secara lisan &tulisan yang berkesan
c) Muzik- peka terhadap rentak, pic & melodi.mahir dalam mengenali lagu
mudah,dapat ubah kelajuan tempo dan rentak dalam lagu mudah
d) ‘Spatial’- peka terhadap bentuk, ruang, warna, garisan dan corak serta
mahir dalam idea grafik
e) Kinestetik-boleh guna tubuh badan untuk hurai idea-idea, perasaan,serta
selesaikan masalah,kemahiran termasuk koordinasi,fleksibiliti, kepantasan
gerak-geri & perimbangan badan
f) Interpersonal-kebolehan memahami perasaan hati(mood),motivasi,
keinginan orang lain,bertindak secara berkesan selesaikan
maslah&konflik bila berhubung dengan orang lain
g) Intrapersonal-kebolehan memahami diri senidri seperti
kekuatan,kelemahan, perasaan hati,keinginan diri,sedar diri sama atau
berbeza engan orang lain dan dapat kawal perasaan sendiri.
h) Naturalis-peka terhadap alam semulajadi,memahami fenomena alam
i) Spritual-

(Gardner, H. (1993), Multiple Intelligences : The Theory in Practice,


U.S.A. : Basic Books.
• Melalui aplikasi teori pelbagai kecerdasan
yang sesuai, kita dapat memupuk dan
mencungkil kecerdasan-kecerdasan yang
diingini dengan pelbagai cara.
• Ia juga dapat membantu pendidik dalam
mengendalikan serta menyesuaikan diri
dengan perbezaan pelajar dan juga
suasana pembelajaran.
KECERDASAN EMOSI
(GOLEMAN, 1995)
• self-awareness (self-confidence & self-
decisiveness)
• kawalan-kendiri (mengawal impuls & menangani
emosi)
• motivasi (harapan, initiative in goal setting, zeal)
• empati (ambil berat, memahami apa yang dialami
oleh orang lain)
• kemahiran sosial (pengaruh, kepimpinan, kerja
berpasukan)
)Goleman, D. (1995a), Emotional Intelligence : Why it
can matter more than IQ. New York : Bantam Books.(
Gaya Pembelajaran
(Gaya Berfikir : Gaya Kognitif)
• Gaya pembelajaran adalah pendekatan
untuk belajar(study) dan pembelajaran
(learn).
• (Slavin, R.E.(1994). Educational Psychology : Theory & Practice (4th Ed),
USA : Allyn & Bacon. pp 137.)
GAYA PEMBELAJARAN

• Gaya pembelajaran (Snow, Corno &


Jackson, 1996) :
• a. deep-processing approach
(pendekatan pemperosesan-dalam)
• b. surface-processing approach
(pendekatan pemperosesan-luaran)
TEORI GAYA PEMBELAJARAN

• Teori Gaya Pembelajaran (Witkin et al.,


1977) :
• a. field independence – Individu lebih
cenderung untuk menganalisis secara
keseluruhan bentuk sesuatu keadaan
• b. field dependence - Individu melihat
sesuatu bentuk secara keseluruhan
daripada menumpukan kepada bahagian-
bahagian tertentu secara berasingan
• Pengetahuan guru berkaitan individu
pelajar yang bersifat field dependence dan
independence adalah penting dalam
konteks memahami individu pelajar kerana
gaya pembelajaran mereka akan memberi
impak kepada tingkah laku dan
kecenderungan mereka semasa di
sekolah dan dalam bilik darjah.
• Field dependent-lebih cenderung untuk
bekerja dengan lebih baik dalam kumpulan,
lebih suka belajar secara terbuka terutama
dalam mata pelajaran sejarah &
kesusasteraan.
• Field independent- cenderung untuk bekerja
secara bersendirian,terutama dalam mata
pelajaran yang perlu kepada penganalisaan
seperti matematik dan sains
• Perbezaannya hanyalah kepada
kecenderungan
TEORI GAYA PEMBELAJARAN

• Teori Gaya Pembelajaran (Entwistle, 1981) :


