Anda di halaman 1dari 77

AZIZI,ZAINORAZAWAN,ANDRE,IZRIQ

ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN


SEMASA
INTERGRASI NASIONAL, PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN,
TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO, GLOBALISASI DALAM
PENDIDIKAN, KEPELBAGAIAN BUDAYA

KUMPULAN 1
GURU DAN CABARAN
SEMASA
Integrasi Nasional

Azizi
INTEGRASI NASIONAL

• Proses untuk merapatkan masyarakat di setiap


negeri bertujuan membentuk satu bangsa Malaysia
yang mempunyai identiti sendiri

• Berlaku perkongsian pemikiran dan hati merentasi


budaya dan kumpulan etnik
ISU YANG BERLAKU

Kurang
Penguasaan dan
Kurang semangat pengetahuan
pencapaian
patriotik mengenai agama
Bahasa Malaysia
dan kaum lain

Peranan Kurang toleransi


masyarakat dan sensitivity
dalam membantu terhadap kaum
integrasi lain
PENDIDIKAN SEBAGAI MEDIUM
INTEGRASI
• Sistem pendidikan menyediakan peluang kepada murid untuk berinteraksi

dengan individu lain yang berbeza latar belakang sosioekonomi, agama,

etnik dan lokasi geografi serta belajar untuk memahami dan menerima

perbezaan.

• Tumpuan akan diberikan kepada usaha untuk menyediakan peluang bagi

murid berinteraksi merentasi semua jenis sekolah.


Mempertingkatkan
Meningkatkan program RIMUP Pengukuhan P.
kemahiran Bahasa bagi Islam, P. Moral dan
Malaysia di SJK menggalakkan P.Sivik
persahabatan etnik
MENINGKATKAN PENCAPAIAN
B.MALAYSIA DI SJK
• Cabaran kepada pelajar SJKT /SJKC yang akan menggunakan Bahasa Malaysia
sebagai Bahasa pengantar apabila berada di SMK. (Matapelajaran di SMK
menggunakan Bahasa Malaysia)

• Standard bagi kurikulum dan pentaksiran untuk mata pelajaran Bahasa Malaysia di
SJKperlu ditingkatkan supaya setanding dengan Bahasa Malaysia di SK.

• Ini untuk memastikan pelajar lulus UPSR (SK dan SJK) berkebolehan berjaya dalam
persekitaran yang menggunakan BM sebagai Bahasa pengantar (SMK)
• Murid Tahun 1 - 3, asas literasi melalui program LINUS

• Murid Tahun 4 – 6, kelas tambahan selepas sekolah akan diberikan.

• Pemansuhan kelas peralihan pada peringkat awal Sekolah Menengah


Kebangsaan.
SEKOLAH WAWASAN

Menggunakan
Gabungkan 3 Pertembungan
kemudahan
jenis Sekolah dan interaksi
sekolah yang
Kebangsaan kaum
sama

Aktiviti
Selaras dengan
Kokurikulum
Penyata Razak
secara integrasi
RIMUP

• Program yang memberi tumpuan untuk menggalakkan


interaksi antara murid melalui aktviti kokurikulum.

• Aktiviti kumpulan berorientasikan tugasan merupakan


salah satu kaedah berkesan memupuk persahabatan
antara kumpulan.
• Pengelibatan RIMUP – pelajar, ibu bapa dan masyarakat.
• Contoh Buku Panduan RIMUP
PERANAN GURU
(Pendidikan Sivik)
• Menyuntik ilmu pengetahuan yang releven dan pembentukan
nilai bagi membentuk identity nasionl rakyat Malaysia.

• Pendidikan Sivik tidak diajar sebagai satu mata pelajaran khusus tetapi
merentasi pelbagai mata pelajaran seperti Pendidikan Islam,
Pendidikan Moral, Sejarah dan Pengajian Tempatan.

• Cara ini diharap dapat meningkatkan pemahaman murid mengenai sejarah


Malaysia dan menghargai budaya dan nilai – nilai murni budaya.
PENAMBAHBAIKAN KEPADA P.SIVIK
(GELOMBANG 2 PPPM)-
MENINGKATKAN INTERVENSI
• Komponen perkhidmatan komuniti diperkenalkan.

• Melaksanakan aktiviti berorientasikan matlamat dan berdasarkan kumpulan


dan disertai oleh murid pelbagai kaum akan mengukuhkan lagi
perpaduandalam kalangan murid.

• Melalui khidmat masyarakat, murid akan mengukuhkan hubungan dengan


masyarakat tempatan. Ibu bapa dan masyarakat secara umumnya akan
lebih terlibat dengan aktiviti ini.
PENGUKUHAN P.ISLAM DAN
P.MORAL
• Kurikulum Pendidikan Islam untuk murid Islam akan memberi tumpuan
terhadap meningkatkan pemahaman tentang nilai utama agama yang lain
di Malaysia dan falsafah Islam yang tersirat.

