Anda di halaman 1dari 12

PROPOSAL PENULISAN SEJARAH

SJHK3103 PENULISAN SEJARAH

CHONG CHENG YANG


NURUN NAJWA
TAN CHENG XUAN

PENSYARAH: DR. MOHD ASHRAF BIN IBRAHIM


TAJUK
PERMASALAHAN
PENUTUP KAJIAN &
MASALAH KAJIAN

PEMBAHAGIAN TINJAUAN
BAB KAJIAN LEPAS
PROPOSAL
PENULISAN SEJARAH

SIGNIFIKAN
KAJIAN OBJEKTIF
KAJIAN

SKOP &
METODOLOGI
BATASAN
KAJIAN
KAJIAN
TAJUK

Ayat yang
Perlulah ringkas &
memberikan
padat. Antara 5-15
gambaran awal
patah perkataan
tentang kajian

Dapat
menarik
perhatian

Ada
Ada
kesatuan
keaslian
tema

Kriteria dalam
pemilihan tajuk
Ada
pendekatan
Harus
berbeza /
praktikal
interpretasi
baru
Ada
keunikan
& kelainan
PERMASALAHAN KAJIAN
& MASALAH KAJIAN
Permasalahan Masalahan
Kajian Kajian

Soalan yang
dijawap oleh Kewangan
pengkaji

Ada aras
Dirahsiakan /
rendah &
sulit
tinggi

Boleh juga jadi


pembahagian Sumber rosak
bab

Mesti ada
Sumber jauh
tanda soal

Masalah
terjemahan
TINJAUAN KAJIAN
LEPAS
Dapat membantu
penyelidik
Bacaan kajian
membina apa
lepas dalam skop
yang belum ada
yang sama
dalam sesebuah
karya

Boleh juga kaji


Dilaksanakan stail penulisan,
sebelum laras ayat, tengok
pelaksanaan sumber &
penyelidikan bagaimana kajian
itu dikembangkan
OBJEKTIF KAJIAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh penyelidik melalui kajiannya

Bersifat lebih spesifik dan khusus

Menggunakan perkataan “Men”

Contohnya :
Menjelaskan…. Menghuraikan…
SKOP DAN
BATASAN KAJIAN

Meliputi liputan
tahun, peristiwa,
kaum, ruang
Memberikan
Pembaca dapat (tempat) sampel
pemahaman Contoh : Sejarah
gambaran kajian,
kepada pembaca IPGKRM 1957-
keseluruhan metodologi kajian
terhadap 2017.
kerangka kajian dan bidang
sempadan kajian
(Politik, Ekonomi,
Pendidikan) yang
menja
METODOLOGI KAJIAN

Kaedah Kritikan
Luar ialah
mengesahkan
Menilai keaslian sesuatu
kesesuaian sumber itu Kaedah kritikan
Penyelidik boleh
kaedah Menggunaan daripada dalaman ialah
menggunakan
penyelidikan yang kaedah kritikan perbuatan proses
kaedah kualitatif
dipilih serta sumber luar / pemalsuan pentafsiran isi
/ kuantitatif / mix
kebolehpercayaa dalaman sumber melalui kandungan
method
n dan kesahihan penggunaan ujian sumber
dapatan kajian kimia, ujian
bahasa, ujian
tulisan tangan &
ujian bahan
SIGNIFIKASI KAJIAN

Contohnya :
Selain itu, kajian juga dapat
-kajian ini dapat memberi
Keistimewaan atau faedah mengenal pasti masalah,
sumbangan dalam sesuatu
yang diperoleh apabila merancang kaedah atau
bidang, pihak berkepentingan
sesuatu kajian dilaksanakan mengatasi isu dengan
atau mengisi kekosongan
berkesan
dalam bidang berkenaan
PEMBAHAGIAN BAB

Mengklasifikasikan isi
kandungan

Memudahkan penyelidikan dan


pembaca

Bab disusun mengikut kronologi

Mempunyai jumlah muka surat yang


hampir sama setiap sesuatu bab
PENUTUP

• Merumus cadangan kajian yang akan dibuat


Sekian, Terima Kasih