• a. impulsivity – cara individu pelajar
bertindak balas terhadap sesuatu keputusan,
namun begitu secara komparatifnya didapati
lebih banyak kegagalan daripada kejayaan
• b. reflectivity - individu pelajar bertindak
balas secara perlahan dan secara
perbandinga keputusan yang dilakukan
adalah lebih tepat atau mempunyai
kesalahan yang kecil
IMPLIKASI PERBEZAAN INDIVIDU
TERHADAP
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
• Rancang aktiviti P&P mengikut kebolehan
pelajar
• Guna strategi dan pendekatan (kumpulan,
pemulihan, pengayaan, dll) untuk memenuhi
keperluan pelajar yang berbeza
• Kenalpasti dan mengembangkan kecerdasan
dan keupayaan pelajar berdasarkan
perbezaan keupayaan, latarbelakang, bakat,
minat dan kesediaan belajar.
MOTIVASI PEMBELAJARAN
PENGERTIAN MOTIVASI

• Satu kuasa dalaman yang membangkit,


mengarah dan mengawal minat serta
tingkah laku manusia (Woolfolk : 1990)
PENGERTIAN BEHAVIOURIS

• Pengasas John B Watson (1878-1958)


• Tokoh-tokoh utama : Pavlov, Thorndike dan
Skinner.
• Pandangan mereka tentang pembelajaran
yang berkaitan dengan perubahan tingkah
laku manusia. Tumpuan utama dalam kajian
mereka ialah hubungan antara rangsangan
dan tindak balas yang membawa kepada
perubahan tingkah laku.
PERSPEKTIF BEHAVIORIS
• Dalam motivasi pembelajaran kumpulan
Behaviouris memberi penekanan kepada
Motivasi Ekstrinsik dan Motivasi
Intrinsik
(Eggen, P & Kauchak, D. (1994), Educational Psychology : Classroom
Connections (2nd Ed), New York : Merrill.)
PERSPEKTIF BEHAVIORIS

• Motivasi Ekstrinsik: datang dari luar atau


persekitaran individu iaitu hasil daripada
pengukuhan . Contohnya: pujian, ganjaran
kebendaan atau sentuhan dsb.

• Motivasi Intrinsik Hasil dari keinginan yang
datang dari dalam diri individu. Contohnya ,
perasaan ingin tahu, sifat ingin berjaya atau
hasil perkembangan diri.
PENGERTIAN TEORI KOGNITIF

• Merujuk kepada aktiviti mental seperti


berfikir, menaakul, membentuk konsep,
menyelesaikan masalah, menganalisis
dsb
• Tokoh dalam teori kognitif : J. Piaget. Bagi
beliau
• pembelajaran bermakna perubahan bentuk
pemikiran.
• Isi pembelajaran dikembangkan mengikut
peringkat perkembangan kognitif kanak-
kanak
• Memberi lebih penekanan kepada motivasi
intrinsik dan menggalakkan pelajar
melibatkan diri secara aktif dalam
pembelajaran.
PERSPEKTIF HUMANISTIK
• Pembelajaran manusia bergantung
kepada emosi dan perasaan.
• Cara belajar setiap individu berbeza. Oleh
itu strategi pengajaran dan pembelajaran
diatur mengikut kehendak dan
perkembangan emosi pelajar

(Eggen, P & Kauchak, D. (1994), Educational Psychology :


Classroom Connections (2nd Ed), New York : Merrill.)
PERSPEKTIF HUMANISTIK
• Teori Pembelajaran Maslow
• Seseorang individu akan memenuhi
keperluan asas terlebih dahulu sebelum
keperluan sekunder. Rujuk kepada heiraki
keperluan Maslow.
• Teori pembelajaran Carl Rogers.
• Prinsip: Berpusatkan pelajar dan
pembelajaran berasaskan kebebasan
(Woolfolk, A. (2004). Educational Psychology (9th Ed), Boston :
Pearson)
IMPLIKASI MOTIVASI TERHADAP
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
• 1. Menarik perhatian murid
• 2. menimbul dan mengekalkan
• minat murid.
• 3. lahir sifat ingin tahu
• 4. menggalakkan persaingan
• yang sihat