• Bagi murid bukan Islam, Pendidikan Moral akan mengandungi pemahaman

tentang nilai utama bagi semua agama di Malaysia.


PERANAN GURU
• Memperkasa Bahasa Kebangsaan
• Memupuk kecintaan terhadap seni warisan dan budaya bangsa
• Memupuk semangat kekitaan dan kesamaan dalam diri pelajar
PENDEMOKRASIAN
PENDIDIKAN
Zainorazwan
DEFINISI

• Pendemokrasian pendidikan bermakna peluang yang disediakan untuk


semua orang untuk berjaya dalam pendidikan dan menggunakan
pendidikan sebagai alat utama untuk berjaya dalam hidup dan menikmati
kualiti hidup yang lebih baik (Dewey, 1966).

• Setiap individu diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan
hak memilih jenis sekolah.
KEPENTINGAN
Meningkatkan
keprihatinan
Merapatkan jurang
Basmi buta huruf masyarakat terhadap
pencapaian akademik
kepentingan
pendidikan.

Hak pendidikan tanpa


Menyedarkan generasi mengira status
muda akan ekonomi, social dan
kepentingan keistimewaan, jantina,
masyarakat. kaum, agama dan latar
belakang.
SK, SKJ(C),
SKJ(T)

Skim
Pendidikan Pinjaman
Universal Buku Teks
(SKBT)

Usaha dalam
pendemokrasian
pendidikan

Rancangan
Penyediaan Makanan
Infrastruktur Tambahan
(RMT)

Pemberian
Biasiswa
ISU-ISU
• Pelajar kurang keupayaan perlu diajar berdasarkan sistem dan kurikulum
yang sama dengan pelajar-pelajar biasa.
• Sekolah Berasrama Penuh hanya mengambil murid-murid yang mempunyai
aras akademik yang cemerlang.
• Guru berbakat dihantar ke sekolah yang mempunyai reputasi akademik
yang cemerlang.
• Sekolah venakular secara tidak langsung menyebabkan segregasi kaum.
• Buku teks sekolah jenis kebangsaan berbeza daripada buku teks sekolah
kebangsaan.
CABARAN
• Ibu bapa tidak cukup prihatin mengenai kepentingan pendidikan.
• Murid-murid tidak menganggap pendidikan penting.
• Sekolah Kurang Murid (SKM).
• Perbezaan sosio-ekonomi, lokasi, latar belakang etnik dan ekuiti.
PERANAN GURU

Perlu adil dan


Menyampaikan info
saksama dalam Memotivasikan murid
kepada ibu bapa
semua aspek

Mengubahusai cara
Memastikan penyampaian dalam
pentadbiran berjalan bilik darjah supaya
lancar sesuai dengan tahap
murid
,ANDRE

ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN


SEMASA

TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO

KUMPULAN 1
TONGGAK PENDIDIKAN
UNESCO
❖ PADA 1993 UNESCO MEMBENTUK 4 TONGGAK
PENDIDIKAN.

❖ SELARAS DENGAN MANDAT PERTUBUHAN BANGSA -


BANGSA BERSATU (PBB) MELAKSNAKAN KEMAJUAN
PENDIDIKAN, PADA TAHUN 1996 BADAN INI
TELAHMENETAPKAN TONGGAK INI HARUS MENJADI
PANDUAN BIDANG PENDIDIKAN

❖ UNESCO BERTUJUAN MENYUMBANG KEARAH


KEDAMAIAN DAN KESELAMATANSERTA
MEMPROMOSIKAN KERJASAMA ANTARA BANGSA
MELALUI PENDIDIKAN, SAINS DAN KEBUDAYAAN.
EMPAT TONGGAK PENDIDIKAN
UNESCO

MENJADI HARMONI
MENGUASAI MENGUASAI
INSAN DAN
ILMU KEMAHIRAN
BERGUNA KERJASAMA
BELAJAR UNTUK MENGUASAI ILMU

MEMASTIKAN
MURID
MENGUASAI
ILMU
BELAJAR UNTUK KEMAHIRAN

KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN


BERKOMUNIKASI MENYELESAIKA
BERKERJASAMA
N MASALAH

KEMAHIRAN BOLEH DIAPLIKASIKAN PADA


MASA HADAPAN DALAM BIDANG PERKERJAAN
BELAJAR MENJADI INSAN
BERGUNA

- Pendidikan harus menyumbang kepada pembentukan


insan menyeluruh dari segi fizikal, intelek, rohani, emosi,
kepekaan & penghargaan estetika berdasarkan FPK

- Pembentukan modal insan berpandangan dengan


saranan yang diusulkan di dalam Falsafah Pendidikan
Kebangsaan mengenai gagasan JERISE dalam melahirkan
individu seimbang.
BELAJAR UNTUK HARMONI DAN
KERJASAMA

1 2 3
ISU-ISU BERKAITAN DENGAN
TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO

-PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN PENDALAMAN

-SEGRIGASI PERKAUMAN YANG WUJUD KERANA SJK(C) DAN SJK(T)

-FAKTA DAN ILMU YANG SALAH LAMBAT DIBETULKAN


Cabaran

- Perbezaan jantina, etnik, status sosio-ekonomi, intelektual,


kepercayaan dan agama.
- “Bias” guru terhadap anak murid
- Corak Pendidikan Seiring Perubahan zaman
- Pengaruh ibu dan bapa
“An Accelerated compression of the contemporary
world as a singular entity”

Roland Robertson
Emeritus Professor
University of Aberdeen, Scotland, UK.
GLOBALISASI DALAM
PENDIDIKAN
Mohamad Izriq Al Husaini bin
Mohamad Ramli
RUJUKAN

 Roberson, Roland. 1987, “Globalization Theory and Civilizational Analysis.”


Comparative Civilizations Review 17
 www.edtechreview.edtechreview.info/news/2730-globalization-in-education
 www.education.stateuniversity.com/pages/2010/Globalization-Education.html
 www.prpm.dbp.gov.cari1?keyword=globalisasi
“Some people have associated GLOBALIZATION with
progress, prosperity and peace.

For others, however , the word has conjured up


deprivation, disaster and doom”

Jan Aart Scholte


Proffessorial Research Fellow, Centre for the
Study of Globalization and Regionalization
University of Warwick
GLOBALISASI

Berpusatkan produk, Kompeten /


barang nyata Berpusatkan
pengetahuan

dahulu sekarang
GLOBALISASI

Bercorak
Kewarganegaraan, global,
domestik tanpa
sempadan

dahulu sekarang
GLOBALISASI

Masyarakat Pemahaman Sistem Dunia &


informasi & holistik mengenai Ekosistem
ekonomi global sistem pemikiran Perniagaan
GLOBALISASI

Pendekatan
Realiti
kajian Pemahaman
kompleks
“interdisciplin komprehensif
sistem global
ary”
GLOBALISASI

Fenomena yang menjadikan dunia


kelihatan kecil dari segi
perhubungan manusia disebabkan
pantasnya perkembangan
teknologi maklumat.
(DBP : PPRM)
PENGARUH DALAM PENDIDIKAN

Kaedah pengajaran

Fokus industri global

Penguasaan maklumat dan pengetahuan


POSITIF

Berkemahiran
Menguasai Mengetahui dan
tinggi dalam
manipulasi menyesuaikan
saintifik dan
simbol/identiti pengetahuan
teknikal

Memecah
Kerja berkumpulan sempadan ruang-
masa
POSITIF

Perkongsian global
Galakan
pengetahuan,
penerokaan,
kemahiran dan
eksperimen
aset intelek

Pemahaman
antarabangsa &
kepelbagaian
budaya
NEGATIF

Peningkatan
Kepelbagaian
jurang teknologi & Penjajahan bentuk
intelektual
pembahagian baru
berkurangan
digital

Keperluan unik
Tafsiran hak asasi
negara sedikit
yang berbeza
terabai
CABARANNYA

Kepentingan
negara Arah tuju
global
KESIMPULAN

Tanyalah hati anda


sendiri.
KEPELBAGAIAN BUDAYA

Mohamad Izriq Al Husaini bin


Mohamad Ramli
RUJUKAN

 www.dosm.gov.my/v1/index.php
 Ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2002&dt=0202&pub=Utusan_Malaysia&
sec=Rencana&pg=re-06
 Keratan akhbar
 Do We Prefer People Who Are Similar to Us by Avner Ben-Ner (2006)
pakaian

Cara
hidup budaya bahasa

makanan
BUDAYA

Tamadun/peradaban Kemajuan fikiran

Usaha atau daya


mencipta dalam
pelbagai hidup
manusia
Mini - Asia
Among Malaysian citizens, ethnic Bumiputera
recorded the highest percentage with 68.6 percent,
followed by Chinese (23.4%), Indians (7.0%) and
Others (1.0%).

The percentage of non-Malaysian citizen in 2016 was


at 10.3 % out of total population in Malaysia

Department of Statistics Malaysia


Dasar Falsafah
Pendidikan Pendidikan
Kebangsaan Kebangsaan
Penyata Razak
SJKT SK

SJKC
KECENDERUNGAN MANUSIA

“our subjects show tendencies to favour those


who share their racial background, …….”

- Avner Ben – Ner (2006) , University of Minnesota.


Sekolah Wawasan
CABARAN
Persekitaran
silang budaya.
SEKIAN ,TERIMA
KASIH